Pas verschenen: Rythmus – Jaarboek voor de studie van het fin de siècle I

Bij Uitgeverij Verloren is een nieuw jaarboek verschenen dat zich toespitst op de studie van de Nederlandse en Belgische cultuur van het fin de siècle. In de vorm van rijk geïllustreerde themanummers brengt Rythmus deze turbulente periode in de geschiedenis onder de aandacht van een breed publiek.

De eerste aflevering van Rythmus staat in het teken van de Nederlandse en Belgische culturele connecties met Engeland. In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte een grote onwetendheid over de culturele ontwikkelingen aan de overzijde van de Noordzee plaats voor een directere en bredere receptie van de Engelse cultuur. Dit boek verkent hoe de transfer en integratie van Engelse kunstvernieuwingen naar België en Nederland rond 1900 heeft plaatsgevonden. De culturele recipiënten die deze overdracht bewerkstelligden, staan daarbij centraal. Een keur aan bekende en minder bekende schrijvers, kunstenaars en critici komt aan bod, waaronder Johan Huizinga, Jan Veth, Hélène Swarth, Leo Simons, Georges Khnopff, Charles Doudelet, Pierre Cuypers, Pol de Mont en Jozef Muls. Het boek geeft zodoende een levendig en veelomvattend beeld van de cultuurbemiddelaars die ervoor zorgden dat de Engelse culturele vernieuwingen zich rond 1900 als lopende vuurtjes in de Lage Landen verspreidden.
Het tweede nummer van Rythmus zal worden gewijd aan het ontstaan van badplaatsen en de opkomst van de badcultuur in de Belle Époque, waarbij Oostende en Scheveningen centraal zullen staan. Dit nummer verschijnt inhet voorjaar van 2013.
Anne van Buul (red.), Lopende vuurtjes.Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900
Rythmus – Jaarboek voor de studie van het fin de siècle I
● 256 blz. ● ingenaaid ● geïllustreerd (deels kleur) ● ISBN 978-90-8704-286-8 ● €22,–
Bestellen
Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel en rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JAHilversum, tel. 035-6859856, bestel@verloren.nl, of via de website http://www.verloren.nl/boeken/2086/248/5111/cultuur-en-mentaliteit/lopende-vuurtjes
Intekenaren op de jaarboekenreeks krijgen de delen zonder verzendkosten toegestuurd.