Neder-L, no. 0712.a

Subject: Neder-L, no. 0712.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 14 Dec 2007 02:02:03 +0100
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Zestiende-jaargang------- Neder-L, no. 0712.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0712.01: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Amsterdam: Groot Dictee der Nederlandse Taal,   |
|            wo 19 december 2007                |
|          02. Amsterdam: Theatervoorstelling 'Herman en Jetje: |
|            Met de droom als wapen' (over Herman Gorter en  |
|            Henriette Roland Holst), zo 3 februari 2008    |
|          03. Amsterdam: Bernard Kruithof interviewt biograaf  |
|            Bart Slijper over J.C. Bloem, zo 10 februari 2008 |
|          04. Den Haag: Premiere toneelvoorstelling 'Eline   |
|            Vere', za 22 december 2007            |
|          05. Nijmegen: Vlaamse Tongen 3 met Kristien      |
|            Hemmerechts, zo 16 december 2007         |
|          06. Utrecht: Inaugurele rede Marlene van Niekerk, di |
|            15 januari 2008                  |
| (2) Med: 0712.02: Overleden: Boeli van Leeuwen (10 oktober 1922 - 28  |
|          november 2007)                    |
| (3) Vac: 0712.03: Vacatures voor twee named entity specialisten bij het |
|          Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te    |
|          Leiden (deadline: wo 2 januari 2008)         |
| (4) Vac: 0712.04: Vacature voor een historisch taalkundige bij het   |
|          Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te    |
|          Leiden (deadline: wo 2 januari 2006)         |
| (5) Rub: 0712.05: Hora est!: Freek Van de Velde gepromoveerd, Leuven,  |
|          vr 23 november 2007                  |
| (6) Med: 0712.06: Tiele-Scriptieprijs 2007 uitgereikt aan Willemijn   |
|          Lindhout                       |
| (7) Med: 0712.07: Boekpresentatie en symposium over literaire imitatie |
|          in de renaissance (1500-1700), Amsterdam, vr 14    |
|          maart 2008                      |
| (8) Ten: 0712.08: Tentoonstelling 'Woutertje Pieterse', in Nederlands  |
|          Stripmuseum Groningen, vanaf do 13 december 2007   |
| (9) Web: 0712.09: De nieuwe titels van de DBNL, december 2007      |
|(10) Web: 0712.10: Taalschrift december 2007               |
|(11) Lit: 0712.11: Pas verschenen: Lieve schat, wat vind je lekker? Het |
|          Koocboec van Antonius Magirus (1612) en de Italiaanse |
|          keuken van de renaissance. Bezorgd door J.      |
|          Schildermans, H. Sels en M. Willebrands. (Leuven 2007)|
|(12) Lit: 0712.12: Pas verschenen: Roomse ruzie De splitsing tussen 'De |
|          Gemeenschap' en 'De Nieuwe Gemeenschap'. (Nijmegen  |
|          2007)                         |
|(13) Lit: 0712.13: Pas verschenen: Net Koene. The Shape of Information: |
|          How Language Gets Hold of the World. (Amsterdam/   |
|          Muenster 2007)                    |
|(14) Lit: 0712.14: Pas verschenen: Arno van der Valk, Dick van der Klis. |
|          De Pen in het zand. Een literaire zwerftocht over De |
|          Hoge Veluwe. (Amsterdam 2007)             |
|(15) Lit: 0712.15: Pas verschenen: Lucas Huesgen. Wat een romantische  |
|          droom. (Nijmegen 2007)                |
|(16) Lit: 0712.16: Pas verschenen: Achter de verhalen. Over de      |
|          Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw.    |
|          Editors: E. Brems, H. Brems, D. De Geest, E.     |
|          Vanfraussen. (Leuven 2007)              |
|(17) Lit: 0712.17: Pas verschenen: G.W.R. Dibbets. Joannes Vollenhove  |
|          (1631-1708), dominee - dichter. (Hilversum 2007)   |
|(18) Lit: 0712.18: Pas verschenen: Uitgelezen Boeken, jaargang 12,    |
|          nummer 1 / 2. (Amsterdam 2007)            |
|(19) Sym: 0712.19: International Conference 'Free Access to the Past.  |
|          The Past in the Public Sphere', Amsterdam, do 17 - za |
|          19 januari 2008                    |
|(20) Sym: 0712.20: Colloquium 'Cyriel Buysse en het naturalisme in de  |
|          Nederlanden', n.a.v. de 75e verjaardag van het    |
|          overlijden van Cyriel Buysse, Gent, wo 19 december  |
|          2007                         |
|(21) Sym: 0712.21: Congres en toneelvoorstelling 'Maskerade en      |
|          Ontmaskering', rond 40-jarig bestaan Werkgroep 18e  |
|          Eeuw, Utrecht, vr 25 - za 26 januari 2008       |
|(22) Sym: 0712.22: Colloquium 'Teksten tussen vaste vorm en variatie -  |
|          Nieuwe Filologie in letterkundig onderzoek.' Nijmegen,|
|          do 7 februari 2008                  |
|(23) Sym: 0712.23: Vergelijkende taalkunde-workshop, University of    |
|          Sheffield, vr 12 - za 13 september 2008 (Call for   |
|          Papers)                        |
|(24) Sym: 0712.24: Symposium '(Ver)Stand van taalzaken: Pathologie in  |
|          theorie en praktijk', Amsterdam, vr 28 - za 29 maart |
|          2008                         |
|(25) Sym: 0712.25: Debat 'Perspectieven op de roman en de        |
|          romanbeschouwing', Utrecht, di 15 januari 2008    |
|(26) Sym: 0712.26: International Multidisciplinary Conference      |
|          'Identities under Construction', University of Liege, |
|          Call for Papers, do 16 - za 18 oktober 2008      |
|(27) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------do-13-december-2007-*
             *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 december 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071201.html
Subject: Rub: 0712.01: Evenementenagenda, met:

=================
Evenementenagenda
=================


Amsterdam, cafe P96, Prinsengracht 96

Groot dictee der Nederlandse taal, woensdag 19 december 2007

 • 19 december a.s. zal weer het Groot Dictee der Nederlands Taal plaatsvinden, Helios (studievereniging Nederlands van de UvA) verzorgt ook dit jaar weer een live verbinding met Philip Freriks. Vanaf zeven uur is iedereen welkom in cafe P96 (Prinsengracht 96) om gezamelijk een kommetje soep te nuttigen. Vanaf half 9 zal de strijd om de wisselbokaal losbarsten. Naast jullie lieve Helioten hebben ook verschillende docenten aangegeven de uitdaging aan te durven, o.a. dr. J. Don en promovendus drs. L. van Poppel hebben hun deelname al toegezegd. Deelname aan het dictee incl. eten kost EUR 3 voor leden, EUR 4 niet-leden. Voor verdere informatie: helios-fgw@uva.nl

Amsterdam: De Burcht, Henri Polaklaan 9

Theatervoorstelling ‘Herman en Jetje: Met de droom als wapen’ (over de dichters Herman Gorter en Henriette Roland Holst), zo 3 februari 2008, 14.00 uur

 • Theatergezelschap Oneffe speelt de theatervoorstelling ‘Herman en Jetje: Met de droom als wapen’, over de dichters Herman Gorter en Henriette Roland Holst en actie voeren in de jaren tachtig. Over vriendschap, vechten, liefde en kunst. Jong zijn, idealen hebben, ouder worden en dan? Herman Gorter (1864 -1927) en Henriette Roland Holst-van der Schalk (1867- 1952) waren bekende dichters en toonaangevende politieke figuren in het begin van de roerige 20e eeuw. Zelf afkomstig uit de betere klasse, kiezen Gorter en Roland Holst voor het communisme en de arbeidersbeweging. Ze geloven dat de Revolutie het heil op aarde brengen zal. Henriette vertaalt de ‘Internationale’, Herman komt soms door zijn politieke werk nauwelijks aan dichten toe. In de voorstelling zien we hoe beiden terugkijken op een bewogen tijd: vol onderlinge meningsverschillen, de eerste wereldoorlog en de Russische Revolutie. We zien hoe deze gebeurtenissen een weerslag hebben op vriendschap, idealen en poezie. Hoe beiden anders met een verloren ideaal omgaan. Ook andere bevlogen mensen komen aan het woord: gewoon een ‘aardige kraakster met een tuba’, vertelt haar verhaal van idealen en actie, in de 80 er jaren. Een voorstelling over idealisme: wat deed het met Herman en Jetje, wat deed het met ons en wat doen wij met ons idealisme? Waarvoor gaat u tegenwoordig de straat nog op? Tekst: Zjuul Burgering, Herman Gorter en Henriette Roland Holst. Regie: Marjan Wolfseher; spel: Zjuul Burgering en Hans Daalder. Prijs EUR 10,- Reserveren gewenst. Nadere informatie: http://www.deburcht.org.

