Neder-L, no. 0711.b

Subject: Neder-L, no. 0711.b
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Nov 2007 19:22:42 +0100
Content-Type:text/plain
              *********************
*-Zestiende-jaargang------- Neder-L, no. 0711.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0711.27: Evenementenagenda, met:                |
|          01. Amsterdam: Poezie: vrienden voor altijd. Alfred  |
|            Schaffer in gesprek met Remco Campert, vr 30   |
|            november 2007                   |
|          02. Amsterdam: Het scheppingsverhaal van Adriaan van |
|            Dis, di 4 december 2007              |
|          03. Brussel: Radioboeken: Hafid Bouazza en Ellen   |
|            Ombre, zo 2 december 2007             |
|          04. Brussel: Radioboeken: Kristina Goikoetxea     |
|            Langarika en Abdelkader Benali, zo 16 dec. 2007  |
|          05. Wijk bij Duurstede: Tweedehands boekenmarkt, za 1 |
|            december 2007                   |
| (2) Med: 0711.28: Overleden: Frans F. Blok (1913-2007)         |
| (3) Vac: 0711.29: Vacature voor een Vakreferent Nederlandse taal- en  |
|          letterkunde aan de Universiteitsbibliotheek van de  |
|          Universiteit van Amsterdam (deadline: za 1 december  |
|          2007)                         |
| (4) Rub: 0711.30: Hora est!: Gepromoveerd: Armand Heroguel, Roubaix, za |
|          17 november 2007                   |
| (5) Med: 0711.31: Persbericht Nederlandse Taalunie: Nederlands in    |
|          Vlaanderen het nuttigste schoolvak na Engels en Frans |
|          (Taalpeil 2007 verschenen)              |
| (6) Med: 0711.32: Joost Vandecasteele wint Brandende Pen 2007      |
| (7) Med: 0711.33: Studienamiddag 'Het woordenboek: vroeger, nu en    |
|          straks', Antwerpen, vr 14 december 2007        |
| (8) Web: 0711.34: Nieuws van de DBNL: DBNL presenteert nieuwe      |
|          zoekmachine; DBNL mengt zich in discussie over    |
|          massadigitalisering                  |
| (9) Lit: 0711.35: Te verschijnen op za 8 december 2007 te Utrecht: Onze |
|          Taal-uitgave 'De toekomst van het Nederlands'     |
|(10) Lit: 0711.36: Pas verschenen: Betje Wolff en Aagje Deken. Geschrift |
|          eener bejaarde vrouw. Verzorgd en ingeleid door Andre |
|          Hanou. (Amsterdam 2007)                |
|(11) Lit: 0711.37: Pas verschenen: Stijn van Rossem (red.), Portret van |
|          een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek  |
|          in de Nederlanden. (Antwerpen 2007)          |
|(12) Lit: 0711.38: Pas verschenen: Bert Ruck. Haal binnen die opdracht!. |
|          (Den Haag 2007)                    |
|(13) Lit: 0711.39: Pas verschenen: Eric Tiggeler. Marktpraats. (Den Haag |
|          2007)                         |
|(14) Lit: 0711.40: Pas verschenen: De woordenschat van het Groesbeeks.  |
|          Het Groesbeeks dialect opgetekend in 7200 lemma's   |
|          door Wilma Giesbers-Mueskens (e.a.). (Utrecht 2007)  |
|(15) Lit: 0711.41: Pas verschenen: Th. Velius. Kroniek van Hoorn.'    |
|          Vertaald op basis van de derde druk uit 1648 door Jan |
|          Plekker en Rob Resoort. Band I: 1316-1559, Band II  |
|          1560-1629. (Hoorn 2007)                |
|(16) Lit: 0711.42: Pas verschenen: Albada, Rob van, Th. Pigeaud.     |
|          Javaans-Nederlands woordenboek. (Leiden 2007)     |
|(17) Lit: 0711.43: Te verschijnen: Geerten Meijsing. Hang- en sluitwerk. |
|          (Nijmegen 2007)                    |
|(18) Sym: 0711.44: Symposium 'Second Language Development: Grammar and  |
|          Processing', Groningen, wo 19 december 2007      |
|(19) Col: 0711.45: Linguistisch Miniatuurtje CXXI: Bijna potsierlijk   |
|(20) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------vr-30-november-2007-*
             *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 november 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071127.html
Subject: Rub: 0711.27: Evenementenagenda, met:

=================
Evenementenagenda
=================


Amsterdam, Spui 25

Poezie: vrienden voor altijd. Alfred Schaffer in gesprek met Remco Campert, vrijdag 30 november 2007, 20.00-22.00 uur

 • Onlangs verscheen een nieuwe dichtbundel van Remco Campert, ‘Nieuwe herinneringen’, een bundel waarin het verleden op een droeve maar ook speelse toon wordt bezongen. De afgelopen tien jaar legde Campert zich toe op proza en publiceerde hij met veel succes de romans ‘Een liefde in Parijs’ en ‘Het satijnen hart’. Nu Campert na tien jaar als dichter het zwijgen doorbreekt is hij levendiger, melancholischer en grimmiger dan ooit. ‘Nieuwe herinneringen’ is een vervolg op zijn indrukwekkende poetische oeuvre en laat zien dat de verbeeldingskracht van Remco Campert nog steeds op volle sterkte is. Op deze avond zal Campert voorlezen uit zijn nieuwe dichtbundel. Alfred Schaffer, redacteur bij De Bezige Bij zal met hem spreken over zijn schrijverschap, zijn romans en zijn poezie. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient u zich van tevoren aan te melden via spui25@uva.nl. Zie ook: http://www.spui25.nl.

Amsterdam, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10

Het scheppingsverhaal van Adriaan van Dis, dinsdag 4 december 2007, 20.00 uur

 • Adriaan van Dis vertelt in Het scheppingsverhaal over de geheimen van het schrijversvak: de compositie, stijl, thematiek, de critici, dagindeling en werkwijze. Daarna gaat Marja Pruis met Van Dis in gesprek. Toegang EUR 9,00/7,00. Voor meer informatie: http://www.debalie.nl/.

Brussel, deBuren, Leopoldstraat 6

Radioboeken: Hafid Bouazza en Ellen Ombre, zondag 2 december 2007,11.30-13.00 uur

 • Op zondag 2 december nodigt deBuren u graag uit voor de live opname van twee gloednieuwe Radioboeken van Hafid Bouazza en Ellen Ombre. Zie voor meer informatie: http://www.deburen.eu

Brussel, deBuren, Leopoldstraat 6

Radioboeken: Kristina Goikoetxea Langarika en Abdelkader Benali, zondag 16 december 2007, 11.30-13.00 uur.

