Welstandscommissie

Vijf afdelingen. 42, 52 of 62 gedichten, maar vijf afdelingen. Van ongeveer gelijke omvang, maar niet precies. De tweede en de vierde wijken af. Of de derde.
De afdelingen hebben een titel. De titels staan op een aparte pagina.
De afdelingen kunnen een motto hebben, maar de bundel zelf heeft er zeker een.
Soms is een afdeling een cyclus. Die wordt Romeins genummerd.
De titel van de bundel: iets concreets en iets abstracts. Liefst iets concreets dat de regionen van het abstracte oproept. Beheerst raadselachtig.
De titel is kort: een of twee woorden. Die woorden mogen best lang zijn.
De bundel berust op een concept. Jazeker, de bundel berust op een concept.
De bundel heeft een inhoudsopgave. Die toont het concept. In alle onderdelen: beheerst raadselachtig.
Aan het slot een verantwoording. Verwijzingen, eerdere publicaties in tijdschriften. Er wordt iemand bedankt.
Wanneer het echt niet anders kan: vier afdelingen. Maar geen drie.