Vacature: Doctor-Assistent Nederlands (50%) – Erasmushogeschool Brussel

Het departement Toegepaste Taalkunde van de Erasmushogeschool Brussel heeft een externe vacature (50%) voor doctor-assistent:
Vervaldatum: 24 augustus 2012
Vacaturenummer: TTK/2012/07
Ambt:
Doctor-Assistent
Volume ambt:
50 %
Aard tewerkstelling: statutaire {vacante betrekking}
Departement:
Toegepaste Taalkunde
Studiegebied:
Toegepaste Taalkunde
Opleiding:
bacheloropleiding toegepaste taalkunde, masteropleiding vertalen/tolken

Toelatingsvoorwaarden

 • Op het ogenblik van indiensttreding moet de kandidaat in het bezit zijn van een Master in de Taal- en Letterkunde (Nederlands) met doctoraal proefschrift of Master in het studiegebied Toegepaste Taalkunde met doctoraal proefschrift.
 • De kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 89 van het hogescholendecreet van 13 juli 1994.

 

Belangrijkste profielkenmerken

 • Aangetoonde expertise in het onderwijs van het Nederlands.
 • Ervaring in het hoger onderwijs van academisch niveau en expertise in literaire vertaling strekt tot aanbeveling.
 • Bewezen pedagogische deskundigheid.
 • Aantoonbare onderzoeks-expertise in de Nederlandse taalkunde of Vertaalwetenschap.

 

Initieel takenpakket

 • Verantwoordelijk voor opleidingsonderdelen in de bacheloropleiding van Nederlandse taalvaardigheid, taalkunde en ondersteuning van taalbewustzijn.
 • Begeleiding en beoordeling van bachelor- en masterproeven aansluitend bij het expertisedomein.
 • Onderzoek en dienstverlening.

 

Generieke functiebeschrijving van het ambt

Salaris 

Salarisschaal: 509; minimum €3.508,03 – maximum €5.687,58.

Aanstelling

Vanaf 01 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 (verlengbaar).
 

Kandidaatstelling

Stuur je sollicitatiebrief, CV en portfolio met een kopie van je diploma, vóór 24 augustus, naar:
– Directiesecretariaat Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 te 1070 Brussel of
– reageer per e-mail: vacature@ehb.be of
– geef je sollicitatie af bij het directiesecretariaat van de Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 te 1070 Brussel (4de verdieping).

Mocht je geen kopie van je diploma kunnen inscannen, dan mag je een kopie van je diploma afzonderlijk opsturen met de post.

Belangrijk:  

 • neem het vacaturenummer van de betrekking zoals vermeld op de website in je kandidaatstelling op;
 • zorg dat de exacte benaming van je diploma bekend is;
 • stuur de kandidaatstelling tijdig en naar het correcte adres op. 

Alleen dan is een correcte behandeling van de kandidaatstelling gegarandeerd.

Meer informatie

Met specifieke vragen over functie-inhoud kan je contact opnemen met het departementshoofd Toegepaste Taalkunde, Willeke Deridder (02/629 10 74) of wilhelmina.deridder@ehb.be.
Met algemene vragen over de vacature of de selectieprocedure kan je ook terecht op vacature@ehb.be of bij Erika Eeckhout, directeur personeel (02/559 15 81) tijdens de kantooruren).