 • Op zondag 16 december nodigt deBuren u graag uit voor de live opname van twee gloednieuwe Radioboeken van Kristina Goikoetxea Langarika en Abdelkader Benali. Zie voor meer informatie: http://www.deburen.eu

Wijk bij Duurstede, Ewoud & Elisabeth Gasthuis, Gansfortstraat 4

Tweedehands boekenmarkt, zaterdag 1 december 2007, 10.00-15.00 uur

 • In de SWOW-zaal van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis, Gansfortstraat 4 te Wijk bij Duurstede wordt van 10.00 tot 15.00 uur een grote boekenmarkt gehouden. Er zijn meer dan twee duizend boeken te koop voor kleine prjzen, bijv. (lit) pockets en kinderboeken voor 20 cent, ppb. voor 50 cent en gebonden boeken nooit duurder dan 1 euro. De opbrengst is voor het Project “Verborgen Verlangens” voor de bewoners van het E&E. Voor info: bwbrochard@hotmail.com.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 24 november 2007
From: K. van der Horst <kvandehorst@hetnet.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071128.html
Subject: Med: 0711.28: Overleden: Frans F. Blok (1913-2007)

========================
Overleden: Frans F. Blok
========================

Op 29 september 2007 overleed op de respectabele leeftijd van 94 jaar dr. Frans F. Blok. Na een lange loopbaan als leraar klassieke talen, verbonden aan de Gymnasia in respectievelijk Gouda, Oostburg, Amersfoort en Doorn en tenslotte het Huygens Lyceum in Voorburg, werd Blok in 1965 benoemd tot wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Hij trad toe tot de staf van prof. W. Hellinga en doceerde Neolatijn. Toen prof. Hellinga in 1967 hoogleraar-directeur werd van het nieuw opgerichte Instituut voor Neofilologie en Neolatijn, werd Blok ook aan dat Instituut verbonden. Jarenlang heeft hij op een voorbeeldige en geinspireerde manier zijn colleges Neolatijn gegeven, een zo langzamerhand uitstervend vakgebied dat toch zo essentieel is voor een goed begrip, voor begrip uberhaupt, van ons geleerd verleden.

Met zijn in 1947 onder de Leidse hoogleraar Waszink verdedigde proefschrift over Nicolaas Heinsius had hij zich natuurlijk reeds gekwalificeerd als deskundige op het gebied van de Nederlandse (neo)filologie in het algemeen, de vooral Leidse literaire en humanistische kringen en het Neolatijn. Verbonden aan de Amsterdamse Universiteit richtte zijn belangstelling zich al gauw ook op de Amsterdamse verhoudingen, met name op het werk en de figuur van Caspar Barlaeus, samen met Gerard Vossius (de vader van Nicolaas), een van de twee eerste hoogleraren van het Athenaeum Illustre. Een magistrale studie over Barlaeus was het gevolg: ‘Caspar Barlaeus. From the correspondence of a melancholic’ (Assen etc. 1976). Brieven, correspondenties: dat waren de bronnen om zo dicht en zo direct mogelijk bij zijn onderwerpen te komen. Met een onnavolgbare nauwkeurigheid, intens inlevingsvermogen en zeldzame fijngevoeligheid en bevlogenheid heeft hij Barlaeus tot leven gebracht: misschien zijn mooiste boek. Het evenwicht tussen de blote feiten en interpretatie, dat hij bereikt heeft bij het vertellen van het soms aangrijpende levensverhaal en de depressies van een gekweld mens, is indrukwekkend. Wars van ‘hineininterpretieren’ en overdrijving, zonder de behoefte aan theoretische kaders, hield hij zich bij de feiten die hij vooral in de uitgebreide en vrijwel volledig onbekende en onontsloten correspondentie aantrof, maar zonder er zich angstvallig aan vast te klampen of zich achter te verschuilen. Als geen ander kende hij van binnenuit de geleerde en literaire kringen in de Republiek, hij was er te gast en deed er als het ware volop aan mee.

Dit geldt eigenlijk onverminderd ook voor zijn andere publicaties, waarbij vooral gedacht moet worden aan zijn even omvangrijke als magistrale werk: ‘Isaac Vossius en zijn kring’ (Groningen 1999), dat ook gebaseerd is op de uitgebreide briefwisselingen die Isaac Vossius met de gehele geleerde wereld van zijn tijd onderhield. Er rijst een figuur van vlees en bloed op die de lezer bijna letterlijk kan aanraken, waarschijnlijk omdat elke vooropgezette pretentie ontbreekt om een ‘interessant’ verhaal te presenteren. De feiten en feitjes die uit de correspondentie en van elders bij elkaar gebracht zijn, en vooral natuurlijk op de manier waarop Blok ze combineert, interpreteert en tot een geheel smeedt, heeft een boek opgeleverd dat meer dan een overtuigend beeld schetst van de geleerde Isaac Vossius, het maakt ook een werkelijke confrontatie met de zeventiende-eeuwse geleerde en de wereld waarin hij zich bewoog, mogelijk.

En eigenlijk zijn het dezelfde karakteriseringen die zijn collega’s en leerlingen zich van Frans Blok zullen blijven herinneren: compleet aanwezig, zonder zich op de voorgrond te plaatsen en vooral wars van gewichtigdoenerij; fijngevoelig en onvergetelijk innemend en hartelijk, maar uiteindelijk ‘uit een stuk’, zijn afkomst uit de wereld van de mannenbroeders niet verloochenend; een meegaandheid zonder meelopen; ironie en zelfspot zonder cynisme; loyaal tot het einde, maar zeker niet onkritisch.

Een groot en droevig stemmend verlies, vooral voor hen die hem goed kenden.

Koert van der Horst

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 november 2007
From: B. Zeeman <B.Zeeman@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071129.html
Subject: Vac: 0711.29: Vacature voor een Vakreferent Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (deadline: za 1 december 2007)

=====================================================================
Vacature voor een Vakreferent Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (deadline: 1 december 2007)
=====================================================================

De Universiteit van Amsterdam is een internationaal vooraanstaande universiteit gevestigd in de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en onderzoekinstituten. De Universiteit van Amsterdam is lid van de League of European Research Universities.

De Universiteitsbibliotheek (UB) verzorgt samen met de faculteitsbibliotheken en de Medische Bibliotheek van het AMC de wetenschappelijke informatievoorziening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en patientenzorg binnen de UvA, het AMC en ACTA. Daarnaast bezit de UB een van de grootste en belangrijkste historische collecties van Nederland. De UB is een professionele organisatie en heeft een uitgesproken hoog ambitieniveau wat betreft de digitale dienstverlening en de innovatie van bibliotheekdiensten en -producten.

