Lezingenreeks Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden


Op 25 maart 2012 vindt om 16 uur in De Brakke Grond te Amsterdam de eerste lezing plaats met de titel ‘De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk’, gehouden door Marita Mathijsen en Janneke Weijermars.

Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

De Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (www.werkgroepvkn.eu) en het Algemeen Nederlands Verbond (ANV)(www.anv.nl) lanceren samen een halfjaarlijkse lezingenreeks over diverse aspecten van de integratie en desintegratie van de Lage Landen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Tussen 2012 en 2015 zal er elk jaar een voorjaarslezing in Nederland plaatsvinden, gevolgd door een najaarslezing in Vlaanderen. Zo wordt naar het gedenkjaar 2015 toegewerkt, bovendien wil de organisatie in 2013 aanhaken bij de grootscheepse Nederlandse festiviteiten rond ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’. Toegang is gratis; gelieve u vooraf aan te melden via info@anv.nl.

Na afloop wordt elke lezing als hoorcollege op cd uitgegeven. Daarnaast zullen de sprekers rond het thema van de lezing een publicatie verzorgen in de vorm van een boekje, bestemd voor een breed publiek. Zo bouwt de Werkgroep VKN voort aan een reeks publicaties over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, die in 2015 voltooid zal zijn.

De eerste twee lezingen zijn als volgt:

Zondagmiddag 25 maart 2012 om 16 uur in De Brakke Grond te Amsterdam.
Marita Mathijsen en Janneke Weijermars: ‘De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur’. Aansluitend is er een borrel.

Zondagmiddag 30 september 2012 om 16 uur in de KANTL te Gent.
Els Witte: ‘Revolutie en Belgische onafhankelijkheid’. Aansluitend is er een borrel.

Introductie lezing 25 maart 2012
De literatuur gold in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden als bindmiddel van de natie. Het was een middel om gevoelens van vaderlandsliefde onder woorden te brengen. Maar het ‘vaderland’ had een nieuwe inhoud gekregen en dus moest de literatuur daarvan getuigen. Willem I stimuleerde het literaire leven in zijn koninkrijk dan ook flink, de literatuur moest immers de nieuwe eenheid tot uitdrukking brengen. In deze lezing laten de sprekers zien hoe
het Verenigd Koninkrijk in de ogen van de literatoren eruit kwam te zien of wat zij zich erbij voorstelden. Als we van de literatuur van de nieuwe natie een personificatie maken, hoe groeide die natie dan op? Was het een gehoorzaam kind dat zich ontwikkelde naar de wensen van zijn vader Willem I? Bleef hij hangen in oude patronen, waarbij de Zuid-Nederlandse grootouders
achterdochtig bleven tegenover de grootouders uit het Noorden en andersom? Of werd het eerder een brutaal ventje dat vooral in het Zuiden de kont tegen de krib gooide, een jongetje in de puberteit dus? Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou zijn pubertijd niet overleven. In ‘De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk’ lopen we zijn vijftienjarige leven na aan de hand van gedichten, proza, brieven en anekdotes.