Amsterdam: De Burcht, Henri Polaklaan 9

Bernard Kruithof interviewt biograaf Bart Slijper over ‘Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem’, zo 10 februari 2008, 14.00 uur

 • Bernard Kruithof interviewt biograaf Bart Slijper over ‘Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem’. J.C. Bloem (1887-1966) was een van de belangrijkste Nederlandse dichters van de twintigste eeuw en bovendien een kleurrijke figuur. Zijn poezie is nog steeds bijzonder geliefd. Bloem schreef essays, recensies en gedichten, en vooral was hij aan het lezen, dag en nacht, of hij dronken was of nuchter, op zijn werk of thuis: hij was van alles op de hoogte. Bloems wereld bestond voor een groot deel uit literatuur. Niet opgewassen tegen de eisen van de maatschappij vluchtte hij in mateloos drankgebruik. De biografie van Bart Slijper beschrijft Bloems leven met evenveel aandacht voor literair-historische onderwerpen als voor de triviale zaken. Bart Slijper (1963) studeerde Nederlands in Groningen en publiceerde eerder onder meer de brieven van Bloem aan H. Marsman en Albert Verwey. Bernard Kruithof is verbonden aan de bachelor Gedrag & Samenleving (UvA) en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies IIS (UvA). Tevens is hij voorzitter van de Theo Thijssen Stichting. Prijs EUR 7,- Reserveren gewenst. Nadere informatie: http://www.deburcht.org.

Den Haag: Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3

Premiere toneelvoorstelling ‘Eline Vere’, zaterdag 22 december 2007

 • Op 22 december a.s. vindt te Den Haag de premiere plaats van toneelvoorstelling van ‘Eline Vere’. De Haagse schrijver Louis Couperus schetst met zijn veelgelezen roman ‘Eline Vere’ een scherp en beklemmend beeld van de Haagse elite. De geboren en getogen Hagenaar Leon van der Sanden kent deze wereld van binnenuit. Hij bewerkte het boek tot een eigenstandig toneelstuk en zal ook de regie voeren. Voor hem gaat ‘Eline Vere’ over jonge mensen op de drempel van volwassenheid, die in gespannen afwachting zijn van de dingen die gaan komen. Voor meer informatie en kaartverkoop: http://www.nationaletoneel.nl/

Nijmegen, Vlaams Arsenaal, Arsenaalpoort 6

Vlaamse Tongen no. 3 met Kristien Hemmerechts, zondag 16 december 2007, 15.00 uur

 • Op zondag 16 december is in het literair-culinaire programma Vlaamse Tongen van het Vlaams Cultureel Kwartier in Nijmegen Kristien Hemmerechts te gast. Zij wordt door schrijver en kok Leon Gommers geinterviewd over haar relatie met eten en schreef speciaal voor dit programma een nieuwe tekst, die zij voordraagt. Voorafgaand aan het programma, om 14.00 uur, is Kristien Hemmerechts te gast bij boekhandel Selexyz Dekker van de Vegt, Marikenstraat 29, om haar boeken te signeren. Voor meer informatie en kaartverkoop: http://www.vcknijmegen.nl/

Utrecht, Aula Academiegebouw, Domplein 29

Inaugurele rede Marlene van Niekerk, dinsdag 15 januari 2008

 • Mw. prof. dr. M. (Marlene) van Niekerk is per 1 november 2007 benoemd tot hoogleraar op de ‘Africa Chair’ bij de faculteit Geesteswetenschappen, een wisselleerstoel voor een gezaghebbend academicus/literator uit de regio Zuidelijk Afrika. Haar leeropdracht is: de positie van de roman en de romanschrijver in postapartheid Zuidelijk Afrika. Zij geeft daarmee gezicht aan de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en 5 partneruniversiteiten in Zuid-Afrika te weten Universiteit Stellenbosch, University of Cape Town, University of the Western Cape, Universiteit van Pretoria en Rhodes University te Grahamstown. Marlene van Niekerk zal de ‘Africa Chair’ bekleden tot maart 2008. Als onderdeel van dit verblijf zal zij een inaugurele rede houden op 15 januari om 16.15 uur, getiteld “The Fellow Traveler (A True Story)”. Zie ook: http://www2.hum.uu.nl/nieuws/algemeen/071115AGniekerk.htm

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 2 december 2007
From: Michiel van Kempen <M.H.G.vanKempen@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071202.html
Subject: Med: 0712.02: Overleden: Boeli van Leeuwen (10 oktober 1922 - 28 november 2007)

======================================
Boeli van Leeuwen (1922-2007) herdacht
======================================

Hij was op en top een eilandelijk schrijver, maar een schrijver die de grenzen van zijn eiland Curacao glansrijk oversteeg. Boeli van Leeuwen overleed op woensdag 28 november 2007 om 11 uur ’s avonds in de Taamskliniek op Curacao.

Op 27 oktober 1950 promoveerde Mr. W.C.J. van Leeuwen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Verwerking van het recht op het overeengekomene’. Drie jaar eerder had hij al zijn eerste literaire werken het licht gegeven: de poeziebundel ‘Tempels in woestijnen’ en de novelle ‘De Mensenzoon’. In 1959 zou zijn tot op heden vaakst herdrukte roman verschijnen: ‘De rots der struikeling’. Dat met die rots Curacao bedoeld was, maakte ook het ‘Zuid-Amerikaanse’ omslag van die eerste uitgave al direct duidelijk: een cactus op een eiland met een felgele zon erboven. Die debuutroman ademt, net als ‘Een vreemdeling op aarde’ uit 1962 en ‘De eerste Adam’ uit 1966, een geest van onorthodox katholicisme – wat nogal opmerkelijk is voor een nakomeling van protestantse blanken. Soren Kierkegaard en Teilhard de Chardin, de in de aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie misschien wel meestgelezen theologen, waren in die vroegste romans rond. En nog in zijn laatste boek, de essaybundel ‘De taal van de aarde’, droeg Van Leeuwen een opstel op aan een van de progressieve gangmakers van Vaticanum II, Edward Schillebeeckx. Boeli van Leeuwen was gefascineerd door de merkwaardige katholiciteit die zijn geboorte-eiland de Zuid-Amerikaanse levenssfeer binnentrekt. Van wat voor de buitenstaander een karig leven op een kale rots is, maakte hij een bestaan vol mythische dimensies. Het eiland was voor hem een afschaduwing van de grote wereld, waarin kerk en kapitaal aan de touwtjes trekken. Van Leeuwen keek ernaar met verbazing, verbijstering en verontwaardiging. Hij zocht naar een grondpatroon dat aan de chaotische en agressieve wereld een beetje waardigheid zou kunnen verlenen, en meende die terug te vinden bij de kleine krabbelaars, de hoeren, de straatventers, de vissers. Jezus was voor hem zo’n aansprekende figuur, omdat hij zijn discipelen allereerst zocht in diezelfde lagen van de bevolking.

Kierkegaard, Teilhard de Chardin, Schillebeeckx, de theologen die de menselijkheid van de Christusfiguur uittekenden: ze zijn allang door het pijprokende orakel uit Roermond, Jo Gijsen, bisschop van Reykjavik, en zijn Vaticaanse paardenfluisteraar Joseph Alois Ratzinger onder dikke lagen soutanestof afgedekt. Van Leeuwen zette zijn zoektocht voort in nieuwe boeken die hun taal slepen aan die van de Bijbel: ‘Schilden van leem’ (1985), ‘Het teken van Jona’ (1988) en de schitterende bundel columns ‘Geniale anarchie’ (1990). Hij zette onvergetelijke passages neer, sterker naarmate hij dichter bij huis bleef (en het blijft wel oppassen om in elke ik-figuur die zoveel op de echte Boeli lijkt, een autobiografisch verhaal te willen lezen). In ‘Het teken van Jona’ is er die prachtige passage waarin hij een hoertje van straat oppikt die zich graag door opa over het eiland laat rijden (het ‘recht op het overeengekomene’!), terwijl ze de voet van haar linkerbeen achter de achteruitkijkspiegel heeft gehaakt en het andere been door het open raampje naar buiten steekt, zodat de hele wereld zicht heeft op haar ‘rimpelloze buik met een bos schaamhaar als prikkeldraad erop’. Tot papito wordt aangehouden door een agent, die van het vrouwelijk landskind de wind van voren krijgt: ‘Moet je nou heibel gaan maken omdat opa hier me een verfrissend ritje heeft aangeboden?’.

In een andere scene spreekt hij het uitschot van Curacao toe vanaf een wankele tafel, en stort hij met groot kabaal neer, de fles in de hand, bankbiljetten ronddwarrelend over de menigte; als hij onder het bloed thuiskomt is er zijn vrouw die van zijn profetische gaven gehakt maakt.

Op 10 oktober 2007, op zijn 85e verjaardag, kreeg Boeli een eregeld aangeboden door het Nederlandse Fonds voor de Letteren. Er werden lezingen over zijn werk georganiseerd, hotemetoten kwamen op bezoek. Op de foto’s die bij die gelegenheid gemaakt zijn ziet hij eruit alsof hij zijn dood nog even had uitgesteld om al het opgewonden gedoe rond hem heen verbaasd gade te slaan, zijn borsalino hield hij op als symbool van de zwier waarmee hij het aardse gekrioel altijd had bezien. Als eilandssecretaris onder talrijke regeringen had hij de apparatsjiks zien voorbijkomen en nog eenmaal liet hij ze toe tot zijn universum, indachtig zijn eigen woorden: ‘Een boek is dan pas groot wanneer er een wereld voor ons opengaat waarin de schrijver zelf ten onder gaat aan het geschapene en in zekere zin machteloos staat ten aanzien van zijn creatie.’

Michiel van Kempen

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 12 Dec 2007 15:24:22 +0100
From: Paulette Tacx <tacx@inl.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071203.html
Subject: Vac: 0712.03: Vacatures voor twee named entity specialisten bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden (deadline: wo 2 januari 2008)

==============================
Vacatures INL:
twee named entity specialisten
==============================

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie zoekt per direct

twee ervaren computerlinguisten

voor het ontwikkelen van Named Entity Processingtools in het kader van IMPACT.