De sector Wetenschappelijke Informatie Geesteswetenschappen is verantwoordelijk voor de bibliothecaire ondersteuning van het onderwijs en onderzoek in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Voor deze sector is de UB op zoek naar een

Vakreferent Nederlandse taal- en letterkunde
voor 28 uur per week
vacaturenummer 07-7028

Werkzaamheden

Vakreferenten selecteren en ontsluiten de wetenschappelijke informatie, in gedrukte of digitale vorm, die nodig is voor het onderwijs en onderzoek op het vakgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Daartoe onderhouden zij intensieve contacten met de wetenschappelijke staf, zodat de collectievorming is afgestemd op de informatiebehoefte vanuit onderwijs en onderzoek. Vakreferenten brengen het informatieaanbod actief onder de aandacht van de verschillende gebruikersgroepen, dragen bij aan de integratie van die informatie in de werkomgeving van medewerkers en studenten en werken daartoe samen met collega’s uit anders sectoren van de UB. In samenwerking met de docenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen leveren zij een bijdrage aan het informatievaardighedenonderwijs en verzorgen zij cursussen voor hun doelgroep. In voorkomende gevallen participeren zij in (innovatieve) bibliotheekprojecten.
Het vakreferentschap Nederlandse taal- en letterkunde omvat de Nederlandse, Friese en Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde. De verantwoordelijke vakreferent is ondergebracht in het cluster Talen & Cultuur.

Profiel

 • Een academische opleiding (bij voorkeur doctoraal of master) op het terrein van de Nederlandse taal- en letterkunde
 • Opleiding in, kennis van en/of ervaring met digitale toepassingen in de wetenschappelijke informatievoorziening
 • Goede didactische, communicatieve en netwerkvaardigheden
 • Open, klantgerichte instelling
 • Vaardigheid in het schrijven van teksten
 • Werkervaring in een wetenschappelijke bibliotheekomgeving

Inlichtingen

Bij de heer dr. Bert Zeeman, sectorhoofd Wetenschappelijke Informatie Geesteswetenschappen, telefoon 020 – 5252394. E-mail: b.zeeman@uva.nl.

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in salarisschaal 10 met een maximumsalaris van EUR 3.597,- bruto per maand op basis van volledige werktijd. De functie is conform het systeem van Universitair Functie-Ordenen (UFO) ingedeeld: informatie-/collectiespecialist 2.

Sollicitatie

Uw gemotiveerde sollicitatie kunt u voor 1 december, onder vermelding van het vacaturenummer, uitsluitend per mail richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van de UvA/Universiteitsbibliotheek, e-mail: sollicitatiebrieven2007-ub@uva.nl.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 15 november 2007
From: Armand Heroguel <armand.heroguel@univ-lille3.fr>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071130.html
Subject: Rub: 0711.30: Hora est!: Gepromoveerd: Armand Heroguel, Roubaix, za 17 november 2007

=================================================
Gepromoveerd: Armand Heroguel op 17 november 2007
=================================================

17 november 2007, Universite Charles-de-Gaulle, Roubaix
Armand Heroguel: Traductologie, semantique lexicale et didactique du neerlandais langue etrangere
Promotor: prof. Jan Pekelder

Op zaterdag 17 november 2007 verdedigde dr. Armand Heroguel aan de Sorbonne zijn wetenschappelijk dossier, getiteld ‘Traductologie, semantique lexicale et didactique du neerlandais langue etrangere, ter verkrijging van de Habilitation a diriger des recherches’ (wetenschappelijke leiding: prof. Jan Pekelder). Het dossier bevat een kritische synthese van de eigen wetenschappelijke productie, de gepubliceerde, herziene versie van het doctoraat, veertien artikelen, alsmede een nieuw boek met de titel ‘Les expressions du referent national en neerlandais contemporain’. Binnen dit laatste werk staan centraal: uitdrukkingen van zogenaamde nationale referenten (UNR). Het gaat om uitingen die slechts binnen een en hetzelfde land bestaan, zelfs al wordt de betreffende taal in meerdere landen gesproken. Varianten zijn derhalve uitgesloten. Bijvoorbeeld: ‘de officier van justitie’ (NL) en ‘de procureur des Konings’ (BE). UNR’s zijn niet vertaalbaar en slechts gebrekkig omschrijfbaar. Dit leidt veelvuldig tot miscommunicatie. Zo leest men in de Nederlandse pers omschrijvingen als ‘de Brusselse officier van justitie’ daar waar bedoeld wordt ‘de procureur des Konings’. De theoretische vraag waarop in deze studie een – voorlopig bevestigend – antwoord wordt geformuleerd luidt of UNR’s als een nieuwe lexicaal-semantische categorie beschouwd moeten worden.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 26 november 2007
From: Algemeen Secretariaat - Nederlandse Taalunie <info@taalunie.org>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071131.html
Subject: Med: 0711.31: Persbericht Nederlandse Taalunie: Nederlands in Vlaanderen het nuttigste schoolvak na Engels en Frans (Taalpeil 2007 verschenen)

===================================================================
Persbericht:
Nederlands in Vlaanderen het nuttigste schoolvak na Engels en Frans
===================================================================

Taalunieonderzoek in Nederland, Vlaanderen en Suriname

Vlamingen vinden Nederlands een van de schoolvakken waar ze het meest aan hebben. Maar, Engels en Frans vinden ze nog nuttiger dan Nederlands. In Nederland scoort alleen Engels hoger dan Nederlands. In Suriname staat het vak op de eerste plaats als gevraagd wordt naar de vakken waar men het meeste aan heeft.

De Taalunie legde vragen over het onderwijs Nederlands voor aan een brede groep volwassenen en aan twee specifieke groepen: leraren Nederlands en leerlingen van het voortgezet onderwijs. De vragen gaan over de waardering voor het vak en de onderdelen ervan zoals spreekbeurten houden, spellen en literatuur lezen. Het onderzoek werd gehouden in Nederland, Vlaanderen en Suriname. De resultaten staan in de derde editie van de krant Taalpeil, een jaarlijkse uitgave van de Nederlandse Taalunie voor een breed publiek.

Nuttig en leuk gaan niet altijd hand in hand. Het Nederlands staat wat populariteit betreft bij Vlaamse leerlingen op de vijfde plaats en bij Nederlandse op de negende. Leerlingen in Vlaanderen en Nederland houden het meest van gymnastiek. In Suriname vinden leerlingen het vak Nederlands niet alleen het nuttigste, maar ook het leukste, samen met aardrijkskunde.

Er gaan in de media en in het veld regelmatig stemmen op om Nederlands te integreren in andere vakken zoals aardrijkskunde en wiskunde. Uit het Taalpeilonderzoek blijkt dat de leraren Nederlands vinden dat het Nederlands een apart vak moet blijven en 70 procent verwacht dat dat ook gebeurt. Ze vinden het een vak dat vele doelen dient. Vooral mondelinge vaardigheid en leesvaardigheid worden gezien als essentiele onderdelen voor een succesvolle schoolloopbaan en een actieve maatschappelijke participatie. Vraag je de brede groep volwassenen naar de belangrijkste doelen van het vak, dan noemen zij op de eerste plaats goed kunnen schrijven, gevolgd door mondelinge taalvaardigheid.

