Neder-L, no. 0701.a

Subject: Neder-L, no. 0701.a
From:
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 15 Jan 2007 19:27:42 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0701.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0701.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Literair festival Weerwoord, wo 24 t/m  |
|           zo 28 januari 2007                 |
|          - Amsterdam: Lezing Justus van de Kamp 'Koosjer    |
|           Nederlands', zo 11 maart 2007            |
|          - Den Haag: Studiemiddag 150 jaar           |
|           publiekstijdschriften: Magazine!, vr 26 januari 2007|
|          - Utrecht: Woorden bij van Wegen: Adriaan van Dis &  |
|           Dirk Tanghe, ma 29 januari 2007           |
|          - Utrecht: Poeziecircus, zo 28 januari 2007      |
| (2) Vac: 0701.02: Vacature voor een lector Nederlandse Taalkunde aan de |
|          Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Muenster     |
|          (deadline: do 1 februari 2007)            |
| (3) Vac: 0701.03: Vacature voor een predoctoraal onderzoeker van 'De  |
|          diachronie van Nederlandse modale uitdrukkingen, in  |
|          het bijzonder de hulpwerkwoorden', Universiteit    |
|          Antwerpen (deadline: vr 2 februari 2007)       |
| (4) Vac: 0701.04: Vacature voor een AiO bij het project 'De religieuze |
|          emblematiek in de Zuidelijke en Noordelijke      |
|          Nederlanden', Universiteit Utrecht (deadline: ma 15  |
|          januari 2007)                     |
| (5) Rub: 0701.05: Hora est!: Joost Vrieler gepromoveerd op 12 januari  |
|          2007 te Utrecht                    |
| (6) Med: 0701.06: De Paarse Zetellezingen voorjaar 2007, Stedelijke   |
|          Openbare Bibliotheek Gent               |
| (7) Web: 0701.07: Taalschrift december 2006 verschenen         |
| (8) Web: 0701.08: Nieuwe titels DBNL, januari 2007           |
| (9) Lit: 0701.09: Pas verschenen: Roeland van Hout en Ton van de    |
|          Wijngaard (red.). Lang leve de dialecten.       |
|          Streektaalbeleid in Nederland. (Roermond 2006)    |
|(10) Lit: 0701.10: Pas verschenen: Astrid Lampe, Roland Sohier.     |
|          Mosselman Hallo. (Middelburg 2006)          |
|(11) Sym: 0701.11: Symposium 'Grotius, Tacitus and the "Annales et    |
|          Historiae de rebus Belgicis" (1612). The imitation of |
|          language and style', Nijmegen, vr 19 januari 2007   |
|(12) Sym: 0701.12: Symposium 'Historicide and Reiteration: Configuring  |
|          Arts and Sciences', Maastricht, vr 9 en za 10     |
|          februari 2007                     |
|(13) Col: 0701.13: Linguistisch Miniatuurtje CXVI: Gaan waarvoor je staat|
|(14) Col: 0701.14: Column 58 van Marc van Oostendorp: Hoe        |
|          streektaalfunctionarissen alles kapot maken      |
|(15) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           --------ma-15-januari-2007-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 januari 2007
From: F.Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070101.html
Subject: Rub: 0701.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


Amsterdam: diverse locaties

Literair festival Weerwoord, woensdag 24 januari t/m zondag 28 januari 2007.

 • In januari 2007 organiseren de Leidsepleintheaters voor de derde keer het literaire festival WEERWOORD. Een samenleving in verwarring – dat is het thema van het nieuwe toneelfeuilleton van Maria Goos. Een interessant thema voor WEERWOORD, het festival waarin het woord in al zijn facetten centraal staat: gezongen, gesproken, gefluisterd, geschreven, geschreeuwd en verbeeld. De literatuur is springlevend en WEERWOORD geeft ruim baan aan schrijvers uit Nederland, Belgie, Bosnie, Groot-Brittannie, Zuid- Afrika en de VS. Met een feestelijk programma rond dichter Leonard Nolens, een swingend gedichtenbal in Paradiso, theatervoorstellingen van de Nederlandse schrijvers Maria Goos en Jeroen Brouwers, een debat over hoe weerwoord te geven aan de beeldcultuur, een opwindende nacht rond porno en literatuur met Ilja Leonard Pfeijffer en gasten, met literaire klassiekers op muziek gezet en vertolkt door rasmusici van naam en faam, met poezie op straat, met Double Talk, maar ook met debutanten uit het nieuwe Europa, de nacht van Maria Goos, een lounge met debutanten en uitgevers, muzikale praatprogramma’s, een Zuid- Afrikaans kleinkunstfenomeen en tot slot een voorproef op de verfilming van Herman Brusselmans’ Ex-drummer. Zie voor meer informatie: http://www.leidsepleintheaters.nl/weerwoord.html.

Amsterdam, De Burcht – Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9

Lezing Justus van de Kamp ‘Koosjer Nederlands’, zondag 11 maart 2007, 14.00 uur.

