Age: Afscheid van Piet Couttenier, Leuven, wo 15 sept. 2010

Prof. dr. Piet Couttenier is met emeritaat gegaan aan de K.U.Leuven. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan: op woensdag 15 september 2010 nemen we op feestelijke wijze afscheid van hem.


Prof. dr. Luk Draye, decaan van de Faculteit Letteren van de K.U.Leuven,
Prof. dr. Luc Van der Stockt, voorzitter van de Subfaculteit Literatuurwetenschap en
Prof. dr. Marc Van Vaeck, coördinator van de Onderzoekseenheid Nederlandse Literatuurstudie
nodigen u uit op de viering van

Prof. dr. Piet Couttenier

naar aanleiding van zijn emeritaat aan de K.U.Leuven.

Prof. em. dr. Mieke Musschoot houdt tijdens deze viering een lezing met als titel
‘De wrijving der gedachten’. Enkele beschouwingen over de sociale kritiek in het proza van de 19e eeuw.

Bij deze gelegenheid wordt ook het themanummer In de schaduw van de meester (red. Nele Bemong & Marcel De Smedt) van het tijdschrift Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de emeritus aangeboden.

De viering vindt plaats op woensdag 15 september 2010 om 15 uur in de Justus Lipsiuszaal op de achtste verdieping van het Erasmushuis, Blijde Inkomststraat 21 te Leuven.

Nadien wordt u een receptie aangeboden.