Presentatie DBNL Limburg-portaal, Maastricht, 31 jan. 2013

Op 31 januari 2013 van 16.30 tot 19.00 uur vindt in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht de presentatie plaats van het DBNL Limburg-portaal. Dit project is ongeveer een jaar geleden van start gegaan onder auspiciën van de bijzondere leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’ (prof. dr. Leonie Cornips). De uitvoering geschiedt in samenwerking met de LGOG-commissie Literatuurgeschiedenis. Deze commissie werkt momenteel ook aan een geschiedenis van de letteren in Limburg in boekvorm. Iedereen is van harte welkom bij de presentatie; wel is inschrijving vooraf gewenst.

Met het Limburg-portaal binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren zal de rijke letterkundige geschiedenis van Limburg steeds beter zichtbaar worden. Het gaat om publicaties in het Nederlands, dialect, Frans, Duits, Engels en Latijn, van 900 tot 2000, uiteenlopend van verhalend proza en poëzie tot toneelteksten, liederen, carnavalsconferences en songs. De werken die in 2012 gedigitaliseerd zijn, kunnen vanaf 1 februari online geraadpleegd worden. In 2013 en zo mogelijk in 2014 wordt het project voortgezet. Speciaal voor het middelbaar onderwijs wordt ook een lespakket rondom het DBNL Limburg-portaal ontwikkeld dat vanaf 31 januari 2013 digitaal beschikbaar is.

Sprekers tijdens de feestelijke presentatie op 31 januari zijn gedeputeerde Noël Lebens, prof. dr. Leonie Cornips, prof. dr. Joep Leerssen (mede-initiatiefnemer DBNL Limburg-portaal) en dr. Lou Spronck (voorzitter LGOG-commissie Literatuurgeschiedenis). Ook zijn er optredens van een viertal jonge dichters uit de Euregio en is er muziek van Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Presentator is dichter en docent Quirien van Haelen. De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel graag vóór 21 januari aanmelden.

Nadere informatie (o.a. programma en locatiegegevens): http://www.hklimburg.nl/disciplines/literatuur/projecten/literatuurgeschiedenis/dbnl-limburg-portaal.html