Neder-L, no. 0606.a

Subject: Neder-L, no. 0606.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 17 Jun 2006 20:09:19 +0200
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0606.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0606.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Bart Van Loo over zijn recente 'Parijs  |
|           retour. Literaire reisgids voor Frankrijk', di 20  |
|           juni 2006                      |
|          - Den Haag: Tentoonstelling 'Een droom van een boek; |
|           de betoverende kracht van de Hypnerotomachia    |
|           Poliphili', za 23 september 2006 - zo 7 januari 2007|
| (2) Med: 0606.02: Overleden: Jo Daan (1910-2006)            |
| (3) Rub: 0606.03: Hora est! Promoties M. Schreuder op do 15 juni 2006, |
|          M.C. van der Waal op do 22 juni 2006 en M.Z. Zempleni |
|          op do 22 juni 2006, alledrie in Groningen       |
| (4) Med: 0606.04: Jeannine Beeken nieuwe directeur Instituut voor    |
|          Nederlandse Lexicologie per 1 februari 2007      |
| (5) Med: 0606.05: 15e Bert van Selm-lezing door Jeroen Salman, Leiden, |
|          di 5 september 2006                  |
| (6) Med: 0606.06: Gezocht: freelancemedewerkers voor UittrekselBank op |
|          internet                       |
| (7) Med: 0606.07: Evaluatie van de website van de TST-centrale in ruil |
|          voor boekenbon                    |
| (8) Web: 0606.08: Nieuws van de dbnl: oplevering teksten juni 2006   |
| (9) Web: 0606.09: Artikel Paardekooper op neerlandistiek.nl       |
|(10) Sym: 0606.10: Dag van de Friese Taalkunde 2006, Leeuwarden, vr 27  |
|          oktober 2006 (Call for Papers)            | 
|(11) Lit: 0606.11: Pas verschenen: Bart Van Loo. Parijs retour. Literaire|
|          reisgids voor Frankrijk. (Amsterdam/ Antwerpen 2006) |
|(12) Lit: 0606.12: Pas verschenen: Voortgang, jaarboek voor de      |
|          Neerlandistiek, deel 23                |
|(13) Lit: 0606.13: Pas verschenen: Pieter van Reenen. In Holland staat  | 
|          een "Huis". Kloekes expansietheorie met speciale   |
|          aandacht voor de dialecten van Overijssel.      |
|          (Amsterdam/Muenster 2006)               |
|(14) Lit: 0606.14: Pas verschenen: Harrie Scholtmeijer. Morn! Taalgids  |
|          Overijssel. (Assen, 2006)               |
|(15) Lit: 0606.15: Pas verschenen: Michiel van Kempen. Vluchtwegen.   |
|          (Breda 2006)                     |
|(16) Lit: 0606.16: Pas verschenen: Jan van Beverley. Editie, vertaling, |
|          inleiding en lessuggesties voor het voortgezet    |
|          onderwijs door Bas Jongenelen. (Tilburg 2006)     |
|(17) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -----------za-17-juni-2006-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 10 juni 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060601.html
Subject: Rub: 0606.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Maison Descartes, Vijzelgracht 2A.

Ontmoeting met Bart Van Loo, die zal spreken over zijn recente ‘Parijs retour. Literaire reisgids voor Frankrijk’, dinsdag 20 juni 2006, 20.00 uur.

 • Maison Descartes en Uitgeverij Meulenhoff nodigen u uit voor een avond met Bart Van Loo. In mei 2006 verscheen Van Loo’s ‘Parijs retour. Literaire reisgids voor Frankrijk’, het tweede deel van zijn Frankrijktrilogie; nadere informatie over ‘Parijs retour’ is overigens verderop in dit nummer te vinden in artikel 0606.11 (http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060611.html). Op dinsdagavond 20 juni zal Van Loo in het Maison Descartes zijn recente boek toelichten en enkele vragen beantwoorden van Margot Dijkstra. Gelieve uw komst te bevestigen: d.bourgois@maisondescartes.nl of +31 (0)20-531.95.35.

DEN HAAG, Museum Meermanno, Prinsessegracht 30

Tentoonstelling Poliphili, 23 september 2006 – 7 januari 2007.

 • Tentoonstelling ‘Een droom van een boek; de betoverende kracht van de Hypnerotomachia Poliphili’, waarvan onlangs de Nederlandse vertaling verscheen.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: donderdag 15 juni 2006 22:42
From: Marc van Oostendorp <Marc.van.Oostendorp@Meertens.KNAW.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060602.html
Subject: Med: 0606.02: Overleden: Jo Daan (1910-2006)

=================
Jo Daan overleden
=================

De taalkundige dr. Jo Daan (Krommenie, 12 mei 1910 – Deventer, 11 juni 2006) was een van de belangrijkste Nederlandse dialectologen van de twintigste eeuw en tot haar pensioen in 1975 hoofd van de afdeling Dialectologie van (voorlopers van) het tegenwoordige Meertens Instituut in Amsterdam.

Na haar studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Gemeenteuniversiteit Amsterdam werd Daan in 1939 door de directeur P.J. Meertens aangesteld bij wat toen nog het Dialectbureau heette. Een belangrijk deel van haar werkzaamheden aan dat bureau bestond uit het maken van enkele belangrijke dialectatlassen, waarin bijvoorbeeld klankverschillen tussen dialecten geografisch werden ingetekend. Daarnaast publiceerde ze onder meer een editie van Bredero’s ‘Klucht van de koe’, een boek over het Nederlands van Amerikanen die afstammen van emigranten, en studies over sociale taalverschillen in de zeventiende en achttiende eeuw.

Het grootste belang van Daans werk ligt vermoedelijk in haar aandacht voor methodologie en voor nieuwe ontwikkelingen in het vak. Zij introduceerde het gebruik van opnameapparatuur in de Nederlandse dialectologie; voor haar tijd maakten veldwerkers uitsluitend schriftelijke aantekeningen. Daarnaast wordt Daan wel beschouwd als een van degenen die in Nederland het werk van de Amerikaan William Labov introduceerden, de grondlegger van de moderne sociolinguistiek.
Daan leerde Labov in Amerika kennen in de tijd dat hij nog aan zijn proefschrift werkte, en haalde hem al in de vroege jaren zeventig over om een bezoek te brengen aan het Meertens Instituut in Amsterdam.

Bredere bekendheid verwierf Daan door het weinig sympathieke portret dat haar collega J.J. Voskuil van haar tekende in zijn romancyclus Het Bureau. Het hoofd Volkstaal De Haan barst in dat boek om het minste of geringste uit in redeloze woede. Toen Daan enkele jaren geleden werd gevraagd of ze Het Bureau kende, antwoordde ze lakoniek: “Ik lees geen boeken van mensen die ik niet aardig vind.”

(Noot van de redactie: een uitgebreidere necrologie, eveneens geschreven door Marc van Oostendorp, is te lezen op http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?sel=139493)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 juni 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060603.html
Subject: Rub: 0606.03: Hora est! Promoties M. Schreuder op do 15 juni 2006, M.C. van der Waal op do 22 juni 2006 en M.Z. Zempleni op do 22 juni 2006, alledrie in Groningen

=========
Hora est!
=========

Donderdag 15 juni 2006, Aula Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5.
Mevrouw Maartje Schreuder: Prosodic Processes in Language and Music.
Promotor: prof. dr. J. Koster; co-promotor dr. D.G. Gilberts.

Meten is weten, maar niet altijd: volgens het onderzoek van Maartje Schreuder naar taal en muziek horen mensen soms wat niet meetbaar is. “Luisteraars horen wat ze verwachten te horen, maar baseren hun waarneming op een auditieve illusie. Zo horen ze klemtonen die door de apparatuur helemaal niet worden geregistreerd.”
Dat taal en muziek nauw aan elkaar verwant zijn, was al langer bekend. Maartje Schreuder: “De structuur van muziek wordt bepaald door groepjes noten, waarvan de onderlinge samenhang en hierarchie worden bepaald door accenten. Accenten geven aan welke noten belangrijk zijn en welke niet. Zo ontstaat muzikaal ritme. Als je luistert naar spraak, zet je automatisch dat wat je hoort om in een bepaalde ritmische structuur.”
In haar onderzoek laat zij zien hoe muziektheorie kan helpen sommige lastige taalkundige kwesties op te lossen. “Zo heb ik onderzocht in hoeverre het spraakritme verandert als mensen sneller praten. Het lijkt erop dat mensen een soort metronoom in hun hoofd hebben waardoor ze om de 300 milliseconden een klemtoon verwachten. Als je het woord ‘perfectionist’ in een normaal tempo uitspreekt, hoor je twee klemtonen: de hoofklemtoon op ‘ist’ en de zogenaamde nevenklemtoon op ‘fec’. Spreek je dit woord snel uit, dan kan het gebeuren dat de nevenklemtoon verschuift en komt te liggen op de eerste lettergreep ‘per’. In muziektermen horen mensen dan een triool, met een klemtoon op de eerste en op de laatste lettergreep. Toch registreert de opnameapparatuur deze verschuiving niet. Om de communicatie gemakkelijker te maken, verwachten we blijkbaar een bepaald ritme en registreren we dus soms klemtonen op plaatsen waar ze helemaal niet voorkomen. Het was trouwens wel een grote verrassing om te constateren dat luisteraars deze verschuiving duidelijk horen, terwijl de meetapparatuur dat niet doet.”
Een andere overeenkomst tussen taal en muziek komt tot uiting in de intonatie van spraak. Schreuder: “Als mensen praten, hoor je een zekere melodie die wordt veroorzaakt door de intonatie. Iemand die vrij vlak spreekt, klinkt in onze oren somber, terwijl iemand met een groot bereik juist vrolijk klinkt. In de muziek wordt een sombere gemoedstoestand vaak uitgedrukt in mineur en vrolijkheid in majeur. In mijn onderzoek lezen leerkrachten van de basisschool dialogen voor van de personages Teigetje en Iejoor uit Winnie de Poe. Zoals ik al verwachtte, klinkt de spraak van de vrolijke Teigetje majeur en dat van de sombere Iejoor mineur. Dit blijkt ook uit de variaties in toonhoogte. Net als in de muziek lijkt het er dus op dat we ook in onze spraak mineur en majeur gebruiken om onze gemoedstoestand over te brengen.”
Maartje Schreuder (1974, Groningen) studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Algemene Taalwetenschap, het onderzoeksinstituut Center of Language and Cognition Groningen van de onderzoekschool Research School of Behavioral and Cognitive Neurosciences van de faculteit Letteren van de RUG. Zij werkt per 1 oktober 2006 enkele uren als docent Nederlands aan de universiteit van Oldenburg, Duitsland. ISBN van het proefschrift: 90-367-2636-0, digitale versie: 90-367-2634-9.
E-mail: m.j.schreuder@rug.nl.