 • Historicus en Jiddischist Justus van de Kamp spreekt over het boek dat hij samen met Jacob van der Wijk schreef, ‘Koosjer Nederlands. Joodse woorden in de Nederlandse taal.’ ‘Koosjer Nederlands’ is het grote woordenboek van Nederlandse judaismen, joodse woorden en uitdrukkingen die in Nederland zijn gebruikt nadat Portugees en Jiddisch als omgangstaal hadden afgedaan. Sommige daarvan zijn voor buitenstaanders ‘Hebreeuws’, andere zijn in bredere kring bekend, maar hebben betrekking op specifiek joodse zaken, weer andere zijn zo ingeburgerd dat ze vaak niet meer als ‘joods’ worden herkend.
  De eerste opgave van de samenstellers was het verzamelen van een tekstcorpus van meer dan 18.000 citaten. Steunend op dit uitgebreide bronnenmateriaal tonen de auteurs de geweldige variatie van dit bijzondere deel van onze taal. Bij elk lemma wordt verwezen naar vindplaatsen. Dit levert duizenden ontroerende, scherpe, geestige en verhelderende citaten op uit de Nederlandse literatuur van de laatste eeuwen. Van de Kamp zal bijzondere aandacht schenken aan woorden en uitdrukkingen ontleend aan het milieu van de diamantnijverheid.
  Entree EUR 5,00. Reserveren gewenst. Meer informatie: http://www.deburcht.org/.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5

Studiemiddag 150 jaar publiekstijdschriften: Magazine!, vrijdag 26 januari 2007, 13.00 uur – 17.00 uur.

 • Op vrijdag 26 januari 2007 organiseert De Koninklijke Bibliotheek samen met de projectgroep Tijdschriftstudies van het Huizinga Instituut en de redactie van TS Tijdschrift voor Tijdschriftstudies een studiemiddag rond de tentoonstelling en het gelijknamige boek: Magazine!
  Centraal staat de geschiedenis van 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften. Wetenschappers uit diverse disciplines geven hun visie op de rol van tijdschriften en tijdschriftenonderzoek. Daarnaast wordt een rondleiding gegeven over de tentoonstelling. Verder is er gelegenheid voor het uitwisselen van ideeen en uiteraard een afsluitende borrel.
  Sprekers: Marieke van Delft, Hestia Bavelaar, Hans Ester, Joke Hermes, Lotte Jensen.
  Kosten: 5 euro. Aanmelding en meer informatie: Marloes Huelsken (M.hulsken@let.ru.nl / +31 (0)24-361.28.26).

Utrecht: cafe Van Wegen, Lange Koestraat 15

Woorden bij van Wegen: Adriaan van Dis & Dirk Tanghe, maandag 29 januari 2007, 20.00 uur.

 • SLAU-redacteur Ed van Eeden spreekt met Adriaan van Dis over zijn nieuwe roman ‘De wandelaar’ die op 18 januari verschijnt. De titel van de roman is ontleend aan het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff. En dat gedicht zal bij wijze van opening van de avond worden voorgedragen door de Utrechtse theatermaker Dirk Tanghe. Dirk Tanghe zal ook nog een ander wandelgedicht voordragen, en wel het gedicht ‘Mijn stap is zo breed als het pad’ – uit ‘Totok’, de enige dichtbundel die Adriaan van Dis tot nu toe publiceerde. Toegang gratis.

Utrecht, Theatercafe Zindering in de Stadsschouwburg, Lucas Bolwerk 24

Poeziecircus, zo 28 januari 2007, 14.00 – 17.00 uur

 • Slamdichters treffen elkaar in een sprankelende slambattle van drie ronden. De winnaar ontvangt een prijs van 100 euro en gaat door naar de finale. Bovendien wordt zijn of haar beste gedicht op muziek gezet door huiscomponist Phinx. Juryvoorzitter Gina van den Berg, presentatie Victorine Plante. Meld je aan op zinderzlam@poeziecircus.nl. Een unieke plek om nieuw poetisch talent te worden of te ontdekken. Winnaars dit seizoen tot nu toe: David Boulee en Kaatje Wharton.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 10 januari 2007
From: Prof. Amand Berteloot <amand.berteloot@uni-muenster.de>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070102.html
Subject: Vac: 0701.02: Vacature: Lector Nederlandse Taalkunde aan de Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Muenster (deadline: do 1 februari 2007)

===================================================
Vacature Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Muenster
===================================================

Am Institut fuer Niederlaendische Philologie am Fachbereich 9 der Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Muenster ist zum 1. April 2007 die Stelle

einer Lektorin/eines Lektors (TV-L Entgeltgruppe 13)

auf zwei Jahre befristet zu besetzen.

Die zukuenftige Stelleninhaberin/der zukuenftige Stelleninhaber soll fuer das Fach Niederlaendisch in den Bereichen der Sprachausbildung und Sprachpraxis Lehrveranstaltungen im Umfang von 17 Wochenstunden abhalten. Es wird zudem erwartet, dass sich die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber an den Aufgaben der universitaeren Selbstverwaltung und an Pruefungen in allen relevanten Studiengaengen beteiligt.

Bewerbungsvoraussetzungen sind ein Hochschulabschluss, muttersprachliche Kenntnisse des Niederlaendischen und einschlaegige universitaere Lehrerfahrung. Die Bewerberin / der Bewerber sollte ihren / seinen Lebensmittelpunkt nicht im deutschen Sprachgebiet haben.

