Neder-L, no. 0704.b

Subject: [Spam:*********] Neder-L, no. 0704.b
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek k]>
Date:Thu, 26 Apr 2007 04:23:24 +0200
Content-Type:text/plain
                            *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0704.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0704.20: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: 'Fu memre / herinnering aan Edgar    |
|           Cairo', ma 7 mei 2007                |
|          - Amsterdam: Vlaamse schrijvers in debat: 'De Belgen |
|           zijn beter', di 15 mei 2007             |
|          - Middelburg: 'Jonge poezie inDrvk: Middelburgse   |
|           wereldburgers', do 26 april 2007          |
|          - Utrecht: Laatste voorronde van de poetry slam    |
|           'ZinderZlam', zo 29 april 2007           |
|          - Utrecht: 'Caribbean Express': genieten van de    |
|           cultuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en  |
|           Aruba, zo 20 mei 2007                |
| (2) Med: 0704.21: Overleden: Enno Endt (3 december 1923 - 22 april 2007)|
| (3) Vac: 0704.22: Vacature lectoraat Nederlands aan de Westfaelischen  |
|          Wilhelms-Universitaet Muenster (deadline: ma 21 mei  |
|          2007)                         |
| (4) Vac: 0704.23: Vacatures voor een (Junior) Docent Moderne Nederlandse|
|          Letterkunde en een junior docent Nederlandse     |
|          Taalbeheersing aan de Universiteit Utrecht (deadline: |
|          do 3 mei 2007)                    |
| (5) Vac: 0704.24: Vacature voor een afgestudeerd neerlandicus aan de  |
|          vakgroep Nederlands in Brno, Tsjechie (deadline: vr  |
|          29 juni 2007)                     |
| (6) Med: 0704.25: Cornelis Kiliaan 1607-2007              |
| (7) Med: 0704.26: Dag van de Friese Taalkunde, Leeuwarden, vr 26    |
|          oktober 2007                     |
| (8) Med: 0704.27: Studiemiddag 'Schrijven, lezen en dyslexie',     |
|          Amsterdam, vr 8 juni 2007               |
| (9) Med: 0704.28: Derde Siegenbeek-alumnidag: 'De wereld van het boek', |
|          Leiden, za 12 mei 2007                |
|(10) Med: 0704.29: Nieuw adres uitgeverij en boekhandel Bas Lubberhuizen |
|(11) Med: 0704.30: Taalunie Toneelschrijfprijs 2007: stukken kunnen   |
|          worden ingestuurd                   |
|(12) Med: 0704.31: Nieuwe locatie Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van |
|          Retorica 'De Fonteine' en uitnodiging voor jaarlijks |
|          patroonfeest op za 9 juni 2007 te Gent        |
|(13) Med: 0704.32: Nieuw nummer 'Oso, tijdschrift voor Surinamistiek'  |
|(14) Med: 0704.33: 50e verjaardag Ons Erfdeel, Gent, za 12 mei 2007   |
|(15) Med: 0704.34: Nederlandse Taalunie richt Steunpunt Nederlandstalige |
|          Terminologie op                    |
|(16) Ten: 0704.35: Tentoonstelling 'Bestevaer - 400 jaar beeldvorming  |
|          rondom Michiel de Ruyter', van vr 6 april 2007 t/m za |
|          23 juni 2007 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg |
|(17) Web: 0704.36: Nieuw digitaal opinieblad over Godfried Bomans:    |
|          'Bomans Weekblad'                   |
|(18) Web: 0704.37: Berlijns 'Woord van de dag' meldt dat mogelijk    |
|          stoffelijke resten zijn gevonden van Constantijn   |
|          Huygens en zijn zoon Christiaan            |
|(19) Lit: 0704.38: Pas verschenen: Kuniko Forrer. Drie ordonnanties van |
|          het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde.  |
|          (Utrecht 2006)                    |
|(20) Lit: 0704.39: Pas verschenen: Davidson, Martin Walsh and Ton J.   |
|          Broos (eds). EVERYMAN and Its Dutch Original     |
|          ELCKERLIJC. (Kalamzoo 2007)              |
|(21) Lit: 0704.40: Pas verschenen: Hans Vandevoorde (red.). Latems    |
|          Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem. |
|          (Antwerpen 2007)                   |
|(22) Lit: 0704.41: Te verschijnen: Johan De Schryver & Ann Vlasselaers  |
|          (red). Huldealbum voor Fred van Besien. (Brussel   |
|          2007). Voorintekening mogelijk tot za 5 mei 2007   |
|(23) Lit: 0704.42: Pas verschenen: Johan Reijmerink. Honger naar het   |
|          absolute. Beschouwingen over dichters als       |
|          grensgangers. (Delft 2007)              |
|(24) Lit: 0704.43: Pas verschenen: Wim Daniels. Van Dale Junior     |
|          woordgeschiedenisboek. (Utrecht 2007)         |
|(25) Sym: 0704.44: Themamiddag 'De snit van het taalgewaad. Stijl en   |
|          stilistiek in het Nederlands', Leiden, wo 23 mei 2007 |
|(26) Sym: 0704.45: Symposium 'Dag van de Biografie', Maastricht, za 12  |
|          mei 2007                       |
|(27) Sym: 0704.46: Colloquium 'Achter de verhalen 2. Nederlandse     |
|          literatuur van de 19e en 20e eeuw' (call for papers), |
|          Nijmegen, wo 26 - vr 28 maart 2008          |
|(28) Sym: 0704.47: Congres 'Wijsgerige aspecten van de poezie rond 1900 |
|          in Nederland', Leeuwarden, vr 16 november 2007    |
|(29) Sym: 0704.48: Taal & Tongval-colloquium 'Dialectgeografie en interne|
|          factoren' (call for papers), Gent, vr 23 november 2007|
|(30) Sym: 0704.49: Symposium 'Door eeuwen heen' rond oratie van prof.  |
|          dr. J. Oosterman, Nijmegen, vr 1 juni 2007      |
|(31) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ----------wo-25-april-2007-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 23 april 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070420.html
Subject: Rub: 0704.20: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


Amsterdam, Podium Kwakoe, Frissenstein 78

Fu memre/herinnering aan Edgar Cairo, maandag 7 mei 2007

 • Op 7 mei wordt op Podium Kwakoe een Fu memre/herinnering aan Edgar Cairo georganiseerd. Het programma is als volgt: 16.45 uur: Openbaar college over Cairo door prof. dr. Michiel van Kempen (Bijzonder hoogleraar West-Indische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam)
  18.00-18.30: Pauze
  18.30-19.30: Filmpresentatie (verzameling van 3 tv-interviews)
  19.30-20.15: Discussie over Cairo’s ideeen betreffende cultuuruitingen, taal en literatuur.
  Tevens wordt een mini-expositie georganiseerd van boeken en schilderijen van Edgar Cairo.
  De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Jules Rijssen: Jrijssen@podiumkwakoe.nl of de website van Podium Kwakoe bezoeken: http://www.podiumkwakoe.nl

Amsterdam, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10

Vlaamse schrijvers in debat: ‘De Belgen zijn beter’, dinsdag 15 mei 2007

 • Wie de productie van de Nederlandse literatoren van na 1965 volgt ontkomt niet aan de conclusie: de Belgen zijn beter. Dat is althans de provocerende stelling van Arjen Fortuin. Wat de nieuwe Belgen in zijn optiek gemeen hebben is taalgevoel en stijl. Televisiespelletjes hebben het cliche gestut dat de door taalstrijd geharde Vlamingen beter Nederlands spreken dan hun noorderburen. De levenloze zinnen waar Nederlandse prozaisten zo vaak uitkomen zijn in de boeken van nieuwe generatie Vlaamse schrijvers onvindbaar. Deze Vlamingen zijn geen mensen die zijn gaan schrijven omdat ze van hun hobby hun beroep wilden maken, het zijn mensen die moeten schrijven. Ze willen meer weten. Over zichzelf, hun obsessies en verlangens, hun geschiedenis, hun samenleving. Wat de buitenwereld er van denkt is van minder belang. De vraag of de Belgen beter zijn is daarmee niet beantwoord, maar Saskia de Coster, Bart Koubaa, Tom Lanoye, Yves Petry en David Van Reybrouck zullen een poging in die richting wagen. Arjen Fortuin gaat met de schrijvers rond de tafel zitten voor een gesprek over alle ins en outs van de Vlaamse letteren.
  Voor meer informatie en kaartverkoop: http://www.debalie.nl

Middelburg: de Drvkkery, Markt 51

‘Jonge poezie inDrvk: Middelburgse wereldburgers’, donderdag 26 april 2007, 19.00-20.45 uur

 • De landelijk al zeer succesvolle jonge Middelburgse dichteres Anna de Bruyckere opent de avond en draagt een aantal van haar gedichten voor, afgewisseld door de winnaars van de ‘Roosevelt Academy writing competition’. Toehoorders hoeven niet alleen toehoorder te zijn: samen met Anna en de RA-studenten kunnen ze meedenken, – dichten en – schrijven en zo ter plaatse gezamenlijk enkele scherpe poetische teksten formuleren. Voor deze interactieve schrijfactie worden door Anna enkele thema’s ingebracht. De toegang is vrij. Voor meer informatie: http://www.de-drvkkery.nl

Utrecht, Theatercafe Zindering , Lucasbolwerk 24 (Schouwburg)

Laatste voorronde van de poetry slam ZinderZlam, zondag 29 april 2007, 20.30 uur

 • Laatste voorronde van de poetry slam ZinderZlam. De winnaar ontvangt EUR 100,00, krijgt een gedicht op muziek van PHINX en staat in de finale in mei. Naast de vakjury wordt ook de stem van het publiek gehoord. Een bijzonder onderdeel van ZinderZlam is het ‘Krantenvers’, waarbij alle kandidaten wordt gevraagd een nieuw gedicht voor te lezen dat is geinspireerd op een actuele gebeurtenis. De toegang is gratis. Voor meer informatie: http://www.poeziecircus.nl

Utrecht, diverse locaties

Caribbean Express, zondag 20 mei 2007

 • De vierde culturele zondag van 2007 neemt alvast een voorschot op de zomer, met als thema: Caribbean Express. Op talloze locaties in Utrecht kun je actief en passief genieten van de cultuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Muziek, dans, theater, eten, comedy, workshops, literatuur, beeldende kunst en debatten: Caribbean Express is even veelzijdig als meerkleurig. En bijna alles is gratis te bezoeken! Voor uitgebreide informatie: http://www.culturelezondagen.nl

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 23 april 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070421.html
Subject: Med: 0704.21: Overleden: Enno Endt (3 december 1923 - 22 april 2007)

======================================================
Overleden: Enno Endt (3 december 1923 – 22 april 2007)
======================================================

Op 22 april 2007 is op 83-jarige leeftijd neerlandicus en Gorter-specialist Enno Endt overleden. Endt studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en werd vervolgens aangesteld als medewerker bij de afdeling Neerlandistiek. Tot 1987 was hij werkzaam aan de leerstoel Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Endt stond bekend als de Gorter-specialist.

