Vacature Universiteit Gent, Assisterend academisch personeel aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (reageren kan tot 10 juli 2012)

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is volgend mandaat te begeven: het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar

LW07
een betrekking van deeltijds praktijkassistent (50%)bij de vakgroep Letterkunde (Onderzoeksmethodologie Letterkunde) (tel.:09/264.37.00) – salaris a 100%: min. € 23 468,58 – max. € 39 716,10 (thans uitbetaald à 157,69%)

Profiel van de kandidaat

– diploma van master in de Taal- en Letterkunde: Historische Taal-en Letterkunde of van master in de Vergelijkende Moderne Letterkunde of gelijkwaardig erkend diploma;
– goede vertrouwdheid met de methoden van het letterkundig onderzoek, zoals onder meer blijkend uit een masterscriptie binnen de letterkunde;
– beschikken over goede organisatorische, communicatieve en redactionele vaardigheden in het Nederlands en het Engels;
– overige beroepsactiviteiten hebben en/of professionele ervaring hebben die bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgebonden onderwijs;
– praktijkervaring met digitale leeromgevingen en ICT in het onderwijs.

Inhoud van de functie

– bijstand bij het onderwijs Letterkunde, vooral met betrekking tot letterkundige onderzoeksmethoden;
– dienstverlening binnen de vakgroep Letterkunde, vooral met betrekking tot nationale en internationale onderzoeksontwikkeling.

Indiensttreding: 1 oktober 2012

*** *** ***

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 – 9000 Gent, uiterlijk op 10 juli 2012.

Zie ook: http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap