Neder-L, no. 0605.b

Subject: Neder-L, no. 0605.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 4 Jun 2006 00:36:32 +0200
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Veertiende-jaargang------ Neder-L, no. 0605.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0605.22: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Afscheidscollege prof. dr. P.Th. van   |
|           Reenen 'Help, een moes in m'n huus! Nogmaals    |
|           Kloekes Hollandse expansie', vr 16 juni 2006    |
|          - Antwerpen: Tentoonstelling 'Gerard Walschap', za 3 |
|           juni - za 1 juli 2006                |
|          - Brussel: Arthur Japin leest Casanova, do 8 juni 2006|
|          - Nijmegen: Uitreiking eredoctoraat Cees Nooteboom,  |
|           ma 4 september 2006                 |
| (2) Vac: 0605.23: Vacature voor een onderzoeker op het         |
|          Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen     |
|          (deadline: vr 7 juli 2006)              |
| (3) Vac: 0605.24: Vacature voor een lector Nederlands aan de      |
|          Universiteit van Boekarest (Roemenie) (deadline:   |
|          vr 30 juni 2006)                   |
| (4) Rub: 0605.25: Hora est! Promoties I.R. Vermeulen op do 1 juni, M.  |
|          Seyfeddinipur op di 6 juni, D. Smakman op ma 12 juni |
|          en G.J. Rutten op do 6 juli 2006, allevier in Nijmegen|
| (5) Web: 0605.26: Taalschriftnummer mei 2006 verschenen; enquete over  |
|          Taalschrift                      |
| (6) Web: 0605.27: Platform Signalering Onjuist Spatiegebruik publiceert |
|          duizendste voorbeeld van onjuist spatiegebruik    |
| (7) Med: 0605.28: Perdu-discussieavond over literaire cultuurkritiek in |
|          een veranderende tijd, Amsterdam, vr 9 juni 2006   |
| (8) Med: 0605.29: Nieuw tijdschrift: vbT2, vakblad over Taal en Tekst  |
| (9) Med: 0605.30: Oprichtingsvergadering Vlaamse Auteursvereniging,   |
|          Antwerpen, za 17 juni 2006              |
|(10) Vra: 0605.31: Gezocht: ANV-boekjes 'Taalzuivering', no. 1, 2, 3   |
|          en 5                         |
|(11) Vra: 0605.32: Bijdragen gevraagd voor project "Volwassen worden als |
|          cultureel feit en literair motief" aan de       |
|          Universiteit van Wroclaw               |
|(12) Sym: 0605.33: Nationale streektaalconferentie (en afscheid van   |
|          Limburgse streektaalfunctionaris Pierre Bakkes),   |
|          Maastricht, vr 16 juni 2006              |
|(13) Sym: 0605.34: Themabijeenkomst 'Digitalisering en ontwikkeling van |
|          digitale onderzoekscorpora en het gebruik daarvan in |
|          het onderzoek', Amsterdam, do 22 juni 2006      |
|(14) Sym: 0605.35: Workshop 'Pamfletten en Politiek', Utrecht, ma 3 juli |
|          2006                         |
|(15) Sym: 0605.36: Conferentie 'De ambities van het letterkundig     |
|          onderzoek in Nederland', Amsterdam, vr 9 juni 2006  |
|(16) Lit: 0605.37: Pas verschenen: Gijsbert Rutten. De Archimedische   |
|          punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten |
|          (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur.      |
|          (Amsterdam/Muenster, 2006)              |
|(17) Lit: 0605.38: Pas verschenen: Marleen Willebrands. De verstandige  |
|          kok. (Bussum, 2006)                  |
|(18) Lit: 0605.39: Te verschijnen: Thomas Vaessens. Ongerijmd succes.  |
|          Poezie in een onpoetische tijd. (Nijmegen, 2006)   |
|(19) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ------------wo-31-mei-2006-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 30 mei 2006
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060522.html
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
Subject: Rub: 0605.22: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Aula Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105

Afscheidscollege prof. dr. P.Th. van Reenen, vrijdag 16 juni 2006, 15.45 uur.

 • Afscheidscollege ‘Help, een moes in m’n huus! Nogmaals Kloekes Hollandse expansie’. In het Overijsselse Salland kennen de dialecten een opvallend verschil in uitspraak. Vrijwel overal in het Nederlandse taalgebied rijmt huis op muis, of het nu als hoes en moes wordt uitgesproken of als huus en muus, maar in Salland zegt men huus en moes, nooit omgekeerd. Dit merkwaardige verschil is ook te vinden in gebieden ten noorden en ten zuiden van Salland. Hoogleraar prof. dr. Pieter van Reenen doet in zijn afscheidsrede verslag van de speurtocht naar het ontstaan van dit door prof. Kloeke ontdekte verschil. Zie ook: http://www.vu.nl/Nieuws/index.cfm/home_section.cfm/sectionid/1204A 791-6045-44C4-B348A3DC25BD822B/scr/event/event/F507289D-C63A-569A- E5E4A79935E112E4.

ANTWERPEN, Boekhandel – Antiquariaat De Slegte, Wapper 5.

Tentoonstelling ‘Gerard Walschap’, een documentaire expositie met unieke stukken uit het familiearchief gerealiseerd in samenwerking met het Gerard Walschap Genootschap, za 3 juni – za 1 juli 2006.

 • Na eerdere tentoonstellingen rond Hugo Claus, Gerrit Komrij en diens Kakafonie brengt Antiquariaat De Slegte in Antwerpen gedurende de maand juni een hommage aan Gerard Walschap. In een hoofdzakelijk chronologisch opgestelde tentoonstelling wordt een beeld geschetst van Walschaps leven en werken. Unieke foto’s, documenten, brieven, bijzondere uitgaven en handschriften uit het familiebezit worden hier veelal voor de eerste keer aan een ruim publiek getoond.
  Onder de blikvangers op de tentoonstelling het handschrift van een onuitgegeven bundel uit 1920-21 ‘De lyrische sage van Oidipous’, verzen geschreven in het scholasticaat van Heverlee. Maar ook het originele handschrift van Huybrechs-Berge, door Walschap voor zijn eerste kleinkind Yolande, volledig gekalligrafeerd en van illustraties voorzien. Het werpt licht op wat nauwelijks bekend is nl. Gerard Walschaps talent als tekenaar. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt van dit curiosum een facsimile met een toelichting door Jos Borre.
  Walschap stond van in de jaren twintig tot op het einde van zijn leven midden in het literaire gebeuren. Alice Nahon, Marnix Gijsen, Felix Timmermans en tal van andere schrijvers duiken dan ook op in de tentoonstelling. Op zijn minst bijzonder kan je zijn relatie met zijn collega-schrijver en overbuur in de Lemmestraat Willem Elsschot noemen. Op de tentoonstelling ligt ook het gastenboek van de familie Walschap met daarin het door Elsschot eigenhandig geschreven gedicht ‘Spijt’. Op de daaropvolgende bladzijde noteert Walschap: “Dat was den 18 Juli. We wonen nu meer dan tien jaar in dezelfde straat en dat is de eerste avond dat wij bij elkaar doorbrengen.”
  Literair-historisch is het belangrijkste document op de tentoonstelling ongetwijfeld het poeziealbum van de jonge Carla Walschap. Moeder Walschap ronselde bijdragen, tekeningen en brieven van talloze groten uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur, van Karel van de Woestijne tot Felix Timmermans, van Frederik van Eeden tot Eddy du Perron en Hendrik Marsman. Al zorgt Willem Elsschot met voorsprong voor de meest omstreden bijdrage wanneer hij er zijn Borms-gedicht in uitschrijft. De tentoonstelling is vrij toegankelijk van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 18u00.

BRUSSEL, Passa Porta, Dansaertstraat 46, B-1000 Brussel.

Arthur Japin leest Casanova, donderdag 8 juni 2006, 20.00 uur.

 • De Nederlandse acteur en schrijver Arthur Japin brak definitief door met ‘Een schitterend gebrek’. In deze bekroonde roman uit 2004 gaf hij een stem aan Lucia, Casanova’s eerste en eeuwige liefde. Zopas maakte Japin een selectie van de beste, spannendste, meest erotische en meest romantische passages uit de autobiografie van de ultieme vrouwenversierder zelf en bundelde ze in Giacomo Casanova. ‘De geschiedenis van mijn leven’. Die selectie uit de memoires vormt de basis voor een uitzonderlijke avond in Brussel, met Arthur Japin als vertolker en omkaderd met een vleugje 18e-eeuwse romantiek.
  Toegang: EUR 5 (EUR 4 voor studenten en werklozen)
  Organisatie: Het beschrijf, Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep
  Locatie: Passa Porta, Dansaertstraat 46, B-1000 Brussel
  Reservatie (niet noodzakelijk, wel aangewezen): tel. +32 (0)20-226.04.54 of online via http://www.passaporta.be/site/?page=reservatie&id=239.