‘IMPACT’ is een nieuw Europees onderzoeksproject waar het INL aan deelneemt. Het project start per 1 januari 2008. Het betreft een ‘Integrated Project’ van een aantal bibliotheken, diverse onderzoeksinstellingen en twee commerciele partners. Het hoofddoel van IMPACT is de toegankelijkheid van historische documenten aanzienlijk te verbeteren, zodat ze, waar mogelijk, even toegankelijk zijn als moderne digitale documenten. Om dit doel te bereiken zal IMPACT onder andere de volgende taken omvatten:

 • De ontwikkeling van OCR-software die de accuratesse van de huidige state-of-the-art significant zal overtreffen, en het voor het eerst mogelijk zal maken grote hoeveelheden historische documenten betrouwbaar om te zetten in elektronische tekst.
 • Ontwikkeling van lexica en computerlinguistische tools om de toegankelijkheid van historische teksten te verbeteren door de historische taalbarriere, die het gevolg is van spelling- en vormvariatie, te overbruggen, met name door de toevoeging van moderne lemmavormen als variatie-onafhankelijke zoeksleutel
  Om effectief te zijn zullen de lexica ook ‘Named Entity data’ moeten bevatten en moeten ook speciale tools worden ontwikkeld voor Named Entityherkenning en -classificatie voor historisch taalmateriaal.

Taakbeschrijving

De Named Entity-specialisten verrichten hun werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van een toolbox voor het bouwen en benutten van historische lexica t.b.v. de verbetering van OCR-resultaten en ontsluiting van historisch tekstmateriaal. Het werk betreft zowel implementatie als ontwerp van relevante algoritmen.

Profielschets

 • relevante wetenschappelijke opleiding op het gebied van computerlinguistiek, informatica of toegepaste wiskunde
 • aantoonbare kennis van en ervaring met de ontwikkeling en implementatie van machinelearning, statistische en andere computerlinguistische algoritmen
 • stressbestendigheid, in staat tot goede samenwerking in een team dat in een kort tijdbestek tot goede resultaten zal moeten komen
 • aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van complexe software. Goede kennis van C, C++, en Java strekt tot aanbeveling
 • promotie of andere onderzoekservaring strekt tot aanbeveling
 • ervaring met Named Entityprocessing is zeer gewenst, kennis van OCR-technieken strekt tot aanbeveling
 • kennis en ervaring in de behandeling van historisch taalmateriaal strekt tot aanbeveling

Aanbod

Een tweejarig contract bij het INL. De salarisschaal maximaal 11, met een maximum van EUR 4.138, – bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek. Bovendien heeft u op basis van de cao-onderzoekinstellingen onder meer recht op 42 vakantiedagen per jaar plus vakantiegeld.

Voor vragen en sollicitaties:

Katrien Depuydt (Taalbank) INL, Postbus 9515, 2300 RA, Leiden
tel. (+31 (0)71 527 2479), e-mail: depuydt@inl.nl.

Sluitingsdatum: 2-01-2008

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 12 Dec 2007 15:24:22 +0100
From: Paulette Tacx <tacx@inl.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071204.html
Subject: Vac: 0712.04: Vacature voor een historisch taalkundige bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden (deadline: wo 2 januari 2008)

======================
Vacature INL:
Historisch taalkundige
======================

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie zoekt per direct

een historisch taalkundige

voor het werken aan een historisch lexicon in het kader van IMPACT.

‘IMPACT’ is een nieuw Europees onderzoeksproject waar het INL aan deelneemt. Het project start per 1 januari 2008. Het betreft een ‘Integrated Project’ van een aantal bibliotheken, diverse onderzoeksinstellingen en twee commerciele partners. Het hoofddoel van IMPACT is de toegankelijkheid van historische documenten aanzienlijk te verbeteren, zodat ze, waar mogelijk, even toegankelijk zijn als moderne digitale documenten. Om dit doel te bereiken zal IMPACT onder andere de volgende taken omvatten:

 • De ontwikkeling van OCR-software die de accuratesse van de huidige state-of-the-art significant zal overtreffen, en het voor het eerst mogelijk zal maken grote hoeveelheden historische documenten betrouwbaar om te zetten in elektronische tekst.
 • Ontwikkeling van lexica en computerlinguistische tools om de toegankelijkheid van historische teksten te verbeteren door de historische taalbarriere, die het gevolg is van spelling- en vormvariatie, te overbruggen, met name door de toevoeging van moderne lemmavormen als variatieonafhankelijke zoeksleutel.

Taakbeschrijving

De historisch taalkundige zal mede verantwoordelijk zijn voor de bouw van een historisch lexicon voor het Nederlands. Het werk betreft met name bewerking van relevante taaldata van de periode 1600-1950.

Profielschets

 • voltooide studie Nederlands of het Vlaamse equivalent van deze studie, met een aanzienlijke component historische taalkunde
 • daarbij een aantoonbaar brede georienteerde belangstelling voor historisch Nederlands
 • affiniteit met computersystemen
 • stressbestendigheid, in staat tot goede samenwerking in een team dat in een kort tijdbestek tot goede resultaten zal moeten komen

Aanbod

Een tweejarig contract bij het INL. De salarisschaal is 10 of 11, met een maximum van EUR 4.138, – bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek. Bovendien heeft u op basis van de cao-onderzoekinstellingen onder meer recht op 42 vakantiedagen per jaar plus vakantiegeld.

Voor vragen en sollicitaties:

Katrien Depuydt (Taalbank), INL, Postbus 9515, 2300 RA, Leiden
tel. (+31 (0)71 527 2479), e-mail: depuydt@inl.nl.

Sluitingsdatum: 2-01-2008

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 6 december 2007
From: Freek Van de Velde <Freek.VanDeVelde@arts.kuleuven.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071205.html
Subject: Rub: 0712.05: Hora est!: Freek Van de Velde gepromoveerd, Leuven, 23 november 2007

===========================================================
Gepromoveerd Freek Van de Velde, 23 november 2007 te Leuven
===========================================================

Vrijdag 23 november 2007, KU Leuven
Freek Van de Velde: “De syntactische bouw van de Nederlandse nominale constituent. Een diachroon onderzoek”
Promotor: Prof. dr. Johannes van der Horst

De nominale constituent, afgekort tot NC (in het Engels: NP, voor noun phrase), is een onderbestudeerd domein van de syntaxis, zeker in de historische taalkunde. Dat is niet terecht, want er is nog veel wat we niet weten over de Nederlandse nominale constituent, en de veranderingen die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan, zijn talrijk. Die veranderingen, daar gaat het om in dit proefschrift.

Het centrale idee is dat de NC stap voor stap wordt uitgebreid aan de linkerkant, met nieuwe bepalingen met een steeds breder bereik (in het Engels spreken we van scope). Die ‘groei van de NC’ spreidt zich uit over duizenden jaren, en is nog steeds aan de gang. In het Proto-Indo-Europees, dat is een verre voorloper van het Nederlands, bestond de NC alleen maar uit een nomen; in het Protogermaans, een volgende fase, komt daar in het voorveld een ‘kavel’ bij voor adjectieven. In het Oudnederlands krijgen we een kavel voor determinatoren (onder andere lidwoorden en voornaamwoorden), en vanaf het Nieuwnederlands eentje voor ‘kopbepalingen’, zoals focuspartikels (zelfs, ook, alleen etc.). Die diachrone stelling wordt in het proefschrift uitvoerig onderbouwd, onder andere met data uit een brede waaier aan dode en levende talen. Voor de ontwikkelingen in latere periodes komt daar dan nog statistisch onderbouwd corpusonderzoek bij.

Naast de diachrone hoofdstukken, waarin de groei van de NC kavel voor kavel in detail bekeken wordt, bevat het proefschrift ook een synchroon stuk, waarin ingegaan wordt op de bouw van de NC in het hedendaags Nederlands. Wat de voorbepalingen betreft, wordt geargumenteerd dat er drie verschillende posities zijn, niet meer, maar ook niet minder. Van links naar rechts: kopbepalingen, determinatoren en adjectieven. Wat de nabepalingen betreft, wordt in een lang hoofdstuk de nogal controversiele stelling verdedigd dat die syntactisch losstaan van de eigenlijke NC.

(Het proefschrift kan eerstdaags als pdf gedownload worden op: http://wwwling.arts.kuleuven.be/nedling/fvandevelde/. Een gedrukt exemplaar kan tegen kostprijs bezorgd worden. Graag een mail naar: freek.vandevelde@arts.kuleuven.be)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 november 2007
From: Ellen van Oers <Ellen.vanOers@KB.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071206.html
Subject: Med: 0712.06: Tiele-Scriptieprijs 2007 uitgereikt aan Willemijn Lindhout

===================================
Tiele-Scriptieprijs 2007 uitgereikt
===================================

Willemijn Lindhout ontving op 23 november de Tiele-Scriptieprijs 2007.

Zij kreeg de prijs voor haar scriptie Samen sterker? Literaire uitgeverijen binnen concerns. Fondsanalyse van Querido en Meulenhoff 1986-2006. De Tiele-Scriptieprijs werd voor de eerste keer uitgereikt tijdens het congres “Licht beduimeld… Lees- en gebruikerssporen in handschriften en boeken op internet” dat de Nederlandse Boekhistorische Vereniging organiseerde in de Koninklijke Bibliotheek.