Donderdag 22 juni 2006, 13.15 uur, Aula Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5.
Mevrouw M.C. van der Waal: The battle over the books: Processes of selection in the South African literary field.
Promotores: prof. dr. E.J. Korthals Altes en prof. dr. G.J. Dorleijn.

Wie bepaalt wat literatuur is? Wie heeft de macht literatuur te definieren? Hoe wordt culturele macht uitgeoefend door middel van het betoog over literatuur? Promovendus Van der Waal richtte zich op Zuid-Afrika en onderzocht twee literaire selectieprocessen (bij literatuuronderwijs en literatuurgeschiedenis) en de verschillende concepties van literatuur in dat land. Prominent in het Zuid-Afrikaanse literaire veld zijn twee specifieke opvattingen: een esthetische opvatting, waarin literatuur ‘slechts’ esthetisch genot als doel heeft; en een politieke opvatting, waarbij functies die ‘strikt’ buiten de grenzen van het literaire veld vallen ook als legitiem voor de literatuur gelden.
Ten tijde van het apartheidsregime werd literatuur gebruikt om (partij)politieke belangen te bevorderen. Na de apartheid werd – en wordt – zij gebruikt in het verlengde van ethische overwegingen, zoals (multiculturele) interactie tussen verschillende ‘groepen’ in Zuid-Afrika. In de verschillende debatten is het ook duidelijk geworden dat een esthetische literatuuropvatting nog duidelijk aanwezig is, maar tegelijkertijd groeien contextuele benaderingen. Daarbij vervagen de grenzen tussen categorieen als ‘elitaire’ (hoge) en ‘populaire’ (lage) kunst.
Margriet van der Waal (Pretoria, Zuid-Afrika, 1976) studeerde literatuur in Zuid-Afrika en “Euroculture” aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek aan de Faculteit der Letteren bij het ICOG, Instituut voor Cultureelwetenschappelijk Onderzoek Groningen. Tevens is zij docent bij de opleiding Kunsten, Cultuur en Media en het internationale masterprogramma ‘Euroculture’ van de RUG. E-mail: m.c.van.der.waal@rug.nl.


Donderdag 22 juni 2006, 14.45 uur, Aula Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5.
Mevrouw M.Z. Zempleni: Functional imaging of the hemispheric contribution to language processing.
Promotor: prof. dr. Y.R.M. Bastiaanse.

Als we taal gebruiken, produceren of verwerken we samenhangende teksten of althans volledige zinnen. In menselijke taal komt veel lexicale semantische ambiguiteit voor, namelijk het fenomeen dat veel woorden en zinnen een dubbele betekenis hebben. Een voorbeeld is het woord ‘bloem’, dat zowel ‘plant’ als ‘meel’ kan betekenen. Dat geldt ook voor uitdrukkingen, die niet letterlijk – woord voor woord – begrepen hoeven te worden (zoals ‘iets met een korreltje zout nemen’). Juiste interpretatie is voor een computer lastig, maar de mens heeft er weinig moeite mee.
Promovendus Zempleni onderzocht hoe de menselijke hersenen met dergelijke taalverschijnselen omgaan en welke hersengebieden erbij betrokken zijn. Met behulp van fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) voerde zij voornamelijk experimenten uit met gezonde proefpersonen, maar ook met schizofrenie-patienten. Uit het onderzoek bleek dat een nogal groot neuraal netwerk, verdeeld over beide hersenhelften, betrokken is bij de onderzochte taalprocessen. Verder zijn er aanwijzingen dat schizofrenie-patienten mogelijk een iets ander neuraal netwerk gebruiken dan gezonde deelnemers aan het onderzoek.
Monika Zempleni (Hongarije 1972) studeerde geneeskunde aan de Semmelweis University of Medicine in Boedapest. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de Faculteit der Letteren, aan de Graduate School of Behavioral and Cognitive Neurosciences en het Centre for Language and Cognition Groningen. De experimenten vonden plaats in het Neuroimaging Centre van de RUG. Het schizofrenie-experiment werd uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het UMCG. E-mail: m.z.zempleni@rug.nl.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 02 Jun 2006 10:29:07 +0200
From: "Secretariaat INL" <secretariaat@inl.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060604.html
Subject: Med: 0606.04: Jeannine Beeken nieuwe directeur Instituut voor Nederlandse Lexicologie per 1 februari 2007

====================
Nieuwe directeur INL
====================

Met ingang van 1 februari 2007 zal prof. dr. Piet van Sterkenburg afscheid nemen als directeur van het INL, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In zijn vergadering van 29 mei 2006 heeft het bestuur van het INL besloten dr. Jeannine Beeken per die datum te benoemen als zijn opvolger.

Jeannine Beeken (Lubbeek 1961) is sinds het jaar 2000 in dienst van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Begonnen als projectleider spelling werd ze later eveneens verantwoordelijk voor het project medische thesaurus. In 2003 kreeg ze ook de nieuwe afdeling TST-centrale onder haar hoede. Vorig jaar werd ze daarbij als projectleider aangesteld voor het Europese project DAM-LR, dat het INL uitvoert samen met het Max Planck Instituut te Nijmegen en de universiteiten van Lund en Londen.
De toekomstige directeur studeerde af aan de K.U. Leuven in de Germaanse filologie en promoveerde daar met grootste onderscheiding in 1991. Haar loopbaan begon ze in Leuven als wetenschappelijk medewerker Nederlandse en Algemene Taalkunde. In 1997 verplaatste zij haar werkterrein naar Nederland. Voor de Nederlandse Taalunie werkte zij achtereenvolgens als projectleider taalkunde, projectleider taal- en spraaktechnologie en tot slot als projectleider spelling. In 2000 trad zij zoals gezegd in dienst van het INL.