In een volgend Neder-L-bulletin verschijnt een uitgebreider in memoriam.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 18 april 2007
From: Amand Berteloot <amand.berteloot@uni-muenster.de>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070422.html
Subject: Vac: 0704.22: Vacature lectoraat Nederlands aan de Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Muenster (deadline: ma 21 mei 2007)

==================================================
Vacature lectoraat Nederlands aan de Westfaelischen
Wilhelms-Universitaet Muenster
==================================================

Am Institut fuer Niederlaendische Philologie am Fachbereich 9 der Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Muenster ist zum naechstmoeglichen Zeitpunkt die Stelle

einer Lektorin/eines Lektors (TV-L Entgeltgruppe 13)

unbefristet zu besetzen.

Die zukuenftige Stelleninhaberin/der zukuenftige Stelleninhaber soll fuer das Fach Niederlaendisch in den Bereichen der Sprachausbildung und Sprachpraxis Lehrveranstaltungen im Umfang von 17 Wochenstunden abhalten. Es wird zudem erwartet, dass sich die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber an den Aufgaben der universitaeren Selbstverwaltung und an Pruefungen in allen relevanten Studiengaengen beteiligt.

Bewerbungsvoraussetzungen sind ein Hochschulabschluss, muttersprachliche Kenntnisse des Niederlaendischen, sehr gute Deutschkenntnisse, Vertrautheit mit Sprachzertifizierung und einschlaegige universitaere Lehrerfahrung. Die Bewerberin / der Bewerber sollte ihren / seinen Lebensmittelpunkt nicht im deutschen Sprachgebiet haben.

Bewerbungen von Frauen sind ausdruecklich erwuenscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befaehigung und fachlicher Leistung bevorzugt beruecksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gruende ueberwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Ihre vollstaendigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und akademischer Werdegang, Zeugnisse, Liste der durchgefuehrten Lehrveranstaltungen) richten Sie bitte bis zum 21. Mai 2007 schriftlich an den

Direktor des Instituts fuer Niederlaendische Philologie der Westfaelischen Wilhelms-Universitaet
Prof. Dr. A. Berteloot
Alter Steinweg 6/7
48143 Muenster

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 17 april 2007
From: Netty Will <Netty.Will@let.uu.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070423.html
Subject: Vac: 0704.23: Vacatures voor een (Junior) Docent Moderne Nederlandse Letterkunde en een junior docent Nederlandse Taalbeheersing aan de Universiteit Utrecht (deadline: do 3 mei 2007)

==================================================================
Vacatures voor een (Junior) Docent Moderne Nederlandse Letterkunde en een junior docent Nederlandse Taalbeheersing
==================================================================

De Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, is een brede faculteit, gekenmerkt door interdisciplinaire samenwerking en een internationale orientatie. De faculteit verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de talen en culturen van West en Zuid Europa; geschiedenis; verschillende kunstwetenschappen; wijsbegeerte; godgeleerdheid en communicatie- en informatiewetenschappen.

Bij het departement Nederlands is plaats voor

Twee (junior) docenten

Omvang 0,5 / 0,6 fte

Salaris min EUR 2.279,– en max EUR 4.190,- bruto per maand

Functie-inhoud

De faculteit kent zeven Schools, waaronder de School Nederlands. Deze School verzorgt onderwijs voor de bacheloropleidingen Nederlands, Taal & Cultuurstudies en Communicatie & Informatiewetenschappen. Daarnaast wordt er onderwijs verzorgd voor verschillende masteropleidingen. We zijn dan ook voor beide functies op zoek naar breed inzetbare mensen met affiniteit voor de verschillende studenten die hier studeren.

Het gaat om docenten op de volgende terreinen:

Moderne Nederlandse Letterkunde (0,5 fte, vacaturenummer 68719)

Nederlandse Taalbeheersing (0,6 fte, vacaturenummer 68720)

Functie-eisen

(Junior) Docent Moderne Nederlandse Letterkunde: bij voorkeur gepromoveerd of promotie binnen afzienbare tijd, met onderwijservaring die beschikt over kennis van de Moderne Nederlandse Letterkunde en de Nederlandse Letterkunde in zijn algemeenheid. Het geven van taalbeheersingsonderwijs maakt deel uit van deze functie.

Junior Docent Nederlandse Taalbeheersing: met onderwijservaring die beschikt over kennis op het gebied van de Nederlandse taalbeheersing en taalkunde.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling voor een jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens twee jaar. De omvang van de functie is 0,5 fte voor Moderne Nederlandse Letterkunde en 0,6 fte voor Nederlandse Taalbeheersing. Uw salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring minimaal EUR 2.279,- (schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten) en maximaal EUR 4.190,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een volledige aanstelling

Contactpersoon

Heeft u belangstelling? Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof. dr. G. Buelens voor vacaturenummer 68719, telefoon (030) 253 8093/8000 en met dr. L. Lentz voor vacaturenummer 68720, telefoon (030) 253 8115/8000. U kunt tevens contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, prof. dr. N. Corver, telefoon (030) 253 8240/8000. Bekijk ook onze website: http://www.let.uu.nl/nederlands/.

Sollicitatie richten aan

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u voor 3 mei 2007 aan de afdeling Personeel & Organisatie van de Faculteit Geesteswetenschappen, t.a.v. mevrouw Ingrid Wagenaar, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht, onder vermelding van vacaturenummer 68719 of 68720, of per e-mail: PenO@let.uu.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 5 april 2007
From: IVN <ger@ivnnl.com>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070424.html
Subject: Vac: 0704.24: Vacature voor een afgestudeerd neerlandicus aan de vakgroep Nederlands in Brno, Tsjechie (deadline: vr 29 juni 2007)

===========================================
Vacature voor een afgestudeerd neerlandicus
===========================================

De vakgroep Nederlands in Brno, Tsjechie, zoekt per 1 oktober 2007 voor een voltijdse aanstelling een afgestudeerd neerlandicus (bij voorkeur specialisatie letterkunde) met Nederlands als moedertaal.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • onderwijs (10-12 uur per week; colleges letterkunde, Nederland- en Belgie/Vlaanderenkunde, taalverwerving/taalbeheersing op verschillende niveaus);
 • administratieve en organisatorische taken;
 • cooperatie met intra- en extramurale vakgroepen Nederlands;
 • projectwerk, m.n. medewerking aan het Socrates-project ‘Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context’; taken: ontwikkelen van lesmateriaal, administratieve taken.

Wij verwachten van de kandidaten:

 • onderwijservaring en/of goede didactische vaardigheden;
 • werkervaring op het terrein van de extramurale neerlandistiek;
 • ervaring met en/of belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 • enthousiasme voor het vak;
 • goede sociale vaardigheden en bereidheid tot teamwork;
 • enig organisatorisch talent;
 • de bereidheid zich in Brno te vestigen en zich vertrouwd te maken met de Tsjechische taal en cultuur.

De aanstelling is aanvankelijk begrensd tot de periode van een jaar, maar wordt bij wederzijdse tevredenheid (telkens) met een jaar verlengd; dit geldt voor onbepaalde tijd.

Het brutosalaris is afhankelijk van de academische graad en van de werkervaring van de kandidaat en ligt tussen 13800,- Kc (ongeveer 500,- euro) of 18250,- Kc (ongeveer 600,-euro), afhankelijk van de academische graad van de kandidaat. Dit bedrag is voldoende om de kosten van het levensonderhoud te dekken. Verder ontvangt hij/zij van de Nederlandse Taalunie een aanvulling op het lokale salaris van 7500,- euro per jaar, maximaal 5 jaar lang.

Voor meer informatie over de vacature/ de vakgroep kunt u zich wenden tot Alexandra Andreasova (sasa@phil.muni.cz).

Sollicitaties dienen voor 29 juni 2007 te worden aan:

Alexandra Andreasova
Masarykova Univerzita, Filozoficka Fakulta
Ustav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
odd. nederlandistiky
Arna Novaka 1
CZ- 602 00 Brno

Woubrugge, 20 april 2007

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 15 april 2007
From: Elly de Weirdt <Elly.DEWEIRDT@admin.provant.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070425.html
Subject: Med: 0704.25: Cornelis Kiliaan 1607-2007

==========================
Cornelis Kiliaan 1607-2007
==========================

In Neder-L 0704.11 (http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070411.html) gaat Laura van Eerten vrij uitgebreid in op het Kiliaanjaar 2007: op zondag 15 april 2007 was het namelijk vierhonderd jaar geleden dat de fameuze woordenboekmaker Cornelis Kiliaan overleed.

De Provincie Antwerpen wil, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de gemeente Duffel, gedurende het jaar 2007 Cornelis Kiliaan uitgebreid herdenken met verschillende activiteiten. Op het programma staan onder meer de volgende activiteiten:

Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2007: cultuurweekend Duffel

Zondag 9 september 2007: opening reizende tentoonstelling

Zaterdag 10 november 2007: opening tentoonstelling ‘De Grote van Kiel. Het woordenboek in de Nederlanden.’

Meer informatie volgt.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 18 april 2007
From: Willem Visser <wvisser@fa.knaw.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070426.html
Subject: Med: 0704.26: Dag van de Friese Taalkunde, Leeuwarden, vr 26 oktober 2007

=============================================
Dag van de Friese Taalkunde – 26 oktober 2007
=============================================

Het Taalkundich Wurkferban van de Fryske Akademy organiseert op 26 oktober 2007 voor de tweede keer de ‘Dag van de Friese Taalkunde’. Deze dag heeft een informeel karakter en is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguistiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de Westgermaanse taalfamilie.

De lezingen duren 30 minuten, 20 minuten lezing plus 10 minuten discussie.
Stuur een abstract van een halve A4 met naam en adres naar: wvisser@fa.knaw.nl

Of met de gewone post naar:

Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferban,
Postbus 54,
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden.

De ‘Dag van de Friese Taalkunde’ vindt op 26 oktober 2007 plaats te Leeuwarden op de Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 17 april 2007
From: stichting histos <info@stichtinghistos.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070427.html
Subject: Med: 0704.27: Studiemiddag 'Schrijven, lezen en dyslexie', Amsterdam, vr 8 juni 2007

=====================================================================
Studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’, 8 juni 2007 te Amsterdam
=====================================================================

Op 8 juni 2007 aanstaande wordt de studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’ gehouden, bedoeld voor eenieder die als opvoeder of beroepsmatig geinteresseerd is in het leren schrijven en lezen van kinderen en/of in dyslexie en het voorkomen daarvan. Aanleiding voor deze studiemiddag is het verschijnen van het boek van Ewald Vervaet ‘Naar school; psychologie van 3 tot 8’. Dit boek zal op donderdag 7 juni verschijnen bij uitgeverij Ambo. Het voorwoord is van prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, bekend van ‘De kleuterschool moet terug’ (zie ook http://www.kleuterschoolterug.nl).

