Boekpresentatie De manke usurpator: Over Verkavelingsvlaams

Op donderdag 30 augustus 2012 wordt in de marge van het achttiende Colloquium Neerlandicum van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek het boek De manke usurpator: over Verkavelingsvlaams voorgesteld. Iedereen is welkom om mee het glas te heffen om 12.30u in de hall van de Aula Rector Dhanis (Universiteit Antwerpen). Aanwezigen kunnen het boek aanschaffen tegen een eenmalige gunstprijs (25 euro i.p.v. 28 euro) en maken bovendien kans op een fotoshootmet de enige echte manke usurpator (www.demankeusurpator.wordpress.com).

Over het boek
Meer dan twintig jaar geleden waarschuwde Geert van Istendael de zuidelijke Nederlanden voor een geheimzinnige “manke usurpator” die zowel de stan­daardtaal als de dialecten naar het leven stond. Hij doopte de indringer Verka­velingsvlaams. De spotnaam dook snel op in de nieuwsmedia, veroverde de schoolboeken en ging deel uitmaken van onze officiële woordenschat toen Van Dale het begrip van een lemma voorzag. Zelfs taalkundigen adopteerden de term als een stout synoniem voor wat ze doorgaans “tussentaal” noemen. Sinds­dien is het Verkavelingsvlaams omstandig betreurd, verketterd en bestreden. Toch heeft niets zijn opmars kunnen stoppen. Vandaag groeien kinderen in de noordelijke provincies van België meer dan ooit op in een taal die geen dialect (meer) is maar ook behoorlijk afwijkt van het Standaardnederlands.
Bij alle controverse liep het met onze kennis van de manke usurpator weinig vaart. Waarom spreken zo veel Vlamingen Verkavelingsvlaams? Waar komt die usurpator vandaan? Waarom heet hij mank? Hoe verhoudt hij zich precies tot de dialecten en de standaardtaal? En zijn er eigenlijk wel goede redenen om hem zo hartgrondig te haten?
In het boek De manke usurpator: Over Verkavelingsvlaams zoeken taalkundigen, literatuurwetenschappers, onderwijsdes­kundigen, taaladviseurs en andere specialisten uit binnen- en buitenland naar antwoorden. Geen taboe blijft daarbij onaangeroerd. Het resultaat is een soms ontluisterend, vaak verrassend en altijd kleurrijk portret van Vlaanderens meest vervloekte indringer.
De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams
Kevin Absillis, Jürgen Jaspers & Sarah Van Hoof (red.)
Academia Press, Gent
ISBN: 9789038220055
D/2012/4804/153
NUR 620
Winkelprijs: 28 euro
Exclusief reductietarief: 25 euro (alleen geldig tijdens de boekpresentatie)
Inhoud
De manke usurpator: Inleiding
 KEVIN ABSILLIS , JÜRGEN JASPERS & SARAH VAN HOOF
Waarom het Verkavelingsvlaams onvermijdelijk was
De ontwikkeling van een informele omgangstaal in Vlaanderen
JOSÉ CAJOT
Taal tussen tuin en wildernis
Een aanzet tot een historisch-discursieve analyse van het Vlaamse tussentaaldebat
KEVIN ABSILLIS
Deletie van tussentaal
De kloof tussen het taalbeleid en de taalpraktijk op school
JOHAN DE CALUWE
Taalonderwijs in de stroom van de mutatie
IDES CALLEBAUT
Het einde van de tussentaal en de Vlaamse standaardtaaldiscussie.
JOHAN DE SCHRYVER
Standaardtaal en tussentaal in de taaladvisering
DIRK CALUWÉ & VERONIQUE VERREYCKEN
Van hetzelfde laken een pak
Verkavelingsvlaams als uiting van status in het nieuwe rijke Vlaanderen
KOEN PLEVOETS
Bang voor Babel
De verstaanbaarheid van tussentaal
HANNE KLOOTS & STEVEN GILLIS
Vlaams geblaf op de planken
ERWIN JANS
Authenticiteit als illusie
Taalvariatie in theateropleidingen
KAREL VANHAESEBROUCK
“Dat verwerpelijke Vloms klappen”
Substandaardisering in fictie op de openbare omroep in de jaren 80 en vandaag
 SARAH VAN HOOF
Huisje, tuintje, taaltje?
Louis Paul Boon, herverkaveld
TOM VAN IMSCHOOT
Substandaardtaal: tussen dialect-ersatz en ersatz-dialect
Regionaliseringsprocessen in het Duitse en het Nederlandse taalgebied
TOM F.H. SMITS
Welk Nederlands voor Duitstaligen?
Nederlandse taalverwerving en Nederlandse taalkunde vanuit Duits perspectief
UTE K. BOONEN & INGEBORG HARMES
Het Algemeen Nederlands: uw sociale zekerheid?
Taalgebruik en taalopvattingen in processen van in- en uitsluiting
JÜRGEN JASPERS
De taal van de Vlamingen
KAS DEPREZ