Web: Nieuwe versie Bibliopolis (voor/over geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland)

Bibliopolis, het digitale onderzoeksinstrument voor de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, is technisch geheel vernieuwd. De website, www.bibliopolis.nl, die onderhouden wordt door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, is volledig herschreven. Hierdoor zijn de performance en snelheid van de site sterk toegenomen. Nu deze technische slag gemaakt is, is het ook eenvoudiger om de inhoud van Bibliopolis geregeld aan te passen.

Op de homepage valt meteen de presentatie van het boekhistorisch nieuws op. Dit verzamelt en presenteert Bibliopolis in samenwerking met de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

Als u gaat zoeken, merkt u dat er ook inhoudelijk veel is vernieuwd. Het onderdeel Studies is geactualiseerd; de Beeldbank is belangrijk uitgebreid en binnenkort zullen daarin ook video’s te vinden zijn; het onderdeel Veilingen is uitgebreid met onderzoeksresultaten van wetenschappers en binnen de rubriek Personen zijn betere zoekmogelijkheden gemaakt. Tenslotte zijn alle onderdelen geactualiseerd en hebben de auteurs de teksten van het Handboek aangepast aan de huidige stand van de wetenschap.

We hopen dat u met veel genoegen gebruik zult maken van Bibliopolis.

Heeft u opmerkingen of commentaar? Stuurt u dit dan naar bibliopolis@kb.nl of marieke.vandelft@kb.nl.