NIJMEGEN, Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2.

Eredoctoraat Cees Nooteboom, maandag 4 september 2006, 29.00 uur.

 • Cees Nooteboom ontvangt tijdens de opening van het academisch jaar een eredoctoraat vanwege zijn veelzijdig literair oeuvre, dat diep geworteld is in de Europese cultuur en geschiedenis. Hij houdt ook een lezing. Daarnaast zal Esther op de Beek, die afstudeerde op de verwarring die Cees Nooteboom bij zijn lezer teweegbrengt, een toespraak houden. In het kader van dit eredoctoraat organiseert de Faculteit der Letteren op vier opeenvolgende dinsdagavonden in september (5, 12, 19 en 26 september) publiekscolleges over het werk van Cees Nooteboom. Dinsdag 26 september zal de auteur zelf aanwezig zijn om publieksvragen te beantwoorden.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 24 May 2006 16:10:51 +0200
From: "Mertens Thom" <Thom.Mertens@ua.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060523.html
Subject: Vac: 0605.23: Vacature voor een onderzoeker op het Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen (deadline: vr 7 juli 2006)

=====================================================
Vacature Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen
=====================================================

Bij het Ruusbroecgenootschap (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen) is een vacature voor een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (1 vte) voor het vakgebied ‘Geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot ñ 1750’. Bij de vacature ligt het accent op onderzoek heeft en de arbeidsplaats wordt bekostigd door het Bijzondere Onderzoeksfonds (BOF) van universiteit. De aanstelling geschiedt in principe in de rang van docent (of hoger, naar gelang academische kwalificaties en beroepservaring).

Verdere bijzonderheden vindt u op de webpagina: http://www.ua.ac.be/vacatures onder ‘Faculteit Letteren en Wijsbegeerte’ (zie ook de tekst in het ‘attachment’). De sollicitatie, voorzien van een onderzoeksvoorstel, moet uiterlijk 7 juli 2006 ontvangen zijn.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 May 2006 13:27:13 +0200
From: "ivnnl" <bureau@ivnnl.com> en "Maya Rispens - Nederlandse Taalunie" <mrispens@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060524.html
Subject: Vac: 0605.24: Vacature voor een lector Nederlands aan de Universiteit van Boekarest (Roemenie) (deadline: vr 30 juni 2006)

=====================================
Vacature lector Nederlands, Boekarest
=====================================

Het lectoraat Nederlands aan de Faculteit Vreemde Talen van de Universiteit van Boekarest (Roemenie) zoekt per 1 oktober 2006 een afgestudeerd neerlandicus met Nederlands als moedertaal. Het lectoraat Nederlands behoort tot de vakgroep Germanistiek, waarbinnen de voertaal Duits is.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • onderwijs Nederlandse taalverwerving, grammatica en letterkunde op het niveau van beginners en gevorderden;
 • administratieve en organisatorische taken (bibliotheekbeheer, contacten onderhouden i.h.k.v. beursprogramma’s e.d.).

Wij verwachten van de toekomstige lector:

 • enkele jaren onderwijservaring en/of goede didactische vaardigheden;
 • enthousiasme voor het vak;
 • organisatorisch talent en goede sociale vaardigheden;
 • de bereidheid zich enigszins vertrouwd te maken met de Roemeense taal.

De lector zal in Boekarest worden gehuisvest door de universiteit en komt in aanmerking voor suppletie op het lokale salaris van de Nederlandse Taalunie (ca. 7500 euro per jaar, max. 5 jaar lang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Gheorghe Nicolaescu (g_nicolaescu@yahoo.com) of drs. Ine van Zeeland (ine@vzeeland.nl). Sollicitaties voorzien van cv kunnen tot 30 juni aan voornoemde adressen gericht worden. Gesprekken naar aanleiding hiervan zullen in juli/augustus plaatsvinden in Amsterdam of Utrecht, in verband met ons verblijf in Nederland in die periode.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 25 mei 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060525.html
Subject: Rub: 0605.25: Hora est! Promoties I.R. Vermeulen op do 1 juni, M. Seyfeddinipur op di 6 juni, D. Smakman op ma 12 juni en G.J. Rutten op do 6 juli 2006, allevier in Nijmegen

=========
Hora est!
=========

Dinsdag 30 mei 2006, 10.30 uur: Aula Radboud Universiteit Nijmegen.
J.F.M. Wilbrink: Amplexio Dei – de omarming gods. Vergelijkend onderzoek van de mysticologische en sociologische profielen van Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant.
Promotor: prof. dr. P.J.A. Nissen.

Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant zijn twee opmerkelijke vrouwelijke mystieken uit respectievelijk de twaalfde en de dertiende eeuw. Promovendus Hans Wilbrink vergelijkt in zijn proefschrift beide middeleeuwse mysticae systematisch met elkaar. Het onderzoek betreft zowel de theologische basisstructuren van hun werk als hun sociologische profielen. Ook analyseert de promovendus hoe zelfbewust de kloosterzuster Hildegard en de begijn Hadewijch in het leven stonden. Via deze invalshoek worden interessante conclusies geformuleerd over de ‘mystiek van de uitkeer’ bij Hildegard en de ‘mystiek van de inkeer’ bij Hadewijch. Ook wordt een opmerkelijke hypothese uitgewerkt over Hadewijchs mogelijke verblijf in Luik en in de nabijheid van het klooster van Villers.
Het onderzoek belicht het fenomeen mystiek vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de theologie, vanuit de literatuurwetenschap en vanuit de sociale wetenschappen. De opmerkelijke rol van charismatische vrouwen in de twaalfde en dertiende eeuw heeft destijds geleid tot maatschappelijke veranderingen met name ten aanzien van de mannelijke suprematie in religieuze aangelegenheden. Daarom is dit onderzoek ook vanuit genderperspectief gezien interessant.
Hans Wilbrink (Gendringen, 1949) is neerlandicus en sociaal wetenschapper met een bijzondere belangstelling voor theologie. Hij is directielid van een scholengemeenschap voor vmbo, havo en atheneum. Hij werd bij het schrijven van zijn proefschrift begeleid vanuit het Research Institute for Theology and Religious Studies door Peter Nissen, hoogleraar Kerkgeschiedenis. E-mail: hwilbrink@wxs.nl. Handelseditie Shaker, Maastricht. Tel: +31 (0)43-3500424.


Donderdag 1 juni 2006, 13.45 uur, Auditorium Vrije Universiteit
Mevrouw I.R. Vermeulen: Picturing Art History. The rise of the illustrated history of art in the eighteenth century.
Promotor: prof. dr. I.M. Veldman.

De gewoonte om illustraties op te nemen in boeken over kunst, blijkt ooit gestart in de achttiende eeuw. Toen was fotografie nog niet uitgevonden, maar maakten geleerden voor het eerst op grote schaal gebruik van reproducties in de vorm van prenten en tekeningen. Ingrid Vermeulen besteedt in haar proefschrift aandacht aan drie geleerden die aan de wieg stonden van de geillustreerde geschiedenis van de kunst, Bottari (1689-1775), Winckelmann (1717-1768) en Seroux d’Agincourt (1730-1814).
Illustraties werden in die tijd niet gebruikt uit liefde voor mooi vormgegeven boeken, maar vanwege een nieuwe opvatting over de geschiedenis van de kunst. De wens om artistieke ontwikkelingen als het ware voor je te zien afspelen – als in een stripverhaal – en de overtuiging dat alleen op die manier de kunstgeschiedenis kon worden gekend, motiveerden de aanleg van reeksen illustraties in verzamelingen en boeken. In een goede reeks platen openbaarde het artistieke verleden zich pas echt.
In haar proefschrift bespreekt Vermeulen de invloed van achttiende-eeuwse geleerden Bottari (1689-1775), Winckelmann (1717-1768) en Seroux d’Agincourt (1730-1814). Hun toepassing van reproducties leverde een belangrijke, maar tot nog toe vrijwel vergeten bijdrage aan het vak kunstgeschiedenis. Zij experimenteerden in papieren verzamelingen met kunsthistorische ordeningen en met de aard van selecties. Ze bediscussieerden ook kwesties van kennerschap en de betrouwbaarheid van reproducties. Dankzij hun interesse voor afbeeldingen werd Michelangelo’s Sixtijnse plafond, een van de hoogtepunten uit de Renaissance, voor het eerst gereproduceerd en opgenomen in een kunsthistorisch beeldverhaal.


