6de Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Datum: vrijdag 23 november 2012
Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster Grauwzusters, Lange St.-Annastraat 7, Antwerpen
De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze zesde editie (DNZ 6) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.

Imperatieven
Daniël Van Olmen (North-West University Potchefstroom, Universiteit Antwerpen)
Gertjan Postma(Meertens Instituut)
Binding
Eric Reuland (Universiteit Utrecht)
Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen)
Tempus, aspect en modaliteit
Henk Verkuyl (Universiteit Utrecht)
Ronny Boogaart (Universiteit Leiden)
Deelname aan de dag is gratis maar aanmelding is noodzakelijk vóór 12 november 2013 op het adres reinhild.vandekerckhove@ua.ac.be.
Organisatie: Hans Broekhuis, Evie Coussé, Jacqueline Evers-Vermeul, Olaf Koeneman, Mark de Vries
Lokale organisatie in Antwerpen: Jan Nuyts, Johan van der Auwera, Reinhild Vandekerckhove