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie verzamelt en bestudeert Nederlandse woorden, slaat die (taalkundig verrijkt) op in een databank en produceert daarnaast wetenschappelijke woordenboeken. Ook worden digitale taalmaterialen beheerd, onderhouden en beschikbaar gesteld. Twee zeer bekende producten van het INL zijn het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, het “grootste woordenboek ter wereld”) en het Groene Boekje, de Woordenlijst Nederlandse Taal.
Het INL is een Vlaams-Nederlands instituut. De hoofdvestiging bevindt zich in Leiden, terwijl aan de Universiteit Antwerpen de Vlaamse dependance is gehuisvest. Het bestuur en de (ongeveer 50) medewerkers komen uit beide landen. Subsidie ontvangt het INL van Nederland en Vlaanderen, via de Nederlandse Taalunie en de Universiteit Leiden. In samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam verzorgt het INL wetenschappelijk onderwijs in de lexicologie en de lexicografie. Al sinds de oprichting in 1967 beheren de medewerkers van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie met de modernste technieken de Nederlandse woordenschat van heden en verleden.

Meer informatie over het INL is te vinden op http://www.inl.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 12 Jun 2006 10:36:45 +0200
From: "Dongelmans, B.P.M." <B.P.M.Dongelmans@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060605.html
Subject: Med: 0606.05: 15e Bert van Selm-lezing door Jeroen Salman, Leiden, di 5 september 2006

===============================
Vijftiende Bert van Selm-lezing
===============================

Op dinsdag 5 september 2006 vindt de plaats met de voordracht die Jeroen Salman zal houden onder de titel ‘Zijn Marsie, en zijn stok, Aanschouwer sta wat stil’. Ontmoetingen met rondtrekkende boekverkopers’.

In deze lezing zal de spreker met behulp van egodocumenten, beeldmateriaal en andere bronnen een beeld schetsen van de achtergronden, motieven en werkwijzen van ambulante boekverkopers in de achttiende en negentiende eeuw. Archivalia mogen dan relatief schaars zijn, op contemporaine schilderijen en prenten is deze beroepsgroep opvallend vaak aanwezig. Mits kritisch gebruikt werpt dit iconografische materiaal een interessant licht op de handel in drukwerk in de publieke ruimte: pleinen, bruggen, straten, sluizen en markten. Daarnaast beschikken we over enkele egodocumenten die de ambulante boekhandelaren zelf aan het woord laten. Deze geschriften geven inzicht in de belevenissen, handelspraktijken en overlevingsstrategieen van enkele markante straatverkopers. Hoe zagen tijdgenoten deze rondtrekkende boekverkopers en hoe zagen marskramers en omlopers zichzelf? Het zijn deze vragen die de rode draad van deze voordracht zullen vormen.

Dr. Jeroen Salman studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde in 1997 op het proefschrift ‘Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als handelswaar en lectuur’ waarvan in 1999 de handelseditie verscheen. Voor zijn boek ontving hij de Menno Herzberger Aanmoedigingsprijs 2002. Vanaf 1997 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij als postdoc onderzoeker, universitair docent en KNAW-fellow onder meer onderzoek deed naar kinderliteratuur in de achttiende eeuw en uitgeversstrategieen en populaire literatuur in Nederland in de periode 1600-1800. Sinds 2005 leidt hij het NWO Vidi-project ‘The pedlar and the dissemination of the printed word’. Hij is secretaris van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.

Studenten, docenten, alumni van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegang tot de lezing

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsius-gebouw, het vroegere Centraal Faciliteitengebouw (Cleveringaplaats 1, gebouw 1175), van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. De toegang is vrij. Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De vijftiende Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 5 september 2006. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door EUR 11,00 (of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Vijftiende Bert van Selm-lezing’. Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs EUR 10,25. De bestelling is op 5 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement

U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt, kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst, tegen voordeelprijs. Dit ligt op de dag van de lezing voor u klaar of het wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening).

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 08 Jun 2006 10:04:22 +0200
From: Frank Hockx <hockx@nbdbiblion.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060606.html
Subject: Med: 0606.06: Gezocht: Freelancemedewerkers voor UittrekselBank op internet

=============================================================
Gezocht: freelancemedewerkers voor UittrekselBank op internet
=============================================================

Biblion Uitgeverij zoekt freelancemedewerkers die bijdragen willen leveren aan de internetpublicatie UittrekselBank (analyses van Nederlandstalig en vertaald literair werk) en aan de dit najaar te starten reeks Boek-delen Essays waarin diepgaande beschouwingen worden opgenomen over het werk van Nederlandstalige auteurs. Doelgroepen van deze publicaties vormen leden en begeleiders van leesclubs, studenten Nederlands, leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en verder iedereen met serieuze interesse in literatuur.

Wij zoeken medewerkers die beschikken over een vlotte pen en een grote kennis van en enthousiasme voor literatuur. Voor bijdragen aan de genoemde publicaties zijn bescheiden honoraria beschikbaar.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een e-mail met wat meer informatie over uw kennis en ervaring op dit gebied naar Frank Hockx van Biblion Uitgeverij (hockx@nbdbiblion.nl).
Biblion Uitgeverij, gevestigd in Leidschendam, is uitgever van onder andere de tijdschriften Boek-delen en Leesgoed en de databank LiteRom.

