25ste Letterenlezing: Anna Enquist opent het Academisch Jaar van de Groningse letterenfaculteit

Op dinsdag 4 september 2012 zal Anna Enquist aan de Rijksuniversiteit Groningen de 25ste Letterenlezing uitspreken, getiteld: ‘Levens lezen. Het levensverhaal in psychotherapie en literatuur’. Met de Letterenlezing, waarin een bekende Nederlander zijn of haar mening geeft over het belang van de Letteren voor de maatschappij, opent de Faculteit der Letteren van de RUG haar academische jaar.
Anna Enquist, naast schrijver en dichter ook psychoanalytica en psychotherapeute, zal spreken over de (auto)biografie in de literatuur en daarbij een vergelijking maken met de rol van het begrip ‘levensverhaal’ in de psychotherapie. In haar lezing zal Enquist ingaan op vragen als: Zijn er raakvlakken tussen de benadering van het levensverhaal in psychotherapie en literatuurwetenschap? Wat zegt de autobiografie van de schrijver, al dan niet contrasterend met de biografie, over diens werk?
Datum en tijdstip
De Letterenlezing is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Tijd: 4 september 2012 om 16.00 uur
Locatie: Aula, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Meer informatie over de Letterenlezing is te vinden op www.rug.nl/let/letterenlezing2012.