Beschikbaar: twee stageplaatsen datacuratie Nederlab


Het Meertens Instituut in Amsterdam is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Het Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Nederlab is een nieuw project dat in januari 2013 van start is gegaan, waarin een uiteenlopende groep onderzoekers, technici en redacteuren werkt aan het creëren van een laboratorium voor onderzoek naar veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur. Via Nederlab zullen onderzoekers en studenten alle gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten van ca. 800 tot heden gezamenlijk kunnen doorzoeken en analyseren met deels binnen Nederlab ontwikkelde, gebruiksvriendelijke tekstanalysesoftware.

De belangrijkste spil in de ontwikkeling van het onderzoekslaboratorium voor het doorzoeken van tekstcorpora, wordt gevormd door de teksten zelf, de data. Deze data worden door veel verschillende leveranciers – beheerders van verschillende corpora in Nederland en daarbuiten – beschikbaar gesteld voor gebruik via Nederlab. De bijbehorende gegevens, of metadata, moeten bewerkt worden zodat ze op elkaar aansluiten en er eenduidigheid is binnen het ontstane overkoepelende netwerk van Nederlab. Deze datacuratie – het op elkaar laten aansluiten van de metadata afkomstig van verschillende dataleveranciers – is essentieel voor de werking van Nederlab.
Werkzaamheden van de stagiair(e)
In samenwerking met de Nederlab-redacteuren uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van het analyseren, verbeteren en verrijken van metadata van de verschillende dataleveranciers.
Praktische informatie
Het gaat om een werkstage die minimaal 250 uur bedraagt, verdeeld over minimaal 3 dagen per week. De mogelijkheid bestaat eveneens om van de werkstage een wetenschappelijke stage te maken – dit in overleg met de stagebegeleider. Het Meertens Instituut biedt een werkplek met een computer. Een stagevergoeding van €200 bruto per maand voor een volledige stage, of een evenredig deel daarvan voor een deeltijdstage, is beschikbaar, alsmede een tegemoetkoming in de reiskosten.
Studenten en afgestudeerden uit alle studierichtingen binnen de Geesteswetenschappen worden van harte uitgenodigd te reageren.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
René van Stipriaan