In ‘Naar school’ behandelt Vervaet de psychologische ontwikkeling tussen 3 en 8 jaar: tellen, rekenen, tekenen, bordspelen, redeneren en dergelijke, maar ook schrijven en lezen. In een apart hoofdstuk gaat Vervaet in op het verschijnsel (ontwikkelings)dyslexie. Het bestuur van de Stichting Dyslexie Fonds (SDF; http://www.dyslexie.nl) heeft kennis genomen van de delen over schrijven, lezen en dyslexie. Het is daar dermate positief over, dat het een schenking heeft gedaan om extra aandacht te geven aan het verschijnen van ‘Naar school’.

Uitgeverij Ambo, de SDF en Ewald Vervaet hebben gekozen voor een studiemiddag over leren schrijven, leren lezen en het ontstaan van dyslexie: ‘Schrijven, lezen en dyslexie’. In het hoofdstuk over (ontwikkelings)dyslexie werkt Vervaet namelijk de stelling uit dat het kind tegenwoordig te vroeg stelselmatig met het geschreven woord wordt geconfronteerd, al in groep 2 (en soms ook in groep 1). Het is zijn ervaring dat de leerkrachten daar zelf weinig gelukkig mee zijn en dat vooral de inspectie daartoe stimuleert. Uit zijn onderzoek, dat ten grondslag ligt aan ‘Naar school’, komt duidelijk naar voren dat het kind neurologisch en psychologisch gemiddeld pas vanaf 6,5 jaar voldoende is toegerust voor schrijven en lezen. Het is dus beter pas vanaf groep 3 stelselmatig met schrijven en lezen te beginnen en niet al (een beetje) in groep 2 en al helemaal niet in groep 1.

Programma

De studiemiddag zal worden gehouden op vrijdag 8 juni in de Singelkerk aan Singel 452 te Amsterdam. De toegang is gratis.

13u00 Ontvangst, met koffie/thee
13u30 Opening door de dagvoorzitter
13u40 Spreker (hoogstwaarschijnlijk een docent(e) schrijven aan een PABO) over schrijven
14u00 Verduidelijkingsvragen aan deze spreker
14u05 Lodewijk van Noort van de Stichting Lezen & Schrijven (http://www.lezenenschrijven.nl) over lezen
14u25 Verduidelijkingsvragen aan deze spreker
14u30 Pauze
15u00 Irene van Besnard – van Baaren van de SDF over dyslexie
15u20 Verduidelijkingsvragen aan Van Besnard
15u25 Vanuit ‘Naar school’ reageer ik kort op de drie voordrachten
15u40 Gedachtewisseling publiek – sprekers
16u30 Borrel, aangeboden door uitgeverij Ambo

Voor de meest recente informatie over de studiemiddag (naam van de dagvoorzitter, naam van de derde spreker, titels en samenvattingen van de voordrachten) definitief bekend zijn, worden ze vermeld op http://www.stichtinghistos.nl/agenda.htm.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 20 april 2007
From: K.J.J. Korevaart <KJJ.Korevaart@KUNSTEN.LeidenUniv.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070428.html
Subject: Med: 0704.28: Derde Siegenbeek-alumnidag: 'de wereld van het boek', Leiden, za 12 mei 2007

==================================================
Derde Siegenbeek-alumnidag: de wereld van het boek
==================================================

Op 12 mei 2007 wordt de derde alumnidag van Siegenbeek (de alumnivereniging voor Leidse neerlandici) gehouden, in het Lipsiusgebouw (LAKgebouw), Cleveringaplaats 1, Leiden.

Forumdiscussie en Open Podium

Het programma bestaat uit twee delen. Voor de pauze vindt een forumdiscussie plaats met alumni die werken in de wereld van de uitgeverij en de boekhandel. Onder leiding van boekwetenschapper Berry Dongelmans wordt er gediscussieerd over actuele thema’s als de vaste boekenprijs, de invloed van de digitalisering op onze leescultuur en de veranderende functie van het antiquariaat door het internet. Voor de aanwezigen is er ruimschoots gelegenheid mee te doen met de discussie.
Na de pauze is er een open podium waar alumni, docenten en studenten optreden met zang, proza en poezie.

Studenten, docenten en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Op de afsluitende borrel kan iedereen met iedereen bijpraten!

Aanmelden

Via het e-mailadres: bestuur@siegenbeek.nl. S.v.p. voor 1 mei a.s.

Kosten

Siegenbeek-leden (vanaf 12.30 uur: ontvangst en (om 13.00 uur) algemene ledenverga-dering): gratis. Niet-leden betalen aan de zaal: EUR 5,00; studenten: EUR 2,50 (incl. koffie, etc.).

Programma

13.30 uur Forum van alumni over actuele thema’s uit de uitgeverij en de boekhandel, met: Eva Bouman (uitgeverij Cossee), Mieke van Dalen (tot voor kort uitgeverij SDU, nu freelance uitgever/projectleider), Robin Meeuwisse (uitgeverij Bzztoh), Rene van Stipriaan (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren DBNL) en Garrelt Verhoeven (voormalig medewerker Antiquariaat Van der Steur, Haarlem, nu Universiteitsbibliotheek Amsterdam)
15.00 uur Pauze
15.30 uur Open podium met Evelien de Bruin (eigen liedjes), Olga van Marion en studenten (16e-eeuwse liederen), Christiaan Weijts (proza) en Edwin Fagel (poezie)
17.00 uur Borrel

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 april 2007
From: Uitgeverij & Boekhandel Bas Lubberhuizen <info@lubberhuizen.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070429.html
Subject: Med: 0704.29: Nieuw adres uitgeverij en boekhandel Bas Lubberhuizen

=====================================================
Nieuw adres uitgeverij en boekhandel Bas Lubberhuizen
=====================================================

Onlangs verhuisde Uitgeverij Bas Lubberhuizen binnen Amsterdam naar het Singel, midden in het boekenhart van Nederland. Nu is ook onze boekhandel geopend! De lijn van de uitgeverij zal in de boekhandel terug te vinden zijn: veel boeken over Amsterdam, fotoboeken, maar ook literair-historische titels, reisboeken en literaire wandelingen.

Spectaculaire openingsaanbiedingen!

Een aantal boeken is nu flink in prijs verlaagd, waaronder een aantal boeken uit onze Amsterdamse fotoboekenreeks. Bijvoorbeeld ‘Amsterdam’, met foto’s van Cas Oorthuys en ‘Amsterdam, stad van mijn leven’, met foto’s van Eddy Posthuma de Boer, beide voor maar EUR 7,50. En ‘Stadse beesten’, waarin stadsbioloog Remco Daalder de levendige en verrassende geschiedenis van de dierenwereld in de stad beschrijft, aangevuld met veel mooi beeldmateriaal, van EUR 22,90 voor maar EUR 7,50. Deze en meer aanbiedingen zijn slechts tijdelijk geldig, dus kom snel langs in de winkel!

Boekhandel Bas Lubberhuizen
Singel 389
1012 WN Amsterdam
Tel 020 6184132
http://www.lubberhuizen.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur
Zaterdag 11.00-17.00 uur

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 april 2007
From: Taalunie <nieuwsbrief@taalunie.org>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070430.html
Subject: Med: 0704.30: Taalunie Toneelschrijfprijs 2007: stukken kunnen worden ingestuurd

===========================
Taalunie toneelschrijfprijs
===========================

De Taalunie Toneelschrijfprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een schrijver van een oorspronkelijk Nederlandstalig toneelstuk. Voorwaarde is dat dit toneelstuk in het voorafgaande seizoen voor het eerst is opgevoerd. Met deze prijs wil de Taalunie de opvoering van Nederlandstalig toneel en de Nederlandstalige toneelschrijfkunst stimuleren. Dit draagt bij aan een meer gemeenschappelijke taalcultuur.

De Taalunie Toneelschrijfprijs bestaat sinds 1987. Voor 1993 heette deze prijs de Nederlands-Vlaamse Toneelschrijfprijs. Sinds 1993 is de uitreiking in handen van de Taalunie. Vanaf 2005 organiseert de Taalunie deze prijs samen met het Theater Instituut Nederland en het Vlaams Fonds voor de Letteren. De prijsuitreiking vindt afwisselend in Vlaanderen en Nederland plaats. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Ook auteurs van stukken voor het kinder- en jeugdtheater komen in aanmerking voor de Taalunie Toneelschrijfprijs. Stukken kunnen worden ingestuurd naar het Theater Instituut. Voor meer informatie, zie het reglement op de volgende website: http://taalunieversum.org/taalunie/taalunie_toneelschrijfprijs/

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 20 april 2007
From: Samuel Mareel <netwerk-rederijkers-admin@zeus.ugent.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070431.html
Subject: Med: 0704.31: Nieuwe locatie Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 'De Fonteine' en uitnodiging voor jaarlijks patroonfeest op za 9 juni 2007 te Gent

=============================================================
Nieuwe locatie Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’ en uitnodiging jaarlijks patroonfeest
=============================================================

Sinds kort beschikt Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica “De Fonteine” vzw over een nieuw lokaal. Het bevindt zich op de tweede verdieping van de intendantswoning van de Berg van Barmhartigheid in de Abrahamstraat 9 te Gent. In de Berg van Barmhartigheid was tot vorig jaar het Gentse stadsarchief gevestigd. Het archief verhuisde naar Gentbrugge en het gebouw in de Abrahamstraat werd door het stadsbestuur verhuurd aan een aantal culturele organisaties, waaronder De Fonteine. Ons vorige lokaal, op de Begijnhofdries, dat we huurden van het Gentse OCMW en dat al lange tijd in slechte staat verkeert, krijgt een nieuwe bestemming.

In het lokaal bevindt zich het archief van De Fonteine, dat documenten bevat vanaf het jaar 1700. Het patroonfeest is de ideale gelegenheid u met ons lokaal en ons archief nader kennis te laten maken. Het patroonfeest vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 juni om 17 uur in de Berg van Barmhartigheid (Berg & Co) in de Abrahamstraat te Gent.

Programma:

Een presentatie aan de hand van foto’s van het archief van De Fonteine door Freddy Van Besien (hoofdman en archivaris) in de mooi gerestaureerde benedenzaal (de vroegere leeszaal van het stadsarchief),

Bezoek aan het lokaal,

Een drankje in de benedenzaal en in de tuin.