Bewerbungen von Frauen sind ausdruecklich erwuenscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befaehigung und fachlicher Leistung bevorzugt beruecksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gruende ueberwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Ihre vollstaendigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und akademischer Werdegang, Zeugnisse, Liste der durchgefuehrten Lehrveranstaltungen) richten Sie bitte bis zum 1. Februar 2007 schriftlich an den

Direktor des Instituts fuer Niederlaendische Philologie der Westfaelischen Wilhelms-Universitaet Prof. Dr. A. Berteloot Alter Steinweg 6/7 48143 Muenster

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Jan 2007 09:25:47 +0100 [14-01-07 09:25:47 CET]
From: Nuyts Jan <jan.nuyts@ua.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070103.html
Subject: Vac: 0701.03: Vacature voor een predoctoraal onderzoeker van 'De diachronie van Nederlandse modale uitdrukkingen, in het bijzonder de hulpwerkwoorden', Universiteit Antwerpen (deadline: vr 2 februari 2006)

===============================================================
Vacature predoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen
===============================================================

<FONT SIZE=-1>[Opmerking: Het onderstaande is bijna identiek aan een vacaturetekst die in december via een aantal kanalen is verspreid. In de huidige vacature gaat het echter niet om dezelfde positie, maar om een tweede positie naast de inmiddels na de vorige vacature benoemde onderzoeker. Kandidaten die bij de vorige sollicitatie niet succesvol waren zijn uiteraard vrij zich opnieuw kandidaat te stellen.]</FONT>

In het Departement Taalkunde (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) van de Universiteit Antwerpen is er een vacante positie van predoctoraal onderzoeker (licentiaat of MA). Het gaat om een positie van maximaal 3 jaar en 10 maanden, beginnend op 1 maart 2007 en eindigend uiterlijk op 31 december 2010. De aanstelling gebeurt in het statuut van Dehousse-bursaal (zie http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=ONDERZK&n=41458).

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij onderzoek verricht in het kader van een onderzoeksproject (gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen) over het thema ‘De diachronie van Nederlandse modale uitdrukkingen, in het bijzonder de hulpwerkwoorden’. De bedoeling is dat zij/hij in de loop van de aanstelling een proefschrift maakt over een aspect van dit projectthema.

Moedertaalkennis van het Nederlands en een met succes voltooide universitaire (of gelijkgestelde) opleiding met een linguistische klemtoon (d.w.z., met een substantieel aandeel vakken algemene taalkunde, Nederlandse taalkunde of taalkunde van een andere taal) zijn essentieel. Een degelijke opleidingsachtergrond op het gebied van de (interactie tussen) semantiek en syntaxis, corpusonderzoek, en/of oudere stadia van het Nederlands is gewenst.

Wil u zich kandidaat stellen, dan stuurt u een CV (met details over opleiding, publicaties, enz.), een sollicitatiebrief, en de naam en het adres (met emailadres en telefoonnummer) van 2 referentiepersonen, ofwel elektronisch (brief en CV in PDF-formaat) naar jan.nuyts@ua.ac.be, ofwel (enkel indien elektronische indiening niet mogelijk is) per gewone post naar:

Prof. Dr. Jan Nuyts
Universiteit Antwerpen
Departement Taalkunde
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
B-2610 Wilrijk – Belgie

De uiterste indiendatum (datum van ontvangst!) is: vrijdag 2 februari 2007.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Prof. Dr. Jan Nuyts, telefonisch (0032/3/820.27.61) of via email (jan.nuyts@ua.ac.be). (Maar niet bereikbaar voor toelichting van 25 tot 31 januari.)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 22 Dec 2006 15:25:54 +0100
From: "Stronks, Els" <Els.Stronks@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070104.html
Subject: Vac: 0701.04: Vacature voor een AiO bij het project 'De religieuze emblematiek in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden', Universiteit Utrecht (deadline: ma 15 januari 2007)

================
Vacature Utrecht
================

Bij het Instituut Nederlandse Taal en Cultuur van Universiteit Utrecht komt een AiO-positie vrij voor 4 jaar met een aanstellingsomvang van 0,9 fte, in het kader van het NWO/FWO project “De religieuze emblematiek in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden”.

Contactpersoon: dr. E. Stronks

Nadere informatie: http://emblems.let.uu.nl/aio_pia_desideria.pdf

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 december 2006
From: OSL <osl@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070105.html
Subject: Rub: 0701.05: Hora est!: Joost Vrieler gepromoveerd op 12 januari 2007 te Utrecht

========================================================
Hora est!
Joost Vrieler gepromoveerd op 12 januari 2007 te Utrecht
========================================================

Op vrijdag 12 januari 2007 is gepromoveerd: Joost Vrieler: Het Poetisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten Promotor(es): prof. dr. E.M.P. van Gemert, dr. M.E. Meijer Drees

Pamfletten vormden in de zeventiende-eeuwse Republiek het medium bij uitstek om snel op actuele ontwikkelingen te reageren. Ze zijn dan ook tot dusver overwegend onderwerp van historisch onderzoek geweest. Teksten in pamfletten bevatten echter niet uitsluitend een weerslag van historische feiten. De talrijk aanwezige literaire vormen, maken van pamfletten waardevolle, maar grotendeels onaangeboorde bronnen voor de literatuurgeschiedenis. In ruim een kwart van de zeventiende-eeuwse pamfletten bevond zich poezie.