Dinsdag 6 juni 2006, 15.30 uur, Aula Radboud Universiteit Nijmegen.
Mevrouw M. Seyfeddinipur: Disfluency: Interrupting speech and gesture.
Promotor: prof. dr. S.C. Levinson; copromotores: dr. P. Indefrey, dr. S. Kita.

In alledaagse gesprekken gebeurt het regelmatig dat een spreker een woord of zin afbreekt of verbetert. Zulke spreekfouten zijn interessant, omdat ze de complexe processen blootleggen die aan het plannen van gesproken taal ten grondslag liggen. Omdat de spreker ernaar streeft dat de informatie die hij geeft correct en goed te begrijpen is, volgt hij zijn eigen spraak nauwlettend en toetst hij voortdurend of wat hij zegt toepasselijk en correct is. Als hij een fout tegenkomt, moet hij vervolgens beslissen hoe hij daar mee omgaat. De vraag is dan of, wanneer en op welke manier hij zijn eigen spraak onderbreekt om de fout te herstellen. Een mogelijkheid is dat de spreker direct na het ontdekken van een fout zijn spraak onderbreekt. Op die manier zorgt hij ervoor dat de luisteraar zo weinig mogelijk foutieve informatie te horen krijgt. Risico hierbij is dat er haperingen en pauzes in het gesprek voorkomen. Mandana Seyfeddinipur onderzocht in haar proefschrift hoe sprekers omgaan met vloeiendheid en correctheid als ze tijdens het spreken problemen ondervinden. Daarnaast gaat ze in op het effect van versprekingen op spraakbegeleidende gebaren.
Mandana Seyfeddinipur (Offenbach, Duitsland, 1967) studeerde aan de Freie Universitaet Berlin in Duitsland en voerde haar onderzoek uit binnen het Nijmeegse Max Planck Institut voor Psycholinguistiek en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit.


Maandag 12 juni 2006, 15.30 uur, Aula Radboud Universiteit Nijmegen.
D. Smakman: Standard Dutch in the Netherlands. A Sociolinguistic and phonetic description.
Promotor: prof. dr. R. van Hout; copromotor: mevrouw dr. R. van Bezooijen.

De Nederlandse standaardtaal, het Algemeen Beschaafd Nederlands, is al sinds haar ontstaan in de vijftiende en zestiende eeuw het onderwerp van levendige discussie. De mening van de gewone Nederlander is hierin altijd onderbelicht gebleven. Dit is de eerste uitgebreide studie naar de oordelen van deze groep over de Nederlandse standaardtaal: wat is hun definitie van deze taalvariant en hoe wordt deze volgens hen uitgesproken? Niet een maar twee standaardtalen blijken in Nederland te bestaan; een met veel sprekers en een voor de puriteinse elite. Verder blijken Nederlanders in vergelijking met mensen in andere landen hypergevoelig te zijn voor uitspraakvariatie. De onderzochte ABN-sprekers – onder wie Harmen Siezen, Joop van Zijl, Pia Dijkstra en Hennie Stoel – spreken sommige klanken modern en andere weer conservatief uit. Bovenal viel op dat terwijl deze journaalvariant als onnatuurlijk te boek staat, zij toch onvoorwaardelijk wordt omarmd en wel als stabiele factor in het onrustige Nederlandse taallandschap.
Dick Smakman (Eindhoven, 1970) is afgestudeerd in de taalwetenschap aan de Radboud Universiteit en in de Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 1996 en 2001 was hij AiO taalwetenschap in Nijmegen. Sinds 2005 is hij docent Engelse taalvaardigheid aan de Universiteit Leiden. Dit promotieonderzoek valt onder het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. E-mail: d.smakman@let.leidenuniv.nl.


Donderdag 6 juli 2006, 13.30 uur, Aula Radboud Universiteit Nijmegen.
G.J. Rutten: De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur.
Promotor: prof. dr. G.R.W. Dibbets.

In het dagelijks leven was David van Hoogstraten (1658-1724) conrector van de Latijnse school in Amsterdam. In zijn vrije tijd boog hij zich over poezie en taalkunde. Het baarde hem zorgen dat steeds meer Nederlandse auteurs moeite hadden het geslacht van het zelfstandig naamwoord correct te gebruiken. Hij besloot er iets aan te doen. Een alfabetische lijst van zelfstandige naamwoorden met vermelding van het juiste geslacht was het resultaat. De lijst kende succes. Tijdens Van Hoogstratens leven verschenen drie drukken en later in de achttiende eeuw nog eens drie. Het boekje heeft daarmee grote invloed gehad op de ontwikkeling van het Standaardnederlands.
In een brede, cultuurhistorische analyse van de vroegmoderne taalkunde toont dit boek aan dat we de taalkundige activiteiten van Van Hoogstraten moeten opvatten als onderdeel van een algemeen streven naar een cultuur van geletterdheid. Van Hoogstraten wilde dat de Nederlandse taalcultuur zich zou kunnen meten met die van vergelijkbare groepjes in Frankrijk en Duitsland. Onmisbaar voor een gecultiveerd taalgebruik vond hij een correct gebruik van het grammaticaal geslacht.
Gijsbert Rutten (Heerlen, 1977) promoveert bij de afdeling Nederlands van het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies van de Radboud Universiteit. Rutten is bestuurslid van het Peeter Heynsgenootschap voor de geschiedenis van het talenonderwijs (zie http://www.peeterheynsgenootschap.nl) en redactiesecretaris van Nederlandse Taalkunde. Momenteel werkt hij als docent Nederlands en NT2 in het voortgezet onderwijs en in de volwasseneneducatie. Zie ook http://www.gijsbertrutten.nl. E-mail: g.rutten@let.ru.nl.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 29 May 2006 22:22:46 +0200
From: <taalschrift@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060526.html
Subject: Web: 0605.26: Taalschriftnummer mei 2006 verschenen; enquete over Taalschrift

==========================================================
Nieuw Taalschriftnummer mei 2006; enquete over Taalschrift
==========================================================

ENQUETE

Wat vindt u van Taalschrift? Wilt u meer of andere reportages, columns, tips …? Moet de vormgeving anders? De Nederlandse Taalunie wil het graag weten. Vul nu de elektronische enquete in op:

http://enquete.taalunie.org/vragenlijst/index.php?sid=4.

Dat kost u niet meer dan tien minuten. Meteen maakt u kans op een aardige prijs: er liggen waardebonnen van 50 euro klaar en pakketten van het Elektronisch Groene Boekje versie 3.0 + Het Groene Boekje editie 2005.

Verder in de nieuwe editie van Taalschrift de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
“Nederlands, let op uw zaak!”

“De EU omarmt tegenwoordig opnieuw haar veeltaligheid. Dit veeltalenbeleid bevestigt voor de Nederlandse en andere taalgemeenschappen de gelijkwaardigheid van hun talen in de EU. Het streven naar de culturele eenheidsworst in Europa is niet meer. De Europese Unie is geen natiestaat. Wij spreken Nederlands en met anderen spreken wij een taal naar keuze.” Tot die conclusie komt Jan Roukens na een decennium van angst dat het Nederlands onder het Europese gewicht zou verdwijnen. Of de strijd voor het behoud daarmee gestreden is? “Het is belangrijk dat we de Europese Unie er aan blijven herinneren dat ze zelf met de burgers in hun eigen talen moet communiceren! Ook en vooral via het web.”

 • Jan Roukens, oud-medewerker van de Europese Commissie en tot 2006 voorzitter van de Vereniging voor Nederlandstalige terminologie

Lees verder op http://taalschrift.org/discussie/001115.html

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onderaan de column.


REPORTAGE
Vlaamse en Nederlandse school winnen Taalunie Onderwijsprijs 2006

Ze hebben de prijzen netjes gedeeld. ‘Een stap in het onbekende’ en ‘Veroordeeld tot gedichten’ van het Provinciaal Technisch Instituut uit het Vlaamse Eeklo en ‘De verteltas’ van Montessorischool de Regenboog uit Amsterdam zijn de winnaars van de Taalunie Onderwijsprijs 2006. Elke school neemt 8.000 euro mee naar huis. Opvallend: de hoge dosis poezie onder de genomineerden. Taalschrift verkent vijf verrassende projecten.