Het antwoord op de vraag ‘aan welk onderdeel van het vak Nederlands moet meer aandacht worden besteed’ luidt unaniem: spelling. Dat wil overigens niet zeggen dat ook het leukste onderdeel Is. Bij Vlaamse en Nederlandse leerlingen zijn namelijk discussieren, verhalen schrijven en literatuur lezen de favoriete onderdelen van het vak. Surinaamse leerlingen vinden spelling en grammatica wel de leukste onderdelen van het vak.

Ongeveer 40 procent van de leerlingen vindt dat het minder belangrijk is om goed te kunnen spellen nu er spellingcheckers zijn. Maar een andere 40 procent is het daar niet mee eens. En van de leraren ziet ruim 70 procent het bestaan van de spellingchecker geen reden om de lat voor spellingvaardigheid lager te leggen.

De Taalpeilkrant bevat behalve onderzoeksresultaten korte artikeltjes en wetenswaardigheden. Er staan herinneringen in aan lessen Nederlands, er wordt geciteerd uit romans waar leraren Nederlands in figureren en er komen immigranten aan het woord over hun confrontaties met het Nederlands.

De Taalpeilkrant is op donderdagmiddag 29 november onderwerp van gesprek tussen bewindslieden voor onderwijs en 150 studenten van lerarenopleidingen voor het primair onderwijs. De Vlaamse Minister Frank Vandenbroucke en de Nederlandse staatssecretaris Sharon Dijksma zijn dan te gast in Bovendonk in Hoeven (Roosendaal, Nederland). Daar volgen aanstaande leraren uit Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Antillen op uitnodiging van de Taalunie een Taaltweedaagse over het vak Nederlands.

De krant is online te lezen op http://www.taalunieversum.org/onderwijs/taalpeil. Het volledige onderzoek onder volwassenen, leraren en leerlingen en een Taalquiz over Taalpeil is eveneens op deze website te vinden.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 25 november 2007
From: Redactie Lava <redactie@lavaliterair.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071132.html
Subject: Med: 0711.32: Joost Vandecasteele wint Brandende Pen 2007

===========================================
Joost Vandecasteele wint Brandende Pen 2007
===========================================

De Vlaamse schrijver Joost Vandecasteele heeft afgelopen zaterdag literatuurprijs De Brandende Pen gewonnen. Zijn tekst ‘Nooit meer vrede’ werd bekroond tot het beste korte verhaal van 2007 door juryleden Hanneke Groenteman, schrijver Christiaan Weijts, Contactredacteur Erna Staal, Lava-hoofdredacteur Xavier van Leeuwe en literair agent Paul Sebes.

‘Het is een lekker vlerkerig verhaal vol humor. De dialogen zijn pakkend en de tekst roept sterke, filmische beelden op. Met zijn krachtige en vettige proza bereikt de auteur een idiote vaart die doet denken aan zijn landgenoot Herman Brusselmans. We gaan nog veel van hem horen’, aldus de jury zaterdagavond.

Vandecasteele won een masterclass literair debuteren ter waarde van 1350 euro. De 27-jarige Vlaming is naast schrijver ook theatermaker en treedt op als stand-up comedian.

De redactie van Lava, initiatiefnemer van de Brandende Pen, ontving meer dan 300 inzendingen. De beste twintig korte verhalen zijn gepubliceerd in het dubbeldikke winternummer, Lava 13.3 dat verkrijgbaar is in de betere boekhandel. Het literaire tijdschrift (zie ook: http://www.lavaliterair.nl) heeft deze prijs voor het beste korte verhaal in het leven geroepen vanwege de groeiende belangstelling voor het genre.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 26 november 2007
From: Stijn van Rossem <NBV-L@NIC.SURFNET.NL>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071133.html
Subject: Med: 0711.33: Studienamiddag 'Het woordenboek: vroeger, nu en straks', Antwerpen, vr 14 december 2007

=======================================================
Studienamiddag ‘Het woordenboek: vroeger, nu en straks’
=======================================================

Op 14 december 2007 organiseren de Provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), een academische zitting over de geschiedenis en de toekomst van het Nederlandse woordenboek. Daarnaast wordt het derde deel van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands gepresenteerd.

De lezingen van Tanneke Schoonheim en Fons Moerdijk over de geschiedenis en de toekomst van het woordenboek, zijn de ideale uitdieping bij de tentoonstelling Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden: een must dus voor al wie geboeid is door het talige universum van het woordenboek. Deelname aan het symposium is gratis, inschrijven is wel verplicht.

Deelnemers aan het symposium kunnen in de voormiddag op eigen initiatief de tentoonstelling Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden bezoeken.

Locatie

Bernarduscentrum, Lombardenvest 23-25, 2000 Antwerpen

Programma

14.00 opening door Ludo Helsen, gedeputeerde voor cultuur

14.10 Stijn Van Rossem, curator Kililaanproject:
Voorstelling van het Kiliaanproject

14.20 Tanneke Schoonheim, INL:
Woordenboeken in het verleden

15.00 Pauze

15.20 Fons Moerdijk, INL:
Het woordenboek van de toekomst

16.00 Frans Debrabandere, EWN:
Voorstelling van het derde deel van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN)

16.30 Receptie

Inschrijven

Voor 11 december bij Marie-Claire Govaerts
marie-claire.govaerts@admin.provant.be
telefoonnummer: 03 240 64 10

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 30 Nov 2007 15:46:35 +0100 [15:46:35 CET]
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071134.html
Subject: Web: 0711.34: Nieuws van de DBNL: DBNL presenteert nieuwe zoekmachine; DBNL mengt zich in discussie over massadigitalisering

======================================================
Nieuwe zoekmachine; discussie over massadigitalisering
======================================================

 1. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren presenteert: een demoversie van een zoekmachine die selecteert en sorteert. Nadere informatie: http://www.dbnl.org/nieuws/30112007.htm

2. Discussie over massadigitalisering.

Een dezer dagen verschijnt in NRC Handelsblad de uitgebreide tekst van een opiniestuk over massadigitalisering. In dit stuk reageren Cees Klapwijk en Rene van Stipriaan op berichtgeving over de plannen van de KB om door middel van kapot snijden, scannen en automatische tekstherkenning de hele Nederlandse boekproductie uit de periode 1800-1950 te digitaliseren. Ewoud Sanders reageerde in NRC Handelsblad van 27 november j.l. enthousiast op deze plannen en zette dit initiatief af tegen de aanpak van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die in de ogen van Sanders te duur en te langzaam werkt. Het opiniestuk van Klapwijk en Van Stipriaan is nu al te lezen op de website van de DBNL: http://www.dbnl.org/nieuws/29112007.htm

