Leonard Nolens ontvangt Prijs der Nederlandse Letteren


De Vlaamse dichter en dagboekschrijver Leonard Nolens (1947) ontving op vrijdag 30 november in het Koninklijk Paleis Amsterdam de Prijs der Nederlandse Letteren uit handen van Koningin Beatrix. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 40.000 euro.
Een ‘uitzonderlijk dichter’ noemt de jury onder voorzitterschap van Herman Pleij hem. ‘Aan zijn poëtica ligt het geloof ten grondslag dat werkelijkheid en schrijven een eenheid vormen, in die zin dat het schrijven van meet af aan deel uitmaakt van de werkelijkheid. Onmodieus verwerpt hij de tegenstelling tussen het woord en het leven.’
De voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie, Pascal Smet benadrukte dat het hier gaat om een internationale prijs, een prijs van Nederland, Vlaanderen en Suriname samen. Hij sprak Nolens toe met de woorden: ‘Wij vieren vandaag in u het meest sublieme dat de Nederlandse taal voortbrengt: een groot dichter.’
Nolensheeft sinds zijn debuut in 1969 een heel persoonlijk oeuvre opgebouwd. Zijn bundel Liefdes verklaringen (1990) werd in Nederland bekroond met de Jan Campertprijs en in België met de Driejaarlijkse Staatsprijs. In 1997 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. In 2008 werd hem de VSB Poëzieprijs toegekend. Op zijn vijfenzestigste verscheen een nieuwe editie van zijn verzamelde bundels: Manieren van leven: gedichten 1975-2011. Naast poëzie schreef Nolens dagboeken en was hij vertaler, voornamelijk van werk uit het Frans, Duits en Italiaans.
Dat de dichter Leonard Nolens ook jonge mensen kan aanspreken, bewees klas 6 van de afdeling woord/drama van de Antwerpse kunsthumaniora. Met een reclamefilmpje voor het werk van Leonard Nolenswon deze klas de wedstrijd Prijs! die de Nederlandse Taalunie uitschreef voor jongeren uit het gehele taalgebied. De makers ontvingen hun prijs op het paleis.

Zie: Persbericht Nederlandse Taalunie