In het onderzoek van Joost Vrieler staat de functie van drie vaak beoefende poetische genres centraal: sonnetten, liederen en echolyriek. Deze gedichten hadden niet uitsluitend esthetische doelstellingen: ze wilden overtuigen, blameren, prijzen of tot actie oproepen, en op die manier invloed uitoefenen op de openbare meningsvorming. Door middel van historische toelichting en retorische analyses wordt in dit proefschrift de functie van poezie in pamfletten beschreven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de drie genres in pamfletten.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 21 december 2006
From: Jeannine D'hondt <Jeannine.Dhondt@Gent.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070106.html
Subject: Med: 0701.06: De Paarse Zetellezingen voorjaar 2007, Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent

==================================
Paarse Zetellezingen voorjaar 2007
==================================

De Paarse Zetellezingen, gesprekken op het middaguur over Cultuur, Literatuur en Geschiedenis

Griet Pauwels interviewt:

op 25 januari 2007: Bart Meuleman (dichter)

op 15 februari 2007: Chris De Stoop (journalist)

op 8 maart 2007: Pat van Beirs en Jean-Claude Van Rijckeghem (jeugdauteurs)

op 29 maart 2007: Pol Van Assche (tango)

Alle lezingen vinden plaats in de Achilles Musschezaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent (Zuid, Graaf van Vlaanderenplein 40, Gent)

Informatie:

E-mail: bibliotheek.pr@gent.be
Internet: http://www.gent.be/bibliotheek
Telefoon: +32-9-2667000, fax: +32-9-2667049

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 8 januari 2007
From: Taalunie <taalschrift@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070107.html
Subject: Web: 0701.07: Taalschrift december 2006 verschenen

====================================
Taalschrift december 2006 verschenen
====================================

De nieuwe editie van Taalschrift is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
“Kennis en vaardigheden sluiten elkaar niet uit”

“Je kunt kennis en vaardigheden niet tegen elkaar afwegen zoals prei en wortelen”, zegt Jan T’Sas. “In modern onderwijs zijn beide noodzakelijk. Maar niet alle leraren (willen) weten hoe ze dat moeten aanpakken.” Daarmee reageert hij op het ‘kennisalarm’; dat na Nederland ook Vlaanderen beroert en waarbij vanuit sommige hoeken wordt gepleit voor de terugkeer van het pure geheugenwerk. Reageer in het discussieforum van Taalschrift.

 • Jan T’Sas, hoofdredacteur Taalschrift

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/001344.html

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onder de column.


REPORTAGE
“Vengeance is mine”, riep Barbie plots

Wie een speelgoedwinkel binnenloopt, merkt het meteen: steeds meer speelgoed ‘spreekt’ of beweert interactief te zijn. Kinderen vinden dat praatspeelgoed vaak fantastisch en (groot)ouders laten zich gemakkelijk verleiden het te kopen. Maar is al dat speelgoed wel zo educatief? Stimuleert het daadwerkelijk de taalontwikkeling van een kind of zijn dat vooral verkooppraatjes? En wat kramen poppen soms uit? Alexandra De Laet ging voor Taalschrift op onderzoek uit.

 • Tekst: Alexandra De Laet; foto’s: Gert Swinnen

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/001343.html

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 2 januari 2007
From: DBNL <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070108.html
Subject: Web: 0701.08: Nieuwe titels DBNL, januari 2007

================================
Nieuwe titels DBNL, januari 2007
================================

 • Robert Anker, Goede manieren
 • Cor van Bree, Historische Grammatica van het Nederlands
 • Cornelis de Bruyn, Reizen over Moskovie
 • De Gids. Jaargang 3
 • Joan de Grieck, Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw
 • Jan van Hoogstraten, Zegepraal der goddelyke liefde
 • Michiel van Kempen (samenstelling), Nieuwe Surinaamse verhalen
 • Jan Luyken, Jezus en de ziel
 • Paul Marlee, Proefkonijn
 • Georgette de Montenay, Cent emblemes chrestiens
 • Ruud Mungroo, Tata Colin
 • Jit Narain, Dal Bhat Chatni
 • Ons Erfdeel. Jaargang 39 (1996)
 • Anil Ramdas, De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea
 • Rene de Rooy, Verworpen vaderland
 • A.C.J. de Vrankrijker, De grenzen van Nederland
 • Jacob van Zevecote, Gedichten
  Zie ook: http://www.dbnl.org/nieuws/opl012007.htm

Nieuwe gedichten januari 2007

http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Charles Ducal, ‘Onvindbaar (voor het jarige konijn)’

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 5 januari 2007
From: Ton van de Wijngaard <H.van.de.wijngaard@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070109.html
Subject: Lit: 0701.09: Pas verschenen: Roeland van Hout en Ton van de Wijngaard (red.). Lang leve de dialecten. Streektaalbeleid in Nederland. (Roermond 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Roeland van Hout en Ton van de Wijngaard (red.),: Lang leve de dialecten. Streektaalbeleid in Nederland. Roermond, Bureau Streektaal Nederlands- Limburg/Uitgeverij TIC, 2006. 110 blz.; EUR 12,50; ISBN 90-78407-11-5

Op 16 juni 2006 werd in de Statenzaal van het Gouvernement van de Provincie Limburg de Eerste Nationale Streektaalconferentie gehouden. De conferentie was een initiatief van de Raod veur ’t Limburgs en Bureau Streektaal Nederlands-Limburg, in samenwerking met de Provincie Limburg. Aanleiding voor het organiseren ervan was het besluit van Provinciale Staten van Limburg om structureel een voorziening in het leven te roepen voor de Limburgse streektaal. Sprekers op de dag waren: mw. O. Wolfs, Gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Limburg, drs. W. van Gelder, Commissaris van de Koningin in Zeeland, drs. L. van Nistelrooij, Europarlementarier, W. Luijendijk, Gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Noord-Brabant, prof.dr. K. Jaspaert, Oud-voorzitter Nederlandse Taalunie, prof.dr. J. Kroon, Universiteit van Tilburg en J. Braun, lid van de Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise.

