Bloggers gezocht

Neder-L, dat prachtige weblog voor de neerlandistiek (we hebben zo’n 1500 bezoekers per dag en bijna 500 abonnees via de e-mail), kan nog steeds uitbreiding gebruiken van bloggers.

Vooral zijn we nog op zoek naar neerlandici met specialisaties die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn, zoals moderne letterkunde, of de letterkunde van de zeventiende en achttiende eeuw, of taalbeheersing, of historische taalkunde, of neerlandistiek extra muros. Ook bijdragen van leraren Nederlands over de onderwijspraktijk zijn van harte welkom.

Daarnaast zoeken we mensen die actief twee rubrieken die we hebben nieuw leven willen blazen. Dit gaat om recensies en/of signalementen van pas verschenen boeken, en om proefschriften. In het begin zal de desbetreffende blogger waarschijnlijk actief op zoek moeten naar aankondiging van boeken of proefschriften, maar de ervaring leert dat als die rubrieken eenmaal (weer) lopen, de bijdragen vanzelf komen toestromen.

Gegadigden kunnen zich melden bij redactie.nederl@gmail.com of bij ondergetekende. We hebben geen geld of goed te bieden, alleen grote vrijheid en de mogelijkheid om mee te helpen om hét elektronische mededelingenblad voor de neerlandistiek verder vorm te geven!