De toegang is gratis. Tijdens uw bezoek aan het lokaal is er gelegenheid uw collectie Jaarboeken van De Fonteine te vervolledigen.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 18 april 2007
From: Michiel van Kempen <M.H.G.vanKempen@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070432.html
Subject: Med: 0704.32: Nieuw nummer 'Oso, tijdschrift voor Surinamistiek'

================================================
Nieuw nummer Oso, tijdschrift voor Surinamistiek
================================================

Het nieuwe nummer van ‘Oso, tijdschrift voor Surinamistiek’ is uit. Een nieuw, dikker-dan-normaal nummer onder een nieuwe hoofdredacteur: Michiel van Kempen. Dit eerste nummer van jaargang 26 geeft de tekst van de lezingen die in het najaar van 2006 zijn gehouden over nieuwkomers in de stad Paramaribo. Met dit nummer slaat het blad ook zijn vleugels uit naar de Nederlandse Antillen en Aruba: er staat een essay in over de nieuwe staatkundige Koninkrijksverhoudingen en de rubriek ‘Recente publicaties’ geeft voortaan ook nieuwe titels van en over de Antillen en Aruba. De artikelen op een rijtje:

 • Van de redactie. Michiel van Kempen & Peter Sanches: Oso: naar nieuwe horizonten
 • Aspha Bijnaar: Paramaribo, The City!; Nieuwkomers: sociale en etnische dimensies in de hoofdstad
 • Ad de Bruijne: ‘De eigenlijke bevolking van Suriname’; Een inleiding
 • Marike Goossens: Migratie van Saramakaners naar de hoofdstad
 • Jolien Sanderse & Rivke Jaffe: Jonge Marronmuzikanten; Muziek en marginaliteit in Paramaribo
 • Paul Tjon Sie Fat: ‘Immigratie van Chinezen schijnt de laatste jaren toe te nemen’; Het anti-Chinese discours in Suriname
 • Marjo de Theije: ‘De Brazilianen stelen al ons goud!’; Braziliaanse migranten in stad en binnenland
 • Hebe Verrest: ‘Ik groet maar bemoei niet’; Bestaansverwerving, huisgebonden economische activiteiten en sociale relaties in Nieuwweergevondenweg, Paramaribo
 • Pam H. Zuurbier: Afstand zonder afscheid; Transnationale elementen in levensverhalen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen
 • Fabiola Jara & Zaire van Arkel: Kosmologie in een kist (II); Beeldverslag
 • Essay. Aart G. Broek, Jan J. Wijenberg & Dick C.B. den Haas ‘Waartoe wij in het Koninkrijk zijn’
 • Recensies
  Twan van den Brand, De Strafkolonie; Een Nederlands concentratiekamp in Suriname 1942-1946 (Hans Ramsoedh); Helga de Valk, Pathways into adulthood; A comparative study on family life transitions among migrant and Dutch youth (Hans Ramsoedh); Gert Oostindie, De Parels en de Kroon; Het koningshuis en de kolonien (Dorine E.G. van Hinte-Rustwijk); M.A.Veira, De langstlevende echtgenoot; Een vergelijk van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Caraibisch en het Surinaams erfrecht (Edwin Marshall); Cynthia Mc Leod, …Die revolutie niet begrepen!… (Chan Choenni); G.D. Beker, 1 jaar TRIS – Troepenmacht in Suriname, 1962-1963 (Joost Minnaard); Michiel van Kempen, Vluchtwegen (Joost Minnaard); Nicoline van der Sijs (red.), Wereldnederlands; Oude en jonge varieteiten van het Nederlands (Eva Essed); Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven, En toch verschillend; Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van barmhartigheid 1960-2000 (Joop Vernooij); Jorge Castillo Guerra, Frans Wijsen en Moniek Steggerda, ‘Een gebedshuis voor alle volken’; Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen (Joop Vernooij); Karin Anema, De groeten aan de koningin; Reis door Suriname (Michiel van Kempen); Dylan van Eijkeren, Witboi; Hoe de West werd verloren; Een reis door Suriname en over de Antillen (Michiel van Kempen); Karin Amatmoekrim, Wanneer wij samen zijn (Michiel van Kempen); J.G. de Kruijf, Guyana Junction; Globalisation, Localisation, and the Production of East Indianness (Freek L. Bakker); Carel Roessingh, Karin Bras, Myrte Berendse en Hanneke Duijnhoven red.), Entrepreneurs in Tourism in the Caribbean Basin; Case Studies from Belize, the Dominican Republic, Jamaica, and Suriname (Wim Hoogbergen); Jimmy Floyd Hasselbaink, Jimmy: The autobiography of Jimmy Floyd Hasselbaink (Rosemarijn Hoefte); Marcel Roezer, Winston Bogarde; Deze neger is voor niemand bang (Rosemarijn Hoefte).
 • Rosemarijn Hoefte, Michiel van Kempen, Sirtjo Koolhof & Peter Sanches: Signalementen
 • Irene Rolfes: Recente publicaties. I Suriname. II Nederlandse Antillen en Aruba (uitsluitend 2006)
 • Berichten.
  Eva Essed-Fruin. Dictee Sranan op Winternachten Maurits S. Hassankhan & Jerry L. Egger. In Memoriam Jozef Siwpersad (1944-2007)

Inlichtingen:

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/KITLV
Ellen Sitinjak
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Tel. 071-5272295
E-mail sitinjak@kitlv.nl

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 april 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070433.html
Subject: Med: 0704.33: Vijftigste verjaardag Ons Erfdeel, Gent, za 12 mei 2007

=================================
Vijftigste verjaardag Ons Erfdeel
=================================

Begin 2007 verscheen het eerste nummer van de vijftigste jaargang van het tijdschrift Ons Erfdeel. Ter gelegenheid hiervan heeft het tijdschrift een nieuwe vormgeving gekregen en beslaat vanaf nu per nummer ongeveer 200 pagina’s. Voor een uitgebreide inhoudsbeschrijving zie: http://www.onserfdeel.be/nl/uit_onserfdeel.asp

De vijftigste verjaardag zal op 12 mei a.s. officieel worden gevierd. Het feest vindt plaats in Gent en onder andere Joep Leerssen, Gerrit Kouwenaar, Els Moors en Wim Helsen zullen een voordracht houden. Bart Peeters verzorgt een muzikaal optreden.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 april 2007
From: Kim van Helmond - Nederlandse Taalunie <kvanhelmond@taalunie.org>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070434.html
Subject: Med: 0704.34: Nederlandse Taalunie richt Steunpunt Nederlandstalige Terminologie op

================================
Persbericht Nederlandse Taalunie
================================

Den Haag, 13 april 2007

Nederlandse Taalunie richt Steunpunt Nederlandstalige Terminologie op

Sinds 1 april jl. is er een Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT). Het Steunpunt geeft informatie en advies over alle aspecten van Nederlandstalige terminologie. Verder voert het projecttaken uit voor de Vlaams-Nederlandse terminologievereniging NL-Term en voor de Commissie Terminologie. Deze Commissie houdt zich bezig met de voorbereiding van het terminologiebeleid van de Taalunie. Dat beleid is vooral gericht op de ontwikkeling van elektronische hulpmiddelen.

De verantwoordelijkheid voor het Steunpunt ligt bij een samenwerkingsverband van twee organisaties: de Vrije Universiteit Amsterdam en het taaltechnologische bedrijf Cross Language nv uit Gent. De Taalunie heeft hiertoe besloten na een openbare aanbestedingsprocedure.

Gebruikers van terminologie kunnen bij het Steunpunt terecht met al hun vragen. Als het Steunpunt niet zelf kan antwoorden, verwijst het door naar de juiste instantie. Het Steunpunt geeft ook advies op maat aan bedrijven of organisaties, vertalers, terminologen, docenten en vakexperts. Bovendien kan het Steunpunt helpen bij het zoeken van partners, applicaties, terminologiecollecties en dergelijke.

Het Steunpunt onderhoudt in opdracht van de Nederlandse Taalunie de website http://www.nedterm.org. NedTerm is een onderdeel van het Taalunieversum, de website van de Taalunie. NedTerm geeft informatie over alles wat er in Nederland en Vlaanderen op het gebied van terminologie bestaat en gebeurt. Zo is er een bibliografie van terminologische werken, een overzicht van opleidingen en cursussen en informatie over normalisatie, standaardisatie en beschikbare hulpmiddelen bij terminologiewerk. In een agenda staan alle evenementen die met terminologie te maken hebben.

De Taalunie wil met de oprichting van het Steunpunt bijdragen aan een betere professionele ondersteuning van het terminologiewerk in Vlaanderen en Nederland en tot een stroomlijning van de informatie- en documentatie op dit terrein.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 23 april 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl)
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070435.html
Subject: Ten: 0704.35: Tentoonstelling 'Bestevaer - 400 jaar beeldvorming rondom Michiel de Ruyter', van vr 6 april 2007 t/m za 23 juni 2007 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg

=========================================================
Tentoonstelling ‘Bestevaer – 400 jaar beeldvorming rondom Michiel de Ruyter’
=========================================================

De tentoonstelling Bestevaer toont onder meer:

 • 17e eeuwse boeken
 • handschriften
 • jeugdliteratuur
 • schilderijen

Aan de hand hiervan wordt duidelijk hoe in de loop van de tijd met de persoon Michiel de Ruyter, zijn geschiedenis en de mythes is omgegaan en hoe er tegenaan gekeken werd.

Heldenverering

Na de dood van Michiel de Ruyter in 1676 onstond er een heldenverering rond zijn persoon. Dit bereikte in de 19e eeuw een hoogtepunt: het bekende standbeeld dat nu op het Keizersbolwerk in Vlissingen staat. In de twintiste eeuw werd zijn roem nog groter. Hij werd als eerste niet-koninklijk persoon op een postzegel afgebeeld en in de jaren zeventig stond zijn portret op het honderd gulden biljet.

Eigen belang

Michiel de Ruyter werd geeerd door liberalen, socialisten, katholieken en protestanten. Hij werd omarmd door de nazi’s als symbool in de strijd tegen de gealieerden. Hij werd onderwerp van studie vanuit religieuze zijde. Socialisten belichtten met name zijn rol als bestevaer, grootvader, voor de manschappen aan boord. Iedereen vindt wel iets in het karakter en de daden van Michiel de Ruyter om voor het eigen belang in te zetten.

Op http://www.400jaarmichielderuyter.nl vindt u informatie over acitiviteiten die georganiseerd worden in het kader van 400 jaar Michiel de Ruyter 2007 in Zeeland.

