Ogier van Denemerken : hoofdstukken 81-89

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 81-89
(regels 3760-4136)

Verantwoording van de editie