 • Tekst: Jan T’Sas; foto’s: Nederlandse Taalunie, Gert Swinnen en Maarten van der Burg

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/001116.html

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 27 May 2006 16:38:01 +0200
From: <signalering@spatiegebruik.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060527.html
Subject: Web: 0605.27: Platform Signalering Onjuist Spatiegebruik publiceert duizendste voorbeeld van onjuist spatiegebruik

=====================================================
(Persbericht Platform SOS, d.d. 27 mei 2006:)
Platform Signalering Onjuist Spatiegebruik publiceert duizendste voorbeeld van onjuist spatiegebruik
=====================================================

Het platform Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS) is anderhalf jaar geleden opgericht met als doel om het onjuiste gebruik van spaties in Nederlandstalige teksten tegen te gaan. Een van de activiteiten van het platform is het publiceren van voorbeelden van onjuist spatiegebruik op de website http://www.spatiegebruik.nl. Op maandag 29 mei a.s. zal daar het duizendste voorbeeld worden gepubliceerd.

Spatiegebruik

In het Nederlands moeten samengestelde woorden gewoon aaneengeschreven worden. Er is geen enkele reden om een spatie in te voegen in samenstellingen zoals ‘grotestedenbeleid’, ‘buitenverlichting’ en ‘creditcardnummer’. Deze fout wordt heel veel gemaakt, en het lijkt er zelfs op dat de foute spelling steeds vaker wordt toegepast. Het platform Signalering Onjuist Spatiegebruik vindt dat een slechte ontwikkeling en probeert deze ontwikkeling daarom een halt toe te roepen.

Op de website http://www.spatiegebruik.nl geeft het platform de regels voor correct gebruik van de spatie in het Nederlands. Bovendien worden er dagelijks nieuwe voorbeelden gegeven van onjuist spatiegebruik in teksten op allerlei verschillende plaatsen zoals krantenartikelen, posters, advertenties, verpakkingen en winkelruiten.

Steun

Uit de reacties die het platform via de website ontvangt, blijkt dat de website een positief effect heeft. “We krijgen regelmatig e-mails van mensen die ons complimenteren met het goede initiatief. Soms laten mensen weten dat ze het adres van onze site hebben doorgestuurd naar een paar collega’s die regelmatig spatiefouten maken. Anderen vertellen dat ze niet eerder gehoord hadden van de regels voor spatiegebruik, en beloven ons het nooit meer fout te doen.”

Via het meldpunt op de website kunnen bezoekers ook zelf voorbeelden insturen. “Bijna alle voorbeelden die het laatste jaar op de website zijn gepubliceerd, zijn ingestuurd door bezoekers van de site. Ze sturen ons foto’s van bordjes, boeken en bestelwagens, scans van advertenties, aanbiedingen en artikelen uit de lokale krant en links naar websites die vol staan met onjuiste spaties. Er zijn blijkbaar veel bezoekers die ons willen steunen in de strijd, en daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Zonder al die inzendingen hadden we de duizend waarschijnlijk nooit gehaald.”

Mijlpaal

Zo’n duizendste voorbeeld lijkt een mooie mijlpaal, maar eigenlijk is het natuurlijk geen goed teken dat het blijkbaar nauwelijks moeite kost om zo veel voorbeelden van onjuist spatiegebruik te verzamelen. “Dat heeft inderdaad iets paradoxaals. We zijn op zich tevreden over de resultaten die we met het platform in het afgelopen anderhalf jaar bereikt hebben. Maar we zijn natuurlijk pas echt tevreden als we het tweeduizendste voorbeeld niet zouden halen, omdat blijkt dat er onvoldoende nieuwe voorbeelden van onjuist spatiegebruik bij komen! Ondanks dat zullen we het bereiken van het eerste duizendtal toch op gepaste wijze vieren, want misschien is het ook wel ons laatste duizendtal…”

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 22 May 2006 14:17:07 +0200
From: "Boekhandel Perdu" <boekhandel@perdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060528.html
Subject: Med: 0605.28: Perdu-discussieavond over literaire cultuurkritiek in een veranderende tijd, Amsterdam, vr 9 juni 2006

=====================================================================
Discussieavond over literaire cultuurkritiek in een veranderende tijd
=====================================================================

Perdu
Kloveniersburgwal 86
1012 CZ Amsterdam
Tel: 020-4220542

Vrijdag 9 juni 2006. Aanvang 20.30 uur. Toegang 6/5 euro.

Op het breukvlak van twee werelden. Over cultuurkritiek en literatuur.
M.m.v.: Arnold Heumakers, Atte Jongstra, Ewoud Kieft, Sven Vitse.
Gespreksleider: Esma Moukhtar.

In een recent artikel in De Groene Amsterdammer (Literatuur 2006;1) getiteld “Slaapwandelen in de letteren. Of: het einde van de Romantiek” spreekt Arnold Heumakers het vermoeden uit dat we in een culturele overgangsfase zijn beland. De aannames en noties die vanaf de Romantiek ten grondslag lagen aan het denken over kunst en literatuur hebben hun kracht en vanzelfsprekendheid verloren. Vandaar het gevoel van permanente crisis in de kunsten en letteren. Dat zou ook het crisisgevoel kunnen verklaren dat de debatten beheerst in letterenland: over hoe het gesteld is met de geschiedschrijving van de moderne literatuur, de kritiek, het onderwijs en de relatie van de literatuur tot de werkelijkheid. In literaire bladen en dagbladen, essaybundels, op literaire podia en op websites vliegen de bekende woorden en categorieen in het rond: individu en massa, autonomie en maatschappelijke betrokkenheid, elitair en populair, fictie en werkelijkheid, modern en postmodern, hoge en lage cultuur, maar… het wil niet meer lukken: we geloven niet meer in het onderscheid dat deze woorden lang hebben aangeduid. Hoe komt dat toch? In wat voor tijd leven we? Wat kan de literatuur nog betekenen?

Perdu verlangt ernaar de problematiek van taal en literatuur in relatie tot ons tijdsgewricht met meer diepgang te behandelen dan bij de debatten mogelijk is en speurt naar schrijvers en geschriften die dat mogelijk maken. Een van die geschriften is een essaybundel van Arnold Heumakers De schaduw van de vooruitgang. Hierin onderzoekt hij het eeuwenoude genre van de cultuurkritiek, een genre dat meer beoogt dan het vermaken van de lezers. Cultuurcritici menen immers te zien hoe het met de cultuur is gesteld en meer nog: ze leveren ook vaak een remedie voor wat er in hun ogen niet deugt. Heumakers levert kritiek op die pretentie en probeert er achter te komen waarom de remedies zo zelden werken. Is dat niet omdat de criticus zich tegenover de cultuur stelt als een dokter tegenover een patient? Dat het ook anders kan toont Heumakers aan de hand van schrijvers die zichzelf als onderdeel van een veranderende cultuur ervaren en die, wanneer ze die veranderingen in taal willen vatten, stuiten op de ontoereikendheid van de bestaande taal. Voor Heumakers is het juist die literatuur die inzicht in de samenleving en in onszelf verschaft. En dat er een remedie voor de narigheid zou zijn, dat is een romantische idee dat zijn tijd heeft gehad. Drie auteurs, elk vanuit hun eigen invalshoek, geven commentaar op deze gedachten van Heumakers en zullen met elkaar en met het publiek in discussie gaan.