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 30 Nov 2007 09:14:53 +0100 [09:14:53 CET]
From: "Saskia Aukema (Onze Taal)" <saskia.aukema@onzetaal.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071135.html
Subject: Lit: 0711.35: Te verschijnen op za 8 december 2007 te Utrecht: Onze Taal-uitgave 'De toekomst van het Nederlands'

====================================================================
Het Nederlands van 2082 in kaart gebracht.
Toekomstvoorspellingen over taal verzameld in jubileumboek Onze Taal
====================================================================

Over 75 jaar zeggen we allemaal “hun hebben”, communiceren we via ingeplante computerchips en zijn smileys in sollicitatiebrieven doodnormaal. Dat zijn althans enkele van de voorspellingen uit het boekje ‘De toekomst van het Nederlands’, dat volgende week verschijnt. Het boek is samengesteld door het 75-jarige Genootschap Onze Taal. Op 8 december wordt het gepresenteerd tijdens het publiekscongres ‘Onze taal, onze toekomst’, in de Jaarbeurs in Utrecht. In een lezing op het congres zal de inhoud ervan nader worden toegelicht.

Op verzoek van het jubilerende genootschap waagden honderden Onze Taal-lezers zich eerder dit jaar aan een voorspelling over de toekomst van het Nederlands. Ook taalwetenschappers en schrijvers keken voor dit project in de toekomstbol. Volgens 99 procent van de deelnemers aan een voor dit project gehouden internetpeiling is de kans niet groot dat het Nederlands binnen 75 jaar zal verdwijnen. En ook het genootschap zal volgens de meerderheid (81 procent) nog minimaal 75 jaar blijven bestaan. Mocht dat laatste inderdaad het geval zijn, dan zal Onze Taal in 2082 beoordelen welke voorspellingen precies zijn uitgekomen.

De toekomst van het Nederlands is samengesteld door het Genootschap Onze Taal en wordt uitgegeven door Adr. Heinen Uitgevers (gelijmd, 128 blz.). Prijs: EUR 11,95.

Over Onze Taal

De vereniging Onze Taal is vooral bekend van het gelijknamige tijdschrift, maar organiseert ook congressen, maakt boeken, geeft taaladvies en biedt allerhande informatie op http://www.onzetaal.nl. Dit alles met het doel de interesse in en de kennis van de Nederlandse taal te vergroten. De vereniging heeft 36.000 leden en is daarmee de grootste vereniging van taalliefhebbers ter wereld.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 27 november 2007
From: Marketing AUP <marketing@aup.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071136.html
Subject: Lit: 0711.36: Pas verschenen: Betje Wolff en Aagje Deken. Geschrift eener bejaarde vrouw. Verzorgd en ingeleid door Andre Hanou. (Amsterdam 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Betje Wolff en Aagje Deken: Geschrift eener bejaarde vrouw. Verzorgd en ingeleid door Andre Hanou. Amsterdam, AUP, 2007. 288 blz.; EUR 29,50; ISBN 978-90-5356- 449-3

Daarover schrijven onze bekende Elisabeth Wolff en Agatha Deken, in hun nu voor het eerst sinds 1802 heruitgegeven, laatste grote werk: het Geschrift eener bejaarde vrouw.

Zij laten zien hoe een bejaarde vrouw terugkijkt op haar leven. De vrouw tekent op welke waarden zij als opgroeiend meisje heeft leren kennen. Hoe haar opvoeding verliep. Hoe zij geconfronteerd werd met de realiteit van het leven: natuur, dood, armoede, standsverschillen, mannen, cultuur. Hoe zij leerde een levensovertuiging op te bouwen.In de terugblik van deze vrouw wordt zichtbaar hoe een wijs ouderlijk beleid kan leiden tot zelfontplooiing, verlicht christendom, volwassenheid. De schrijfsters tonen dit, niet door het uiteenzetten van standpunten, maar door belevingen te schetsen, door ouders(s) en kind) in directe rede met elkaar te laten praten, door vele andere middelen.

Andre Hanou was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en nadien de Radboud Universiteit, als hoogleraar Oudere Letterkunde Nederlands. Hij is specialist periode Verlichting (1670-1830)

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 26 november 2007
From: Stijn van Rossem <NBV-L@NIC.SURFNET.NL>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071137.html
Subject: Lit: 0711.37: Pas verschenen: Stijn van Rossem (red.), Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden. (Antwerpen 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Stijn van Rossem (red.): Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden. Antwerpen, 2007. 232 blz.; EUR 25,00; ISBN 978-90-6625-104-5

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Cornelis Kiliaan, de maker van het eerste Nederlandse woordenboek, is overleden. Van 10 november tot 6 januari loopt in Antwerpen een eerste grote overzichtstentoonstelling over deze mysterieuze taalkundige. Bij de tentoonstelling verscheen een rijkelijk geillustreerde catalogus, waarin naast de catalogusnotities ook een tiental essays zijn opgenomen die het leven, het werk en de tijd van Kiliaan belichten.

De catalogus is te bestellen bij de Provincie Antwerpen, Marie-Claire Govaerts marie-claire.govaerts@admin.provant.be, +32-3-240.64.10

Zie ook: http://www.corneliskiliaan.be

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 november 2007
From: Sdu Uitgevers <sduuitgevers@ecommerce.sdu.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071138.html
Subject: Lit: 0711.38: Pas verschenen: Bert Ruck. Haal binnen die opdracht!. (Den Haag 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Bert Ruck: Haal binnen die opdracht!. Den Haag, Sdu Uitgevers BV, 2007. 112 blz.; EUR 18,95; ISBN 978-90-12-12140-8

‘Voor maatwerk heb ik het te druk!’ Herkent u dat? Offertes komen vaak onder tijdsdruk tot stand door knip- en plakwerk. Dat is te begrijpen, maar het kan anders. Door bouwstenen slim te combineren, schrijft u een offerte die perfect op maat gemaakt is voor uw klant. Haal binnen die opdracht! leert u die bouwstenen samenstellen. Maar dat is niet het enige.

Klanten beslissen niet alleen op zakelijke gronden, ook hun gevoel speelt een doorslaggevende rol. Het is dus niet voldoende dat uw aanbod concurrerend is. In dit boek leest u daarom niet alleen hoe u een goede offerte maakt, maar ook hoe u het gevoel van de klant kan beinvloeden. Stap voor stap leert u hoe u een winnende offerte schrijft.

Wat wil een klant lezen in uw offerte? Uw klant wil lezen dat u en uw collega’s alle beschikbare kennis, methodes en vaardigheden in huis hebben om voor hem het resultaat te behalen waaraan hij op dat moment behoefte heeft. Uw offerte moet hem daarvan overtuigen. Dat u zich voor een klant gaat inspannen, vanzelfsprekend. Maar u onderscheidt zich pas echt als u resultaatgericht durft te offreren. Daar draait het om in dit boek.