De tentoonstelling is te zien tijdens openingsuren in de foyer van de Zeeuwse Bibliotheek:

Zeeuwse Bibliotheek
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Telefoon: 0118-654000
E-mail: info@zeeuwsebibliotheek.nl
http://www.zeeuwsebibliotheek.nl

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 16 april 2007
From: Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070436.html
Subject: Web: 0704.36: Nieuw digitaal opinieblad over Godfried Bomans: 'Bomans Weekblad'

=========================================================
Digitaal opinieblad over Godfried Bomans: Bomans Weekblad
=========================================================

Sinds kort verschijnt er een digitaal opinieblad op internet dat gewijd is aan het werk van schrijver, voordrachtskunstenaar en programmamaker Godfried Bomans. Het verschijnt elke week en is getiteld Bomans Weekblad. U vindt het op http://www.bomansweekblad.nl/.

In zekere zin is het de opvolger van de dagelijkse Bomans Krant, die bijna zes jaar lang elke dag op internet verscheen en al het nieuws over en rond Bomans niet alleen bracht maar ook becommentarieerde en van achtergrondinformatie en commentaar voorzag. In 2006 werd deze krant beeindigd. U kunt deze uitgave nog op cd-rom verkrijgen, en wel voor slechts EUR 5,00. Meer info vindt u op http://www.jacaarts.nl.

Ook van dit nieuwe weekblad is Jac Aarts de redacteur. Als neerlandicus is hij getraind in literair onderzoek en in het apart houden van feiten en meningen. Geen fanclubuitgave, wel een kritisch opinieblad met betrouwbare artikelen en interessante achtergrondinformatie over deze boeiende en veelzijdige schrijver. U kunt zich desgewenst op de hoogte laten houden dooreen tweewekelijks verschijnende nieuwsbrief.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 16 april 2007
From: Niederlandistik, FU Berlin <wvdd@niederlandistik.fu-berlin.de>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070437.html
Subject: Web: 0704.37: Berlijns 'Woord van de dag' meldt dat mogelijk stoffelijke resten zijn gevonden van Constantijn Huygens en zijn zoon Christiaan

==================================================================
Woord van de dag: mogelijk resten gevonden van Constantijn Huygens
==================================================================

Het ‘Woord van de dag’ is een initiatief van de vakgroep Nederlandse filologie aan de FU Berlijn en bedoeld om de kennis van de Nederlandse taal te vergroten. Berichten uit Nederlandse media worden per e-mail onder de abonnees verspreid, voorzien van tekstuitleg in het Duits. Zie voor meer informatie: http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/niederlandistik/woor dvandedag/index.html

Op 20 april 2007 verscheen het volgende ‘Woord van de dag’:

[Tekstuitleg] zeventiende-eeuws – aus dem 17. Jahrhundert; de vloer – der Fuáboden; wis-, natuur- en sterrenkunde – Mathematik, Physik und Astronomie; de maan – der Mond

Mogelijk resten gevonden van Constantijn Huygens

In de Grote Kerk in Den Haag zijn mogelijk resten gevonden van de zeventiende-eeuwse dichter Constantijn Huygens en zijn zoon Christiaan. Dat gebeurde tijdens renovatiewerk aan de vloer van de kerk.

De resten zijn gevonden onder de grafplaten van het duo. Omdat niet alle graven onder de bijbehorende grafplaten liggen, wordt nog getwijfeld en is er een onderzoek ingesteld. Constantijn Huygens was een van de grootste dichters uit de Gouden Eeuw. Ook was hij een geleerde en componist.

Zijn zoon Christiaan specialiseerde zich in wis-, natuur- en sterrenkunde. Hij was de ontdekker van Titan, een maan van Saturnus.

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 10 april 2007
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070438.html
Subject: Lit: 0704.38: Pas verschenen: Kuniko Forrer. Drie ordonnanties van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde. (Utrecht 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Kuniko Forrer. ‘Drie ordonnanties van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde; een bijdrage tot de geschiedenis van de Utrechtse boekhandel in de zeventiende eeuw’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 2006, p. 83-119.

Omdat het Jaarboek Oud-Utrecht niet bij iedere boekhistoricus jaarlijks op de mat valt, is het wellicht goed te wijzen op een belangwekkend artikel van boekhistorica Kuniko Forrer in de jaargang 2006 waarin zij het bestaan onthult van een ontwerp voor de ordonnantie van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde uit 1599 en een ordonnantie uit 1653. Deze vondsten vormen de bijvangst van het archiefonderzoek naar Fran?ois Halma over wie Kuniko Forrer een dissertatie voorbereidt.

Het archief van het stadsbestuur van Utrecht bevat een verzameling reglementen op het gilde die het stadsbestuur in de periode 1559-1688 bekrachtigde. Deze verzameling omvat – behalve twee al bekende ordonnanties van 1599 en 1663 – ook materiaal dat tot nog toe onopgemerkt bleef. Zo is ook het ontwerp voor de eerste ordonnantie van 1599 bewaard gebleven, inclusief de correcties en opmerkingen van de kant van het stadsbestuur, hetgeen een levend bewijs is voor de stelling dat gildeordonnanties altijd tot stand kwamen als een compromis tussen een of meer partijen en de overheid. Daarenboven bevindt zich in dat materiaal ook nog een derde, tot nu toe onbekende ordonnantie, die in 1653 door het stadsbestuur werd bekrachtigd.

Deze verzameling stelt ons in staat de gehele ontwikkeling van het gilde te volgen – van het eerste begin in 1599 tot de volwassenheid in 1663. Dit is een bijzonder belangrijk gegeven, temeer daar het gildearchief van boekdrukkers, boekbinders, boekverkopers en anderen die zich met het produceren en distribueren van het boek bezighielden, in Utrecht volledig verloren is gegaan. Daardoor wisten we tot nu toe nauwelijks iets over dit gilde, terwijl het toch het op een na oudste boekdrukkers- en boekverkopersgilde in de Noordelijke Nederlanden was. Alleen dat van Middelburg (1590) was ouder. En in Amsterdam, verreweg het belangrijkste boekproductie- en distributiecentrum in de Republiek, werd het boekdrukkers- en boekverkopersgilde eerst in 1663 opgericht, nota bene hetzelfde jaar waarin de ordonnantie voor de Utrechtse vakbroeders ten derde male werd bekrachtigd. Anders gezegd had men in Utrecht, tot dat jaar, kennelijk al een drietal ordonnanties doorlopen om te bereiken dat het belang van het gilde uitgekristalliseerd was, overeenkomstig de behoefte van die tijd. Het bestuderen en vergelijken van deze reeks ordonnanties maakt het mogelijk inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde gedurende de zeventiende eeuw.

In het verleden werd al aandacht beteed aan de twee reeds bekende ordonnanties van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde. In 1940 schreef G.A. Evers een kort artikel ‘Het Utrechtse boekdrukkersgilde’. Evers, aan wie we velerlei geschriften over de Utrechtse boekdrukkers en boekverkopers te danken hebben, zag het belang in van die ordonnanties omdat ze hem in staat stelden een schets te geven van dit gilde dat ‘door haar arbeid van meer dan gewone invloed op de volksontwikkeling is geweest’. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot onderzoek naar het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde. In 1957 kwam ook A. Hallema met een kort artikel, ‘Twee ordonnanties van het Utrechtse boekdrukkers, -binders en -handelaarsgilde; de ordonnanties van 1599 en 1663 onderling vergeleken’. Voor beide onderzoekers was een vergelijking van deze twee ordonnanties echter een haast te moeilijke opgave. Ze zijn immers onderling zo verschillend, dat ze hun nauwelijks aanknopingspunten voor die vergelijking konden bieden. Zij volstonden dan ook met de opmerking dat in de ordonnantie van 1663 het belang van de handel veel groter was geworden, hetgeen ook in het artikel van Kuniko Forrer wordt bevestigd.

Voor de geschiedenis van het boekdrukkers- en boekverkopersgilde is de bijdrage van Evers verreweg de belangrijkste. De waarde van het artikel van Hallema daarentegen, aan wie het artikel van Evers kennelijk totaal ontgaan was, ligt in de transcriptie van de teksten van beide ordonnanties, die hij ook opnam. Zo werd Hallema de meest geciteerde bron voor het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde, terwijl Evers min of meer in de vergetelheid is geraakt.

Het toenemende belang van de handel is inderdaad wat men af kan lezen aan de drie opeenvolgende ordonnanties op het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde. Wat we hieruit in het licht van de geschiedenis van dit gilde vooral moeten begrijpen, is niet zozeer een bevestiging van de economische groei die de Noordelijke Nederlanden in de eerste helft van de zeventiende eeuw doormaakten, als wel de allengs belangrijkere positie van de ‘boekverkopers’ in de boekhandel, en vooral ook hoe men daar in Utrecht mee omging. Dit roept de principiele vraag op: wat moeten we ons voorstellen bij het boekdrukkers- en boekverkopersgilde, dat immers een gilde van ambachtslieden en kooplieden was?

Het begrip ‘boekverkoper’ had in die tijd een ruimere betekenis. In het systeem van ruilhandel waarbinnen de boekhandel in de Noordelijke Nederlanden functioneerde, was iedereen – of hij nu boekdrukker of boekbinder was – potentieel ook ‘boekverkoper’ in de letterlijke zin des woords. Een boek moest, zodra het gedrukt was, honderden en vaak zelfs meer dan duizend kopers bereiken. Dit was inherent aan het boek als handelswaar. Die markt was echter zodanig groot dat een ambachtsman die in zijn eentje onmogelijk kon bereiken. Hij moest zijn boeken daarom via zijn collega’s binnen en buiten de stad zien te distribueren. In ruil daarvoor ontving hij op zijn beurt weer boeken die zijn collega’s hadden vervaardigd. Op deze manier kon hij dankzij hun aanbod ook het ‘assortiment’ in zijn eigen winkel vergroten. Zo wordt zijn winkel echt interessant voor de kopers. Maar het woord ‘boekverkoper’ betekende in die tijd nog meer dan dat. Het werd ook gebruikt in de betekenis van ‘uitgever’ – een term die destijds nog nauwelijks gangbaar was. Een boekverkoper was ook een handelaar in boeken die hij zelf liet verschijnen. Hoewel hij daarom, strikt gezien, niet in een ambachtsgilde thuishoorde, was deze boekverkoper voor de boekhandel onmisbaar. Hij gaf immers opdrachten aan een of meer boekdrukkers en boekbinders. Daarenboven stond hem in de regel niets in de weg om ook zelf boeken te drukken of te binden, wanneer hij eenmaal toegelaten was tot het gilde. En zo bestond er in de boekhandel in de Noordelijke Nederlanden geen strikte scheiding tussen de activiteiten van ‘boekdrukker’, ‘boekbinder’ en ‘boekverkoper’, waarbij de nadruk op de hoofdactiviteit per geval anders kon liggen.

