Neder-L, no. 0603.a

Subject: Neder-L, no. 0603.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 20 Mar 2006 02:40:34 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Veertiende-jaargang------ Neder-L, no. 0603.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0603.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: 'WordScape', concert voor dichters en  |
|           musici, zo 2 april 2006               |
|          - Den Haag: Presentatie website Beatrijs, do 30 maart |
|           2006                        |
|          - Utrecht: 'Het Poeziecircus', met nieuwste poezie,  |
|           muziek en cabaret, do 13 april 2006         |
| (2) Vac: 0603.02: Vacature voor een universitair docent Nederlandse   |
|          taalkunde voor het thema 'De dynamiek van het     |
|          Nederlands', Universiteit van Amsterdam (deadline:  |
|          za 25 maart 2006)                   |
| (3) Med: 0603.03: Rapversie Van den vos Reynaerde verschijnt juni 2006 |
| (4) Med: 0603.04: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kent prijzen |
|          toe aan A. Valens, A. Baggerman, R. Dekker en W.   |
|          Huesken                        |
| (5) Med: 0603.05: Corpusdag TST-centrale, Rotterdam, do 23 maart 2006  |
| (6) Med: 0603.06: Integrale voorlezing van Gertrude Starinks 'De weg  |
|          naar Egypte', Perdu, Amsterdam, vr 31 maart 2006   |
| (7) Web: 0603.07: Nieuwe weblog op louiscouperus.nl over het fin de   |
|          siecle / cultuur rond 1900              |
| (8) Web: 0603.08: Digitale BLTVN bestaat vijf jaar: literatuur op een  |
|          digitaal presenteerblaadje              |
| (9) Sym: 0603.09: Vijfde international workshop Writing Systems,    |
|          'Constraints on Spelling Changes' (mede n.a.v.    |
|          recente spellinghervormingen Nederlands en Duits),  |
|          Nijmegen, do 5 en vr 6 oktober 2006          |
|(10) Sym: 0603.10: International conference 'Controlling time and shaping|
|          the self', Rotterdam, do 15 - za 17 juni 2006    |
|(11) Col: 0603.11: Linguistisch Miniatuurtje CXI: Voetbal is grammatica |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ----------zo-18-maart-2006-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 maart 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060301.html
Subject: Rub: 0603.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Sugar Factory, Lijnbaansgracht 238

WordScape, zondag 2 april, 16.30 uur.

 • WordScape (http://www.keeswennekendonk.nl/wordscape/) is een geimproviseerd concert door dichters en musici. Altijd verrassend, vaak inspirerend. Met o.a. Jan Baeke, Wim Brands, Maurice Buehler, Daniel Dee, Bart FM Droog, Xavier Roelens en Joost Zwagerman. Musici o.a.: Sarah Marieke van Lieshout (zang), Dennis Verkerk (percussion), Alan Laurillard (samples), Han Buhrs, elektronica, Danibal (mondharpen), Jan Schellink (samples and instruments), Vincent Kramer (hang), Kees Wennekendonk (piano and organisatie). Meer informatie en inschrijving http://www.keeswennekendonk.nl of mail: mail@keeswennekendonk.nl.

DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5

Presentatie website Beatrijs, donderdag 30 maart 2006, 15.00-16.30 uur.

 • Presentatie van de website van de KB over Beatrijs met o.a. een digitaal facsimile van het handschrift, een transcriptie van de Middelnederlandse tekst en de vertaling door Willem Wilmink. Sprekers zijn Anne Korteweg, Herman Pleij en Erik Geleijns. Aanmelden via communicatie@kb.nl of +31 (0)70-3140597.

UTRECHT, Cafe De Leugen, L. Berchmakerstraat 10

Het Poeziecircus, donderdag 13 april 2006, 20.30 uur.

 • De nieuwste poezie, muziek en cabaret op het experimentele podium in Cafe De Leugen. Met deze vanavond sprookjesachtige taferelen. Verhalen, verzinsels en verdichting voeren de boventoon. Probeer de weg uit dit magische woud van woorden maar eens terug te vinden! Line up spoedig bekend. Presentatie: Alexis de Roode. Entree gratis. Meer informatie op http://www.poeziecircus.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 9 Mar 2006 17:27:43 +0100
From: "Don, J." <J.Don@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060302.html
Subject: Vac: 0603.02: Vacature voor een universitair docent Nederlandse taalkunde voor het thema 'De dynamiek van het Nederlands', Universiteit van Amsterdam (deadline: za 25 maart 2006)

============
Vacature UVA
============

Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Aan de faculteit zijn een kleine duizend medewerkers verbonden en circa 6.500 studenten volgen er onderwijs.