Biblion Uitgeverij
Frank Hockx
Postbus 437
2260 AK Leidschendam
Doorkiesnummer 070-3378124
Internet: http://www.nbdbiblion.nl/
E-mail: hockx@nbdbiblion.nl
Bezoekadres: Veursestraatweg 280
2265 CL Leidschendam

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 07 Jun 2006 17:32:22 +0200
From: Laura van Eerten <eerten@inl.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060607.html
Subject: Med: 0606.07: Evaluatie van de website van de TST-centrale in ruil voor boekenbon

==============================
Evaluatie website TST-centrale
==============================

De TST-centrale is sinds 2004 een afdeling van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). De centrale wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Taalunie (NTU) en heeft als taak verschillende digitale materialen voor het Nederlands te beheren, onderhouden en distribueren. De website http://www.tst.inl.nl is een belangrijke informatiebron voor gebruikers van de TST-materialen en wij streven er daarom naar de website zo goed en duidelijk mogelijk voor u te maken.

Wij zijn erg benieuwd of de website van de TST-centrale aan uw verwachtingen voldoet. Om onze site nog beter af te stemmen op uw wensen, vragen wij u ons evaluatieformulier in te vullen. Dit formulier is te vinden op http://www.tst.inl.nl/evalwebsite.php.

Het invullen neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag en is voor ons van grote waarde. Bovendien maakt u kans op een van de vier boekenbonnen ter waarde van EUR 25! (Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 1 Jun 2006 17:10:14 +0200
From: "dbnl" <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060608.html
Subject: Web: 0606.08: Nieuws van de dbnl: oplevering teksten juni 2006

===============================================================
Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/
===============================================================

Oplevering teksten juni 2006 http://www.dbnl.org/nieuws/opl062006.htm

 • Ben Albach, Langs kermissen en hoven
 • Philips Angel, Lof der schilder-konst
 • Gaspard Philippe Charles van Breugel, Dagverhaal van eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname
 • Eddy Charry, Geert Koefoed en Pieter Muysken (red.), De talen van Suriname
 • Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1
 • Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800)
 • Kees Groeneboer, Weg tot het Westen
 • Johan Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. Kleine landen en culturele mondialisering’
 • Albert Helman, Hoofden van de Oayapok!
 • W.R. van Hoevell, Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet
 • Diet Huber, De uil met zeven zuurtjes
 • Siegfried Huigen, De weg naar Monomotapa
 • Lodewijk Lichtveld, De glorende dag
 • F.P.H. Prick van Wely, Neerlands taal in ’t verre Oosten
 • C.G. Salzmann, Stichtend en vermaeklijk handboekje voor kinderen en kindervrienden
 • Marijke Spies, Bij noorden om
 • M.H. Szekely-Lulofs, Koelie
 • M.H. Szekely-Lulofs, Rubber
 • Vlaerdings Redenrijck-bergh
 • J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname

Nieuwe gedichten juni 2006 http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Alfred Schaffer, ‘Een traditioneel gedicht’

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 8 Jun 2006 15:38:00 +0200
From: <rju.boogaart@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060609.html
Subject: Web: 0606.09: Artikel Paardekooper op neerlandistiek.nl

=========================================
Artikel Paardekooper op neerlandistiek.nl
=========================================

Neerlandistiek.nl presenteert met gepaste trots

‘Bloei en ondergang van onbeperkt ne/en, vooral dat bij niet-woorden’ http://www.neerlandistiek.nl/06.02

door Em. Prof. Piet Paardekooper.

In deze studie doet Paardekooper verslag van zijn veelomvattende onderzoek naar de bloei en de ondergang van het ontkennende ne/en in (diverse dialecten uit) Nederland en Vlaanderen. Hij maakt daarbij gebruik van een indrukwekkend corpus aan taal- en tekstwaarnemingen uit de periode van de achtste tot en met de twintigste eeuw.

Paardekooper signaleert bij het ontkennende ne/en drie mogelijke ontwikkelingen: verplaatsing, stapeling en ontkleuring. Hij laat ook zien dat verdere gegevens en inzichten uit het dialectonderzoek twee verschillende taalsystemen aan het licht brengen (een Zuid-Oostelijk en een Westelijk of Vlaams systeem), die zich op sterk uiteenlopende manieren hebben ontwikkeld.

Deze bijdrage vult een lacune in het Nederlands taalkunde-onderzoek en biedt talrijke perspectieven voor verder onderzoek. Binnenkort zullen in Neerlandistiek.nl dan ook enkele reacties op Paardekoopers bijdrage verschijnen. We houden u op de hoogte.

De redactie
http://www.neerlandistiek.nl

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 4 juni 2006
From: Visser <wvisser@fa.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060610.html
Subject: Sym: 0606.10: Dag van de Friese Taalkunde 2006, Leeuwarden, vr 27 oktober 2006 (Call for Papers)

================================
Dag van de Friese Taalkunde 2006
================================

Het Taalkundich Wurkferban van de Fryske Akademy organiseert dit jaar voor het eerst de Dag van de Friese Taalkunde. Deze dag heeft een informeel karakter en is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguistiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de Westgermaanse taalfamilie.

Wanneer: vrijdag 27 oktober 2006 (collegevrije week).
Waar: Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden.

De lezingen duren 30 minuten, 20 minuten lezing plus 10 minuten discussie. Stuur een abstract van een half A4 met naam en adres naar: wvisser@fa.knaw.nl. Of met de gewone post naar: Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferban, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 15 Jun 2006 13:16:58 +0200
From: Ben Salemans <salemans@neder-l.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060611.html
Subject: Lit: 0606.11: Pas verschenen: Bart Van Loo. Parijs retour. Literaire reisgids voor Frankrijk. (Amsterdam/ Antwerpen 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Bart Van Loo. Parijs retour. Literaire reisgids voor Frankrijk. Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff Manteau, mei 2006. Paperback, 300 blz, ISBN 9085420628, EUR 18,95.