Tiele-Scriptieprijs

De prijs, bestaande uit een geldbedrag van EUR 1.000 en een oorkonde, is een initiatief van de Dr. P.A. Tiele-Stichting. Deze aanmoedigingsprijs zal jaarlijks worden uitgereikt voor een scriptie die aansluit bij de doelstelling van de Tiele-Stichting: de bevordering van de boekwetenschap. De Scriptieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door Gottmer Uitgevers Groep.

Jury

De jury van de Tiele-Scriptieprijs 2007 bestond uit prof. dr. Paul Hoftijzer, hoogleraar boekgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, drs. Gerda Huisman, conservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Groningen, en dr. Jeroen Salman, docent-onderzoeker literatuur- en boekwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Winnaar

Na rijp beraad heeft de jury unaniem besloten om de Tiele-Scriptieprijs 2007 toe te kennen aan Willemijn Lindhout. Zij is in maart van dit jaar afgestudeerd bij de duale Master Opleiding Redacteur/Editor van de Afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. De titel van haar scriptie luidt: Samen sterker? Literaire uitgeverijen binnen concerns. Fondsanalyse van Querido en Meulenhoff 1986-2006. Haar begeleiders waren prof. dr. Lisa Kuitert en dr. Dick van Lente.

Juryrapport

Om verschillende redenen vond de jury deze scriptie de beste van de dertien ingezonden scripties. In de eerste plaats heeft de auteur het aangedurfd om een onderzoek uit te voeren naar wat gerust een hot issue mag heten in de recente Nederlandse uitgeverijgeschiedenis. Het betreft de relatie tussen grote Nederlandse uitgeefconcerns en de literaire fondsen binnen hun onderneming. Centrale vraag was in hoeverre die concerns – het ging in dit onderzoek om de Weekbladpersgroep en Perscombinatie/Meulenhoff – invloed hebben uitgeoefend op de inhoud van de literaire fondsen binnen hun holding, respectievelijk Querido en Meulenhoff. Maar de jury was ook onder de indruk van de werkwijze. Om haar onderzoeksvraag te beantwoorden heeft Willemijn Lindhout een uitvoerige kwantitatieve analyse gemaakt van de fondsen van Querido en Meulenhoff over de periode 1986-2006. Daarnaast heeft zij grondig literatuuronderzoek verricht en ook gesprekken gevoerd met direct betrokkenen. Op basis hiervan komt zij in een goed geschreven betoog tot de slotsom dat, afhankelijk van de doelstelling van de onderneming, concernvorming voor de literaire uitgeverij positieve – zoals in het geval van WPG/Querido – en negatieve – zoals in het geval van PCM/Meulenhoff – kanten kan hebben.

Informatie

Voor meer informatie over de Tiele-Scriptieprijs en de Dr. P.A. Tiele-Stichting kunt u contact opnemen met Ellen van Oers, coordinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting: info@tiele-stichting.nl, 070-3140292.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 11 december 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071207.html
Subject: Med: 0712.07: Boekpresentatie en symposium over literaire imitatie in de renaissance (1500-1700), Amsterdam. vr 14 maart 2008

=====================================================
Boekpresentatie en symposium over literaire imitatie,
vrijdag 14 maart 2008
=====================================================

Op vrijdag 14 maart 2008 vindt in de Doelenzaal (Singel 425) te Amsterdam een symposium plaats over de mogelijkheden en perspectieven van literaire imitatie in de renaissance. Dit symposium gaat vooraf aan de presentatie van de nieuwe studie van Jeroen Jansen: Imitatio. Literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700). Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan prof. dr. E.K. Grootes, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Sprekers op het symposium zijn prof. dr. Marc van Vaeck (Universiteit Leuven), prof. dr. E.K. Grootes (emeritus UvA), dr. Nelleke Moser (Vu Amsterdam) en dr. Jeroen Jansen (UvA). Korte presentaties zullen worden gehouden door drs. Tanja Holzhey, drs. Carolien Steenbergen en dr. Sven Birkemeier, allen medewerkers aan het NWO-project: Imitation: between Plagiarism and Originality. The Scope and Boundaries of Textual Imitation (imitatio auctorum) in European Literature from c. 1500 to c. 1700: Italy , France, Netherlands.

Plaats: Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam,
Datum: vrijdag 14 maart 2008, vanaf 14.00 uur; borrel na afloop

Exemplaren van Imitatio kunnen ter plekke, bij uitgeverij Verloren, worden aangeschaft (zie ook http://www.verloren.nl) Een samenvatting van Jansens studie Imitatio is te vinden op http://home.medewerker.uva.nl/j.jansen/

Inlichtingen over het symposium: j.jansen@uva.nl

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 7 december 2007
From: De Bezige Bij <noreply@bezigebij.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071208.html
Subject: Ten: 0712.08: Tentoonstelling 'Woutertje Pieterse', in Nederlands Stripmuseum Groningen, vanaf do 13 december 2007

=================================================
Tentoonstelling ‘Woutertje Pieterse’ te Groningen
=================================================

Op donderdag 13 december opent in Het Nederlands Stripmuseum Groningen (Westerhaven 71) de tentoonstelling ‘Woutertje Pieterse’ waar de originele tekeningen en schilderijen die Jan Kruis voor ‘Woutertje Pieterse’ maakte te zien zijn. Deze tekeningen en schilderijen waren eerder in het Van Gogh Museum in Amsterdam te zien. Jan Kruis (1933) is striptekenaar-illustrator. Hij werd bekend door de strip Jan, Jans en de kinderen. Van deze strip werden vele honderdduizenden albums verkocht. Behalve strips en illustraties maakte hij portretten van onder anderen Simon Carmiggelt en Marten Toonder. Zie voor meer informatie: http://www.stripmuseumgroningen.nl

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 3 december 2007
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071209.html
Subject: Web: 0712.09: De nieuwe titels van de DBNL, december 2007

===========================================
De nieuwe titels van de DBNL, december 2007
===========================================

 • Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 a 1634. Tome 1: 1604-1619
 • Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 a 1634. Tome 2: 1619-1627
 • Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 a 1634. Tome 3: 1627-1634 (1635)
 • Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 a 1634. Tome 4: Supplement
 • Taco H. de Beer (red.), Onze volkstaal
 • Anna Bijns, Tweede boeck vol schoone ende constighe refereynen (Refereinen 1548)
 • Anna Bijns, Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen (Refereinen 1567)
 • Oda Blinder, Verzamelde stilte
 • Menno ter Braak, Verzameld werk. Deel 6
 • Willem de Clercq, Verhandeling van den heer Willem de Clercq
 • Colloquium Neerlandicum 1 (1961)
 • Colloquium Neerlandicum 2 (1964)
 • Colloquium Neerlandicum 13 (1997)
 • Colloquium Neerlandicum 15 (2003)
 • Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 2
 • Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3
 • Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 5
 • Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 6
 • Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7
 • Hella S. Haasse, Zelfportret als legkaart
 • P.C. Hooft, Nederlandsche Historien
 • Balthazar Huydecoper, Achilles
 • Dirk de Jong (red.), Het vrije boek in onvrije tijd
 • Jacques de Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid
 • Willem Kloos en Albert Verwey, De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek
 • E.H. Kossmann en A.F. Mellink, Texts Concerning the Revolt of the Netherlands
 • H.M. Langeveld, Vrouw-beroep-maatschappij
 • J.H. Leopold, Verzameld werk
 • Ischa Meijer, De interviewer en de schrijvers
 • Joris van Parys, Masereel
 • Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid
 • Nicoline van der Sijs, Het versierde woord
 • Erna Staal en Murk Salverda (red.), 1954 Een literaire doorsnee
 • Abram de Swaan, Zorg en de staat
 • Bart Tromp, Een frisgewassen doedelzak
 • Maria Tesselschade en anderen, Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade
 • J. van de Walle, Een oog boven Paramaribo
  Zie ook: http://www.dbnl.org/nieuws/2007_12.php

Nieuwe gedichten december 2007

Kees ’t Hart, ‘De dingen’

Zie ook: http://www.dbnl.org/gedichten/

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 10 december 2007
From: redactie@taalschrift.org
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071210.html
Subject: Web: 0712.10: Taalschrift december 2007

=========================
Taalschrift december 2007
=========================

De decembereditie van Taalschrift is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
De Nieuwe Rijken van het Nederlands

Velen klagen erover dat vooral jongeren het Nederlands steeds slechter beheersen. Het fenomeen zou worden veroorzaakt door de spreektaal van migrantenjongeren. “Klopt niet”, zeggen taalonderzoekers Frans Hinskens en Pieter Muysken. “Veel migranten beheersen het Standaardnederlands uitstekend. Laten we ook eens kijken naar wat migrantenjongeren in hun Nederlands ook nog kunnen dat wij, kaaskoppen of zuiderlingen, niet kunnen.”

 • Frans Hinskens (Meertens Instituut en Vrije Universiteit, Amsterdam)
 • Pieter Muysken (Radboud Universiteit, Nijmegen)

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/001582.html


REPORTAGE
Drukt het Engels het Nederlands weg?

Waarom zouden we nog moeite doen om correct Nederlands te gebruiken? Het Engels rukt op en eist overal zijn plaats op. Tickets zijn in presale, pc-games zijn cool en spammen is not done. Bovendien kan je, door Engels te spreken, vaak beter bijblijven in je vakgebied. Spreken we straks nog alleen nog Nederlands in de kroeg? Taalschrift legt deskundigen acht withete stellingen voor.

