Gezocht: transcribent

De onderzoekster Galey Modan (Ohio State University) zoekt op korte termijn iemand die ongeveer 80 uur Nederlandstalige opnamen voor haar kan transcriberen. De ideale kandidaat is een moedertaalspreker van het Nederlands met ervaring met discourse-analytische transcripties. Het is vrij rechtlijnig werk, niet al te technisch, en betreft vooral sociolinguïstisch interviews en narrative, dus niet al te gecompliceerd om te transcriberen. In het ideale geval zouden de transcripties per eind september voltooid moeten zijn.

De beloning is in overleg, ongeveer 75$ per opname-uur. Eventueel kan in overleg een werkplek in Nederland geregeld worden, maar het werk kan ook van huis uit gebeuren. Meer informatie kan worden verkregen bij Galey Modan (gmodan@gmail.com).