Arnold Heumakers is als literatuurcriticus verbonden aan NRC Handelsblad. Hij publiceerde eerder onder andere ‘Schoten in de concertzaal’, ‘De fatale cirkel’ en samen met Wouter Oudemans, ‘De horizon van Buitenveldert. Gesprekken over cultuur en techniek’. Atte Jongstra is naast prozaschrijver, dichter, essayist en criticus. Zijn proza behelst ondermeer ‘Psychologie van de zwavel’ (1989), ‘Disgenoten’, ‘Groente’, ‘Hudigers Hooglied’ en ‘De Tegenhanger’. ‘Familieportret’ is een essaybundel.
Ewoud Kieft, Historicus. Binnenkort verschijnt van hem bij uitgeverij Vantilt ‘Het plagiaat’. Dit boek behandelt de polemiek van Menno ter Braak en Anton van Duinkerken, twee belangrijke intellectuelen uit het interbellum. Hij schreef ook over de moderniteit in Nederland tussen 1914 en 1940 en over avant-garde, katholicisme en het einde van de burgercultuur.
Sven Vitse. Verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. Schrijft in bladen als Yang en DWenB over avant-garde en postmoderne trends, doet onderzoek naar postmoderne (literatuur)theorie en ideologie, zit in de redactieraad van DWenB.
Esma Moukhtar, docent Filosofie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Willem de Kooning Academie- Hogeschool Rotterdam.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 May 2006 10:00:00 +0200
From: "Sdu Uitgevers" <sduuitgevers@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060529.html
Subject: Med: 0605.29: Nieuw tijdschrift: vbT2, vakblad over Taal en Tekst

===================================================
Nieuw tijdschrift: vbT2, vakblad over taal en tekst
===================================================

Vandaag is het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift vbT2 verschenen. vbT2 is een vakblad dat zich richt op professionals in het bedrijfsleven, bij de overheid en de non-profit-sector die zich regelmatig bezighouden met het schrijven, bewerken, beoordelen of corrigeren van zakelijke teksten. Van persberichten tot brochures, van beleidsnota’s tot journalistieke teksten.

vbT2 is praktisch en informatief, en biedt informatie die direct toepasbaar is in de beroepspraktijk. In elk nummer komen (onder andere) de volgende onderdelen aan bod:

 • nieuws en achtergrondartikelen over actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en tekst, actuele trends in bijvoorbeeld voorlichting en reclame;
 • handige taal- en spellingtips;
 • praktijkgerichte interviews met inspirerende taal- en communicatieprofessionals;
 • de beste gereedschappen: nieuwe boeken en software;
 • een prikkelende column en pittige artikelen over de laatste taaltrends.

Toon en sfeer

Het nieuwe vbT2 is een vakblad waar de lezer echt iets aan heeft: prettig leesbaar, toegankelijk, met direct toepasbare adviezen. vbT2 inspireert en brengt de lezer op nieuwe ideeen. Daarbij besteedt het blad veel aandacht aan een effectieve combinatie van tekst, beeld en vormgeving en past die ook zelf toonaangevend toe. In full colour, in een plezierige en verrassende lay-out. De artikelen in vbT2 zijn compact en zakelijk, maar ook fris en prikkelend. vbT2 is een hulp en bondgenoot waar je tien keer per jaar naar uitkijkt.

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit managementondersteuners/office managers, redacteuren en tekstschrijvers.

Daarnaast biedt dit vakblad ook cruciale informatie voor (marketing)communicatieadviseurs, voorlichters, taal- en communicatietrainers, vertalers, journalisten, voorlichters, trainers, correctoren en reclamebureaus. Kortom, iedereen die zich dagelijks professioneel bezighoudt met taal en tekst.

Titelgegevens

Titel: vbT2, vakblad over taal en tekst.
Redactie: Eric Tiggeler (hoofdredactie), Rinus Vermeulen (eindredactie), Lydia Vroegindeweij.
Uitvoering: A4, full colour, selfcover, 24 pagina’s
Prijs: 97,50 euro excl. BTW

vbT2 is een voortzetting van Vakblad Taal Online.

Kijk voor meer informatie op http://www.sdu.nl/vbT2.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: maandag 29 mei 2006 22:37
From: Tom Naegels <tom@tomnaegels.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060530.html
Subject: Med: 0605.30: Oprichtingsvergadering Vlaamse Auteursvereniging, Antwerpen, za 17 juni 2006

====================================
Oprichting Vlaamse Auteursvereniging
====================================

Zaterdag 17 juni 2006, 14 u – 18 u, Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen

Auteurs zijn de motor van een bloeiende culturele en economische sector. Toch worden hun belangen niet altijd goed, en vaak te versnipperd verdedigd. Velen voelen al lang de nood aan een slagkrachtige, representatieve, onafhankelijke vereniging voor alle auteurs, die en individueel ondersteunt, en kan optreden als collectieve belangenbehartiger. Een werkgroep onder leiding van Jos Geysels bereidde de afgelopen maanden de oprichting voor van een Vlaamse Auteursvereniging. Die verenigt auteurs van proza, poezie, toneel, scenario’s, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en strips, alsook illustratoren en literaire vertalers. De oprichtingsvergadering vindt plaats op zaterdag 17 juni 2006, om 14 u in het Antwerpse Zuiderpershuis.

Elke auteur wordt van harte uitgenodigd om te komen, en om zich lid te maken uiteraard. Om stemgerechtigd te zijn, en om zich kandidaat te kunnen stellen voor het bestuur, geldt wel als voorwaarde dat de auteur minstens een publicatie heeft bij een professionele uitgeverij, een opvoering door een erkend gezelschap, een verfilming of een toezegging door een productiehuis. Voor stripauteurs is minstens een publicatie in gedrukte media vereist. Mocht u op zaterdag 17 juni niet aanwezig kunnen zijn, maar wil u wel stemmen, dan kan dat per volmacht. Elk stemgerechtigd lid kan een volmacht dragen voor een ander stemgerechtigd lid.

Als we een representatief bestuur willen, dan is het van het grootste belang dat zoveel mogelijk auteurs aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering. Gelieve uw komst te melden op auteursvereniging@telenet.be of per papieren post op Vlaamse Auteursvereniging, Postbus 2037, 2600 Berchem 1. Iedereen moet zijn komst daar aanmelden voor 9 juni. Ook volmachten moeten voor die datum op dat adres gemeld worden.

Voor meer informatie: auteursvereniging@telenet.be

Namens de Werkgroep Vlaamse Auteursvereniging
Jos Geysels, Hilde Keteleer, Ingrid Vander Veken, Tom Naegels


Platformtekst voor een Vlaamse Auteursvereniging

Zonder afbreuk te willen doen aan eerdere initiatieven wordt de nood gevoeld aan een vereniging van literaire auteurs en vertalers waarin alle genres vertegenwoordigd zijn, die representatief is voor het literaire veld, die met autoriteit in naam van haar leden kan optreden, die professioneel bemand is en die een maximale samenwerking met de literaire actoren nastreeft met behoud van haar onafhankelijkheid. De hoofdopdrachten van deze auteursvereniging behelzen zowel individuele ondersteuning als collectieve belangenbehartiging.
Deze platformtekst is een minimaal kader dat verder wordt uitgewerkt.

alle genres

De auteursvereniging verenigt zowel auteurs van proza, poezie, toneel, scenario’s, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie, strips als illustratoren en literaire vertalers.

representatief

De auteursvereniging wordt door zowel de auteurs, illustratoren en vertalers zelf als door hun potentiele gesprekspartners als representatief beschouwd.

professioneel

De auteursvereniging kan enkel representatief zijn als zij goed en professioneel werkt. Om aan optimale dienstverlening en efficiente belangenbehartiging te kunnen doen, beschikt de auteursvereniging over een krachtig bestuur dat een hart voor literatuur combineert met managementcapaciteiten en vertegenwoordigers uit diverse subsectoren telt, en een professioneel bemand secretariaat.

samenwerking

De auteursvereniging is onafhankelijk maar werkt op een realistische en constructieve manier samen met de verschillende literaire actoren in Vlaanderen. Ze streeft op termijn naar volledige financiele onafhankelijkheid. Samenwerking met Nederlandse verenigingen wordt met het oog op het zwaartepunt van het literaire bedrijf wenselijk geacht.

individuele ondersteuning

De auteursvereniging heeft een operationeel informatieloket dat een antwoord biedt op individuele en collectieve vragen van sociale, juridische en zakelijke aard. Het inventariseert de lacunes en pijnpunten die aan de oppervlakte komen, zodat de behoeften van auteurs duidelijk in kaart kunnen worden gebracht en ingevuld. Dit loket verwijst niet louter door maar doet zelf onderzoek en biedt de opgebouwde knowhow aan op een publiek toegankelijke website. Ook centraliseert het loket informatie over de verschillende bestaande subsidieregelingen en de bijbehorende indiendata en biedt het een forum voor gestructureerde communicatie tussen auteurs, illustratoren, vertalers en uitgevers.

collectieve belangenbehartiging

De auteursvereniging treedt in dialoog met uitgevers en boekhandelaars over pijnpunten als distributie, promotie en standaardcontracten. Ook is ze een valabele gesprekspartner voor de overheid, waaronder de Minister van Cultuur en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ze maakt daarbij onder meer werk van een aanpassing van het kunstenaarsstatuut die rekening houdt met de specifieke noden van literaire auteurs, illustratoren en vertalers, een efficiente regeling met betrekking tot het leenrecht, enz. Ze reageert snel en gepast en met een stem op actuele gebeurtenissen. Ze streeft een redelijk en realistisch imago na.