 • Tekst en foto’s: Gaby De Moor

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/001581.html

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 23 november 2007
From: Marleen Willebrands <kookhistorie@gmail.com>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071211.html
Subject: Lit: 0712.11: Pas verschenen: Lieve schat, wat vind je lekker? Het Koocboec van Antonius Magirus (1612) en de Italiaanse keuken van de renaissance. Bezorgd door J. Schildermans, H. Sels en M. Willebrands. (Leuven 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Lieve schat, wat vind je lekker? Het Koocboec van Antonius Magirus (1612) en de Italiaanse keuken van de renaissance. Bezorgd door Jozef Schildermans, Hilde Sels en Marleen Willebrands Leuven, Davidsfonds, 2007. 245 blz.; EUR 24,95; ISBN 978-90-5826-500-5

Het ‘Koocboec oft familieren keukenboec’ van Antonius Magirus was een populair Nederlandstalig kookboek in de Spaanse Nederlanden uit de 17de eeuw. De auteur doorspekt zijn kookboek met geestige opmerkingen en beschouwingen, die een licht werpen op de Zuid-Nederlandse culturele en politieke situatie in het begin van de 17de eeuw. Zijn ironisch commentaar geeft een aardig beeld van de opvatting over de verhouding tussen man en vrouw. De boodschap is duidelijk: vrouwen, zorg ervoor dat je lekker kookt voor je man, wanneer die moe thuis komt van zijn werk, en kijk daarbij niet op een dubbeltje. Daarnaast is er een impliciete boodschap aan de man om zich niet te laten domineren door zijn vrouw, maar hij moet ook niet te veel drinken. Inspiratie voor de verfijnde recepten, 170 in totaal, vond Magirus in de Italiaanse keuken van Bartolomeo Scappi, de persoonlijke kok van paus Pius V (rond 1570).

Marleen Willebrands is dietiste en neerlandica. Zij vertaalde dit boeiende historisch kookboek in het modern-Nederlands en stelde een woordenlijst daarbij op. Jozef Schildermans en Hilde Sels zijn historici en zorgden voor achtergrondinformatie over keukeninrichting van toen, bereidingswijzen, ingredienten en (di)eetgewoontes. Een kook- en leesboek met recepten die ook vandaag nog makkelijk kunnen worden bereid.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 14 november 2007
From: Vantilt Uitgeverij <godelieve@vantilt.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071212.html
Subject: Lit: 0712.12: Pas verschenen: Roomse ruzie De splitsing tussen 'De Gemeenschap' en 'De Nieuwe Gemeenschap'. (Nijmegen 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Roomse ruzie De splitsing tussen ‘De Gemeenschap’ en ‘De Nieuwe Gemeenschap’. (Reeks: Achter het boek, deel 40). Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2007. 472 blz.; EUR 34,90; ISBN 978-90-77503-74-4

Half juni 1934 sloeg A. den Doolaard Anton van Duinkerken vol in het gezicht. Ander lichamelijk geweld komt in ‘Roomse ruzie’ niet voor, maar voor het overige doen de opgenomen brieven, notulen van redactievergaderingen, programmatische teksten, memoires, krantenstukken en andere documenten in heftigheid hiervoor weinig onder.

De vechtpartij was een van de vele incidenten in de ruzie die eind 1933 ontstond binnen de redactie van het literaire tijdschrift ‘De Gemeenschap’ (1925-1941), het brandpunt van de rooms-katholieke jongeren. Het kamp van Van Duinkerken stond daarbij tegenover dat van Albert Kuyle, die steeds onverzoenlijker voor een sociaal en religieus engagement koos.

Redacteur Jan Engelman had vanaf het begin een grotere artistieke vrijheid opgeeist, zonder religieuze belemmeringen. Die ontwikkeling had eind 1930 geleid tot het vertrek van Engelman uit de redactie.

Van Duinkerken neigde vervolgens tot een compromis en wilde Engelman terug in de redactie. Eind 1933 leidde dat tot een breuk: Kuyle en zijn medestanders werden uit de redactie verwijderd en richtten vervolgens het concurrerende ‘De Nieuwe Gemeenschap’ (1934-1936) op, dat al snel in fascistisch vaarwater terecht kwam. ‘Roomse ruzie’ documenteert een ingrijpende episode uit de geschiedenis van het Nederlandse intellectuele leven van de twintigste eeuw.

Zie ook: http://www.vantilt.nl.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 29 Nov 2007
From: "J.Noordegraaf" <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071213.html
Subject: Lit: 0712.13: Pas verschenen: Net Koene. The Shape of Information: How Language Gets Hold of the World. (Amsterdam/Muenster 2007
)

==============
Pas verschenen
==============

Net Koene. ‘The Shape of Information: How Language Gets Hold of the World.’ Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Muenster: Nodus Publikationen 2007 (Cahiers voor Taalkunde 27). 126 pp., EUR 22,50. ISBN/EAN (Nederland) 978-90-8880-005-4 / (Duitsland) 978-3-89323-553-9.

Inhoud

Een hoorder zet de spraakklanken van een spreker direct om in een idee van wat de spreker bedoelt. Het idee is schetsmatig: het laat de hoorder veel ruimte voor aanvullende details. Als de bedoelde werkelijkheid in zicht is vloeien idee en werkelijkheid samen. In dit boek wordt een empirische theorie ontwikkeld die deze processen in het bewustzijn van de hoorder in kaart brengt. Prosodische vormen van intonatie en ritme leveren een systematische bijdrage aan de informatie. In verschillende combinaties leiden ze rechtstreeks tot verschillende betekenissen, zodat noties als ‘bereik van de negatie’ overbodig worden. Vragen over het verband tussen brein en bewustzijn krijgen veel aandacht, evenals vragen over hoe taal bestaat en hoe de werkelijkheid zoals we die ervaren bestaat. Empirisch onderzoek naar het verband tussen taal en werkelijkheid is van belang voor het taalfilosofische debat over betekenis, referentie en waarheid.

Achtergrond

In dit boek verdiept de auteur, van origine taalkundige (VU Amsterdam), het onderzoek dat leidde tot haar promotie in de wijsbegeerte/taalfilosofie (UVA Amsterdam).

Bestelwijze

Het boek kan besteld worden bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam, of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster (http://elverdissen.dyndns.org/~nodus/nodus.htm). De prijs van EUR 22,50 is exclusief verzendkosten.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 3 december 2007
From: Arno van der Valk <ja.vandervalk@chello.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071214.html
Subject: Lit: 0712.14: Pas verschenen: Arno van der Valk, Dick van der Klis. De Pen in het zand. Een literaire zwerftocht over De Hoge Veluwe. (Amsterdam 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Arno van der Valk, Dick van der Klis: De Pen in het zand. Een literaire zwerftocht over De Hoge Veluwe. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2007. 112 blz.; EUR 13,50; ISBN 978-90-59371-52-1

Aan de hand van gedichten en fragmenten uit de Nederlandse literatuur fietsen en wandelen we door Nationaal Park De Hoge Veluwe, het Kroeller-Mueller Museum en de beeldentuin.

Vele Nederlandse literatoren bezochten in de loop der jaren de arme zandgronden van De Hoge Veluwe. Om er rust te vinden in de eenzaamheid van de natuur of inspiratie in de kunstverzameling van Helene Kroeller-Mueller. Een fietsroute en drie wandelingen voeren langs hun herinneringen aan de uitgestrekte stuifzanden, het jachtslot Sint-Hubertus, het standbeeld van De Wet en de kunstwerken van het Kroller-Muller Museum.

Hans den Hartog Jager stelt zich bij zoveel gecultiveerde natuur met J.C. Bloem de vraag ‘Wat is natuur nog in dit land?’ Anderen komen net als Johnny van Doorn uitrusten als de stad ‘met al die migrainekoppen’ hen te veel is geworden. Armando en A. den Doolaard verkozen het als hun woonplaats. ‘Waar had ik in het vaderland beter kunnen wonen dan te midden van de laatste woeste gebieden die ik in de loop der jaren ging beminnen om hun eenzaamheid en sobere pracht?’ vroeg Den Doolaard zich af.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 5 december 2007
From: Vantilt Uitgeverij <godelieve@vantilt.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071215.html
Subject: Lit: 0712.15: Pas verschenen: Lucas Huesgen. Wat een romantische droom. (Nijmegen 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Lucas Husgen: Wat een romantische droom. Nijmegen, Van Tilt, 2007; EUR 17,50; ISBN 978-90-77503-87-4

Wat moeten we aan met onze beweeglijkheid? Wat betekent het dat we eindeloos moeten genieten? Wat is er zo bijzonder aan de jeugd dat je er zoveel over hoort? Schieten we er iets mee op dat onze wereld er steeds mooier op lijkt te worden? Raken we daarmee niet ook schoonheid kwijt? Wat moeten de vogels en het plankton met de mensen aan? Dreigen door onze verlangens niet allerlei gevaren? Kunnen we daar iets tegenover stellen? Heb je nog iets aan poezie?