Het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde was, vanwege zijn vroege oprichting en omstandigheden die in het artikel uitvoerig worden toegelicht, traditiegetrouw een ambachtsgilde, met als typisch kenmerk de meesterproef. Aspirant-boekverkopers waren hiervan niet vrijgesteld. In dit opzicht waren later opgerichte gilden in de Hollandse steden, zoals die van Leiden en Amsterdam (in respectievelijk 1651 en 1663), veel vrijblijvender en zagen daarmee af van de meesterproef. Hoe zou men immers de bekwaamheid van een boekverkoper aan de hand van een meesterproef kunnen meten? Aspirant-boekverkopers die handel in boeken wilden drijven, werden tot het gilde toegelaten mits zij elders een verplichte leertijd doorlopen hadden. Daarmee stelden de gilden van zowel Leiden als Amsterdam het belang in de handel al bij hun oprichting voorop. Voor de gildebroeders in Utrecht was dit echter allerminst vanzelfsprekend. Daar bleven boekverkopers die de meesterproef met succes hadden afgelegd, blijkens notariele en andere akten, altijd tevens, of van oorsprong, boekbinder of boekdrukker.

Kuniko Forrer geeft vervolgens aan de hand van de reeks ordonnanties, aangevuld met de informatie die verder uit de resoluties van de vroedschap kan worden afgeleid, een schets van de ontwikkeling van het boekdrukkersgilde in de zeventiende eeuw. De centrale aandachtspunten zijn hierbij: wat was de precieze toedracht bij de totstandkoming van een telkens vernieuwde ordonnantie? Waren die veranderingen het gevolg van autonome ontwikkelingen binnen de stad of was er sprake van invloed van buitenaf? Verder behandelt zij de inhoud van de ordonnanties met de nadruk op de thema’s die al eerder aan de orde gesteld zijn, voor zoverre die ook in de ordonnanties van Utrecht aan de orde kwamen: 1) de verwerving van het lidmaatschap (burgerrecht, intreegeld en proefwerk); 2) de leerjongens en knechten; 3) bescherming van de patroon; 4) de nering; en 5) de veilingen. Ook maakt zij vergelijkingen met het boekdrukkers- en boekverkopersgilde in andere steden van de Republiek, en met het smedengilde in Utrecht. In bijlagen volgen de transcripties van de drie ordonnanties en een lijst van de dekens van het gilde uit de periode 1599-1700.

Piet Verkruijsse

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 11 april 2007
From: Ton Broos <tonbroos@umich.edu>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070439.html
Subject: Lit: 0704.39: Pas verschenen: Davidson, Martin Walsh and Ton J. Broos (eds). EVERYMAN and Its Dutch Original ELCKERLIJC. (Kalamzoo 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Clifford Davidson, Martin Walsh and Ton J. Broos (eds): EVERYMAN and Its Dutch Original ELCKERLIJC. Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 2007. viii + 108 blz.; USD 13; 978-1-58044-106-3

Deze uitgave bevat de parallelle teksten in Middle English en Nederlands en een moderne Engelse vertaling. Met inleiding en noten in het Engels.

Het werk is te krijgen bij: Medieval Institute Publications, Western Michigan University, Kalamazoo, MI 49008-5432. De prijs bedraagt 13 dollar plus verzendkosten. Website: http://www.mipcatalog.com

“Faced with death’s certaintyţand the uncertainty of the time of its coming, particularly in a historical period of widespread plague and other afflictionsţas well as the inevitability of the hereafter, what is one to do? Everyman speaks to this dilemma… The protagonist is one who, because he has laid up treasures on earth, has been in a position to do good deeds, but he has been very lax about it and instead has pursued enjoyment and wealth, the latter hoarded instead of being shared with the poor and needy… Now he must, as the medieval mystics knew, endure the solitariness of leaving behind all that has given him comfort in this world…

“Though it is derived from the Dutch ‘Elckerlijc’, we can still say that ‘Everyman’ is a superb work… We feel that it fully deserves its high reputation, but we also think that its origin in Continental theater deserves attention in the classroom, in anthologies, and in general in theater studies… For this reason we have provided the original Dutch text, with translation, and the English ‘Everyman’ on facing pages in the present edition.” ţ from the Introduction

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 april 2007
From: Hans Vandevoorde <hans.vandevoorde@ugent.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070440.html
Subject: Lit: 0704.40: Pas verschenen: Hans Vandevoorde (red.). Latems Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem. (Antwerpen 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Hans Vandevoorde (red.): Latems Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem. Antwerpen, AMVC-publicaties, 2007. 276 blz.; EUR 15,00; ISBN 978-90-76785-10-3

In Sint-Martens-Latem bracht Karel van de Woestijne (1878-1929) naar eigen zeggen de ‘rijkste en pijnlijkste’ uren van zijn leven door. Hij verheerlijkte het Leiedorp ooit als ‘het Eden der moderne Vlaamsche kunst’ en de schilderskolonie als ‘het Barbizon, het Worpswede, het Laren van Vlaanderen’. De tijd die Van de Woestijne in Latem doorbracht, was een heel vruchtbare periode. Vele gedichten, verhalen en essays kwamen er tot stand.

De zes studies uit ‘Latems Leven’ – van onder meer Anne Marie Musschoot en biograaf Peter Theunynck – bestrijken de tijd dat de dichter een ‘kluizenaarsbestaan’ in Latem leidde. Hij blijkt met George Minne, Valerius de Saedeleer en Gustave van de Woestyne midden in het artistieke en dagelijkse leven van het dorp te hebben gestaan. Het boek focust ook op de ontstaansgeschiedenis van Van de Woestijnes poezie en bevat heel wat nieuw materiaal, onder meer briefwisseling en handschriften.

Bestelinformatie:

De uitgave (AMVC-publicaties 10) is te bestellen in het AMVC-Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen. Per e-mail: amvc.letterenhuis@stad.antwerpen.be. De kosten zijn EUR 15,00 + verzendkosten (Belgie: EUR 2,80 / EU: EUR 8,30).

(22)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 15 april 2007
From: Johan De Schryver <johan.de.schryver@pandora.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070441.html
Subject: Lit: 0704.41: Te verschijnen: Johan De Schryver & Ann Vlasselaers (red). Huldealbum voor Fred van Besien. (Brussel 2007). Voorintekening mogelijk tot za 5 mei 2007

==============
Te verschijnen
==============

Johan De Schryver & Ann Vlasselaers (red): Huldealbum voor Fred van Besien. Brussel, VLEKHO, 2007. 340 blz.; EUR 20,00

Het departement Toegepaste Taalkunde van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (campus Vlekho, Brussel) geeft een huldealbum uit voor emeriterend hoogleraar Fred van Besien, oud-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Toegepaste Linguistiek ABLA. Het album bevat 16 bijdragen op het gebied van taalonderwijs, taalverwerving, taal- en vertaalkunde, en het kost 20 euro. Redactie: Johan De Schryver & Ann Vlasselaers. Meer informatie vindt u op http://www.vlekho.be/huldeFVB. Via die site kunt u ook intekenen (voor 5 mei 2007).

(23)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 20 april 2007
From: Annelien Wehrmeijer <awehrmeijer@eburon.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070442.html
Subject: Lit: 0704.42: Pas verschenen: Johan Reijmerink. Honger naar het absolute. Beschouwingen over dichters als grensgangers. (Delft 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Johan Reijmerink: Honger naar het absolute. Beschouwingen over dichters als grensgangers. Delft, Eburon, 2007. 280 blz.; EUR 19,90; ISBN 978-90-5972-177-7

Een fascinerende bundel essays over de Nederlandse poezie!

Paul van Ostayen sprak ooit over dichters en hun honger naar het absolute. Door deze poeziebeschouwingen van Johan Reijmerink wordt duidelijk hoe dichters zich bewegen op de scheidslijn tussen het bewuste en het onbewuste, het aardse en het hemelse, het fysische en het metafysische, het benoembare en het onbenoembare.

Dichters ervaren op hun eigen wijze absolute momenten die zij beleven in muziek, verschijning van engelen, dagdromen, het stilleven, melancholie, dichterlijke processen en het reizen door het culturele landschap. De thema’s verwijzen stuk voor stuk naar het gebied van het onuitsprekelijke, het religieuze, het metafysische, het eeuwige. Alle beschouwingen zijn voortgekomen uit de fascinatie van Reijmerink voor de wijze waarop de afzonderlijke dichters zijn omgegaan met deze thema’s.

Reijmerink is neerlandicus, schrijft beschouwingen en houdt lezingen over moderne Nederlandse poezie. Tevens is hij vaste medewerker voor beeldende kunst en poezie van het tijdschrift Prana voor spiritualiteit en randgebieden van de wetenschap en redacteur van het Bulletin en Jaarboek van de C.G. Jung Vereniging Nederland – Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie.

(24)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 19 april 2007
From: PR-afdeling Van Dale Lexicografie <PR@vandale.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070443.html
Subject: Lit: 0704.43: Pas verschenen: Wim Daniels. Van Dale Junior woordgeschiedenisboek. (Utrecht 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Wim Daniels: Van Dale Junior woordgeschiedenisboek. Utrecht, Van Dale, 2007. 448 blz.; EUR 27,95; ISBN 978-90-6648-092-6

Wist je dat de hoofdletter ‘A’ ooit is begonnen als de tekening van een ossenkop? Of dat de ‘frisbee’ naar een bakkerij is vernoemd? Dat de maand ‘november’ bij de Romeinen lange tijd de negende maand van het jaar was? Dat het woord ‘school’ oorspronkelijk ‘vrije tijd’ betekende en dat ‘eenvoudig’ eigenlijk “een keer gevouwen” betekent? Dit soort belangrijke wetenswaardigheden over woorden staan in het nieuwe Van Dale Junior woordgeschiedenisboek. Het boek geeft antwoord op de vraag waar woorden vandaan komen en hoe hun betekenis zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Het Junior woordgeschiedenisboek is bedoeld voor iedereen vanaf 10 jaar.

De hele dag door lees, hoor en gebruik je woorden. Daardoor lijken woorden misschien heel gewoon te zijn. Maar dat zijn ze juist niet. Bijna elk woord blijkt op een bijzondere manier in elkaar te zitten en op een bijzondere manier te zijn ontstaan. Nieuw in de reeks Van Dale kinderwoordenboeken is het Van Dale Junior woordgeschiedenisboek. In prettig leesbare verhaaltjes wordt de herkomst van ongeveer 2000 woorden verklaard. De verhaaltjes worden afgewisseld met 200 grappige kleurentekeningen van Roger Klaassen. Ook worden regelmatig vragen gesteld of opdrachtjes gegeven om de interactie te vergroten. Het boek is daarom niet alleen geschikt voor thuis maar zeker ook voor het onderwijs, om de band van kinderen met de taal te versterken. Ook voor veel volwassenen zal het boek tot de verbeelding spreken.