De Werkgroep Vlaamse Auteursvereniging
Jos Geysels, Hilde Keteleer, Ingrid Vander Veken, Tom Naegels

Steunen dit initiatief: Dimitri Verhulst, Erik Vlaminck, Geertrui Daem, Klaas Verplancke, Miriam Van hee, Stefan Hertmans, Wim Geysen, Anne Provoost, Bart Demyttenaere, Bart Moeyaert, Geert Van Istendael, Tom Lanoye, Erwin Mortier, Gerda Dendooven, Margot Vanderstraeten, Monika Van Paemel, Walter van den Broeck, Annelies Verbeke, Ramsey Nasr, Stefan Brijs, Leo Pleysier, Michael De Cock, Bram Renders, Patrick De Rynck, Paul Mennes, Paul de Wispelaere, Peter Holvoet-Hanssen, Noella Elpers, David Van Reybroeck, Bob Mendes, Jozef Deleu, Pol Hoste, Erik Spinoy, Leen Huet, Elvis Peeters, Jeroen Olyslaegers, Hilde Keteleer, Tom Naegels, Ingrid Vander Veken

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 29 May 2006 15:11:22 +0200
From: Ewoud Sanders <sanders@nrc.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060531.html
Subject: Vra: 0605.31: Gezocht: ANV-boekjes 'Taalzuivering', no. 1, 2, 3, en 5

=======================================================
Gezocht: ANV-boekjes ‘Taalzuivering’, no. 1, 2, 3, en 5
=======================================================

Beste vorsers,

Tussen 1924 en 1944 zijn bij mijn weten twaalf edities verschenen van het boekje Taalzuivering, uitgegeven door het Algemeen Nederlandsch Verbond (ANV). Het gaat om een klein boekje (eigenlijk meer een brochure) met daarin een ‘Lijst van woorden en uitdrukking ter vervanging van -ismen’. Lees: ter vervanging van Gallicismen en Germanismen. De lijsten zijn interessant omdat ze ons veel leren over de opkomst van leenwoorden in het Nederlands. Ook worden er allerlei Nederlandse alternatieven bedacht, die soms – maar lang niet altijd! – ingang hebben gevonden. De boekjes zijn dus ook interessant voor dateringen van neologismen.

Om ze beter te kunnen gebruiken voor onderzoek, ben ik van plan om alle edities van die boekjes te digitaliseren. Echter, ik heb ze niet compleet. Ik mis namelijk de volgende edities: 1, 2, 3 en 5.

Heeft iemand een van deze boekjes? En zo ja, zou ik ze kunnen lenen? Ze komen volledig onbeschadigd retour. En als iemand ze helemaal kwijt wil dan wil ik ze ook wel overnemen.

Bij voorbaat dank voor de moeite.

Met vriendelijke groet

Ewoud Sanders
sanders@nrc.nl

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 29 May 2006 20:57:58 +0200
From: "Barbara Kalla" <bkalla@poczta.onet.pl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060532.html
Subject: Vra: 0605.32: Bijdragen gevraagd voor project "Volwassen worden als cultureel feit en literair motief" aan de Universiteit van Wroclaw

================================================================
Project “Volwassen worden als cultureel feit en literair motief”
================================================================

Het doel van het project is uitgave van een bundel met bijdragen over dit onderwerp. In het middelpunt van onze belangstelling komt het probleem staan van volwassen worden dat als een belangrijk cultuurverschijnsel gezien en beschreven wordt. Het gaat echter niet uitsluitend om het onderzoek naar de veranderingen binnen het genre [bijv. ontwikkelingsroman] of naar de evolutie van het motief, maar ook naar volgende problemen: hoe veranderden en/of evolueerden de beschouwingen van het probleem “volwassen worden”? Welke beelden van het proces van volwassen worden en de puberteit worden geschetst in de Nederlandse literatuur? Waar is de grens tussen kind en volwassen te trekken? Wat gebeurt er tussen de grenzen die de kindertijd en de volwassenheid afbakenen? Wat zijn de consequenties van onvolwassenheid voor de samenleving? Hoe worden deze begrippen in verschillende perioden van de negentiende en twintigste eeuw omschreven?

In de literatuur vindt nog een ander fenomeen zijn weerslag dat we buitengewoon interessant vinden voor ons project; we doelen hier op het bestaan van twee verschillende trajecten van ‘volwassen worden’ en twee verschillende concepties van ‘volwassen zijn’ – apart voor vrouwen en apart voor mannen.
Welkom zijn tevens bijdragen waar een vergelijking van de Nederlandse literatuur met de voorbeelden uit diverse nationale literaturen een zwaartepunt vormt, zodat een overzicht van het probleem “volwassen worden” in verschillende literaturen, telkens gespiegeld aan de Nederlandse literatuur, tot stand komt.

Iedereen die een een bijdrage wil leveren, wordt verzocht een beknopt voorstel (ca. 300 woorden) in te dienen bij de organisatoren, t.a.v. Barbara Kalla, bkalla@poczta.onet.pl, Leerstoel voor Nederlandse Filologie, ul. Kuznicza 21-22, 50-138 Wroclaw.
Deadline voor het indienen van voorstellen is 20 juni 2006. De bijdragen, maximaal 50.000 tekens, moeten uiterlijk 31 october ingezonden worden.

Projectleiders: Barbara Kalla, bkalla@poczta.onet.pl, Bozena Czarnecka bczar@uni.wroc.pl (Universiteit van Wroclaw, Leerstoel voor Nederlandse Filologie).

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 30 May 2006 12:56:22 +0200
From: Ton van de Wijngaard <H.van.de.wijngaard@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060533.html
Subject: Sym: 0605.33: Nationale streektaalconferentie (en afscheid van Limburgse streektaalfunctionaris Pierre Bakkes), Maastricht, vr 16 juni 2006

===============================
Nationale streektaalconferentie
===============================

Tijd: 16 juni 2006, 10.30 – 17.30 uur
Plaats: de Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 in Maastricht

Op vrijdag 16 juni 2006 vindt in het gouvernement in Maastricht de eerste nationale streektaalconferentie plaats. De dag wordt georganiseerd door de Raod veur ’t Limburgs en Bureau Streektaal Nederlands-Limburg in samenwerking met de Provincie Limburg. De conferentie biedt een forum voor politici, beleidmakers, streektaalfunctionarissen, wetenschappers en streektaalgebruikers om tot een uitwisseling te komen van inzichten en visies over het beleid ten aanzien van de streektaal.

De sprekers belichten de vele facetten van de streektaal: streektaalstimulering (streektaal als thuistaal, streektaal als tweede taal), streektaalcultuur, streektaalgebruik in officiele situaties (provinciale staten, gemeenteraden), streektaal op radio en tv, streektaal in het onderwijs, streektaal in grensregio’s. Ze belichten bovendien de verschillende perspectieven (lokaal/gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees; het Letzebuergesch in Luxemburg).

De conferentie staat tevens in het teken van het afscheid van de eerste Limburgse streektaalfunctionaris, dr. Pierre Bakkes, die dan met pensioen gaat.

Sprekers zijn onder meer de Commissaris van de Koningin in Zeeland drs. W. van Gelder, Europarlementarier drs. L. van Nistelrooij, Gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Limburg mw. O. Wolfs, Gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Noord-Brabant W. Luijendijk, Oud Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie prof.dr. K. Jaspaert, expert moedertaaldidactiek prof.dr. S. Kroon en J. Braun, lid van de Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise. ’s Middags is verder een paneldiscussie voorzien waarin leden van Provinciale Staten van Limburg en streektaalfunctionarissen uit Nederland en Vlaanderen onder leiding van Frans Pollux over een aantal stellingen op het gebied van het streektaalbeleid in discussie gaan.

Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Ge Reinders.

Deelname aan de dag is gratis maar u dient zich wel vooraf aan te melden. Dat kan telefonisch (0475 – 399 281) of via e-mail (tvdwijngaard@hklimburg.nl)

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 mei 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060534.html
Subject: Sym: 0605.34: Themabijeenkomst 'Digitalisering en ontwikkeling van digitale onderzoekscorpora en het gebruik daarvan in het onderzoek', Amsterdam, do 22 juni 2006

===============================
Themabijeenkomst digitalisering
===============================

Op donderdagmiddag 22 juni 2006 wordt vanaf 13.00 uur in zaal 105 van het P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, voor wetenschappers binnen de Geesteswetenschappen een themabijeenkomst georganiseerd over: Digitalisering en ontwikkeling van digitale onderzoekscorpora en het gebruik daarvan in het onderzoek.

