Twintig jaar Neder-L

Vandaag precies twintig jaar geleden stuurde Ben Salemans de eerste aankondiging Neder-L de wereld in – een eerste teken van leven van een elektronische nieuwsbrief die sindsdien iedere maand nieuws, aankondigingen, berichten en columns uit de neerlandistiek verzorgt. (De bijdragen aan de discussielijst werden toen nog verzameld; de eerste verzamelaflevering verscheen op 21 juni 1992.) Sinds begin 2010 gebeurt dat op dit weblog (en op de linkerkolom kunt u zich ook abonneren via Twitter en via een dagelijkse e-maildienst).

In 2002 heeft de redactie in een jubileumnummer al eens teruggeblikt op de geschiedenis van het blad. Voor dit jubileum hebben we vooraanstaande neerlandici gevraagd om een gastbijdrage op ons weblog over het onderwerp ‘de toekomst van de neerlandistiek’. Ook verschillende vaste medewerkers schreven een bijdrage. U vindt vandaag ieder half uur een stukje — hoe laat dat ophoudt kunnen we nog niet zeggen, want er komen vandaag nog stukjes binnen.

We vroegen om korte stukjes over vragen als: hoe staat het vak ervoor? Bestaat de neerlandistiek nog wel – en hoe is dat over twintig jaar? Is het als wetenschappelijke discipline dan niet opgelost in de algemene taalwetenschap, de retorica, de cultuurwetenschap en nog enkele disciplines? En zouden we daarom moeten treuren? Hoe staat het ervoor met het schoolvak Nederlands? Hoeveel contact is er tussen leraren op de middelbare school en onderzoekers op de universiteit? Is dat een wenselijke situatie, en zo nee, wat valt daaraan te doen?

We zijn blij en trots dat zoveel mensen hebben gereageerd. In de loop van de dag publiceren we hun stukjes een voor een op ons weblog. Interessant genoeg zijn zo’n beetje alle denkbare posities over de toekomst vertegenwoordigd: er zijn mensen die aan het vak hechten en er zijn mensen die zich geen zorgen maken als het verdwijnt, of dit zelfs zouden toejuichen. Er zijn mensen die vinden dat we nu in een tijd van afbraak leven en anderen die hoop hebben voor de toekomst.

Hoe dan ook is de redactie getroffen door de bereidwilligheid van de collega’s om ons jubileum luister bij te zetten. En wat er ook van de neerlandistiek mag worden – in een of andere gedaante zal Neder-L ook over twintig jaar nog bestaan!

De bijdragen zijn hier te lezen.