Juryrapport Gerrit Komrij-prijs 2012

De eerste Gerrit Komrij-prijs gaat naar Ingrid Biesheuvel voor haar boek De ridders van de Ronde Tafel (Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep). Het boek geeft de moderne lezer kans om te duiken in de wereld van koning Artur. De vertalingen van de belangrijkste Middelnederlandse Artur-verhalen zijn én wetenschappelijk verantwoord én ze lezen als een moderne roman.

Het overlijden van Gerrit Komrij op 5 juli 2012 was voor Neder-L de reden om een naar deze literator vernoemde prijs in het leven te roepen. Komrij was van vele literaire markten thuis, onder andere die van de popularisering: zijn ijver om oude teksten af te stoffen en ze als nieuw te presenteren kende weinig grenzen. Lees de vertalingen die hij maakte van rederijkerspoëzie en lees vooral zijn vertalingen van de Abele Spelen – als nieuw! Het is vooral deze rol als vertaler, populariseerder en onder-de-aandacht-brenger van de oudere Nederlandse literatuur dat Neder-L Gerrit Komrij wil eren.
Wie de Middelnederlandse Artur-epiek wil lezen, was tot nu toe afhankelijk van losse vertalingen, tekstedities met voetnoten en jeugdbewerkingen, Ingrid Biesheuvels boek heeft daar verandering in gebracht. Negen Artur-verhalen worden aangeboden in één band, negen bijzonder goede vertalingen. Het is knap dat het een uitgave is zonder noten, alles wordt verklaard vanuit de tekst zelf. Je mist als lezer niets, en de verhalen zijn ineens verrassend modern.
Er is toch ook wat kritiek: de inleiding had wetenschappelijker, dieper, breder en langer gekund. En waarom zijn er ook teksten van kopiisten mee vertaald?  Dat zijn stukjes tekst die niet tot het verhaal behoren en die de lezer kunnen storen. De jury vond dit kleine minpuntjes die in het niet vallen bij het grote geheel van 766 pagina’s. Ingrid Biesheuvel is daarom de terechte winnaar van de spuuglelijke bokaal.