Die historie van Valentijn ende Oursson compleet

Tussen februari en augustus van dit jaar heb ik bij wijze van feuilleton de Historie van Valentijn ende Oursson hoofdstuk voor hoofdstuk gepubliceerd in de vorm van een kritische editie van de oudste bewaard gebleven druk, die van Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657, in combinatie met een diplomatische editie van de door Maximiliaen van Eynnatten in 1624 gecensureerde versie, zoals bewaard gebleven in een niet gedateerde herdruk van een nazaat van Hieronymus Verdussen, drukker te Antwerpen, en een diplomatische editie van de oudste bewaard gebleven druk van de Franse brontekst, Valentin et Orson door Jacques Maillet, Lyon 1489.
     Zoals ik al in het Naschrift aankondigde, heb ik, geholpen door het corrigerend oog van Amand Berteloot, alle hoofdstukken nog eens doorgelezen, hier en daar verbeterd en opnieuw opgemaakt om de roman zonder woordverklaring zo duidelijk mogelijk te presenteren.

     Pogingen om met behulp van Sigil de hoofdstukken in een e-pub formaat te gieten zijn stukgelopen op ondoorgrondelijke foutmeldingen. Wie de roman op zijn tablet of e-reader wil lezen, zal het met een pdf moeten doen.
     Voor wie geïnteresseerd is in hoe de enigszins aangepaste druk van Bouman zich verhoudt tot de ‘oorspronkelijke’ Nederlandse vertaling en de Franse brontekst bied ik via deze link de cumulatieve kritische synoptische editie in pdf aan, geschikt om dubbelzijdig afgedrukt te worden als ware het een ‘printing on demand’ boek.
     Voor wie enkel geïnteresseerd is in de tekst van de druk van Jan Jacobszoon Bouman, bied ik via deze link een ‘kale’ lees-editie in pdf aan, zonder commentaar, voetnoten en woordverklaring. De belangstellende lezer zal af en toe een woord of een uitdrukking niet kennen of verkeerd begrijpen, maar voor het genietend lezen van deze roman vormt dat mijns inziens geen bezwaar.

W.K.