Lezen is reizen in je hoofd. Je kunt ook, zoals Bart Van Loo, de daad bij het woord voegen en reizen in de voetsporen van je geliefde schrijvers. Van Loo zocht de plekken op waar de allergrootste Franse negentiende-eeuwse auteurs leefden en werkten, maar ook de plaatsen die we met hun romans in de hand vandaag nog kunnen bezoeken. Zijn reis- en leesavonturen wekken het literaire verleden weer tot leven.

Tienduizenden bladzijden en duizenden kilometers later verschijnt nu ‘Parijs retour’. In deze literaire reisgids zoekt Van Loo naar sporen van de allergrootsten. Victor Hugo, Alexandre Dumas pere, George Sand, Honore de Balzac, Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant en Gustave Flaubert brachten hem in de meest diverse uithoeken van Frankrijk. Uiteraard begint en eindigt alles in Parijs, de enige echte literaire hoofdstad van de negentiende eeuw.

‘Parijs retour’ is een boek om te lezen en om te gebruiken. Het boek bevat een schat aan informatie en unieke tips aan de hand waarvan u Frankrijk op een alternatieve wijze kunt doorkruisen. Met ‘Parijs retour’ beleeft u al lezend eenwaar avontuur

Bart Van Loo (1973) is publicist en gedreven kenner van de Franse letteren. Na het gesmaakte ‘Als kok in Frankrijk. De beste literair recepten’ (2003) vormt ‘Parijs retour’ het tweede deel van een eigenzinnige Frankrijktrilogie.

Zie ook: http://www.bartvanloo.info; (over ‘Parijs retour’:) http://www.nobelprijsvoordeliteratuur.nl/meulenhoff/ result-titel.asp?ISBN=90854206281, (over ‘Als kok in Frankrijk’:) http://www.nobelprijsvoordeliteratuur.nl/meulenhoff/ result-titel.asp?ISBN=90290742211.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 01 Jun 2006 12:37:50 +0200
From: "J.Noordegraaf" <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060612.html
Subject: Lit: 0606.12: Pas verschenen: Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek, deel 23

==============
Pas verschenen
==============

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is onlangs deel 23 verschenen van ‘Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek’. Dit deel bevat enkele zeer omvangrijke studies. De inhoud is als volgt:

 • Fred de Bree, Venus in de biechtstoel. Over een minnerede in het Haagse Liederenhandschrift.
 • Simon Smith, Een martiale monnik. Over ‘moniage, tenue en toernooi in ‘Die Riddere metter Mouwen’.
 • F. de Schutter, Al ’t geluck hangt aen ’t begin (over Vondels ‘Adam in Ballingschap’).
 • Arjan van Leuvensteijn, Een man, een man, een woord een moord? De Jefta uit ‘Richteren’ bij De Koning en Vondel.
 • Minne de Boer, Tussenwerpsels in Lodewijk Meijers ‘Italiaansche Spraakkonst’. Een oefening in taalkundige historiografie.
 • Gijsbert Rutten, De biograaf gebiografeerd. De vele levens van David van Hoogstraten (1658-1724).
 • Cefas van Rossem, “Met geschrevene aantekeningen van den Overledene”. De veilingcatalogus van Annaeus Ypeij (1760-1837).
 • Cecile Portielje, Beste Bob. Een taalkundige brief van C.C. Uhlenbeck (1866-1951) aan zijn achterneef E.M. Uhlenbeck (1913-2003).
 • Ton Anbeek, De Nederlandse Literatuur en de jaren zestig. Of: Is cultuurgeschiedenis mogelijk?
 • Willy Vandeweghe, Minimaliseerders en negatief gebonden ‘of’-constructies.
 • Theo A.J.M. Janssen, (Ad)mirativiteit in het Nederlands.
 • Wim Honselaar, Nader tot TOT: semantische aspecten van een voorzetsel.
 • Wim Honselaar, Een grammaticaal woordenboek van het Nederlands. Analyse en classificatie van het meervoud van Nederlandse substantiva.
 • Saskia Daalder, Voorlichting over dialectologie in de bezettingsjaren. Jac. van Ginneken (1877-1945) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

‘Voortgang’ 23 telt 356 pagina’s en kost euro 25,00 (excl. verzendkosten). Het boek is te bestellen bij de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam (ISBN 90-72365-92-5), of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster, BRD (ISBN 3-89323-723-2; zie

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 15 Jun 2006 21:50:49 +0200
From: "J.Noordegraaf" <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060613.html
Subject: Lit: 0606.13: Pas verschenen: Pieter van Reenen. In Holland staat een "Huis". Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel. (Amsterdam/Muenster 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Pieter van Reenen. In Holland staat een “Huis”. Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Muenster: Nodus Publikationen. Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 53. 223 pp. Prijs: EUR 25,00 (excl. verzendkosten).

In het Overijsselse Salland kennen de dialecten een opvallend verschil in uitspraak. Daar waar vrijwel overal in het Nederlandse taalgebied ‘huis’ op ‘muis’ rijmt, of het nu als ‘hoes’ en ‘moes’ wordt uitgesproken of als ‘huus’ en ‘muus’, wordt in Salland ‘huus’ en ‘moes’ gezegd, nooit omgekeerd. Dit merkwaardige verschil is ook te vinden in gebieden ten noorden en ten zuiden van Salland.

