Lit: Nieuw nummer van ‘Parelduiker’

De nieuwe Parelduiker is uit:

Hans Olink raakte dankzij authentieke geluidsbanden uit het archief van de Bergense schilder David Kouwenaar op het spoor van de Nederlandse fotografe Gerda Goedhart. Hij ontrafelde haar tot dusver onbekende levensverhaal. Vrij onbekend is dat zij de hoffotografe was van Bertolt Brecht en diens toneelensceneringen fotografeerde. Haar avontuurlijke leven leidde langs het Berlijn van voor de oorlog, het Hollywood van Charlie Chaplin en langs Anna Blaman, met wie zij een romance beleefde, voordat zij zich met de toneelactrice Angelika Hurwicz in het kustdorp Bergen vestigde.

Verder het intrigerende allereerste Nederlandse ooggetuigenverslag van een dada-avond in Zürich. In een achterafzaaltje, zwart en blauw geschilderd door Hans Arp en met tekeningen van Picasso aan de muur, zag journalist en kinderboeken-schrijver A.B. van Tienhoven een voorstelling van Cabaret Voltaire met optredens van Hugo Ball, Oppenheimer, Huelsenbeck en Tzara. Op 1 juli 1916 deed hij er verslag van in De Nieuwe Amsterdammer.
In dit nummer verder nog artikelen over literair handjeklap van de fameuze radioliteratuurrecensent, bijgenaamd de ‘Avro-toeter’, dr. P.H. Ritter jr. en recent teruggevonden brieven van E. du Perron. Alsook een in memoriam van Mathilde Stuiveling-van Vierssen Trip, de vrouw van Garmt Stuiveling en de schrijfster van een aantal fijnzinnige novellen. Tot slot een addendum van Igor Cornelissen op zijn geruchtmakende verhaal over de identiteit van Hans Boslowits, de hoofdpersoon uit Gerard Reves aangrijpende oorlogsnovelle.

De Parelduiker 2010/3
isbn 978 90 5937 244 3 (ook via het cb bestelbaar)
80 blz.
Losse nummers € 9,50. Abonnement (5 nummers p.j.) € 39,50

De Parelduiker is een uitgave van Uitgeverij Bas Lubberhuizen en verschijnt mede met steun van het Nederlands Letterenfonds.