Mieux comprendre les flamands

Door Jan Pollet
Toen Bart De Wever gisteren aankondigde dat alle inwoners van Antwerpen Nederlands moeten spreken, moest ik onwillekeurig denken aan een taalopleiding die we onlangs hebben ontwikkeld op vraag van docenten Nederlands in Wallonië:  “Mieux comprendre les accents flamands”.

Walen die Nederlands leren komen in  de lessen alleen in contact met het standaard-Nederlands. Groot is echter hun verbazing wanneer ze voor het eerst een echte Vlaming horen spreken. Vaak hebben ze de indruk dat het om een totaal andere taal gaat. De regionale accenten (regiolecten – niet ‘dialecten’) zijn zo prominent aanwezig in Vlaanderen dat we als opleidingscentrum besloten hebben om er een aparte taaltraining via podcasts voor te ontwikkelen.
Via leuke bedrijfsgerichte dialogen willen we Waalse werknemers laten kennismaken met de verschillende regiolecten in Vlaanderen. Wekelijks krijgen ze een e-mail met een audiofragment en enkele wetenswaardigheden over de regio.  
Om de opleiding te promoten werden deze twee korte filmpjes gemaakt
Meer info over de taalopleiding vindt u hier:
De reactie van de Franstalige televisiezender RTBF op de aankondiging van Bart De Wever: