CODL: Uitnodiging om mee te werken.

In oktober 2012 is het NWO-internationaliseringsproject CODL van start gegaan. CODL staat voor An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature. Deze titel zegt in het kort waarover het gaat: we willen een internationaal netwerk van neerlandici consolideren en we willen de internationale verspreiding van de Nederlandse literatuur bestuderen. 

CODL start tien groepen op die elk de circulatie van één werk uit de Nederlandse literatuur bestuderen in vertalingen, bewerkingen of andere vormen. We willen je uitnodigen om aan één van die groepen deel te nemen. Je werkt dan samen met een internationale en interdisciplinaire groep rond één casus. Je post vertalingen en bewerkingen op de virtual collaboratory, je discussieert over je onderzoek naar de verspreiding van het gekozen boek, je bereidt samen een presentatie of panel voor op één van de workshops, je draagt bij aan een gemeenschappelijke publicatie (en/of deelpublicaties in open access op de website) etc. Je kan ook deelnemen aan het project door met een vertaalgroep aan de hand van de bij het project behorende ‘Reader voor CODL vertaalgroepen’ (binnenkort beschikbaar) een selectie teksten met studenten en docenten te vertalen in je eigen taal. Voor elke groep zal er één voorzitter zijn, die de werkgroep coördineert. Het project loopt drie jaar.
We plannen drie workshops, in Rome, Boedapest en Den Haag, die telkens een aantal casussen bespreken en ook ingaan op methodologische en theoretische aspecten van het onderzoek. Daarnaast is CODL betrokken bij verwante subsidie-aanvragen en bij de organisatie van verschillende andere conferenties. Op 4 december 2012 vindt er in Brussel een internationaal CODL-symposium plaats: ‘De leeuw leeft! Hendrik Conscience in Europees perspectief’. En op 24 en 25 oktober 2013 is er aan het NIAS in Wassenaar het colloquium ‘A Longitudinal Approach to Transnational Literatures: the Dutch case’.
Het koppelen van CODL aan andere initiatieven en groepen moedigen we aan en ondersteunen we waar mogelijk, evenals nevenprojecten zoals het maken van een nieuwe vertaling of theatervoorstelling (met je studenten) of het houden van workshops.
Een website met daarop onder meer een meer uitgebreide projectbeschrijving vind je opwww.CODL.nl. Die website is nog in opbouw.
Als je graag wil meewerken aan één van de werkgroepen, meld je dan aan bij circulationofdutchliterature@gmail.com
Orsi (Orsolya) Réthelyi, orsolya.rethelyi@gmail.hu