De themabijeenkomst wordt onder de vlag van de Faculteit der Geesteswetenschappen en het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis gehouden en gecombineerd met de EDUBA-lezingen (Elektronische Diensten Universiteitsbibliotheek UvA).

Een groep van zeven sprekers zal nader ingaan op de diverse toepassingen van digitale tekstcorpora, digitale beelddatabanken en digitale onderzoeksinstrumenten bij verschillende disciplines binnen de Geesteswetenschappen.

Aan de orde komen: Nieuwe onderzoeksvragen die met digitale corpora/databanken beantwoord kunnen worden en de meerwaarde voor het onderzoek; hoe zullen de ontwikkelingen binnen de digitale corpora het vakgebied beinvloeden; toepassingen van deze onderzoeksdatabanken in het geven van onderwijs.

Daarnaast zal ingegaan worden op elementaire vraagstukken als: hoe een digitaliseringproject op te zetten, duurzaamheid te waarborgen, subsidie te verkrijgen en een juiste systeemkeuze te maken.

Het programma is als volgt:

12.30 – 13.00 Ontvangst met koffie/thee.
13.00 – 13.10 Welkom – Jelle Koopmans, dagvoorzitter (UvA, FGw, Leerstoelgroep Franse Letterkunde). Opening – Aafke Hulk (UvA, FGw, decaan).
13.10 – 13.30 Beeldbanken in kunstgeschiedenis – door Marten Jan Bok (UvA, Faculteit der Geesteswetenschappen – Leerstoelgroep Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd).
13.30 – 13.50 Digitale kritische edities – door Paul Schuurman (EUR, History Section of the Department of Philosophy).
13.50 – 14.10 Cinema Context – door Karel Dibbets (UvA, FGw – Leerstoelgroep Media en cultuur).
14.10 – 14.30 Historische Steekproef Nederland, onderzoeksvragen en financiering – door Kees Mandemakers (IISG en tevens lid van NWO-commissie ‘Investeringen Middelgroot / Digitalisering’).
14.30 – 15.00 Discussie/vragen naar aanleiding presentaties.
15.00 – 15.30 Thee/koffie pauze.
15.30 – 15.50 De digitale nationale bibliografie en nieuwe onderzoeksvragen – door Piet Verkruijsse (UvA, FGw – Leerstoelgroep Boekwetenschap en handschriftenkunde en tevens conservator aan de Artis Bibliotheek).
15.50 – 16.10 Antieke Tempels in beeld. Archeologische Reconstructies en Virtuele Simulaties – door Patricia Lulof (UvA, FGw – Leerstoelgroep Amsterdams Archeologisch Centrum)
16.10 – 16.30 Opzetten projecten, duurzaamheid bestanden, systeemkeuzes – door Renze Brandsma (Bibliotheek van de UvA, Digitaal Productiecentrum).
16.30 – 17.00 Discussie/vragen naar aanleiding presentaties. Afsluiting – door Jelle Koopmans.
17.00 – 17.30 Borrel.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 mei 2006
From: Deen, F.A. <F.A.Deen@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060535.html
Subject: Sym: 0605.35: Workshop 'Pamfletten en Politiek', Utrecht, ma 3 juli 2006

===============================
Workshop Pamfletten en Politiek
===============================

Workshop ‘Pamfletten en Politiek’, 3 juli 2006, Sweelinckzaal, Drift 21, Universiteit Utrecht

Op 3 juli vindt aan de Universiteit Utrecht de workshop ‘Pamfletten en politiek in de vroegmoderne tijd’ plaats. Deze workshop brengt lopend onderzoek en actuele theorievorming op dit gebied in kaart. In hoeverre geven pamfletten inzicht in de ‘opkomst’ van publieke opinie? Kunnen pamfletten fungeren als graadmeter van politieke participatie of interesse van burgers? Welke inhoudelijke politieke debatten werden door middel van pamfletten gevoerd? Deelname aan deze workshop is met name bedoeld voor historici die onderzoek doen naar pamfletten, maar ook andere geinteresseerden zijn welkom.

Voorlopig programma:

10.00-10.30 Ontvangst
10.30-10.45 Inleiding David Onnekink (Universiteit Utrecht)
10.45-12.15 ‘Opinie en de Publieke Sfeer’; voorzitter: Jose de Kruif (Universiteit Utrecht)
– Robert von Friedeburg (Erasmus Universiteit Rotterdam): ‘The public sphere in early modern Europe.’
– Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): ‘”Copia Copiae”. Manuscripten en pamfletten tijdens de Nederlandse Opstand.’
– Roeland Harms en Jeroen Salman (Universiteit Utrecht): ‘Het pamflet op straat. De dynamiek tussen distributeurs, pamfletten en politiek (17e/18e eeuw)’
12.15-13.15 Lunch
13-15-14.45 ‘Partijen en polemiek’; voorzitter: Donald Haks (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)
– Vincent van Zuilen (Universiteit Groningen): ‘Om “van dese Bloemkens een bocketgen te maecken”. Het Nederlandse eenheidsideaal in een politiek gedicht ten tijde van de Leycesterse polemiek 1586-1587.’
– Elizabeth Edwards (University of Kent): ‘Political compromise and pamphlet “warfare” after the affair of the French ambassador’s secret negotiations with Amsterdam (1684-87).’
– Joop van Wijngaarden (University of Reading): ‘Attitudes in de Republiek – enige prenten en pamfletten na de dood van Willem III in 1702.’
14.45-15.15 Thee
15.15-16.45 ‘Schrijven in bloed. Pamfletten en politieke moord’; voorzitter: Henk van Nierop (Universiteit van Amsterdam)
– Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam): ‘”… of we sullen op zïn Haegsch huyshouden”. Pamfletten en rekesten in vroegmoderne politiek.’
– Jaap Nieuwstraten (Erasmus Universiteit Rotterdam): ‘Het primaat van de wet. Een Nederlandse polemiek over het recht van kroonprins Karel op de Engelse troon (1649).’
– Jill Stern (University of London): ‘”Printed Poison”. Political pamphleteering and the deaths of Concino Concini, Marquis d’Ancre(1617) and Johan de Witt (1672).’
16.45-17.00 Martin van Gelderen (European University Florence): Slotopmerkingen en discussie
17.00 Borrel

U kunt zich voor dit symposium tot uiterlijk 23 juni aanmelden bij Femke Deen (F.A.Deen@uva.nl). Registratiekosten a EUR 10,00 kunnen worden voldaan bij binnenkomst.

Femke Deen (Universiteit van Amsterdam)
David Onnekink (Universiteit Utrecht)
Michel Reinders (Erasmus Universiteit Rotterdam)

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 mei 2006
From: huizinga-fgw <huizinga-fgw@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060536.html
Subject: Sym: 0605.36: Conferentie 'De ambities van het letterkundig onderzoek in Nederland', Amsterdam, vr 9 juni 2006

=======================================================
De ambities van het letterkundig onderzoek in Nederland
=======================================================

Graag nodigt het Platform Letterkunde u uit aanwezig te zijn bij de conferentie ‘De ambities van het letterkundig onderzoek in Nederland’, die plaatsvindt op vrijdagochtend 9 juni aanstaande, te Amsterdam.

Op de conferentie worden de resultaten van een enquete naar het lopende letterkundig onderzoek in Nederland gepresenteerd en geanalyseerd; daarbij wordt geprobeerd mogelijke dwarsverbanden te signaleren. Daarnaast staan vijf sprekers stil bij de vraag of er ook buiten de letterkunde – in andere wetenschapsgebieden, maar ook in maatschappelijke verbanden – behoefte bestaat aan onderzoek dat door of met letterkundige onderzoekers wordt uitgevoerd. Ten slotte wordt door vertegenwoordigers van de verschillende onderzoekscholen een overzicht gegeven van de nu bestaande plannen en ambities.

Bedoeling van dit alles is om na te gaan wat letterkunde-onderzoekers verbindt, of ze nu werken over Middeleeuwse liederen of over eigentijdse performance poezie. Er wordt actief geeploreerd welke samenwerkingsverbanden mogelijk zouden zijn. Want samen staan letterkunde onderzoekers sterk.

De werkconferentie wordt gehouden op vrijdag 9 juni te Amsterdam en is toegankelijk voor alle letterkundige onderzoekers in Nederland. De conferentie heeft plaats in de ochtend; aansluitend vindt in de namiddag de conferentie ‘Literatuur en wetenschap’ plaats.

