Drie minnaars in de klas

Eén van de leukste kluchten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis is het zestiende-eeuwse Een speel van drie minners. Er is inmiddels een moderne vertaling van: De drie minnaars: de bankier, de manager en de makelaar. Ik zou zeggen: ‘Lees die klucht.’ Maar misschien zijn er wel docenten Nederlands onder ons die deze tekst in de klas willen gebruiken. In dat geval is hier een kleine lesopzet voor de onderbouw havo/vwo of voor het vmbo, ontwikkeld en uitgevoerd door Chantal van Hest. Het is een controversiële aanpak, want je hebt er geen beamer, smartboard, digiboard, wifi, tablet, flipping the classroom of wat dan ook voor nodig. Het is unplugged onderwijs.  • Zorg ervoor dat iedere leerling een exemplaar van de tekst heeft.
 • Lees gezamenlijk de tekst. Je kunt ervoor kiezen om alleen zelf hardop te lezen, maar als je het leuk vindt om het toneelmatige te benadrukken, dan kun je rollen verdelen.
 • Leg geregeld het lezen stil om samen te bespreken wat er gebeurd is. Dit kan op ieder moment, je kunt echter ook deze ‘richtvragen’ aanhouden:
 1. Waarom vraagt de vrouw aan de bankier, de manager en de makelaar om naar het kerkhof te gaan?
 2. Wat willen de mannen bereiken door naar het kerkhof te gaan?
 3. Waarom denk je dat de manager noten moet kraken van de vrouw als hij op de kist zit?
 4. Hoe komt het dat de manager de kist voelt bewegen als hij op de kist zit?
 5. Waarom moet de makelaar een raar gewaad aan en met een ketting door de straat lopen als hij naar het kerkhof gaat?
 6. De makelaar zegt het volgende als hij op het kerkhof staat: ‘Wat zie ik nu daar? Ik zie iets met een wit laken! / Mijn haren staan rechtop in mijn nek!’ Waarom staan zijn haren rechtop in zijn nek?
 7. Hoe komt het dat de kist zo zwaar is als de makelaar de kist wil optillen?
 8. Waarom denkt de bankier dat ‘de dode’ zijn nek wil breken?
 9. Hoe komen de mannen erachter dat ze voor de gek zijn gehouden?
 10. Denk je dat de vrouw de mannen wel leuk vond?
 11. Zou dit verhaal echt gebeurd kunnen zijn?

Je ziet: er zit geen schrijfopdracht bij. Het doel van de les is dat leerlingen kennis maken met een oude klucht en dat ze erover praten. Meer ook eigenlijk niet. Minder trouwens ook niet. Denk maar zo: geen schrijfopdracht = geen correctiewerk, en dat is ook wel eens lekker.