Op dit soort vragen zoekt Lucas Huesgen een antwoord in ‘Wat een romantische droom’. Zijn intense en vaak humoristische dwaaltocht brengt onder andere een bezoek aan de glamrock van Marc Bolan, de samenhangen tussen Mohammed Atta en ‘The Usual Suspects’, de dans van Isadora Duncan, de industrie in China, de bergen van Korea, de update van ‘Limits to Growth’ en de sprekers van de taal Wangaaybuwan-ngiyambaa. Toch raken we nergens het spoor bijster, en tot slot bouwen zingende bouwvakkers zelfs nog een huis. Als dat maar goed gaat…

Lucas Huesgen (1960) publiceert essayistiek bij Uitgeverij Vantilt, proza en poezie bij Querido. Zijn poeziedebuut ‘Nevels orgel’ werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 1994. De dichtbundel ‘Deze rouwmoedige schoonheid’ (2005) werd genomineerd voor de Ida Gerhardt Poezie Prijs. Criticus Yves T’Sjoen schaarde Huesgens eerste essaybundel ‘Nee, maar het gebeurt’ onder zijn favoriete publicaties van 2003. Huesgen vertaalt ook Koreaanse poezie. Gedichten van Huesgen werden getoonzet door Micha Hamel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Uitgeverij Vantilt; zie ook: http://www.vantilt.nl.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 6 december 2007
From: Elke Brems <Elke.Brems@arts.kuleuven.ac.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071216.html
Subject: Lit: 0712.16: Pas verschenen: Achter de verhalen. Over de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Editors: E. Brems, H. Brems, D. De Geest, E. Vanfraussen. (Leuven 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Achter de verhalen. Over de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Editors: Brems E., Brems. H., De Geest D., Vanfraussen E. Leuven, Peeters Publishers, 2007. 383 blz.; EUR 48,00; ISBN 978-90-429-1951-8

Dit boek wil aan het begin van de 21ste eeuw een blik werpen achter de verhalen die in de vorige eeuw in en over de Nederlandse literatuur verteld werden. Vijfentwintig literatuurwetenschappers kozen een stukje Nederlandse literatuur(geschiedenis) en schreven er een verhelderende bijdrage over. Het gaat niet enkel over auteurs en hun werk, ook heel wat andere aspecten van het literaire veld komen aan bod: polemieken, stromingen, literaire kritiek, literatuurgeschiedschrijving, invloeden, reputaties, ideologie en natuurlijk ook de literatuurwetenschap(per) zelf. Deze bundel biedt dan ook een rijke, gevarieerde en actuele staalkaart van de onderzoekstradities en -vernieuwingen binnen de 20ste-eeuwse neerlandistiek. Het boek kan besteld worden via de website van uitgeverij Peeters: http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8306

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 7 december 2007
From: Uitgeverij Verloren <bestel@verloren.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071217.html
Subject: Lit: 0712.17: Pas verschenen: G.W.R. Dibbets. Joannes Vollenhove (1631-1708), dominee - dichter. (Hilversum 2007)

==============
Pas verschenen
==============

G.W.R. Dibbets: Joannes Vollenhove (1631-1708) dominee – dichter. Hilversum, Verloren, 2007. 439 blz.; EUR 39,00; ISBN 978-90-8704-003-1

Joannes Vollenhove (1631-1708) was een man van het Woord. Hij rondde zijn theologiestudie in Groningen af bij Samuel Maresius en was, na een korte periode in Vledder, gedurende tien jaar predikant in Zwolle en bijna veertig jaar in Den Haag. In het Haagse gemeentearchief liggen honderden preken van zijn hand, waarvan een aantal in de zeventiende en de achttiende eeuw is gepubliceerd. De Oxfordse eredoctor schreef ook veel gelegenheidsgedichten en religieuze poezie, die vooral in intellectuele protestante kringen lang aftrek vond via ‘Poezy’ (1686) en ‘Kruistriomf’ en ‘gezangen’ (1750). Tevens is een groot deel van Vollenhoves correspondentie met ambtgenoten en mensen uit de wereld van kunst en wetenschap binnen de Republiek bewaard gebleven. Op basis van al deze documenten en van onderzoek in kerkelijke en locale archieven heeft G.R.W. Dibbets een biografie geschreven van deze belangrijke predikant en dichter, die met name om zijn taalgebruik werd gewaardeerd.

Nadere informatie en bestellen: http://www.verloren.nl/index.php?page=boeken&boekid=1215

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 6 december 2007
From: Marieke van Delft <NBV-L@NIC.SURFNET.NL>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071218.html
Subject: Lit: 0712.18: Pas verschenen: Uitgelezen Boeken, jaargang 12, nummer 1 / 2. (Amsterdam 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Uitgelezen Boeken, jaargang 12 nummer 1 / 2. Amsterdam, Uitgeverij De Buitenkant, 2007

Het nieuwe nummer van Uitgelezen Boeken staat in het teken van de zestigste verjaardag van uitgever C.J. Aarts. Geheel in stijl verscheen het tijdschrift van uitgeverij De Buitenkant anderhalve maand na zijn verjaardag op 17 oktober dit jaar.

Met het nieuwe nummer van Uitgelezen Boeken, jaargang 12 nummer 1 / 2, wil uitgeverij De Buitenkant een ‘passend huldeblijk’ brengen aan C.J. Aarts. ‘Uitgelezen Boeken is namelijk marginaal en toch een echt tijdschrift’, schrijft de redactie in zijn voorwoord. ‘Het is serieus zonder ernst. Het is lichtvoetig, maar doet geen concessies ten aanzien van inhoud, kwaliteit en vormgeving. (…) Kortom, Kees Aarts op het lijf geschreven.’

De uitgever C.J. (Kees) Aarts verwierf bekendheid met de onregelmatig maar jaarlijks verschijnende Aarts’ letterkundige almanak onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien, die hij in 1979 voor het eerst uitbracht. Dat was de almanak voor 1980. De laatste editie verscheen in 1996, Aarts’ letterkundige almanak na het Anne Frank-herdenkingsjaar 1995. In het voorwoord van Uitgelezen Boeken schrijft de redactie dat ontwerper Piet Schreuders graag zijn medewerking aan dit Aarts-nummer toezegde, maar dat hij zijn bijdrage als eerbetoon aan C.J. Aarts veel te laat of zelfs in het geheel niet wilde inleveren. Schreuders heeft zich, gelukkig voor de redactie, niet aan zijn woord gehouden.

Aarts begon zijn uitgeefloopbaan in Waalwijk in 1966, met het tijdschrift De klopgeest. Dat stelde eigenlijk niet zo veel voor, bekende hij later. De uitgeverij kwam goed op gang met een gestencilde bundel van Willem Wilmink, bij wie Aarts een college Neerlandistiek volgde. Het bundeltje bleek het uitstekend te doen tijdens Poetry International. Via Wilmink kwam hij in contact met andere dichters, zoals Tom van Deel en Hans Dorrestijn, waarna hij een aansprekend fonds met Nederlandse poezie kon opbouwen. Ook gaf hij met enige regelmaat boeken en boekjes over literatuur en schrijvers uit.

De laatste jaren is het iets stiller rond Aarts, die nog wel enkele uitgaven in voorbereiding heeft, getuige de werkuitgaven die zo nu en dan verschijnen van een Havank-bibliografie

In het Aarts-nummer Uitgelezen Boeken komen enkele tientallen schrijvers, uitgevers en andere vrienden aan het woord over hun belevenissen met de uitgever, onder wie Dick Welsink, Vic van de Reijt, Peter Verstegen, Hans Dorrestijn, Sjoerd Kuyper, Gerrit Komrij, Theodor Holman en Mizzi van der Pluijm. (HvdK)

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 11 december 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071219.html
Subject: Sym: 0712.19: International Conference 'Free Access to the Past. The Past in the Public Sphere', Amsterdam, do 17 - za 19 januari 2008

========================================================
International Conference
‘Free Access to the Past. The Past in the Public Sphere’
========================================================

Throughout Europe, attitudes towards the past changed in the decades around 1800, rendering, in effect, history a matter of public interest. This process transfers historical sources and interest from private associations, collections, monastic communities, noble estates and royal palaces (in short: from non-public enclosures) into the public sphere.

This change is part of the European modernization process. The shift from private to public occurred both in an intellectual and in a concrete-material sense, involving the establishment of museums, libraries, archives and university institutes, as well as the dissemination of texts, documents and historical knowledge by way of text editions, philological studies, historical novels, plays, operas and paintings, monuments and restorations.

Views of the past changed in the process, sometimes to the point of counterfactual (re-)invention. In their search for fresh sources, antiquaries, philologists and historians produced a new past. Fragments, remnants and ruins were cherished as irreplaceable connection point with a receding reality, and were reconstructed or reconfigured into what should constitute a coherent and meaningful History. This rendered the past both accessible, a matter of tradition, continuity and identification, and foreign, exotic, colourful.

The interface between private and public engagement with the past was the locus of contrary interests and fields of expertise; it was shared and contested between antiquarians, artists, nationalists, academics. Who could appropriate which sources? What impetus was stronger, competition or collaboration? In how many different pursuits could a given individual participate? And was the best mode of access to the past that of painstaking source-inventory, or else that of a visionary, intuitive empathy – was, in other words, the past best brought back to life by the informed historian, or by the inspired artist?

At the same time, the past so reconfigured was claimed by different orientations and loyalties. Did the past provide identification roots for the nation, the city, the region, the family, the religion? Which virtues did it exemplify?

The contributions to the conference will address these issues in the late-eighteenth-century and nineteenth-century de-privatization of the past.

You can find the program of the conference on the website of the Huizinga Instituut: http://www.hum.uva.nl/~huizinga. For information and registration please contact Jantine Beuvens, huizinga-fgw@uva.nl.