In deze studie wordt in zes hoofdstukken verslag gedaan van de speurtocht naar het ontstaan van dit door Kloeke ontdekte verschil. De tocht leidt onder andere van Holland naar de Overijsselse dorpen Den Ham, Gramsbergen en Vriezenveen, en van de moderne dialecten naar die van de middeleeuwen. Erasmus komt aan het woord als taalkundige, en uitvoerig wordt stilgestaan bij gebeurtenissen uit de tijd van Johan van Oldenbarnevelt en Maurits.

Het blijkt dat het verschil in uitspraak tussen ‘huus’ en ‘moes’ valt terug te voeren op de tegenstelling tussen Hollands/gereformeerd (of hervormd: dat is in deze periode hetzelfde) en Spaans/katholiek. Het heeft ook te maken met het sterk gegroeide zelfvertrouwen van de Hollanders. Holland wordt omstreeks 1600 overspoeld met migranten, waaronder velen die “huis” niet met een uu uitspreken. De ‘huus’-uitspraak is ongetwijfeld ook een reactie geweest op die allochtone uitspraken.

En passant wordt duidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren dat de opeenvolging van o en e in een woord als “goed” anders wordt uitgesproken dan je op grond van die letters apart zou verwachten, een uitspraak die je verder in geen enkele taal vindt.

Vier van de zes hoofdstukken zijn eerder gepubliceerd in diverse tijdschriften en bundels; hoofdstuk een geeft de tekst van Van Reenens recente afscheidscollege “Help, een ‘moes’ in m’n ‘huus’!”, terwijl het zesde hoofdstuk de taalkundige gevolgen laat zien van tegenstelling gereformeerd versus katholiek in het begin van de zeventiende eeuw. ‘In Holland staat een “Huis”‘ telt ruim 200 pagina’s, inclusief 41 (dialect)kaarten. Er is een index nominum (p. 205-210) en bovendien is een complete bibliografie van de wetenschappelijke publicaties van Van Reenen opgenomen (p. 211-223)

Het boek is te bestellen bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam (ISBN 90-72365-87-9) of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster (ISBN 3-89323-753-7).

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 6 Jun 2006 17:02:11 +0200
From: "Ans Castelein" <info@inboekvorm.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060614.html
Subject: Lit: 0606.14: Pas verschenen: Harrie Scholtmeijer. Morn! Taalgids Overijssel. (Assen, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Harrie Scholtmeijer. M”orn! Taalgids Overijssel. Assen: In Boekvorm Uitgevers, 2006. ISBN: 90-77548-36-X, 120 pag., winkelprijs: EUR 14,50.

Na het succesvolle Groningse ‘Goidag!’ en het Drentse ‘Moi!’ verschijnt op 31 mei 2006 het derde deel uit de serie dialectgidsjes van In Boekvorm Uitgevers: ‘Morn! Taalgids Overijssel’. De genoemde eerste twee taalgidsen werden beide genomineerd voor de Dagblad van het Noorden Streektaalprijs.

Auteur Harrie Scholtmeijer onderscheidt zeven verschillende taalgebieden, ‘de zeven zusters’, met elk hun talige eigenaardigheden en, zoals bij zusters te verwachten valt, hun overeenkomsten. Allerlei facetten van het Overijssels komen in ‘Morn!’ aan bod: Hoe spreek je een vrouw aan in Noordoost-Twente? Waarom is het Vriezenveens het meest bijzondere dialect in het Nedersaksische taalgebied? En, hoe komt het dat het Deventers zo afwijkt van de andere Sallandse dialecten?

In ‘Morn!’ vindt u poezie, proza, de grammaticaregels en portretten van personen als Kloeke, Bezoen en Poorter, die zich hebben ingezet voor het Overijssels dialect. Een lijst van de honderd mooiste woorden in deze bijzondere taal vormt het sluitstuk van ‘Morn! Taalgids Overijssel’. Het boekwerkje is prachtig geillustreerd met sfeerfoto’s van de mooiste plekken in Overijssel.

Auteur Harrie Scholtmeijer werd geboren in Kampen (1960) en groeide op in Vollenhove. Hij studeerde Nederlands in Groningen, werkte in Utrecht en Amsterdam en promoveerde in Leiden. Sinds 1999 is hij weer terug in Kampen, waar hij onder meer werkt aan het ‘Woordenboek van de Overijsselse Dialecten’.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 4 juni 2006
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060615.html
Subject: Lit: 0606.15: Pas verschenen: Michiel van Kempen. Vluchtwegen. (Breda 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Michiel van Kempen. Vluchtwegen. Roman. Breda: Uitgeverij De Geus, 2006. 314 blz.; EUR 19,90; ISBN 90-445-0819-9.

‘Vluchtwegen’ is een roman van de Nederlandse schrijver Michiel van Kempen, de auteur ook van het tweedelige proefschrift ‘Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur’ (2003) dat eveneens bij De Geus verscheen. ‘Vluchtwegen’ behandelt een in de Nederlandse literatuur niet eerder aan de orde gestelde thematiek: de wording van de Nederlandse multiculturele samenleving zoals die zich heeft afgespeeld in de Bijlmermeer vanaf het midden van de jaren zestig tot 4 oktober 1992, de dag van de Bijlmerramp toen een Boeing van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Kruitberg.

