Ogier van Denemerken : hoofdstukken 41-50

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 41-50
(regels 1824-2287)

Verantwoording van de editie