De auteur is de bekende taalpublicist Wim Daniels die ook het Van Dale Junior spreekwoordenboek heeft geschreven. Het Junior woordgeschiedenisboek is een geillustreerde en toegankelijke uitgave voor iedereen vanaf 10 jaar die alles wil weten over de geschiedenis van woorden.

Het Van Dale Junior woordgeschiedenisboek is geschreven door Wim Daniels en geillustreerd door Roger Klaassen. Het is een gebonden boek met een harde kaft en telt 448 pagina’s. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en via het Van Dale Taalweb (http://www.vandale.nl).

(25)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 april 2007
From: Marijke Mooijaart <mooijaart@inl.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070444.html
Subject: Sym: 0704.44: Themamiddag 'De snit van het taalgewaad. Stijl en stilistiek in het Nederlands', Leiden, wo 23 mei 2007

========================================
Themamiddag ‘De snit van het taalgewaad.
Stijl en stilistiek in het Nederlands’
========================================

De ‘Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ organiseert op woensdag 23 mei 2007 een themamiddag getiteld ‘De snit van het taalgewaad. Stijl en stilistiek in het Nederlands’. Het programma staat hieronder vermeld.

Locatie: Grote vergaderzaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, Leiden (2e verdieping Zuidhal).

Aan deelname aan deze themamiddag zijn geen kosten verbonden. Aangezien het aantal zitplaatsen in de vergaderzaal beperkt is dient u zich echter vooraf aan te melden bij Marijke Mooijaart, e-mail mooijaart@inl.nl, voor 15 mei a.s

Programma

13.00 uur zaal open
13.15 uur opening en inleiding door de dagvoorzitter
13.30 uur Joost van Driel: ‘Van grijze massa tot kleurrijk spectrum. De stijl van de Middelnederlandse verhaalkunst’
14.00 uur Ton Harmsen: ‘”d’Een begon te lachen, d’ander te schreien”: het effect van stijlfiguren in Vondels werk’
14.30 uur Ninke Stukker en Suzanne de Werd: ‘Cognitief-linguistische analyse van stijlverschijnselen’
15.00 uur vragen/discussie
15.15 uur pauze
15.45 uur Jeanne Holierhoek: ‘Eer de tekst, win de lezer. Stilistische dilemma’s bij het vertalen’
16.15 uur Karel Eykman: ‘De charme van rijmende Middeleeuwers’
16.45 uur vragen/discussie
17.00 uur borrel

(26)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 11 april 2007
From: S Hogenhuis <shogenhuis@hklimburg.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070445.html
Subject: Sym: 0704.45: Symposium 'Dag van de Biografie', Maastricht, za 12 mei 2007

================================
Symposium ‘Dag van de Biografie’
================================

Opmerkelijke aftrap in reeks activiteiten van het nieuwe Literatuurwerk Limburg

Bijna duizend jaar geleden zette Heynric van Veldeke Limburg, en Maastricht in het bijzonder, op de literaire kaart met een hagiografie over Sint-Servaas, de eerste biografie in onze volkstaal. In de laatste 25 jaar is het genre volwassen geworden. Reden genoeg voor het Huis voor de Kunsten Limburg om op zaterdag 12 mei in samenwerking met Bindels&Van Melick een Dag van de Biografie te organiseren. Het symposium is de start van een jaarlijks terugkerende serie spraakmakende literaire activiteiten, die gepresenteerd wordt onder de vlag Literatuurwerk Limburg.

Het symposium vindt plaats in De Groote Societeit aan het Vrijthof 36 in Maastricht en begint om 11.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur). De sprekers zijn Mineke Bosch, Wiel Kusters, Nop Maas, Jos Perry, Ge Vaartjes, Arie Storm, en Hans Renders (tevens dagvoorzitter), allen biografen van gevestigde naam. Begin zomer zal onder de titel ‘Oude levens, nieuwe kwesties’ een bundeling van de bijdragen verschijnen. Deze bijdragen worden afgewisseld met intermezzi van Paul van der Steen. De bundel geeft tevens een overzicht van biografieen geschreven door en over Limburgers.
Vanaf 16.00 uur worden twee publicaties van en over de onlangs overleden literator en Maastrichtenaar Harry G.M. Prick (bekend van zijn tweedelige biografie van Lodewijk van Deyssel) gepresenteerd: de essaybundel ‘Spelevaren. Van August von Platen tot Gerrit Komrij’ (uitgegeven door uitgeverij Vantilt te Nijmegen) en een themanummer van het literaire tijdschrift ‘De Parelduiker’ met brieven aan de biograaf.

De Dag van de Biografie sluit als activiteit goed aan bij de rol die het Huis voor de Kunsten Limburg in de provincie speelt. Behalve het permanent ondersteunen van een groot aantal overkoepelende amateurkunstenorganisaties worden op projectbasis ook professionele culturele activiteiten onder de publieke aandacht gebracht. Vorig jaar gebeurde dat met Amuse d’Amour, waarbij bekende Limburgers hun favoriete gedichten voordroegen. Om de herkenbaarheid van dit soort activiteiten te vergroten, is ervoor gekozen om deze onder een noemer te presenteren: Literatuurwerk Limburg. Zo weet elke bezoeker straks dat hij een inspirerende en inhoudelijk boeiende dag tegemoet gaat als hij een literaire activiteit van het Huis voor de Kunsten Limburg bezoekt.

Informatie:

De Dag van de Biografie, zaterdag 12 mei 2007, 10.30 u – 16.00 uur De Groote Societeit, Vrijthof 36, Maastricht.
Entree: EUR 12,00 (incl. lunch en bundel) of EUR 5,00 (incl. bundel).
Inschrijven is noodzakelijk en kan via Huis voor de Kunsten Limburg, http://www.hklimburg.nl/literatuur of e: shogenhuis@hklimburg.nl, t: 0475 – 399 275 Geef aan of u alleen het symposium, of ook de boekpresentatie wilt bijwonen.

(27)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 14 april 2007
From: M.P.J. Sanders <m.sanders@let.ru.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070446.html
Subject: Sym: 0704.46: Achter de verhalen 2. Nederlandse literatuur van de 19e en 20e eeuw (call for papers), Nijmegen, wo 26 - vr 28 maart 2008

===================================================
Achter de verhalen 2. Nederlandse literatuur van de negentiende en twintigste eeuw (call for papers)
===================================================

Twee jaar na het succesvolle colloquium ‘Achter de verhalen’ aan de Katholieke Universiteit Leuven organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen de tweede editie van dit congres voor de intra- en extramurale modern-letterkundige neerlandistiek.

Het onderzoek naar de Nederlandse literatuur is volop in beweging. Een blik in onze wetenschappelijke tijdschriften en in de fondscatalogi van uitgevers die letterkundige studies op de markt brengen, leert dat het onderzoeksveld zeer divers en veelkleurig is. Interpretatieve studies verschijnen naast literair-historische beschouwingen, de biografie bloeit naast het lezersonderzoek en intussen ontstaan er steeds meer verbindingen tussen neerlandici en wetenschappers uit andere disciplines binnen en buiten de geesteswetenschappen. Traditionele grenzen in het onderzoek worden overschreden, waardoor vragen over de identiteit en specificiteit van ons onderzoek opnieuw worden gesteld. Ook de relatie tussen de neerlandistiek en de literatuurwetenschap wordt telkens opnieuw bepaald. Hoe kan het letterkundig onderzoek binnen de neerlandistiek profiteren van literatuurwetenschappelijke benaderingen? Welk inzichten uit onder andere ‘New Historicism’, nieuwe filologie, systeemtheorie, mediastudies en institutionele analyse zijn productief te maken voor het letterkundig onderzoek? Hoe verhield en verhoudt de Nederlandse literatuur zich tot die uit andere taal- en cultuurgebieden en hoe kunnen die verhoudingen geinterpreteerd worden?

Bovenstaande vragen kunnen met talrijke andere worden aangevuld. Het colloquium ‘Achter de verhalen’ beoogt modern-letterkundige neerlandici eens in de twee jaar bij elkaar te brengen met als doel plannen en resultaten met betrekking tot lopend onderzoek uit te wisselen. Wij nodigen sprekers uit om een bijdrage te leveren aan deze uitwisseling door aan de hand van een concrete casus uit de negentiende of twintigste eeuw de mogelijkheden en grenzen van het onderzoek te verkennen.

De drie congresdagen zijn gewijd aan drie aandachtsgebieden. Iedere dag wordt geopend door een keynote-lezing en besloten door een lezing door een referent. Tussen deze twee onderdelen worden korte voordrachten verzorgd in telkens twee parallelsessies. Van de sprekers in de sessies wordt verwacht dat zij expliciet reflecteren op methodologische en theoretische dimensies van het onderzoek dat die dag centraal staat.

Dag 1: institutioneel en interpretatief onderzoek

Keynote: prof. dr. Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen)
Referent: dr. Odile Heynders (Universiteit Tilburg)

In 2006 verscheen bij uitgeverij Vantilt in Nijmegen de bundel ‘De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000’ onder redactie van Gillis Dorleijn en Kees van Rees. Deze bundel vormt een synthese van het onderzoek naar ‘de impact van literatuuropvattingen in het literaire veld’ dat vanaf begin jaren negentig werd uitgevoerd onder auspicien van NWO. Dat onderzoek beoogde een integratie van tekstinterpretatie en institutionele analyse. Sprekers tijdens deze dag worden uitgenodigd te reflecteren op de mogelijkheden en moeilijkheden van deze (beoogde) integratie.

Dag 2: literatuur en levensbeschouwing

Keynote: prof. dr. Geert Buelens (Universiteit Utrecht) Referent: prof. dr. Marit Monteiro (Radboud Universiteit Nijmegen) (o.v.)

Na en naast de ‘contextual turn’ is er in de geesteswetenschappen in toenemende mate sprake van een ‘ethical turn’. Ook in het letterkundig onderzoek krijgt de maatschappelijke en levensbeschouwelijke inbedding van literatuur steeds meer aandacht. Thema’s als zingeving, verzuiling, geloof, engagement, nationalisme, poetica en literatuurgeschiedschrijving kunnen – in dit licht beschouwd – tijdens deze dag een plaats krijgen.

