ABLA – Anéla Studiedag 2012

Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012: Verwerving, didactiek en taalbeleid

Call for papers
In onze steeds verder globaliserende maatschappij neemt meertaligheid alsmaar aan belang toe. Het mag dan ook niet verbazen dat nationale en lokale overheden in navolging van de Europese Unie meertaligheid als een prioritair aandachtspunt beschouwen en dat er dan ook overal in Europa initiatieven en projecten floreren om het verwerven van meertaligheid te stimuleren. In de Franstalige Gemeenschap van België bieden er bij voorbeeld steeds meer scholen immersieonderwijs aan in het Engels, in het Nederlands of in het Duits.

Toch roept het begrip « meertaligheid » veel vragen op. In deze studiedag staan de volgende vier aspecten van meertaligheid centraal:
  • Meertaligheid en tweede-/vreemdetaalverwerving (inclusief receptieve meertaligheid);
  • Meertaligheid en tweede-/vreemdetaaldidactiek en -onderwijs;
  • Meertaligheid en vertalen, tolken, terminologie, vaktalen;
  • Meertaligheid en taalbeleid.
Via die vier thema’s heeft de studiedag als doel de jongste stand van zaken met betrekking tot meertaligheid toe te lichten alsook die problematiek verder te onderzoeken in zowel de Belgische en Nederlandse als in de bredere Europese context. Om de complexe meertaligheidskwestie in kaart te brengen, wordt de studiedag door zijn ‘transnationale’ en interdisciplinaire opzet opgevat als een forum voor onderzoekers in verschillende meertaligheidscontexten en van wie het werk aansluit bij verschillende takken van de (toegepaste) taalwetenschap, inclusief psycholinguïstische en historisch georiënteerde studies, en/of andere wetenschappelijke disciplines, bv. sociologie, psychologie, politieke wetenschappen, neurowetenschappen.
Abstracts voor lezingen en/of posterpresentaties (max. 1 bijdrage van elk type per auteur) kunnen naar keus in een van de werktalen van ABLA-Anéla worden geschreven (Frans, Nederlands, Engels, Duits) en dienen per e-mail naar laurent.rasier@ulg.ac.bete worden verstuurd. De abstracts (max. één A4’tje, bibliografie inbegrepen) bevatten een titel, een beknopt overzicht van de onderzochte problematiek en een samenvatting van de resultaten. Er kan eventueel een tweede blad worden gebruikt voor belangrijke tabellen en/of figuren.
De sprekers op de studiedag kunnen hun bijdrage(n) ter publicatie aanbieden aan DuJAL – Dutch Journal of Applied Linguistics, het gepeerreviewede wetenschappelijk tijdschrift van de Association néerlandaise de linguistisque appliquée. De publicatie van een apart boek zal naargelang de belangstelling voor de studiedag en de behandelde problematiek in overwerging worden genomen.
Belangrijke data:
– 13 juni 2012: deadline voor het indienen van abstracts
– 24 juni 2012: melding van acceptatie/afwijzing van de abstracts

– 14 december 2012: studiedag
Locatie: Université de Liège, Place du XX-Août, B-4000 Liège, België (http://www.ulg.ac.be)
Praktische informatie: te verschijnen op http://www.anela.nlen http://www.abla.be

Contact: Laurent Rasier, Université de Liège (laurent.rasier@ulg.ac.be)