De lezingen van de dag zijn en een verslag van de paneldiscussie uit het middagprogramma zijn nu samengebracht in een publicatie. Het boek geeft een goed inzicht in de vele facetten van de streektaal: streektaalstimulering (streektaal als thuistaal, streektaal als tweede taal), streektaalcultuur, streektaalgebruik in officiele situaties (provinciale staten, gemeenteraden), streektaal op radio en tv, streektaal in het onderwijs, streektaal in grensregio’s. De verschillende auteurs belichten bovendien de verschillende perspectieven (lokaal/gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees, en als voorbeeld, als casus, het Letzebuergesch in Luxemburg). Die veelheid van inzichten kan een nuttige bijdrage leveren aan nieuw te formuleren streektaalbeleid, niet alleen in Limburg, maar ook in andere provincies waar de streektaal een belangrijke drager van de regionale identiteit vormt.

(Noot van de redactie: zie ook de column die Marc van Oostendorp schreef naar aanleiding van dit boek: Neder-L 0701.14.)

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 januari 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070110.html
Subject: Lit: 0701.10: Pas verschenen: Astrid Lampe, Roland Sohier. Mosselman Hallo. (Middelburg 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Astrid Lampe, Roland Sohier: Mosselman Hallo. Plaats, Middelburg, 2006 (SlibreeksGroot; 119). 64 blz.; EUR 9,00; ISBN 90-6354-123-6

‘Mosselman hallo’ is een coproductie van de dichteres Astrid Lampe en de tekenaar Roland Sohier. Het is tot stand gekomen tijdens hun verblijf in het kunstenaarscentrum de Willem3 te Vlissingen. Lampe geeft haar impressies van de stad en de zee weer op haar eigen manier. De lezer moet haar prozagedicht ondergaan. De tekenaar Roland Sohier vervaardigde 28 tekeningen van een zeemeermin, die gezien kunnen worden als een aanvulling op de mosselman. In ‘Mosselman hallo’ zijn 14 van zijn tekeningen opgenomen. Sohier maakte gebruik van potlood, pen en ballpoint en de tekeningen werden uit verschillende papiersoorten samengesteld. Het resultaat is een bijzondere en mooie uitgave. Voor meer informatie: http://www.slibreeks.nl

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 7 januari 2007
From: J.H. Waszink <j.waszink@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070111.html
Subject: Sym: 0701.11: Symposium 'Grotius, Tacitus and the "Annales et Historiae de rebus Belgicis" (1612). The imitation of language and style', Nijmegen, vr 19 januari 2007

==================================================================
Symposium: Grotius, Tacitus and the ‘Annales et Historiae de rebus Belgicis’ (1612). The imitation of language and style
==================================================================

One-day symposium organised by the Research group Antiquity of the Institute for Historical, Literary and Cultural Studies of the Radboud Universiteit Nijmegen and the National Research School in Classical Studies in the Netherlands (OIKOS)

19 januari 2007, 10:00h-18:00
Location: Huize Heyendaal, Schrijenkamer
Geert Grooteplein Noord 9 (near Radboud Hospital), Nijmegen
Public transport: from Nijmegen CS, bus lines 3, 9, 10, 83, 84, 255

Papers last approximately 45 min., followed by appr. 15 min. of discussion

10:00 Welcome & coffee
10:20-10:30 opening
10:30-11:30 Marc van der Poel (Radboud Universiteit Nijmegen): ‘Tacitean elements in Grotius’ narrative of the capture of Breda by Maurice of Nassau (Historiae, book 2)’
11:30-12:30 Daan den Hengst (Universiteit van Amsterdam): ‘Naturalis Sermonis Pulchritudo’
12:30-14:00 lunch
14:00-15:00 Cynthia Damon (Amherst College, USA): ‘Tacitean Readings, Tacitean Writings’
15:00-16:00 Jan Waszink, (Radboud Universiteit Nijmegen): ‘Composition & Chronology in the ‘Annales”
16:00-17:00 Jacob Soll (Rutgers University, USA): ‘Hugo Grotius and the Typology of Tacitean Historiography’
17:00-17:30 General discussion
17:30 drinks, dinner

Participation/Deelname
Participation is free (except lunch (EUR 5) and dinner). Please write to Jan Waszink
Deelname is gratis (bijdrage voor de lunch EUR 5; diner op eigen kosten); aanmelden bij Jan Waszink

Information/Informatie en aanmelding bij Jan Waszink: j.waszink@let.ru.nl
Radboud Universiteit, Faculteit Letteren, afdeling GLTC Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 januari 2007
From: Huizinga Instituut <huizinga-fgw@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070112.html
Subject: Sym: 0701.12: Symposium 'Historicide and Reiteration: Configuring Arts and Sciences', Maastricht, vr 9 en za 10 februari 2007

=====================================================================
Symposium: Historicide and Reiteration: Configuring Arts and Sciences
=====================================================================

Studenten Service Centrum
Bonnefantenstraat 2
Dittrich zaal
6211 KL Maastricht

Keynote speakers:

Pnina G. Abir-Am, historian of 20thc science. Editor of ‘Commemorative Practices in Science: Historical Perspectives on the Politics of Collective Memory, Osiris ‘ 14 (1999))

Sian Ede, art historian. Author of ‘Art & Science’ (2004); editor of ‘Strange and Charmed: Science and the Contemporary Visual Arts’ (2000)

Julia Reid, history of literature. Author of Robert Louis Stevenson, ‘Science, and the Fin-de-Siecle’ (2006)

Organized by: Faculty of Arts and Social Sciences, University of Maastricht

The organizing committee:

Rene Gabriels, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Culture, Maastricht University

Geert Somsen, Department of History, Faculty of Arts and Culture, Maastricht University

