Nieuw Algemeen Letterkundig Lexicon in DBNL


Op 29 november 2012 is op de Dag van het Literatuuronderwijs in Rotterdam door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) het Algemeen Letterkundig Lexicongepresenteerd. Het lexicon verklaart meer dan 4000 termen het gebied van de letteren en bestrijkt een breed scala aan onderwerpen: onder meer stromingen, periodes en genres,  maar bijvoorbeeld ook  retorica, stilistiek, ‘populaire’ literatuur, de versleer en verteltheorie, teksteditie, boekwetenschap en zelfs raakvlakken met andere kunstvormen zoals de muziek komen aan bod. Het lexicon bevat niet alleen definities van specifieke concepten uit de academische literatuurwetenschap maar ook van schijnbaar eenvoudige termen als ‘gedicht’, ‘roman’ of ‘rijm’.

Oorsprong

Het nieuwe lexicon is gebaseerd op twee bestaande terminologische naslagwerken: het Lexicon van literaire termen(Hendrik van Gorp, Dirk Delabastita en Rita Ghesquiere, met medewerking van Jan Flamend) uit 1980 (achtste herziene druk in 2007 bij Wolters Plantyn), en het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (Gé van Bork, Piet Verkruijsse, George Vis en Henk Struik), dat sinds 2002 raadpleegbaar is in de DBNL. Redactieleden van beide werken hebben samengewerkt aan de samenvoeging van de twee lexica tot het nieuwe lexicon.

Digitale mogelijkheden

Doordat het Algemeen Letterkundig Lexicon digitaal en gratis toegankelijk is, kan niet alleen een groot aantal doelgroepen bereikt worden (scholieren, studenten, onderzoekers, journalisten en algemeen geïnteresseerden in binnen- en buitenland), de online publicatievorm brengt ook allerlei extra mogelijkheden met zich mee. Er kunnen onder meer zoekfuncties, kruisverwijzingen en externe hyperlinks in opgenomen worden. Bovendien kan het lexicon geüpdatet blijven worden. In de toekomst zullen nog aanvullingen en uitbreidingen toegevoegd worden.