Boekpresentatie “De vergeten kronieken van Tstadt – De opkomst van Hendrik Conscience”


Lou Geluyckens, Antwerpen Boekenstad en zorro uitgeverij nodigen u uit voor de boekvoorstelling van
De vergeten kronieken van Tstadt. Deel I: 1830-1850: De opkomst van Hendrik Conscience
Op vrijdag 7 decemberom 14.00 uur in de Stadswinkel, Grote Markt 11, Antwerpen
De uitgever over het boek:
“1830. Er drijft een groezelige mist over Antwerpen. Vlaamse oproerlingen zijn er eindelijk in geslaagd de laatste Hollandse bezetters de stad uit te drijven. Aan de rand van de Noordzee is een nieuw land in de maak. Tegen deze achtergrond ontmoeten twee mannen elkaar: de ene een gewonde jonge kerel die terugkeert van het strijdgewoel, de andere een wat zonderlinge man die beweert ouder te zijn dan de stad…”
U meent de geschiedenis van Antwerpen te kennen? Mogelijk. U denkt op de hoogte te zijn van de levenswandel van een hele reeks (ex-)stadsgenoten? Kan goed zijn. Maar weet u wel zeker dat uw kennis accuraat is? U hebt er de geschiedenisboeken op nageslagen? Sterk. U hebt zich als een echte boekenwurm verdiept in de kroniek van Antwerpen? Dan bent u al een heel eind op weg. Maar wat weet u nog over Gustaaf Wappers, over hoe Conscience groot is geworden of hoe Jan Blom de kathedraal van de afbraak redde? Zou het dus toch niet beter zijn de geschiedenis van de Scheldestad te vernemen bij monde van iemand die beweert dat hij het allemaal vanop de eerste rij heeft meegemaakt?
Met dit boek krijgt u de kans om uw kennis over Antwerpen aan te scherpen. Eén garantie: uw beeld van ‘Tstadt’ zal, na het lezen van dit boek, nooit meer hetzelfde zijn.
Lou Geluyckens: De vergeten kronieken van Tstadt. Deel I: 1830-1850: De opkomst van Hendrik Conscience. Damme: zorro uitgeverij, 2012 [verschijnt op 3 december]. 128 pp – Paperback – 17 x 11,5 cm – Prijs: €10,00 – ISBN: 978 94 6168 00129