Elisabeth Wesseling, Department of Literature and Art, Faculty of Arts and Culture, Maastricht University

Robert Zwijnenberg, Department of Literature and Art, Faculty of Arts and Culture, Maastricht University, Department of the History of Art, Leiden University

More information:

http://pgabiram.scientificlegacies.org/doc/Maastricht.Symposium.Histori cide.and.Reiteration.02.2007.pdf

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 januari 2007
From: Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070113.html
Subject: Col: 0701.13: Linguistisch Miniatuurtje CXVI: Gaan waarvoor je staat

===============================
Linguistisch Miniatuurtje CXVI:
Gaan waarvoor je staat
====================================

Ik hoorde het afgelopen woensdag, in een uitzending over professor Pieter van Vollenhoven: ‘Hij gaat waarvoor hij staat’. Een van zijn vrienden zei dat. Mooi gezegd! Het is volmaakt duidelijk wat hier bedoeld wordt, en het klinkt ook nog eens lekker. Beknopt, strak. Ik snap alleen niet hoe dat komt.

Er is iets samengetrokken in die zin, zoveel is duidelijk. ‘Hij gaat voor datgene waar hij voor staat’, zou je heel uitgebreid kunnen zeggen, maar dat klinkt al meteen een stuk wolliger, stroef, bijna onbeholpen.

Eigenlijk zou het andersom moeten zijn: de uitgebreide versie zou een stuk beter moeten klinken dan die samengetrokken versie. Waarom? Omdat er niets klopt van die samentrekking. Die kan helemaal niet.

Die constructie met aanwijzend voornaamwoord ‘datgene’ en bijvoeglijke bijzin ‘waar hij voor staat’, of ‘waarvoor hij staat’, die zou je best kunnen samentrekken tot ‘waarvoor hij staat’. Zou je zeggen. Maar het klinkt voor geen meter: wel in ‘Ik weet niet waarvoor hij staat’, maar niet in ‘Ik ben het niet eens met waarvoor hij staat’, en ook niet in ‘Waarvoor hij staat verbaast mij’. Hoe komt dat?

Ik denk dat er in het goed klinkende ‘Ik weet niet waarvoor hij staat’ helemaal niets samengetrokken is. Ik denk dat ‘waarvoor’ daar geen betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord met ingesloten antecedent is, maar een ‘vragend’ voornaamwoordelijk bijwoord. ‘Ik weet niet hoe hij denkt, ik weet niet wie hij is, ik weet niet waarvoor hij staat’. Vragend, niet betrekkelijk. In een context waarin die vraag niet kan, daar kan die bijzin ook niet. ‘Ik denk waarvoor hij staat’ kan niet, omdat het lijdend voorwerp van ‘denken’ geen vraagzin kan zijn: ‘ik denk wie hij is’.

Ook ‘voor datgene’ kun je volgens mij helemaal niet samentrekken. Je kunt wel een zin hebben als ‘Ik ben bang voor datgene wat hij zal doen’, maar daar kun je absoluut niet van maken ‘Ik ben bang waarvoor wat hij zal doen’, of ‘Ik ben bang waarvoor hij zal doen’. Allebei onmogelijke zinnen, dat zal iedereen met me eens zijn.

Dat is allemaal goed en wel, je kunt ‘datgene waarvoor’ niet samentrekken en ‘voor datgene’ al helemaal niet, maar waarom klinkt ‘Hij gaat waarvoor hij staat’ dan niet heel erg slecht? Is het soms een vraagzin waarin een voorlopig voorzetselvoorwerp is weggelaten? ‘Hij gaat ervoor waarvoor hij staat’, en dan ‘ervoor’ weglaten?

Helaas, ook dat lijkt geen oplossing. Je kunt misschien wel hebben ‘Hij gaat ervoor dat hij de hoofdprijs wint’, al klinkt dat ook niet helemaal je dat, maar in ieder geval is dan ‘dat hij de hoofdprijs wint’ geen vraagzin. En je kunt daar ook helemaal geen vraagzin hebben: ‘Hij gaat ervoor hoe hij het wil doen’ is weer kouwe rillingen over je taalrug.

Maar wat is dat dan voor een rare zin, ‘Hij gaat waarvoor hij staat’? Is het soms een geisoleerd geval? Maar nee, bij nader inzien kun je die samentrekking vrij algemeen hebben in een soort “herhalingsconstructie”, waarbij je het werkwoord uit de hoofdzin in de bijzin herhaalt: ‘Hij staat waarvoor hij staat, ik ben bang waarvoor iedereen bang is, je moet rekenen waarop niemand rekent, ik kijk uit waarnaar jij ook uitkijkt’. Je kunt wel zeggen dat het allemaal een beetje wringt, maar echt radicaal onmogelijk lijkt het me niet.

Ook de “halve” samentrekking is in die gevallen mogelijk: ‘Hij staat daarvoor, waarvoor hij staat, ik ben bang daarvoor, waarvoor iedereen bang is, je moet daarop rekenen waarop niemand rekent, ik kijk daarnaar uit, waarnaar jij ook uitkijkt’. Dat is geen voorlopig voorwerpconstructie (dan zou het ‘ervoor’, ‘erop’ en ‘ernaar’ moeten zijn), maar een soort, ja wat is het? Een soort ‘rechts-dislocatie’, denk ik.