Hoe is dit boek tot stand gekomen?

In de kern is het een gestructureerd verslag van de trainingen die de auteur de afgelopen jaren voor vele klanten heeft verzorgd. Die trainingen hebben geleerd dat alle schrijvers worstelen met dezelfde vragen:

 • Wat is de beste structuur voor een offerte?
 • Hoe formuleer je een beoogd resultaat?
 • Welke argumenten overtuigen een klant?
 • Hoe vermijd je cliches voor de opening?
 • Hoe verwerk je een acquisitiegesprek in de offerte?

De auteur geeft in dit boek op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord.

Het instrument om kritisch naar uw eigen offertes te kijken, zodat u weer een stap verder kunt zetten in de richting van de winnende offerte!

Over de auteur

Bert Ruck werkt voor zijn eigen bureau a4 training, kortste weg naar de kern. Eerder schreef hij Overtuigen op papier en Snellezen.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 november 2007
From: Sdu Uitgevers <sduuitgevers@ecommerce.sdu.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071139.html
Subject: Lit: 0711.39: Pas verschenen: Eric Tiggeler. Marktpraats. (Den Haag 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Eric Tiggeler. Marktpraats. Den Haag, Sdu Uitgevers BV, jaar. 100 blz.; EUR 9,95; ISBN 978-90-1212-296-2

Sinds de opkomst van advertentiesites op het web zijn Nederlanders hun eigen copywriters geworden. Met de behendigheid van de amateur prijzen ze hun afdankers en opknappers aan alsof het stuk voor stuk koopjes en buitenkansjes zijn. Kunnen ze dat?

Wel als je afgaat op het succes van sites als Marktplaats, Speurders en eBay. Maar als je die advertenties ook daadwerkelijk leest, is het flink schrikken. Kronkelend taalgebruik, fantasiespellingen, onbegrijpelijke verkoopargumenten, absurde aanbiedingen geillustreerd met wazige productfoto’s: niets blijft de webconsument bespaard. Marktpraats is gegarandeerd een oppepper voor een sombere dag.

Over de auteur

Eric Tiggeler werkt als tekstschrijver voor het Taalcentrum-VU en schreef onder andere het succesvolle taaladviesboek Vraagbaak Nederlands. Ook is hij mede-auteur van de Zwarte Woordenlijst over modern taalmisbruik en de TaalvervuilingsAward over trendy Engels. Voor meer informatie over deze en andere uitgaven van Eric Tiggeler kijk op http://www.schrijfgids.nl

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 15 november 2007
From: Ton van de Wijngaard <tvdwijngaard@hklimburg.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071140.html
Subject: Lit: 0711.40: Pas verschenen: De woordenschat van het Groesbeeks. Het Groesbeeks dialect opgetekend in 7200 lemma's door Wilma Giesbers-Mueskens (e.a.). (Utrecht 2007)

==============
Pas verschenen
==============

De woordenschat van het Groesbeeks. Het Groesbeeks dialect opgetekend in 7200 lemma’s door Wilma Giesbers-Muskens, Theo Giesbers, Door Sillessen-Kamps, Wim Sillessen, Ben Thissen, Tiel Thijssen-Janssen, Hent Thijssen, Ton van de Wijngaard en Charlotte Reijngoudt-Giesbers. 17 x 24 cm., 408 blz., genaaid gebonden, ISBN 978-90-5345-339-1; EUR 24,95 (tot 31 december 2007, daarna EUR 29,95). Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 2007. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via http://www.matrijs.com.

Het ‘Gruusbeks’ is een zeer creatieve taal, verrassend veelzijdig en kleurrijk met veel humor en dubbele bodems. Soms onvoorstelbaar oud, woorden zo afkomstig uit de middeleeuwen, maar ook een taal die met de tijd meegaat. In dit boek is het Groesbeeks in al zijn facetten beschreven. Het is niet alleen een woordenboek. Onder de woorden zit een schat aan informatie, waaronder geschiedenis, spreekwoorden en gezegdes, oude spelletjes, gebruiken en recepten. Tevens is een lijst van ongeveer 1600 bijnamen van inwoners van Groesbeek opgenomen.

Dit boek bevat speciaal voor deze uitgave vervaardigde tekeningen van Joep de Bekker, foto’s van Theo Bons, verhalen en gedichten. Het boek is samengesteld door een werkgroep van geboren en getogen Groesbekers. Voor mensen uit Groesbeek is het een feest der herkenning en voor die mensen die het Groesbeeks niet beheersen is het een makkelijke ingang tot ons prachtige dialect en de gebruiken en tradities in Groesbeek.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 19 november 2007
From: Rob Resoort <r.j.resoort@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071141.html
Subject: Lit: 0711.41: Pas verschenen: Th. Velius. Kroniek van Hoorn.' Vertaald op basis van de derde druk uit 1648 door Jan Plekker en Rob Resoort; Latijnse teksten door Ben Leek; beeldredactie Gerard Braas en Ton van Weel. Band I: 1316-1559, Band II 1560-1629. (Hoorn 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Th. Velius, ‘Kroniek van Hoorn’. Vertaald op basis van de derde druk uit 1648 door Jan Plekker en Rob Resoort; Latijnse teksten door Ben Leek; beeldredactie Gerard Braas en Ton van Weel. Band I: 1316-1559, Band II 1560-1629. Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus, 2007. Bronnenreeks Hoorn, deel 1.; EUR 32,50

Th. Velius, ‘Chronijck van Hoorn’ nu ook als ‘Kroniek van Hoorn’

Theodorus Velius publiceerde in 1605 de eerste editie van dit historiewerk, dat vooral handelt over de oorsprong en groei van Hoorn, maar ook verhaalt over zaken die zich elders in het Hollandse Noorderkwartier, zeg maar Holland boven het IJ, afspelen. In 1617 verscheen een uitgebreide tweede druk; de derde verscheen pas in 1648, vele jaren na zijn dood in 1630. In 1740 bezorgde ds. Sebastiaan Centen nog een vierde druk, waarin de tekst van die van 1648 werd overgenomen en aangevuld met vele aantekeningen en noten.

Op 15 november j.l. verscheen een integrale vertaling van deze vroege stadskroniek ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Oud Hoorn, een van de grootste historische verenigingen in het land. De (van oorsprong Zaanse) neerlandici Jan Plekker en Rob Resoort droegen zorg voor de vertaling, Ben Leek voor de Latijnse en Griekse teksten. Als basistekst gebruikten ze die van de derde druk, die de historie beschrijft van 1316 (de vermeende oorsprong) tot aan 1630.

