Vacature: Voltijdse onderzoeksbursaal (m/v) aan de Faculteit Taal & Letteren i.s.m. KU Leuven

Taakinhoud

 • -Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, leidend tot een doctoraat, onder leiding van een (co-)promotor van de faculteit.
 • Het doctoraatsproject draagt de titel ‘Vreemde vrouwen. De receptie van buitenlandse vrouwelijke auteurs in Vlaanderen tijdens het interbellum. Dit project wil de aanwezigheid van buitenlandse vrouwelijke auteurs tijdens het interbellum in Vlaanderen bestuderen en beweegt zich op het snijvlak van drie centrale vragen. Ten eerste zoomt het onderzoek in op gender. Het wil nagaan welk beeld van vrouwenliteratuur en van vrouwelijke auteurs er heerste en hoe buitenlandse (vrouwelijke) auteurs deze representatie hebben beïnvloed. Ten tweede focust het project op nationale identiteit en hoe literatuur van vrouwen uit het buitenland een rol speelde bij de vorming, consolidatie of wijziging hiervan. Ten derde zal het project nagaan of en hoe het werk van buitenlandse vrouwelijke auteurs een invloed had op bestaande literaire modellen en/of literaire vernieuwing.De studie zal worden uitgevoerd via doorgedreven receptieonderzoek en zal een kwantitatief, een discursief en een socio-cultureel luik hebben. Door de aanwezigheid van buitenlandse vrouwelijk auteurs te bestuderen op deze drie manieren zal het onderzoek leiden tot een beter begrip van het toenmalige literaire veld, zowel op institutioneel niveau als op het gebied van literatuuropvattingen en literaire praxis. Het project zal de nationale kaders waarbinnen literatuurgeschiedschrijving doorgaans wordt bedreven openbreken en zal de aandacht vestigen op de manier waarop deze geschiedschrijving gegenderd is.
De promotor van het project is prof. dr. Elke Brems (HUB en KU Leuven).

Profiel

 • Een masterdiploma in Literatuur of Vertalen (specialisatie Nederlandse letterkunde is aanbevolen)
 • Uitstekende resultaten op bachelor- en masterniveau, zeker wat de bachelor- en meesterproef betreft
 • Zelfstandig, gemotiveerd en leergierig
 • Kennis van het Nederlands op moedertaalniveau

Statuut

 • Voltijds doctoraatsbursaal (schaal 502) in de HUB-KUBrussel (financiering via het BOF – bijzondere onderzoeksfondsen)
 • Indiensttreding op 1 oktober 2012 of in onderling overleg
 • Kandidaten die dit jaar hun masterdiploma behalen, kunnen eveneens solliciteren
 • Contract van 1 jaar, verlengbaar mits gunstige evaluatie. De totale duur van de tewerkstelling is maximum 4 jaar

Kandidaatstelling

Selectieprocedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van het sollicitatiedossier. Daarna worden de overblijvende kandidaten uitgenodigd voor een interview.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerde kandidaten dienen een dossier in bestaande uit

 • een sollicitatiebrief;
 • een uitgebreid curriculum vitae op het daartoe bestemde sollicitatieformulier (ter beschikking op de website);
 • een voorbeeld van je werk (bv.een hoofdstuk uit je meesterproef);
 • naam en contactgegevens van twee referenten;
 • kopie van je diploma’s;
te bezorgen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, tav. Prof. dr. Elke Brems, Warmoesberg 26, 1000 Brussel ten laatste op 31 augustus 2012.
Bijkomende inlichtingen m.b.t. het statuut zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02-608 14 98 of via e-mail eliane.geeroms@hubrussel.be.
Inhoudelijke informatie kan u verkrijgen bij prof. dr. Elke Brems, Faculteit Taal & Letteren, HUB (elke.brems@hubrussel.be)
De HUB is gesloten van 11 juli 2012 t.e.m. 15 augustus 2012.

Het succes van de HUB en van de KAHO Sint-Lieven is afhankelijk van de verscheidenheid van de medewerkers. Werken aan de HUB en aan de KAHO Sint-Lieven is werken in de culturele verscheidenheid die Brussel, Europa en de wereld bieden. We zijn steeds op zoek naar nieuwe collega’s met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.