Pas verschenen: Over taal (jaargang 51, nr. 4)

West-Vlaams nog steeds ‘hot’
‘Het West-Vlaamse dialect is ook in West-Vlaanderen zelf nog steeds hot. Het is nog steeds de voertaal bij uitstek in informele regionale gesprekken met vrienden. Toch is er verandering in zicht. Het dialect wordt namelijk structureel steeds meer uitgehold: typische West-Vlaamse woorden gaan verloren en ook uitspraakkenmerken sneuvelen. Dat hoeft op zich geen probleem te betekenen (verandering is eigen aan taal), ware het niet dat op functioneel vlak het dialect steeds minder van ouder op kind wordt doorgegeven, zelfs niet in de Westhoek, een perifeer gebied in West-Vlaanderen dat traditioneel bekend staat als dialectvast. Processen van tweededialectverwerving zorgen er wel voor dat een groot deel van de populatie nog dialect (in een genivelleerde vorm) leert, maar de vraag is of die tweededialectverwerving ook bij de volgende generaties zal plaatsvinden.’
Dat staat te lezen in de bijdrage van Anne-Sophie Ghyselen in het nieuwe nummer van het tijdschrift Over taal.

Inhoud nieuw nummer Over taal (jrg. 51, nr. 4)
Interview: Jan De Wilde: twintig jaar ‘Hoe noemde gij?’ (door Filip Devos)
Taalwerk: Standaardtaal is rekkelijk, zeker in Vlaanderen (door Johan De Schryver)
Taalkronkels: Onze kat heet Maarten (door Stefaan Sonck)
Idioom & Co: Nuances bij de superieure precisie van het Frans (door Bert Cappelle)
Broodje taal: E-legant omgaan met internettaal (door Karen De Loenen)
Interview: Wim van Rompuy, pillendraaier van opleiding, woordendraaier van beroep (door Evelien Van Renterghem)
Taalwerk: West-Vlaams is hot. Of niet? (door Anne-Sophie Ghyselen)
Dossier: Eyskens en Gruwez: twee spiegels van poëzie (door Bruno Comer)
Te boek: Encyclopedie der Nederlanden – Stellingen in het vreemdetalenonderwijs – Tussentaal in Vlaanderen (door Filip Devos)
Column: Nem ezt rendeltem! (door Hugo Brouckaert)
Quiz over taal: Test uw kennis van het Nederlands (door Natalie Hulsen)