Boekpresentatie 14 september 2012 in Leiden

 

Deschrijver Johannesle Francq van Berkhey (1729-1812) was wereldberoemd in Leiden. Alshij zijn gedichten voordroeg, konden velen de ogen niet droog houden. Maar langniet iedereen kreeg er zijn handen voor op elkaar. De persoon van Berkhey was namelijkniet onomstreden. Er was in de tweede helft van de achttiende eeuw geenLeidenaar die zo werd geplaagd, gesard en gedemoniseerd.

In zijn groteoeuvre echter zijn schitterende gedichten te vinden, die nog altijd voor veelleesplezier zorgen. Ook in 2012, tweehonderd jaar na het overlijden van de excentriekedichter en Leidenaar.

Berkheyschreef vooral gelegenheidspoëzie. De geboorte of het overlijden van een kind,een huwelijk, de actuele politieke gebeurtenissen of de ontploffing van hetkruitschip in Leiden: hij greep elke gelegenheid aan om zijn gedachten engevoelens in versvorm te vatten. Berkhey was boven alles ook vaderlander. Hijgeldt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis als een van de meesthartstochtelijke verdedigers van het Huis van Oranje. Zijn politiek activismemaakte van hem in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een prinsgezinde cultfiguur, maar bracht hem ook in grotemoeilijkheden.

 

vrijdag 14september 2012

wordt in de Universiteitsbibliotheek Leiden Het onbedwingbare hart gepresenteerd.Deze rijk geïllustreerde bloemlezing, samengesteld door Rick Honings, doetrecht aan Berkheys veelzijdigheid. Aan de hand van zes plaatsen van herinneringwordt de lezer gevoerd langs locaties uit het leven van deze Leidse dichter.Ter gelegenheid van de boekpresentatie zijn er vier lezingen en toont de LeidseUniversiteitsbibliotheek de mooiste Berkhey-stukken uit haar collectie.

 

Grote Vergaderzaal, UniversiteitsbibliotheekLeiden, Witte Singel 27, Leiden.

Aanmelden s.v.p. door een mail te sturen naar Rick Honings (r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl).

 

De bloemlezing Het onbedwingbare hart, met meer dan vijftigillustraties in kleur, is uitgegeven door Uitgeverij Astraea en verschijnt opvrijdag 14 september 2012. De prijs bedraagt € 21,50. Tijdens de boekpresentatie is het boek verkrijgbaar voor € 17,50.

 

Programma:

15.15 uur Opening

15.20 – 15.40 uur Petervan Zonneveld, Een veelzijdige zonderling.Leven en werk van Johannes leFrancq van Berkhey (1729-1812)

15.45– 16.05 uur WillemOtterspeer, Johannes le Francq vanBerkhey als boerenantropoloog

16.10– 16.30 uur Rietje vanVliet, De dichter tendode opgeschreven. Hoe Berkhey door zijn Leidse kwelgeesten ten grave werd gedragen

16.35– 16.55 uur Anton vander Lem, Geen oog bleef droog.Hoogtepunten uit de Berkhey-collectie

17.00uur Boekpresentatieen aansluitend borrel