Meebouwen aan de toren van Babel

Mocht je voor het komend jaar nog goede voornemens nodig hebben, overweeg dan om mee te bouwen aan de nieuwe Toren van Babel. Ja, ik weet ook wel dat het de vorige keer volgens sommige bronnen niet zo goed is afgelopen, maar je kunt het altijd nog eens proberen, en misschien op iets bescheidener schaal.

Onder de noemer van zo’n Toren willen een groep vrijwilligers een Taalmuseum bouwen; naar het zich laat aanzien in de buurt van Leiden (waar bijvoorbeeld ook het museum Corpus staat). Het zal tijd worden.

Het feit alleen dat plannen voor een taalmuseum regelmatig opborrelen, laat zien dat er potentie is voor zo’n plan. Al meer dan tien jaar geleden legde de taalkundige Susanne van der Kleij de domeinnaam vast en begon een kleine website. In diezelfde tijd liep ook Wim Daniëls met plannen rond. Als ik het me goed herinner kreeg hij ook ruimte aangeboden, in Aarle-Rixtel, maar dit liep uiteindelijk spaak op praktische problemen. Zowel Van der Kleij als Daniëls zijn de afgelopen jaren bij het nieuwe initiatief betrokken geweest, dat vooral gedragen wordt door Jaco Samson. Ook bij de Taalunie waren er een aantal plannen voor een taalmuseum, die geresulteerd zijn in de website De wereld van de Nederlandse taal, die van alles is (een kermis, een ijdel labyrinth, een kerkhof), maar geen museum.

Wat zo’n initiatief nodig heeft, zijn praktische idealisten. Mensen die veel zien in het idee van een aantrekkelijke plaats waar kinderen en anderen kennis kunnen maken met de vele wonderen van taal in de maatschappij, in de geschiedenis, in de computer en in het mensenhoofd, om te beseffen wat een wonderlijk instrument ze eigenlijk iedere dag voorhanden hebben. Mensen die zoveel zien in dat idee dat ze bereid zijn er een tijdlang intensief en zonder directe beloning voor te werken. Maar mensen die tegelijkertijd voldoende praktische zin hebben om het ook tot stand te brengen.

Ik geloof dat een kleine kern van zulke mensen eindelijk aan het ontstaan is rond het initiatief van Samson. Maar ze kunnen nog meer mensen gebruiken. Bezorg jezelf alvast een interessant 2013: Ga naar de website van die club en meld je aan.