Prijs voor scripties over boekwetenschap

Ook in 2012 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2011 – 1 september 2012.

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting € 1.000, – uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te publiceren. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal € 1.000, – beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2012.

Meer informatie over de Scriptieprijs vind je hier.