Tevens willen wij u nu al melden dat het Platform Letterkunde in de eerste week van oktober een volgende conferentie voor Nederlandse letterkunde onderzoekers zal organiseren. Deze najaarsconferentie staat in het teken van het nieuwe NWO themaprogramma ‘Culturele Dynamiek’, en beoogt u handreikingen te bieden voor het opstellen van projecten in de eerste ronde, die in het voorjaar van 2007 zal plaatsvinden.

Informatie over de conferentie en over het Platform Letterkunde treft u aan op onze webpagina’s: http://www2.let.uu.nl/solis/osl/9juni2006.php en http://www2.let.uu.nl/solis/osl/platform.php.

De in het Platform Letterkunde samenwerkende onderzoekscholen: ASCA, Groningen, Huizinga Instituut, Medievistiek, OSL, OIKOS.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 24 May 2006 14:21:50 +0200
From: "J.Noordegraaf" <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060537.html
Subject: Lit: 0605.37: Pas verschenen: Gijsbert Rutten. De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur. (Amsterdam/Muenster, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Gijsbert Rutten. De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Muenster: Nodus Publikationen. 460 pp. Prijs: euro 30,00 (excl. verzendkosten). ISBN-10: 90-72365-93-3/ ISBN-13: 978-90-72365-93-4 (Stichting Neerlandistiek VU); ISBN 3-89323-752-6 (Nodus Publikationen). Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 52.

In ‘De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur’ besteedt Gijsbert Rutten aandacht aan het werk van de belangrijke achttiende-eeuwse taalkundige Van Hoogstraten. Rutten legt dwarsverbanden naar de literatuur- en de cultuurgeschiedenis en komt tot een samenvattend oordeel over de vroegmoderne taalcultuur. In het dagelijks leven was David van Hoogstraten (1658-1724) conrector van de Latijnse school in Amsterdam. In zijn vrije tijd boog hij zich over de schone letteren, over poezie en taalkunde. Het baarde hem zorgen dat steeds meer Nederlandse auteurs moeite hadden het geslacht van het zelfstandig naamwoord correct te gebruiken. Hij besloot er iets aan te doen. Een alfabetische lijst van zelfstandige naamwoorden met vermelding van het juiste geslacht was het resultaat. De lijst kende succes. Tijdens Van Hoogstratens leven verschenen drie drukken (1700, 1710/11, 1723) en later in de achttiende eeuw nog eens drie (1733, 1759, 1783). Het boekje heeft daarmee grote invloed gehad op de ontwikkeling van het Standaardnederlands.

Wat was er zo belangrijk aan het grammaticaal geslacht? Waarom moesten vooral aankomende schrijvers zich er beter aan houden? Waar haalde Van Hoogstraten zijn taalkundige kennis eigenlijk vandaan? In een brede, cultuurhistorische analyse van de vroegmoderne taalkunde toont dit boek aan dat we de taalkundige activiteiten van Van Hoogstraten moeten opvatten als onderdeel van een algemeen streven naar een cultuur van geletterdheid. Van Hoogstraten wilde dat de Nederlandse taalcultuur zich zou kunnen meten met die in Frankrijk en Duitsland. Onmisbaar voor een gecultiveerd taalgebruik vond hij een correct gebruik van het grammaticaal geslacht.

‘De Archimedische punten van de taalbeschouwing’ van Gijsbert Rutten kan besteld worden bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam en bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 mei 2006
From: M. van der Molen-Willebrands <marleenvandermolen@xs4all.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060538.html
Subject: Lit: 0605.38: Pas verschenen: Marleen Willebrands. De verstandige kok. (Bussum 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Marleen Willebrands. De verstandige kok; de rijke keuken van de Gouden Eeuw. Bussum: uitgeverij Pereboom 2006. 214 blz., paperback, isbn 9077455205, EUR 24,90.

‘De verstandige kock’ is het enige gedrukte zeventiende-eeuwse kookboek uit de Republiek. Het verscheen in 1669 te Amsterdam bij Marcus Willemsz. Doornick als onderdeel van een handleiding voor welvarende buitenhuisbezitters, getiteld Het vermakelijck landtleven.

Dietist en neerlandicus Marleen Willebrands hertaalde dit kookboek in het modern Nederlands voor een breed publiek. ‘De verstandige kok’ telt een kleine 200 recepten voor groenten en salades, vlees en gevogelte, vis, gebakken en gekookte gerechten, taarten, pasteien, recepten voor verwerking van slachtproducten, en confituren.

De tekstuitgave opent met een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de evolutie van dit kookboek, en de ontwikkeling van het keukenrecept. Daarnaast komt de invloed van het hofdicht aan bod, evenals een schets van de maaltijdgewoonten uit de zeventiende eeuw. In de kern van de uitgave staan de hertaalde recepten met informatie over cultuurhistorische achtergronden. Zo worden de herkomst van ingredienten, de ontwikkeling van gerechten en de soms merkwaardige bereidingswijzen, vanuit diverse invalshoeken toegelicht. Door gebruik te maken van citaten uit gedichten en uitspraken van gezaghebbende medici en plantkundigen, is duidelijk gemaakt wat de waardering van tijdgenoten was van gerechten en ingredienten.

Een aantal recepten is bewerkt voor de ‘leckertongh’ van vandaag. De tekstuitgave is voorzien van een woordenlijst bij de recepten en een trefwoordenregister.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 May 2006 15:11:42 +0200
From: Vantilt Uitgeverij <godelieve@vantilt.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/05/060539.html
Subject: Lit: 0605.39: Te verschijnen: Thomas Vaessens. Ongerijmd succes. Poezie in een onpoetische tijd. (Nijmegen, 2006)

==============
Te verschijnen
==============

Thomas Vaessens. Ongerijmd succes. Poezie in een onpoetische tijd. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, juni 2006. isbn 90-77503-16-1, 269 p., EUR 19,90. Verschijnt 2 juni 2006.

Van oudsher is er gesomberd over de overlevingskansen van poezie. En anno 2006 lijkt er alle reden voor pessimisme: het genre bestaat louter voor een schare ingewijden. Maar: tegelijk verschijnen er jaarlijks honderden bundels en tientallen tijdschriften met poezie, door het land trekken podiumdichters volle zalen, Internet barst van de gedichten en debatten terzake, en 620.000 Nederlanders schrijven regelmatig verzen. Hoezo crisis?

In verschillende artikelen en interviews heeft Thomas Vaessens, pas benoemd als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, in de afgelopen maanden de stelling verdedigd dat er een onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen het (lees)publiek en de ‘officiele’ poezie, zoals die door een kleiner en machtelozer geworden elite van kenners en critici gekoesterd wordt. De literaire elite, die ooit met succes een plaats voor de poezie bevocht in de maatschappij, is zich sedert dertig jaar aan het terugtrekken in haar steeds minder zichtbare niche. Jonge dichters betreden podia en zoeken hun heil op Internet. Maar de critici, wetenschappers en leraren die de vernieuwing aan de man zouden moeten brengen, blijven verdwaasd in hun kelders achter. Zo gaat het niet goed. Vaessens’ observaties oogstten grote verontwaardiging bij diverse vertegenwoordigers van het oude literaire establishment. Daarbij werd vooral gedacht dat de jonge hoogleraar met opgeruimd gemoed het Einde Van De Poezie kwam verkondigen. Met ‘Ongerijmd succes’ dient Vaessens zijn criticasters overtuigend van repliek.

Vaessens toont ons in zijn nieuwe boek een genre dat in de negentiende-eeuwse romantiek opgezadeld werd met verwachtingen en pretenties die inmiddels ook hinderen. Bijvoorbeeld als we poezie bij jonge lezers onder de aandacht willen brengen. Wat is tegenwoordig de rol van onderwijs en literatuurgeschiedenis? Na een ruimhartig en helder onderzoek toont Thomas Vaessens zich niet bezorgd over de toekomst van poezie, zolang we in de bres springen voor wat blijvend van waarde is.

“Vaessens denkt niet dat romans en gedichtenbundels een student in de letteren nog veel te zeggen hebben” (Carel Peeters in ‘Vrij Nederland’)
“Als ik Vaessens goed begrijp, is alles wat ik heb gedaan overbodig geweest, want uit de tijd” (Kees Fens in ‘De Volkskrant’)
“Vaessens’ standpunt zorgt ervoor dat de poezie binnen afzienbare tijd met de vuilniswagen meekan” (Maarten Doorman in ‘NRC Handelsblad’)
“Ik vrees dat Vaessens helaas een bijzonder belangrijke, vervelende waarheid ventileert” (Ronald Soetaert in ‘De Morgen’)

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.ru.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0605.b --------------------------*

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.