Ogier van Denemerken : hoofdstukken 1-10

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 1-10
(regels 1-309)

Verantwoording van de editie