Je kunt het nog wel ‘beschrijven’. Je kunt zeggen, in een constructie met aanwijzend voornaamwoordelijk bijwoord en een bijzin met betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord kun je een soort “betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord met ingesloten antecedent” maken door het aanwijzend voornaamwoordelijk bijwoord weg te laten. Dat kan alleen als de partikels (de voorzetsels waarmee de voornaamwoordelijke bijwoorden gemaakt zijn) overeenkomen. Ook moet het werkwoord in hoofd en bijzin hetzelfde zijn, want ‘Ik wacht waarop jij rekent’ klinkt weer een stuk minder. Dat kun je best zo zeggen. Maar hoe dat dan werkt, en waarom dat kan, is volslagen onduidelijk.

Ik snap het dus niet. Het valt in elke grammaticale analyse door de mand, het is aan alle kanten fout, maar het klinkt heerlijk. ‘Hij gaat waarvoor hij staat’. Zeg het drie keer voor de spiegel en je bent verkocht. Laat de grammatici maar lekker uitzoeken hoe het kan. Ik ga ervoor.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 7 januari 2007
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070114.html
Subject: Col: 0701.14: Column 58 van Marc van Oostendorp: Hoe streektaalfunctionarissen alles kapot maken

===============================================
Column 58 van Marc van Oostendorp:
Hoe streektaalfunctionarissen alles kapot maken
===============================================

Ziet er een kiezer nu al reikhalzend uit naar de provinciale verkiezingen op 7 maart om de bestuurders in de provinciehoofdstad eindelijk uitbundig op de schouders te kunnen slaan vanwege het heilzame werk van de afgelopen vier jaar? Het is vast nuttige arbeid, gemeentebesturen coordineren en supervisie uitvoeren over de aanleg van provinciale wegen, maar warme gevoelens maakt het doorgaans niet los.

De provinciebesturen hebben er de afgelopen jaren een oplossing op gevonden: iedere provincie, zo lijkt het wel, heeft zijn eigen streektaal en zijn eigen streekcultuur. En een regio die een eigen taal heeft, zo’n regio moet volgens de geijkte formule van ‘een taal = een natie’ wel een eigen bestuur hebben. Dat bestuur moet dan wel iets doen ter bescherming van de eigen taal en cultuur, en dus zijn er de afgelopen jaren in alle provincies buiten de Randstad streektaalfunctionarissen aangesteld – mensen die rechtstreeks of iets minder rechtstreeks door de provincie worden betaald om activiteiten voor het dialect te ontplooien.

Voor zover ik het kan overzien, doen die streektaalfunctionarissen geen slecht werk. Ze helpen individuen en groepjes die dialectwoordenboeken maken of een dialectfestival willen organiseren, ze geven praatjes op de regionale radio, ze stellen lespakketten samen waarmee kinderen op school iets wordt geleerd over de geschiedenis en de achtergrond van hun dialect. Misschien zijn er mensen die over dat soort werk hun schouders ophalen; maar zouden er ook mensen zijn die het schadelijk vinden?

Ja, zulke mensen zijn er. Dat blijkt uit het boekje ‘Lange leve de dialecten. Streektaalbeleid in Nederland’, dat Roeland van Hout en Ton van de Wijngaard samenstelden naar aanleiding van de ‘eerste nationale streektaalconferentie’ die vorig jaar juni plaatshad in Maastricht. In het boekje komen allerlei mensen aan het woord die op de een of andere manier met het dialectbeleid te maken hebben: politici en wetenschappers, hoewel opvallend de streektaalfunctionarissen tijdens die conferentie zwegen.

De interessantste bijdrage vind ik die van Koen Jaspaert en Sjaak Kroon, twee gevestigde sociolinguistische onderzoekers die bovendien de afgelopen jaren een forse stempel hebben kunnen drukken op het streektaalbeleid in ons taalgebied – Jaspaert onder andere als Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie, en Kroon onder andere als lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Het zijn dus onderzoekers die hebben laten zien dat ze vuile handen durven maken in het beleid, en uit hun essay ‘Dialectbeleid: meer antwoorden dan vragen?’ blijkt dat ze niet bang waren om tijdens de streektaalconferentie op de tenen van de meeste aanwezigen te gaan staan. Verderop in de bundel staat een verslag van de discussie waaruit blijkt dat slechts een persoon het met Jaspaert en Kroon eens was.

Het is dan ook een prikkelend betoog dat de twee houden: ze vinden streektaalbeleid niet alleen zinloos, ze betogen dat het zelfs kwaad doet. Ze nemen daarbij twee concrete beleidsinstrumenten in het visier: de instelling van streektaalfunctionarissen en het Europese Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden. Het laatste is een begin jaren negentig door de Nederlandse overheid getekend document. In eerste instantie werd het van toepassing verklaard op het Fries, inclusief een pakket aan maatregelen op het gebied van onder andere het onderwijs en de omroep. Na politieke druk werden twee streektalen – het Limburgs en het in de noordoostelijke provincies gesproken Nedersaksisch – op een wat lichtere manier erkend: zonder het pakket aan overheidsmaatregelen en dus feitelijk op een nagenoeg symbolische wijze. Ook het Jiddisch en de zigeunertalen Roma en Sinti zijn in die lichtere vorm erkend. Een aanvraag van de provincie Zeeland voor erkenning van het Zeeuws is enkele jaren geleden, na een negatief advies van de Nederlandse Taalunie, door minister Remkes van Binnenlandse Zaken afgewezen.