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 19 november 2007
From: Elke Van Nieuwenhuyze <Elke.VanNieuwenhuyze@UGent.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071220.html
Subject: Sym: 0712.20: Colloquium 'Cyriel Buysse en het naturalisme in de Nederlanden', n.a.v. de 75e verjaardag van het overlijden van Cyriel Buysse, Gent, wo 19 december 2007

===============================================================
Colloquium ‘Cyriel Buysse en het naturalisme in de Nederlanden’
===============================================================

25 juli 2007 was het vijfenzeventig jaar geleden dat een van de grootste auteurs uit onze moderne Nederlandse literatuurgeschiedenis, Cyriel Buysse, overleed. Naar aanleiding hiervan organiseert het Cyriel Buysse Genootschap in samenwerking met de Vakgroep Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent een colloquium dat via een aantal lezingen opnieuw de aandacht wil vestigen op het literaire werk van deze Vlaamse schrijver, vooral dan uit zijn naturalistische periode. Buysses oeuvre wordt belicht tegen de achtergrond van de brede naturalistische stroming in de Nederlanden. Kortom, het Cyriel Buysse Genootschap en de Vakgroep Nederlandse Literatuur willen de ruimte geven aan een studiedag rond het thema ‘Cyriel Buysse en het naturalisme in de Nederlanden’ in al zijn veelzijdigheid. Die bijeenkomst heeft plaats op woensdag 19 december in het congrescentrum van de Universiteit Gent, Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent), vanaf 9u45. Op de website van de universiteit vindt u een routebeschrijving: http://www.ugent.be/nl/voorzieningen/pand.

De volgende sprekers zullen een lezing verzorgen op het colloquium: Jacqueline Bel (Vrije Universiteit Amsterdam), Mary Kemperink (Rijksuniversiteit Groningen), Tom Sintobin (Katholieke Universiteit Leuven), Joris van Parys (biograaf), Yves T’Sjoen (Universiteit Gent), Jos Muyres (Radboud Universiteit Nijmegen) en Elke van Nieuwenhuyze (Universiteit Gent). Het programma wordt midden november bekend gemaakt. Deelname aan het colloquium is gratis. Deelnemers die in Gent wensen te overnachten, vinden een lijst van hotels en gastenkamers op:

http://www.gent.be/eCache/THE/2/001.html
http://www.bedandbreakfast-gent.be/

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen (voor 10 december) kunt u terecht bij:

Elke van Nieuwenhuye
Universiteit Gent
Vakgroep Nederlandse Literatuur
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
Tel.: 09 264 95 83
Fax: 09 264 41 59
Elke.vanNieuwenhuyze@UGent.be

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 27 november 2007
From: Kornee van der Haven <kornee.vanderhaven@let.uu.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071221.html
Subject: Sym: 0712.21: Congres en toneelvoorstelling 'Maskerade en Ontmaskering', rond 40-jarig bestaan Werkgroep 18e Eeuw, Utrecht, vr 25 en za 26 januari 2008

====================================
Congres ‘Maskerade en Ontmaskering’
====================================

De Werkgroep Achttiende Eeuw bestaat in 2008 veertig jaar. Om dit heuglijke feit te vieren organiseert ze een tweedaags congres rond het thema ‘Maskerade en Ontmaskering’. Maskerade betekent in de letterlijke zin: optocht of feest van gemaskerden. In figuurlijke zin betekent het echter: het zich anders voordoen dan men in werkelijkheid is. Tijdens dit congres staan beide betekenissen centraal.

Vrijdag 25 januari 2008: Maskerades in Utrecht 1711-1713

Dagprogramma rond de (maskerade)feesten en theatervoorstellingen zoals die in de aanloop naar de Vrede van Utrecht in 1713 plaatsvonden.

Vrijdagavond 25 januari: De gewaande krijgsman of nieuwmodische minnaar (1715). Opvoering van een kluchtspel van Jan van Hoven door het Homeros Theater uit Den Haag.

Zaterdag 26 januari: Verhulling en Onthulling van Identiteit

Lezingen over allerlei vormen van ‘maskerade’: van windhandel tot verhulling van seksuele geaardheid, en van vermomde auteurs tot ‘sentimentele’ predikanten.

Het volledige programma van het congres is te vinden op de website, waar men zich ook voor het congres en de toneelvoorstelling kan aanmelden: http://www.18e-eeuw.nl/symposia/Maskerade.htm

(22)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 5 december 2007
From: Anne van Buul <annevanbuul@student.ru.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071222.html
Subject: Sym: 0712.22: Colloquium 'Teksten tussen vaste vorm en variatie - Nieuwe Filologie in letterkundig onderzoek.' Nijmegen, do 7 februari 2008

===================================================
Colloquium ‘Teksten tussen vaste vorm en variatie –
Nieuwe Filologie in letterkundig onderzoek.’
===================================================

Locatie: Nijmegen, Gymnasion, Heyendaalseweg 141, zaal GN6.

Wat is Nieuwe Filologie? Filologie gaat om het begrijpen van teksten, maar ‘Nieuwe’ Filologie gaat niet alleen om wat er ‘staat’. Nieuwe Filologie gaat om wat er ‘ont’staat, om hoe een tekst vorm krijgt en steeds weer verandert. Die vorm wordt mede bepaald door het materiaal waarin de tekst wordt vastgelegd. De materiele en talige gestalte zijn contextafhankelijk en zodoende bij elke nieuwe neerslag anders. Voor een goed begrip van de betekenis en het functioneren van het werk, is aandacht voor de variabiliteit en materialiteit van de tekst noodzakelijk.

Tijdens het colloquium ‘Nieuwe Filologie’ zal over deze stelling gediscussieerd worden. Centraal staat de vraag hoe de inzichten uit de discussie rond Nieuwe Filologie, die vooral in de Medievistiek is gevoerd, ook voor andere disciplines vruchtbaar ingezet kunnen worden. Welke problemen brengt deze overdracht met zich mee? Waar liggen de grenzen van het begrip Nieuwe Filologie? En is Nieuwe Filologie wel nieuw?

Sprekers uit verschillende letterkundige disciplines zullen aan de hand van een casus de betekenis van Nieuwe Filologie voor hun onderzoek illustreren, waarna er ruimte is voor discussie over definitie en bruikbaarheid van ‘Nieuwe Filologie’ en de consequenties van deze opvattingen over teksten voor onze visie op het werk.

Het colloquium wordt georganiseerd door Johan Oosterman en de researchmaster-studenten van de opleiding Letterkunde en Literatuurwetenschap: Nieuwe Filologie in Nijmegen.

Deelname aan het colloquium (inclusief koffie, lunch en borrel) is gratis. Aanmelden graag voor 28 januari via e-mail: annevanbuul@student.ru.nl

Programma:

09.30 Ontvangst met koffie en thee
11.00 Opening van het colloquium door de dagvoorzitter
11.15 Thomas Bein (RWTH Aachen): Editionswissenschaftliche Konzepte fuer eine neue Ausgabe der Lyrik Walthers von der Vogelweide
11.45 Referenten en discussie
12.15 Lunch
13.30 Andre Lardinois (Radboud Universiteit Nijmegen): De veelvormigheid van de tekstoverlevering van orale Griekse poezie
14.00 Referenten en discussie
14.30 Geert Lernout (Universiteit Antwerpen): Filologie: nieuw of radicaal?
15.00 Referenten en discussie
15.30 Koffiepauze
16.00 Franc Schuerewegen (Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Antwerpen): Het trieste verhaal van de drukproeven van Charles Baudelaire
16.30 Referenten en discussie
17.00 Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel

Voorzitter: Mathijs Sanders
Referenten: Meike Botterweg, Anne van Buul, Roald Dijkstra, Renee Gabriel, Annet den Haan, Berendien Huiberts

(23)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 9 december 2007
From: Roel Vismans <R.Vismans@sheffield.ac.uk>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071223.html
Subject: Sym: 0712.23: Vergelijkende taalkunde-workshop, University of Sheffield, vr 12 - za 13 september 2008 (Call for Papers)

==================================================
Vergelijkende taalkunde-workshop – Call for Papers
==================================================

In het najaar van 2005 vond in Berlijn een workshop plaats met als onderwerp de vergelijking van de drie Germaanse talen Nederlands, Engels en Duits. De aanleiding voor deze workshop was de publicatie in 1956 van Nederlands tussen Duits en Engels, een studie van de bekende Nederlandse taalkundige C.B. van Haeringen. In 2006 verscheen er een gelijknamige bundel met de bijdragen van de workshop. De deelnemers spraken ook af regelmatig dergelijke vergelijkende workshops te houden. A Germanic Sandwich is derhalve de tweede in deze voorgenomen serie waarin het Nederlands wordt vergeleken met zijn naaste buren. De tweedaagse workshop vindt op 12 en 13 september 2008 plaats aan de universiteit van Sheffield en wordt georganiseerd door het Centre for Dutch Studies (http://dutchcentre.group.shef.ac.uk/).

Wij nodigen u uit om voorstellen in te dienen voor bijdragen waarin het Nederlands wordt vergeleken met het Duits en/of het Engels. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan taaltypologische vragen, aan vragen over structurele aspecten van de talen, aan hun geschiedenis of hun sociaal-politieke status. Ook theoretisch-methodologische vragen over de vergelijking van nauw verwante talen zijn welkom.

Duur van de bijdragen: 25 minuten plus 10 minuten vragen. Workshoptalen: Nederlands, Duits en Engels.

Abstracts (ca. 300 woorden) en/of uw voornemen om deel te nemen kunt u sturen aan Roel Vismans: r.vismans@sheffield.ac.uk. Deadline: 15 januari 2008.