In de roman komen in detail aan de orde de levens van een Marokkaans-Nederlandse man en zijn drie zonen, de Surinamer Strijdhaftig, J.L., de Nederlandse opbouwwerkster Hella, en de verwarmingsmonteur Bram, een van zijn geloof gevallen jood. Daaromheen cirkelen nog een kunstenaar, twee homoseksuelen, een Hongaarse wetenschapster met een duister verleden, en andere meer ‘losse’ personages die hun rol vervullen in het verhaal. Maar vooral de wijk zelf is een personage in ‘Vluchtwegen’. Opgebouwd vanuit een visioen van ruimte en licht aan de rand van de stad, maar later verworden tot een verzameling flats met bewoners met talloze nationaliteiten die – zo lijkt de roman te suggereren – samen een schietschijf vormen.

Eenheidsmotief van het verhaal is het grote beeld van Moeder Aarde midden in de Bijlmer, beschilderd met kleurige schietdoelen (het beeld is van de kunstenaar Chaim Oren, in de roman: Aaron Lobel). De verscheidenheid toont zich in motieven als het voortdurend klaarmaken van eten en de uiteenlopende muziekgenres, van Queen tot Chab Khaled. De roman is niet programmatisch of moralistisch, daarvoor schrijft Michiel van Kempen te impliciet en ligt de nadruk te veel op de ontwikkeling van de personages, maar het centrale thema lijkt wel te zijn: het kan niet anders of er wordt vroeg of laat op deze schietschijf met scherp geschoten. Met allen loopt het dan ook onvermijdelijk slecht af – al is er een kleine hoop dat de Surinamer Strijdhaftig als de Surinaamse spin Anansi ergens door een klein gaatje verdwenen is en zijn met schuld belaste leven elders voort heeft kunnen zetten. De auteur zei daar zelf over in een interview in Het Parool van 29 mei 2006: “Ik heb geen recept voor een betere samenleving. Dat hoeft een schrijver niet te hebben. Ik ben in wezen een optimist, maar de wereld gaat wel naar de kloten. Als je dat ontkent, ben je blind voor jezelf. Ik geloof niet in het noodlot, maar in omstandigheden. Mensen nemen hun lot in eigen hand.”

Er zijn diverse tijdsprongen, sprongen tussen personages, verwijzingen naar de buiten-literaire werkelijkheid, en ‘nieuw bedachte’ werkelijkheden en theorieen. Bovendien wordt de meertalige samenleving neergezet doordat tal van kleine dialogen en gedachtes worden weergegeven in verschillende talen, van Arabisch en Chinees, tot Fins, Sarnami, Wolof en Indonesisch. Bijzonder is ook het hoofdstuk ‘De 460 namen’ waarin de opbouwwerkster door een binnenstraat loopt en de 460 namen van brievenbussen afleest: de 49 laatste namen zijn die van de slachtoffers van de Bijlmerramp. Dit kan allemaal heel zwaarwichtig lijken, maar dat is het boek niet. De korte hoofdstukken volgen met grote vaart op elkaar. Er zit veel humor in, en ondanks dat het met verschillende personen niet goed afloopt, is de toon van het boek niet zwaar.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 16 Jun 2006 21:53:31 +0200
From: Bas Jongenelen <info@basjongenelen.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060616.html
Subject: Lit: 0606.16: Pas verschenen: Jan van Beverley. Editie, vertaling, inleiding en lessuggesties voor het voortgezet onderwijs door Bas Jongenelen. (Tilburg 2006)

==============
Pas verschenen
==============

‘Jan van Beverley’. Editie, vertaling, inleiding en lessuggesties voor het voortgezet onderwijs door Bas Jongenelen, Tilburg: Stichting Consulaat der Letteren, 2006. 78 blz., paperback, isbn-13-978-90-76367-04-0, EUR 18.

‘De historie van Jan van Beverley’ is een mirakelspel uit het begin van de zestiende eeuw. In 1903 heeft dr. Boekenoogen een diplomatische editie van deze tekst uitgegeven, maar dit boek is slechts antiquarisch verkrijgbaar. Er is nog een nadeel aan deze uitgave: zij is niet bruikbaar voor het onderwijs. En dat is jammer, want het is een prima verhaal om leerlingen kennis te laten maken met Middeleeuwse literatuur. De nieuwste editie is een kritische, zodat de tekst beter leesbaar is voor de beginnende lezer van het Middelnederlands. Daarnaast is er een vertaling opgenomen; deze ‘ondertiteling’ biedt een extra hulpmiddel om het verhaal beter te kunnen begrijpen.

De bedoeling van het boekje is dat het gebruikt gaat worden in het voortgezet onderwijs. Speciaal voor docenten staan er achterin lesbrieven om maar liefst zes lesuren mee vol te maken (maar minder kan natuurlijk ook). Deze lessen zijn speciaal geschikt voor de onderbouw havo/vwo en voor de bovenbouw vmbo, maar ze kunnen ook gegeven worden in de bovenbouw havo/vwo. De lessen koppelen de kerndoelen voor fictie ook aan taalvaardigheidsdoelen, zoals schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. De docent Nederlands slaat zo meer vliegen in een klap.

Normaal gesproken is er in de onderbouw havo/vwo en op het vmbo weinig tot geen aandacht voor historische letterkunde. Dat is zonde, want de jongere leerlingen staan erg open voor de fantasiewereld van de Middeleeuwse verhalen. De docent die dit boekje wil gebruiken in de klas, krijgt automatisch ontheffing van de copyright-restricties: een exemplaar kopen, voor alle leerlingen kopieren.

Bas Jongenelen (1968) studeerde literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, werkte jaren in het voortgezet onderwijs en is thans docent Nederlands aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

‘Jan van Beverley’ kan besteld worden via de site van Bas Jongenelen: http://www.basjongenelen.nl.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.ru.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0606.a --------------------------*

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.