Dag 3: stand van zaken in de letterkundige neerlandistiek

Keynote: dr. Frans-Willem Korsten (Rijksuniversiteit Leiden)
Referent: prof. dr. Dirk De Geest (Katholieke Universiteit Leuven)

Eind 2004 redigeerde Frans-Willem Korsten met Ernst van Alphen een bijzondere aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde over ‘Toekomstperspectieven in de studie van de Nederlandse letterkunde’. Vijf jaar na deze publicatie lijkt het een goed moment moment gekomen om opnieuw een (altijd voorlopige) balans op te maken. Wat is de actuele stand van zaken: wat gebeurt er binnen de letterkundige Neerlandistiek anno 2008, in Nederland, Vlaanderen en in het buitenland (de neerlandistiek extra muros)? Het symposium wordt besloten met een lezing door prof. dr. Bart Vervaeck, organisator van de volgende editie van ‘Achter de Verhalen’ in 2010.

Voorstellen voor bijdragen (duur: 20 minuten) omvatten de titel van de voordracht, een samenvatting van 500-750 woorden en een beknopt CV. De voorstellen dienen voor 1 juli 2007 gericht te worden aan m.sanders@let.ru.nl.

Organiserend comite:

prof. dr. Jos Joosten (RU Nijmegen), j.joosten@let.ru.nl
dr. Elke Brems (K.U. Leuven), elke.brems@arts.kuleuven.be
dr. Mathijs Sanders (RU Nijmegen), m.sanders@let.ru.nl
dr. Rob van de Schoor (RU Nijmegen), r.v.d.schoor@let.ru.nl

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
http://www.ru.nl/letteren

(28)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 14 april 2007
From: Jan Gulmans <Jan@Gulmans.com>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070447.html
Subject: Sym: 0704.47: Congres 'Wijsgerige aspecten van de poezie rond 1900 in Nederland', Leeuwarden, vr 16 november 2007

==================================================================
Congres ‘Wijsgerige aspecten van de poezie rond 1900 in Nederland’
==================================================================

Op 16 november 2007 organiseert het Obe Postma Selskip een congres over de wijsgerige aspecten van de poezie van Postma en diens tijdgenoten, zoals Verwey, Roland Holst, Boutens, Leopold en der Mouw.

Het congres wordt gehouden in Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden. Dagvoorzitter is Dr. Jan Gulmans.

Programma

10.30 Inloop, koffie
10.55 Opening drs. Siebren van der Zwaag, voorzitter Obe Postma Selskip
11.00 Dr. Gerlof Verwey: Albert Verwey als nonconformist
11.40 Dr. Odile Heynders: Wijsgerige aspecten van de poezie van Henriette Roland Holst
12.20 Discussie
12.30 Lunch
13.30 Dr. Marco Goud: P.C. Boutens als wijsgerig dichter
14.10 Prof. dr. Dick van Halsema: De rol van filosofie in werk en dichterschap van Leopold
14.50 Discussie
15.00 Thee/koffie
15.20 Prof. dr. Philippus Breuker: Obe Postma tussen Plato en Nietzsche
16.00 Dr. Lucien Custers: Filosofie en mystiek in het werk van J.A. der Mouw
16.40 Discussie
17.00 Afsluiting en borrel

Kosten:

Deelname aan het congres staat voor iedereen open. Leden van het Obe Postma Selskip betalen 40 Euro, terwijl niet-leden 50 Euro betalen. In beide gevallen zijn de kosten inclusief lunch en congresbundel.

Informatie:

Inlichtingen over het congres kunt u krijgen bij:
Prof.dr. Ph.H. Breuker
Singel 1
8635 MK Boazum
Tel.: 0515-521480
E-mail: ph.breuker@hetnet.nl

of bij

Dr. J. Gulmans
Wagnerlaan 7
7522 KH Enschede
Tel.: 053-4345511
E-mail: jan@gulmans.com

Aanmelden:

Opgave bij Dr. J. Gulmans
Wagnerlaan 7
7522 KH Enschede
Tel.: 053-4345511
E-mail: jan@gulmans.com

(29)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 17 april 2007
From: Gunther De Vogelaer <gunther.devogelaer@ugent.be>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070448.html
Subject: Sym: 0704.48: Congres 'Taal & Tongval'-colloquium 'Dialectgeografie en interne factoren' (call for papers), Gent, vr 23 november 2007

=====================================================
Congres ‘Taal & Tongval’-colloquium ‘Dialectgeografie en interne factoren’ (call for papers)
=====================================================

Op 23 november 2007 vindt in Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) het jaarlijkse Taal & Tongval-colloquium plaats, deze keer rond het thema ‘Dialectgeografie en interne factoren’. Geinteresseerde sprekers kunnen hun abstract van maximum 1 blz. (inclusief referenties) voor 30 juni opsturen naar gunther.devogelaer@ugent.be. Een lezing duurt 20 min. (+ 10 min. discussie). Ten laatste op 1 september wordt meegedeeld of het abstract aanvaard is. Het colloquium moet uiteindelijk aanleiding geven tot de publicatie van een themanummer van het tijdschrift Taal & Tongval.

Inhoudelijke omschrijving:

Sinds het verschijnen van de jongste aflevering van de FAND, en de eerste delen van de MAND en de SAND in 2005 beschikt het Nederlandse taalgebied over een uniek drieluik ter beschrijving van de dialectvariatie. Ook buiten het Nederlandse taalgebied is er overigens een toegenomen interesse voor geografische variatie waar te nemen (zie o.a. Barbiers, Cornips & van der Kleij 2002 voor (syntactische) cases uit diverse Europese dialecten; Kortmann & Schneider 2004 voor de varieteiten van het Engels).
De toegenomen aandacht voor dialectgegevens draagt vanzelfsprekend bij tot een verbreding van de empirische basis voor de linguistische theorievorming. Vooralsnog wordt daarbij niet systematisch gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook geografische spreidingspatronen aan te wenden als informatiebron voor de theorievorming. De belangrijkste verklaring is wellicht dat binnen de Laboviaanse sociolinguistiek de opvatting ontstaan is dat taalinterne factoren alleen de vorming (‘genese’) van nieuwe varianten zouden verklaren, en niet het succes waarmee die varianten verspreid worden (‘diffusie’; zie Milroy 1992:201-202, Labov 1994:598, Croft 2000:166 voor expliciete formuleringen in die zin), een opvatting die recent vanuit diverse hoeken bekritiseerd is (zie o.a. Haspelmath 1999, Andersen 2005, Seiler 2005).

Gesuggereerde topics:

Met het colloquium ‘Dialectgeografie en interne factoren’ willen we in het bijzonder sprekers uitnodigen met:

 • lezingen die de relevantie bespreken van een of meer zgn. ‘interne’ factoren voor geografische spreiding en/of taalverandering, op basis van het intussen vrijgegeven SAND, MAND en FAND-materiaal.
 • case studies rond de vraag of systeeminterne factoren relevant zijn voor diffusie en de manier waarop die relevantie zich manifesteert (cf. ‘speaker-based’ verklaringen).
 • reflecties over de methodologie van het ‘theory-driven’ dialectgeografische onderzoek, en over de relevantie van dialectgeografische data voor verschillende theoretische kaders.

Uitgenodigde sprekers:

De volgende uitgenodigde sprekers hebben intussen hun deelname bevestigd:
Hans Bennis (Meertens Instituut – Amsterdam)
Michael Cysouw (Max Planck Instituut voor Evolutionaire
Antrolopologie – Leipzig)
Ben Hermans (Meertens Instituut – Amsterdam)
John Nerbonne (Universiteit Groningen)

Het organiserend comite:

Sjef Barbiers (Meertens Instituut – Universiteit Utrecht)
Georges De Schutter (UAntwerpen – KANTL)
Gunther De Vogelaer (FWO – UGent)
Magda Devos (UGent)
Johan Taeldeman (UGent)

(30)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 19 april 2007
From: "J.vanDriel" <J.vanDriel@let.ru.nl>
URL: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/04/070449.html
Subject: Sym: 0704.49: Symposium 'Door eeuwen heen' rond oratie van prof. dr. J. Oosterman, Nijmegen, vr 1 juni 2007

============================
Symposium ‘Door eeuwen heen’
============================

Op 1 juni om 15.45 houdt prof. dr. Johan Oosterman zijn oratie ‘In daz Niderlant gezoget’. Voorafgaand aan de oratie organiseren ondergetekenden een kleinschalig symposium, getiteld ‘Door eeuwen heen’. Op dit symposium zullen zowel historisch als modern letterkundigen spreken, maar niet met hun eigen specialisme als uitgangspunt. ‘Door eeuwen heen’ biedt modernisten de kans zich te buigen over een tekst of auteur behorend tot de historische letterkunde, terwijl historisch letterkundigen worden uitgenodigd zich te richten op een modern fenomeen. Met deze opzet hopen we bijeen te brengen wat de afgelopen decennia welhaast gescheiden disciplines zijn geworden. Tevens hopen we dat het doorbreken van periodegrenzen leidt tot gedurfde observaties en verfrissende discussies. Wij nodigen u hierbij uit voor dit symposium, waarvan het programma als volgt luidt:

11.45 Ontvangst met lunch
12.25 Opening dr. Joost van Driel en dr. Margit Rem
12.30 Prof. dr. Jos Joosten (Radboud Universiteit): ‘Een dichter speelt niet. Enkele aspecten van de versexterne poetica van J. van Boendale.’
12.45 Dr. Erik Kwakkel (University of Victoria): ‘De codicologie van het moderne boek.’
13.00 Dr. Odile Heynders (Universiteit van Tilburg): ‘”Where Thou art – that – is Home -” Een corresponderende lectuur van Emily Dickinson en Hadewijch.’
13.15 Discussie
13.30 Prof. dr. Wim van Anrooij (Universiteit Leiden): ‘Arnon Grunberg en de moderne media.’
13.45 Dr. Mathijs Sanders (Radboud Universiteit): ‘Via Villon.’
14.00 Prof. dr. Andre Hanou (Radboud Universiteit): ‘Heleen en Marlies: stout of spectatoriaal?’
14.15 Discussie
14.30 Thee
15.45 Oratie van prof. dr. Johan Oosterman in de aula

De middag wordt gehouden in een gebouw naast het Erasmusgebouw op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het betreft het Gymnasion (zaal GN3), Heyendaalseweg 141.

In verband met de lunch willen wij graag weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan Trix Verstraaten: B.verstraaten@let.ru.nl of door een briefje (onder vermelding van minisymposium Johan Oosterman) te sturen aan:

Secretariaat Nederlands
T.a.v. Trix Verstraaten
Radboud Universiteit
Postbus 9103
6500 HG Nijmegen

In de hoop van uw komst,
Met vriendelijke groet,
Joost van Driel (J.vandriel@let.ru.nl)
Margit Rem (m.rem@let.ru.nl)

(31)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  f.petiet@uva.nl (voor de evenementenagenda), Willem.Kuiper@uva.nl,  |
|  P.J.Verkruijsse@uva.nl, Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of    |
|  of naar P.A.Coppen@let.ru.nl                     |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0704.b --------------------------*