Waarom keren Jaspaert en Kroon zich tegen het voeren streektaalbeleid? Samengevat beweren ze dat het niet nodig is en dat het zelfs verkeerd uit kan pakken. Het is niet nodig: aan de hand van cijfers laten de auteurs zien dat het met de Nederlandse dialecten helemaal niet per se rampzalig slecht gaat, en dat de erkenning en de aanstelling van streektaalfunctionarissen weinig meetbaar effect hebben gehad.

De schadelijkheid zit hen er volgens Jaspaert en Kroon in dat officiele erkenning en officieel beleid een wankel evenwicht in de relatie tussen standaardtaal en dialect kan verstoren. In een gezonde situatie gebruiken mensen de standaardtaal voor hun officiele en formele communicatie en het dialect in informele contacten. Allebei de talen hebben daarmee hun eigen waarde: ze laten elkaar ongemoeid. Wanneer we nu de streektaal een semi- officiele functie geven, haar gaan onderwijzen op de scholen, gebruiken in vergaderingen van de Gedeputeerde Staten of op straatnaambordjes schrijven, creeren we wel concurrentie en die verliest het dialect geheid. Bovendien creeren we zo ineens twee groepen dialectsprekers: zij die het ‘correcte’ ‘officiele’ dialect spreken, en zij die dat niet doen. Een maatregel die bedoeld is om discriminatie tegen te gaan, verkeert zo in zijn tegendeel.

Dat klinkt op het eerste gehoor redelijk, en toch klopt het niet. In de eerste plaats zijn de zorgen van Jaspaert en Kroon wel erg vanuit de studeerkamer geformuleerd. De erkenning voor het Nedersaksisch en het Limburgs is nu ongeveer een decennium een feit: zijn de door de geleerden gevreesde effecten ook opgetreden in die regio’s? Niemand heeft het onderzocht, maar ik durf te voorspellen dat dit niet het geval is. Dialectsprekers zijn hun Limburgs of Twents heus niet minder gezellig gaan vinden omdat het af en toe in een raadszaal gebruikt wordt, of omdat er boeken in geschreven worden. Van discriminatie van mensen die een ‘verkeerd’ dialect zouden spreken, heb ik ook nog nooit gehoord. Jaspaert en Kroon wijzen op de onverkwikkelijke discussie over ‘wat de regels van het Algemeen Geschreven Limburgs’ is, maar ze vergeten erop te wijzen dat die discussie gevoerd is door een zo marginaal groepje, dat zelfs de lezers van ‘Lang leve de dialecten’ niet zullen weten over wie het gaat.

Geen enkel van de nare effecten van het streektaalbeleid heeft zich dus feitelijk voorgedaan. Daarbij komt dat Jaspaert en Kroon niet erg duidelijk maken waar ze precies de grens leggen. Volgens dezelfde redenering zou je het ook als een vergissing kunnen zien om het Fries te erkennen of te stimuleren: schadelijk voor de wendbaarheid voor het Fries! In het betoog zou je zelfs een argument kunnen vinden om de Nederlandse standaardtaal op te geven. We worden in bepaalde (internationale, formele) situaties toch al gedwongen om Engels te gebruiken – waarom zouden we het verschil in functie tussen de twee talen dan niet duidelijk markeren door het Nederlands – in de praktijk voor de meeste Nederlands de omgangstaal, omdat zij helemaal geen streektaal meer spreken – alleen nog informeel te gebruiken? Ik vermoed dat Jaspaert en Kroon niet zo ver zouden willen gaan; maar ik begrijp niet wat daarvoor de argumenten zijn.

De schadelijkheid van het streektaalbeleid lijkt me dus vooral theoretisch. Maar is het werk van die streektaalfunctionarissen en de erkenning van de streektalen dan niet toch in ieder geval zinloos? Ook dat geloof ik niet. In de praktijk zijn de Nederlandse streektaalfunctionarissen redelijke mensen die hun functie vooral gebruiken om hun provinciegenoten – dialectsprekers, schoolkinderen, bestuurders – te laten nadenken over taalvariatie: ze nemen misverstanden weg zoals dat je dom bent als je plat praat, ze geven inzicht in de microverschillen die zich in iedere regio voordoen, ze geven een inkijkje in de geschiedenis. Helaas zijn de meeste mensen op dit soort gebieden totaal onwetend, en het kan dan ook geen kwaad als er wat geld wordt gestoken in het kweken van wat meer kennis en begrip voor zoiets cruciaal menselijks als de taal – ook niet als politici dat doen uit oneigenlijke motieven.

Helaas bieden Jaspaert en Kroon geen alternatieven en het is ook moeilijk om te bedenken wat deze zouden moeten zijn. Als het gaat om regionale variatie, is de provincie misschien wel de meest aangewezen bestuurslaag om een en ander goed te regelen: dicht genoeg bij de inwoners om inzicht te kunnen bieden in de reikwijdte van de taalvariatie in het eigen gebied en groot genoeg om er ook iets aan te kunnen doen. Misschien moeten de provincies in de Randstad ook maar zo snel mogelijk een taalvariatiefunctionaris instellen. De bestuurder die dat voorstelt, ga ik op 7 maart uitbundig op de schouders slaan.

Roeland van Hout en Ton van de Wijngaard. ‘Lange leve de dialecten. Streektaalbeleid in Nederland.’ Maastricht: Uitgeverij TIC, 2006. (Zie ook de boekaankondiging in Neder-L 0701.09, hierboven.)

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  f.petiet@uva.nl (voor de evenementenagenda), Willem.Kuiper@uva.nl,  |
|  P.J.Verkruijsse@uva.nl, Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of    |
|  of naar P.A.Coppen@let.ru.nl                     |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0701.a --------------------------*