Deze vertaling bevat niet alleen de Kroniek zelf, maar ook de lofdichten (in herspelde vorm) en ander voorwerk. Ook zijn de in de oude druk aanwezige lijsten met de namen van de magistraten, weesmeesters en enkele kleinere functies opgenomen, evenals Velius’ Westfrisia, dat door mr. J. de Groot in de moedertaal was. De bijlagen bevatten de tekst van de in de kroniek ook vertaalde privileges en andere officiele documenten en een schets van het bestuur van de stad. Vier uitvoerige registers maken het strikt chronologische werk ook op andere wijze toegankelijk.

Door de vele toegevoegde illustraties en de ruime lay-out is het een omvangrijk werk geworden van ruim 960 pagina’s, in twee banden.

Uitgave t.g.v. het 90-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn. Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus, 2007. Bronnenreeks Hoorn, deel 1.
Voor 32,50 euro te koop bij de Vereniging Oud Hoorn (http://www.oudhoorn.nl) en de Hoornse boekhandels en de filialen van Stumpel in de regio.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 18 november 2007
From: Rob van Albada <robvana@gmail.com>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071142.html
Subject: Lit: 0711.42: Pas verschenen: Albada, Rob van, Th. Pigeaud. Javaans-Nederlands woordenboek. (Leiden 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Albada, Rob van, Th. Pigeaud. Javaans-Nederlands woordenboek. Leiden, KITLV, 2007. xxxii+1086 blz.; EUR 49,50; ISBN 978-90-6718-308-9

Ruim 85 miljoen mensen spreken Javaans. Het Javaans is de grootste streektaal van Indonesie. Dit woordenboek is een gemoderniseerde en uitgebreide versie van het Javaans-Nederlandse handwoordenboek van Th. Pigeaud uit 1938. Het totaal aantal ingangen bedraagt bijna vijftigduizend. Daarmee overtreft dit woordenboek alle tot op heden verschenen Javaanse woordenboeken.

In de huidige uitgave zijn meer dan zesduizend nieuwe woorden en vertalingen toegevoegd, waarvan ongeveer vijfduizend uit literatuur na 1950. Hiertoe zijn talloze bronnen over allerlei onderwerpen, van landbouw tot poezie, doorzocht. De woordenschat op het gebied van de podiumkunsten, vooral de muziek, is uitgebreid en verbeterd. Van planten en dieren zijn zoveel mogelijk de wetenschappelijke namen gegeven. De Oost-Javaanse dialecten, in de uitgave van 1938 nog sterk onderbelicht, krijgen hier ruimschoots aandacht. Die uitgave, en de bestaande woordenboeken, beperkten zich tot het ‘Algemeen Beschaafd Javaans’ van Yogya en Solo. Verouderd taalgebruik van Pigeaud is op veel plaatsen gemoderniseerd en fouten zijn verbeterd. De spelling volgt de officiele spellingregels van 1991.

Rob van Albada (1939) is, samen met Ben Arps, oprichter van de Stichting Indonesische Lexicografie. Dit woordenboek is het resultaat van jarenlang speurwerk.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 25 november 2007
From: Uitgeverij Flanor <info@uitgeverijflanor.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071143.html
Subject: Lit: 0711.43: Te verschijnen: Geerten Meijsing. Hang- en sluitwerk. (Nijmegen 2007)

==============
Te verschijnen
==============

Geerten Meijsing: Hang- en sluitwerk. Nijmegen, Uitgeverij Flanor, 2007. 190 blz.; EUR 20,00; ISBN 978-90-73202-68-9

Eind 2007 verschijnt bij Uitgeverij Flanor de nieuwe uitgave: Geerten Meijsing, Hang- en sluitwerk.

De bundeling teksten van en over Geerten Meijsing, onder de titel ‘Hang- en sluitwerk (dossier-Meijsing)’, werd in nauwe samenwerking met de auteur samengesteld door Jack van der Weide en Gerben Wynia. Een absolute must voor iedere Meijsing-lezer! Het eerste deel van het boek bevat twintig verspreid gepubliceerde teksten van Meijsing uit de periode 1971-2004; het tweede deel is een fotokatern bestaande uit twintig niet eerder gepubliceerde foto’s uit het prive-archief van Meijsing; het derde deel bevat drie beschouwingen over het werk van Meijsing alsmede een brief van Iris Meijsing aan haar vader. Het boek wordt afgesloten met een bibliografie van het verspreid gepubliceerde werk van Joyce & Co., gevolgd door een bibliografie van de verspreide publicaties van Geerten Meijsing, daarna een bibliografie van de vertaalde werken en, last but not least, een lijst van Meijsings schaduwoeuvre, zijnde een overzicht van al zijn niet gepubliceerde dan wel in voorbereiding zijnde werk. Al met al een onmisbare bundel die recht probeert te doen aan het rijke en veelzijdige werk van een van onze belangrijkste prozaisten.

Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 20,- op postbankrekening 1912112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘HSW’. Voeg s.v.p. bij overmaking met Girotel uw adresgegevens toe. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt: het IBAN-rekeningnummer is: NL69PSTB0001912112. De BIC-code van de Postbank is: PSTBNL 21. Daarnaast vraagt de Postbank het vermelden van het Postbankrekeningnummer (1912112) en de volledige adresgegevens van Uitgeverij Flanor (zie hieronder).

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Jan van Herpen, Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de nadere (adres)gegevens. Een fondslijst is beschikbaar op de website.

Uitgeverij Flanor
Beijensstraat 30
6521 EC Nijmegen
T: +31 (0)24 328 14 64
E: info@uitgeverijflanor.nl
I: http://www.uitgeverijflanor.nl

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 20 november 2007
From: H. Hopp <H.C.Hopp@rug.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071144.html
Subject: Sym: 0711.44: Symposium 'Second Language Development: Grammar and Processing', Groningen, wo 19 december 2007

================================================================
Symposium ‘Second Language Development: Grammar and Processing’
================================================================

This symposium on second language grammars and processing brings together researchers from the Netherlands and abroad who study L2 development and L2 processing using a variety of experimental methods (e.g. event-related brain potentials, reaction times, eye-tracking) and populations (e.g. child L2 learners, adult L2 learners, different L1 groups).

In talks and panel discussions, this symposium aims at a systematic discussion of which factors (e.g. L1, proficiency, age, cognitive limitations, etc.) guide L2 development and which factors limit the attainment of native-like grammatical representations and processing competence.

For more information and registration, see: http://hagen.let.rug.nl/~hopp/symposium.html

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 14 november 2007
From: Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.ru.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/11/071145.html
Subject: Col: 0711.45: Linguistisch Miniatuurtje CXXI: Bijna potsierlijk

===============================
Linguistisch Miniatuurtje CXXI:
Bijna potsierlijk
===============================

Een taalergernis in ‘Filosofie Magazine’, het moet niet veel gekker worden! Straks gaan linguisten zich ook nog met filosofische kwesties bezighouden, dan is het eind helemaal zoek.

