Congres Moving Humanities RUN

Het tweejaarlijkse congres Moving Humanities biedt startende onderzoekers een podium om hun onderzoek te presenteren. Het thema van dit jaar ‘Interdisciplinariteit in de Geesteswetenschappen’ wil enerzijds de reflectie op de toekomst van het ‘eigen’ vakgebied stimuleren en anderzijds vragen stellen over wat het ‘eigen’ vakgebied eigenlijk is. In het huidige academische klimaat van vervagende en misschien zelfs verdwijnende grenzen, kunnen we ons afvragen of er nog wel verschillende disciplines bestaan. Moet interdisciplinariteit worden omarmd of is enige behoedzaamheid geboden? Met andere woorden: moet de geesteswetenschapper vrezen voor zijn ‘identiteit’ of deze gedaante-verwisseling toejuichen? Moeten we deze interdisciplinariteit zoeken binnen of juist buiten de academie? En wat zijn de consequenties hiervan voor geesteswetenschappelijk onderzoek?

Promovendi en (research)masterstudenten van de Radboud Universiteit presenteren op 18 oktober 2012 tijdens 7 sessies hun visies rond dit thema in het licht van hun eigen onderzoek.

Het volledige programma is te raadplegen op http://www.ru.nl/letteren/onderzoek/movinghumanities2012/formerly-known-as/

Aanmelden voor de dag (gratis) met lunch (5,-) kan via movinghumanities@let.ru.nl.