(24)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 3 december 2007
From: Secretariaat Neerlandistiek UvA <secr.nrl-fgw@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071224.html
Subject: Sym: 0712.24: Symposium '(Ver)Stand van taalzaken: Pathologie in theorie en praktijk', Amsterdam, vr 28 - za 29 maart 2008

=======================================================================
Symposium ‘(Ver)Stand van taalzaken: Pathologie in theorie en praktijk’
=======================================================================

Op 28 en 29 maart 2008 organiseren het Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten en de Vereniging voor Klinische Linguistiek een tweedaags symposium in het kader van het vijfde lustrum van het WAP. Voor dit feestelijke lustrumsymposium in Artis zullen experts uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van taal-/spraakpathologie presenteren. Op de eerste dag zal de nadruk liggen op onderzoek, terwijl op de tweede dag vooral de praktijk belicht zal worden.

Programma dag 1:

Overzicht psycholinguistiek:
Dr. J. de Jong
M. Laganaro
Dr. E. Gerrits

Verworven taalproblemen en taalontwikkelingsstoornissen:
Dr. W.M.E. van de Sandt-Koenderman
Drs. I. Feiter
Prof. Dr. Y.R.M. Bastiaanse
Dr. V. Kooijman

Neuro-imaging:
Dr. P. Indefrey
Dr. E. G. Visch-Brink
Prof. Dr. W. Huber

Programma dag 2

Evidence-based handelen
Prof. Dr. P. Enderby
Dr. M. Pols
Drs. P. Jongmans
Dr. B. van den Bogaerde
Dr. K. Jansonius-Schultheiss
Dr. R. Speijer

Kosten

dag 1 algemeen: EUR 100, lid WAP/VKL: EUR 75, student: EUR 45
dag 2 algemeen: EUR 100, lid WAP/VKL: EUR 75, student: EUR 45
dag 1&2 algemeen: EUR 175, lid WAP/VKL: EUR 125, student: EUR 75

Houd deze website en de website van de VKL (http://www.klinische-linguistiek.nl) in de gaten voor het laatste nieuws! Voor vragen of inschrijvingen, mail naar wapsymposium2008@gmx.com

(25)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 19 november 2007
From: Gaston Franssen <G.E.H.I.Franssen@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071225.html
Subject: Sym: 0712.25: Debat 'Perspectieven op de roman en de romanbeschouwing', Utrecht, di 15 januari 2008

====================================================================
Debat ‘Perspectieven op de roman en de romanbeschouwing’
====================================================================

In december 2007 verschijnt het DW&B-dubbelnummer ‘Brief aan Beatrix en 23 andere opstellen over de roman en de romanbeschouwing’. Een veelzijdig en inspirerend themanummer, samengesteld door de gastredacteuren Ernst Bruinsma en Annie van den Oever, met bijdragen van o.a. A.F.Th., Milan Kundera, Marjolijn Februari, Hella S. Haasse, Fouad Laroui, Liesbeth Korthals Altes, Ivo Michiels, Rosemarie Buikema, Herman Paul, Marcel Moering, Peter V. Zima en Marlene van Niekerk. Daarnaast bevat het nummer interviews met Monika van Paemel, J.J.A. Mooij, Frank Ankersmit – en nog veel meer.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het themanummer wordt in Utrecht een debat over de roman en de romanbeschouwing georganiseerd. Een aantal vooraanstaande romanbeschouwers zal elkaar uitdagen aan de hand van prikkelende stellingen. Ook zullen diverse auteurs die bijdragen leverden aan het themanummer deelnemen aan de discussies.

Sprekers zijn Ernst van Alphen, Hugo Bousset, Rosemarie Buikema, Ena Jansen, J.J.A. Mooij en Herman Paul. Annie van den Oever houdt een inleiding en Hans Bertens zit de middag voor.

Aansluitend is er gelegenheid om de oratie van Marlene van Niekerk bij te wonen. Zij zal in The Fellow Traveller (A True Story) onder andere ingaan op de rol van de roman en de romanschrijver in postapartheid Zuidelijk Afrika.

Wij nodigen u bij dezen van harte uit het debat en de oratie bij te wonen. Het debat begint om 13:00 en zal plaatsvinden in de Belle van Zuylenzaal van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein 29). De oratie van Marlene van Niekerk vangt aan om 16:15 en vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw.

De toegang is gratis. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, dienen belangstellingen zich aan te melden door een bericht te sturen naar OSL@let.uu.nl.

U kunt zich ook intekenen op het themanummer van DW&B. Als u voor 22 november reageert op deze uitnodiging en ons laat weten hoeveel themanummers u wil afnemen, wordt het nummer u die dag voor de speciale, eenmalige prijs van 4 euro aangeboden. De bijdragen beloven het nodige stof te doen opwaaien en zijn bovendien zeer geschikt om in te zetten in het onderwijs.

Wij hopen u op 15 januari te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, namens de organiserende partners,

Gaston Franssen
coordinator OSL

OnderzoekSchool Literatuurwetenschap
W: http://www.let.uu.nl/osl
@: osl@let.uu.nl
T: +30.253.6425

(26)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 5 december 2007
From: Elisabeth Leijnse <elisabeth.leijnse@fundp.ac.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/12/071226.html
Subject: Sym: 0712.26: International Multidisciplinary Conference 'Identities under Construction', University of Liege, Call for Papers, do 16 - za 18 oktober 2008

==========================================
International Multidisciplinary Conference
‘Identities under Construction’
==========================================

Objectives

Identities, collective and otherwise, have been a source of ardent debates all through the last decades of the defunct century. This state of affairs must be seen against the backdrop of a consistent critique of humanism and its universalist vision of ‘man’. The poststructuralist discourse, which articulated this critique, succeeded in obtaining an extremely influential, sometimes even hegemonic position in various disciplines of the humanities at the time. In retrospect, the end of the 20th century now appears as the hour of affirmation of any number of particularisms, differences and ‘positive’ (sexual, ethnic, cultural, postcolonial,…) identities. This era then provided a context for an important paradigmatic shift, which also found expression in the creation of the ‘anti-discipline’ of ‘cultural studies’.

Although the poststructuralist critique of humanism has by now lost a good deal of its urgency and potency, it has left indelible traces in the reflection on who and what ‘we’ are as human beings, and it is far from having exhausted its potential for intellectual stimulation. Its heritage confronts us with a wide range of fascinating questions, which include: How is the concept of identity to be defined? How do identities come into being? What – which discourse(s) – does an individual or group identify with, and on what grounds does he or she do so? Is the subject colonized by the discourses identified with or is he/she capable of maintaining a degree of independence from them? Can one resist the pressures of hegemonic discourses? Has all reference to a universalist vision of man become suspect and/or lost its relevance? What are the political (democratic) conclusions to be drawn from this reflection?

This call is issued by a group of researchers working at the University of Liege (Belgium) in various disciplines linked to the humanities – semiotics, literary theory, linguistics, communication studies, sociology, anthropology – and is meant for every intellectual susceptible of feeling interpellated by the subject as outlined above. Since the primary aim of the ‘Identities under Construction’ Conference is to encourage an interdisciplinary theoretical reflection on the concepts of identity and identification, the scientific committee will privilege contributions focusing on theoretical aspects of the question. Case studies will be taken into consideration as long as they are used to illustrate or buttress a theoretical statement.

Call for Papers

Authors are invited to submit, by 1 February 2008, a 2500-character abstract including a title and (if necessary) a bibliography. The abstracts will be reviewed by the Scientific Committee.

Schedule

As of now, please declare your intention of submitting an abstract, which should reach the Conference secretariat no later than 1 February 2008. Notifications of acceptance will be delivered to authors by 1 April 2008.

Scientific Committee

Nico Carpentier (Vrije Universiteit Brussel)
Marc Delrez (Universite de Liege)
Lieven D’hulst (KULeuven)
Jason Glynos (University of Essex)
Bernard Lamizet (Universite de Lyon II)
Marco Martiniello (Universite de Liege)
Anneleen Masschelein (KULeuven)
Mireille Tabah (Universite Libre de Bruxelles)

Organising Committee

Marc Jacquemain, marc.jacquemain@ulg.ac.be
Jean-Marie Klinkenberg, jmklinkenberg@ulg.ac.be
Gautier Pirotte, gautier.pirotte@ulg.ac.be
Laurence Rosier, lrosier@ulb.ac.be
Christine Servais, christine.servais@ulg.ac.be
Erik Spinoy, erik.spinoy@ulg.ac.be
Joseph Vromans, jvromans@ulg.ac.be

Keynote speakers (confirmed)

Nico Carpentier (Vrije Universiteit Brussel)
Jean-Marie Gauthier (Universite de Liege)
douard Delruelle (Universite de Liege)
David Howarth (Universite d’Essex)
Jason Glynos (Universite d’Essex)
Bernard Lamizet (Universite de Lyon II)
Marco Martiniello (Universite de Liege)
Gautier Pirotte (Universite de Liege)
Bernard Stiegler (Centre Pompidou, Paris)

Practical Arrangements

Languages: the official languages of the Conference will be French and English. For communication purposes, Powerpoint presentations should be given in the other conference language than that used in the paper.

Conference Website:

http://www.id2008.ulg.ac.be

Conference Secretariat:

Identities under Construction Conference
Ms. M. Licata
Universite de Liege, bat. A2
Place Cockerill, 3-5
B-4000 Liege, Belgium
tel. +32 3665392
fax : +32 4 3665721
id2008@misc.ulg.ac.be

(27)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  f.petiet@uva.nl (voor de evenementenagenda), Willem.Kuiper@uva.nl,  |
|  P.J.Verkruijsse@uva.nl, Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of    |
|  of naar P.A.Coppen@let.ru.nl                     |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0712.a --------------------------*