Financiële ondersteuning Nederlandse Poëzie Encyclopedie

Op23maart2012zijndeeerstepagina’svande ‘NederlandsePoëzieEncyclopedie’(NPE,www.nederlandsepoezie.org)onlinegeplaatsteenprojectwaaralvanaf1998researchvoor gedaanis.
DeNPE iseenonline-naslagwerkdat eenoverzichtgaat biedenvan alleNederlandstaligeprofessioneledichters,die opof vanaf1 januari1900 toten metnu actiefwaren/zijnen hun dichtbundels,verschenenin ofna 1900.Tevensbevat deNPEjaaroverzichten,met daaropallebundels uithetdesbetreffendejaar,alsmede dedichtersdie indat jaarzijnoverleden.Elkedichter enelke bundelzal ermet eeneigenpagina inwordenopgenomen Om eenindruk tekrijgenkunt ude volgendepagina’s albezoeken:MarleendeCrée,F.HarmsenvanBeek,IngmarHeytze,JeanPierreRawie,J.Slauerhoff,MaxTemmerman,VrouwkjeTuinman, M.Vasalis,SimonVestdijk,DriekvanWissenen JanWolkers: http://nederlandsepoezie.org/dichters/index.html
Zoals u begrijpt zal dit project jaren werk vergen. Er zullen duizenden biografie- en tienduizenden bundelpagina’s gemaakt moeten worden. Al tijdens de productiefase kunnen velen gebruik maken van de groeiende informatie op de Encyclopedie-site. Van professionals tot liefhebbers, van professoren tot studenten, van journalisten tot kijkers, lezers en luisteraars, van leraren tot scholieren, van boekverkopers tot –kopers.
  1. Het Nederlands Letterenfonds heeft met € 6250,- de startfase van dit project gesubsidieerd. Voor de continuering zijn we op zoek naar verdere financiële ondersteuning. Deze zoeken we deels bij de rijks- en provinciale overheden in Nederland en Vlaanderen en bij de grote en kleine cultuurfondsen.

    Om de kans op verdere subsidiëring door overheden en fondsen te vergroten is een Commissie van Aanbeveling opgericht. Deze bestaat uit Ton den Boon (hoofdredacteur van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal), Ann de Craemer (prozaïst/journalist/columnist bij De Morgen), Ingrid Hoogervorst (romancier en boekbespreker Tros Nieuwsshow, Radio 1, v/h literair recensent De Telegraaf), Aad Meinderts (directeur Letterkundig Museum, Den Haag), Peter Rehwinkel (burgemeester van Groningen), Willy Tibergien (oprichter Poëziecentrum Gent) en Dr. Ad Zuiderent (dichter en redacteur Kritisch Literatuur Lexicon, v/h Universitair docent Nieuwe Nederlandse Letterkunde Vrije Universiteit Amsterdam).

Gezien het huidige tijdsgewricht doen we ook deze oproep aan particulieren en het bedrijfsleven: WordVriend of Maecenas vande Nederlandse PoëzieEncyclopedie!

Vanaf 50euro bent u Vriend en u wordt vermeld op http://nederlandsepoezie.org/sponsoren.html
Vanaf 500euro bent u MaecenasUw naam wordt als zodanig vermeld op de sponsorpagina.

Potentiële vrienden en Maecenassen kunnen contact opnemen met droog@nederlandsepoezie.org

Bentu zelfarmlastig, maarheeft uwel vermogendevrienden ofkennissen? Stuurdan dezecrowdfund/bedelbrief aanhen door!
Hoogachtend, namens de redactie van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie,

BartFM Droog,Eenrum

Stichting i/o.De NederlandsePoëzie Encyclopedie www.nederlandsepoezie.org Oosterstraat29 9967RV Eenrum(NL). Tel:0595-49.18.30.