De dichter/filosoof Bas Belleman windt zich in het novembernummer van ‘Filosofie Magazine’ op over “de opiniemaker” die schrijft: ‘Dit optreden van de minister mag bijna potsierlijk heten’. Wat is daar mis mee? Nou, dat ‘bijna’. Dat kan volgens de columnist toch echt niet.

Het artikel is geillustreerd met een tekening van een rood zwaailicht dat naar alle kanten het woord BIJNA uitstraalt, met maar liefst drie uitroeptekens. Het is duidelijk: het woord ‘bijna’ is volgens de auteur een hinderlijke aandachttrekker.

Bij nadere beschouwing heeft dit artikeltje alle kenmerken van een klassieke taalergernis. De gewraakte taalvorm (en de taalgebruiker) wordt retorisch vakkundig de vernieling in gepraat. Op de eerste plaats is het gebruik van ‘bijna’ op deze manier ‘eufemistisch’ (“een defecte knaldemper”). Maar wacht even, het is ook ‘vaag’ (“comfortabel vaag”), en zelfs ‘dikdoenerig’ (“de quasi-intelligente variant”).

De taalgebruiker krijgt er flink van langs, want niet alleen hanteert hij een “zwaailichtwoord” als ‘potsierlijk’, waarvan “de taalstuntelaar weet dat [het] misplaatst [is],” maar hij zet er ook nog eens ‘bijna’ bij, waardoor hij “de verkeerde woorden [kan] kiezen, terwijl ze de glans van precisie krijgen.” Dit eufemisme “fluistert en schreeuwt [tegelijk],” het is “een vorm van ingehouden brullen” die “de sensatie van diepgang” oplevert. En dan zijn we nog maar halverwege het artikel.

De auteur gooit nu alle remmen los: “De spreker,” zo gaat hij verder, in de haast vergetend dat het oorspronkelijk om een schrijver ging, “meet zich bovendien de air van visionair aan.” Waarom? Omdat ‘bijna potsierlijk’ als een waarschuwing klinkt. Hij zegt als het ware: “Als het erger wordt, zal [ik] het woordje ‘bijna’ moeten schrappen.” Maar dan komt het.

Ik citeer het even helemaal, want het is te mooi om te omschrijven: “Achter dit eufemisme gaat een nihilistische taalopvatting schuil. Taal kan de wereld nooit perfect weerspiegelen, het ‘juiste woord’ bestaat niet en daaruit trekken de bijna-zeggers de conclusie dat ze niet meer op nauwkeurigheid moeten mikken, maar op effect.” Zo. Dat kunnen ze in hun zak steken, die bijna-zeggers. Over effect gesproken.

Hoe moet het dan wel? Nou ja, je moet “zo precies mogelijk formuleren,” want (mooi voor een tegeltje): “Taalverzorging is een morele opdracht.” En min of meer ten overvloede wordt daar nog aan toegevoegd: “[D]e bijna-zeggers vinden de taal onbelangrijk.”

Het clichematige beeld dat de doorsnee taalcriticus van zijn slachtoffers pleegt te schetsen, is hier wel heel ver doorgevoerd. De taalgebruiker is een pretentieuze en slordige taalnihilist, die op een doortrapte wijze vage eufemismen aanwendt om zich een air van visionair aan te meten.

Dat al deze kwalificaties met elkaar in tegenspraak zijn, zou een filosoof toch moeten opvallen, zou je zeggen. In een adem worden de taalgebruiker onvermogen en doortraptheid aangewreven. Pretentie en slordigheid gaan gebroederlijk hand in hand, en je kunt tegelijk nihilist zijn en er blijkbaar toch vertrouwen in hebben dat je bewust met een subtiele taalwending “de sensatie van diepgang” kunt suggereren.

Maar wat is er dan eigenlijk aan de hand met dat ‘bijna’? Heeft de criticus niet toch een beetje gelijk? Nou, dat ligt behoorlijk genuanceerder dan de retoriek ons wil doen geloven.

Door te schrijven ‘Dit optreden van de minister doet bijna potsierlijk aan’ vermijdt de auteur inderdaad de kwalificatie ‘potsierlijk’, die hij blijkbaar misplaatst vindt. Dat kun je domweg eufemistisch noemen, maar je kunt er ook een lofwaardig streven naar precisie in zien.

De verfijnde betekenisnuance van ‘bijna’ is hier opmerkenswaardig: ‘bijna’ betekent niet zomaar “ongeveer,” maar heeft een veel subtielere invloed op de betekenis, die je goed kunt zien in een zinnetje als ‘We zijn bijna thuis’. Als je op weg bent naar huis, en je bent op korte afstand van je doel, dan kun je zeggen ‘We zijn bijna thuis’. Als je net van huis bent weggegaan, en je staat op hetzelfde punt, dan is ‘We zijn bijna thuis’ niet meer adequaat. ‘Bijna’ heeft een ‘doelbetekenis’.

Die doelbetekenis is ongetwijfeld wat Belleman op het idee brengt van die “air van visionair.” Met ‘bijna’ geef je aan dat iets op weg naar een doel, op korte afstand tot dat doel genaderd is. Vrij precies, zou ik zeggen, en absoluut niet vaag.

De taal heeft dit soort benaderingen juist nodig, omdat “het juiste woord niet bestaat”. Dat Belleman deze gedachte ‘taalnihilisme’ noemt geeft geen blijk van een realistische opvatting over taal. Integendeel, het getuigt juist van realisme om vast te stellen dat voor de meeste dingen geen precies woord bestaat, en dat de taal juist daarom subtiele omschrijvende woorden en uitdrukkingen aanwendt om verwante woorden te preciseren. Het gebruik van die woorden is dan ook eerder een poging tot precisie dan het volstaan met vaagheid.

Je ziet het vaker, dat taalergeraars vallen over betekenisnuancerende woordjes of constructies. In een eerder miniatuurtje (nummer 40, http://www.neder-l.nl/bulletin/1997/10/971020.html) besprak ik er een die niet tegen ‘zo’n’ kon. Wat is dat toch met die ergernissen? Het zal wel zo zijn als Marc van Oostendorp ooit opmerkte in een discussie over taalergernis. Meestal ergeren mensen zich niet aan taalgebruik, maar aan de personen die het bezigen. In dit geval is er ook een oud-Hollands spreekwoord van toepassing: “Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok.” Het taalgebruik is die stok.

Peter-Arno Coppen

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  f.petiet@uva.nl (voor de evenementenagenda), Willem.Kuiper@uva.nl,  |
|  P.J.Verkruijsse@uva.nl, Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of    |
|  of naar P.A.Coppen@let.ru.nl                     |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0711.b --------------------------*