Nederlands leren ‘en passant’

Het maandblad voor het onderwijs in Vlaanderen – Klasse – ging in een recent nummer een kijkje nemen over de taalgrens. Aan de hand van interviews en korte reportages probeert ‘Chez les Wallons’ een actueel beeld op te hangen van het lager -en secundair onderwijs in Wallonië. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het Belgische onderwerp par excéllence: het taalonderwijs. 

Onderwijs en cultuur zijn één van de weinige overheidsinstellingen die in dit land al geruime tijd tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de afzonderlijke gemeenschappen. Het Waalse onderwijssysteem en het Vlaamse onderwijssysteem opereren volledig autonoom zonder overkoepelend overleg. Eén van de opvallende kenmerken is de populariteit van het immersie-onderwijsin Wallonië. Steeds meer leerlingen in het Franstalige onderwijs in Wallonië en Brussel volgen immersieonderwijs. Ze krijgen maximaal drie kwart van de lessen in het Nederlands, Engels of Duits.

Ik citeer enkele getuigenissen:

Een directeur van een een lagere school in Charleroi: 
“Een deel van de lessen in het Nederlands krijgen, is de ideale manier om de taal te leren. In het Franstalige onderwijs krijgen leerlingen pas vanaf het vijfde leerjaar Nederlands. Dat is veel te laat. Met immersie kan je al starten vanaf de derde kleuterklas. Jammer genoeg hebben wij geen kleuterafdeling. Want hoe vroeger je een taal leert, hoe beter. Onze leerlingen leren Nederlands bijna als een moedertaal. Ze krijgen geen les Nederlands. Ze volgen les ín het Nederlands. Ze leren het en passant.”

Een leerling (17 jaar) uit het laatste jaar aso in het Collège Saint-Vincent, Soignies (in de provincie Henegouwen, de provincie waar ook Gérard Depardieu is neergestreken)  getuigt: 
“Ik ben niet zo’n talenknobbel maar ik dwing mezelf om Nederlands te leren. In België is Nederlands belangrijker dan wereldtaal Engels. Oké, je bent er weinig mee op reis, maar als je hier een goeie job wil vinden, dan spreek je maar best beide landstalen.”

Een Waalse leerkracht Nederlands:
Meer meer en meer Walen beseffen dat Nederlands een belangrijke troef is in België. Zo praten politici als Paul Magnette of wielrenner Philippe Gilbert met veel flair Nederlands op de Vlaamse televisie. Dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Bekende Walen als politicus Guy Spitaels of voetballer Alex Czerniatynski spraken geen woord Nederlands. Maar de Walen spelen hun taalcomplex langzaam kwijt.”

In Vlaanderen kan immersie niet door de taalwetten. Daar wil de talennota van de Vlaamse minister voor onderwijs, Pascal Smet, verandering in brengen. Vlaamse scholen zouden maximaal twintig procent van de wekelijkse lessentabel – de vakken moderne vreemde talen niet meegerekend – in het Frans, Engels of Duits kunnen geven.

Het nummer ‘Chez les Wallons’ is gratis te downloaden.