Nieuwe impulsen zijn nodig om het onderwijs en onderzoek op het terrein van taal en cultuur verder te ontwikkelen tot geengageerde geesteswetenschappen. Een geesteswetenschappelijk perspectief levert inzichten op die nodig zijn om allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van informatie- en communicatietechnologie, te begrijpen en te kunnen bijsturen.

De Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt daarom jonge wetenschappers voor de nieuwe generatie universitair docenten (ud’s). Kandidaten zijn gepromoveerd en hebben een geesteswetenschappelijke achtergrond. Didactische kwaliteiten en affiniteit met studenten zijn vereisten. Cruciaal is dat kandidaten goed onderzoek weten te combineren met aansprekend onderwijs. Uiteraard hebben zij inzicht in de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Door een brug te slaan tussen verschillende disciplines dragen de nieuwe UvA-wetenschappers bovendien bij aan de verbreding en vernieuwing die de faculteit voor ogen heeft. Brede inzetbaarheid in het onderwijs van meer dan een opleiding is voor alle docenten een vereiste.

Wij bieden u samenwerking met vooraanstaande onderzoekers binnen onderzoekinstituten die – mede door een multidisciplinaire benadering – internationaal hoog staan aangeschreven. Bovendien geeft u onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe onderwijsmethodieken worden ontwikkeld.

Met de groep nieuwe ud’s volgt u een uitgebreid introductieprogramma en krijgt u intensieve begeleiding gedurende het eerste jaar van de aanstelling. Didactische scholing maakt deel uit van de aanstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met eerder verworven competenties blijkend uit het onderwijsportfolio van de kandidaat. Het houden van een proefcollege maakt deel uit van de selectie.

De faculteit zoekt een universitair docent voor het thema

De dynamiek van het Nederlands

voor de volledige werktijd
vacaturenummer 06-3011

Uw onderzoek wordt gestuurd door de gedachte dat centrale eigenschappen van taal begrepen kunnen worden door de variatie en dynamiek van een taal te bestuderen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit uw werk op het terrein van eerste en/of tweede taalverwerving, of uw onderzoek op het gebied van diachronie, sociolinguistiek of variatielinguistiek. U bent thuis in de Nederlandse taalkunde, maar uw onderzoek heeft implicaties in een bredere context en u bent in staat inzichten uit verschillende subdisciplines met elkaar te verbinden. Uw onderzoek sluit in brede zin aan bij de aanpak zoals die bijvoorbeeld gehanteerd wordt in het programma ‘Variation in Inflection’.

Werkzaamheden

 • verzorgen en ontwikkelen van onderwijs binnen en buiten de bachelor en de master Nederlandse taal en cultuur, alsmede de nieuwe master Internationale Neerlandistiek en de Research Master Linguistics
 • (mede) begeleiden van bachelor- en masterscripties
 • zelfstandig verrichten van onderzoek op het genoemde gebied, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale publicatiemedia
 • mede begeleiden van promovendi
 • leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e- en 3e-geldstroomfinanciering
 • deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken.

Profiel

 • voltooide relevante promotie
 • ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften/boekvorm
 • onderwijservaring op universitair niveau en didactische vaardigheden
 • ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs
 • teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan een opleiding
 • bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
 • organisatorische ervaring en kwaliteiten
 • grondige beheersing van het Nederlands en Engels; indien Nederlands niet de moedertaal is, moet men zich de taal binnen twee jaar eigen maken.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof.dr. F.P. Weerman, telefoon +31 (0)20-525.47,37 of via e-mail F.P.Weerman@uva.nl.

Aanstelling

Deze geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar. Het salaris bedraagt minimaal EUR 2.950,- (schaal 11) en maximaal EUR 4.605,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week).

Solliciteren
———— Een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, dient voor 25 maart 2006 gericht te worden aan de Universiteit van Amsterdam, aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, mevrouw prof. dr. A.C.J. Hulk, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam. Vermeldt u s.v.p. het vacaturenummer linksboven op de enveloppe.

Tevens is het mogelijk uw sollicitatie per e-mail te sturen aan ‘solliciteren2006-fgw@uva.nl’.


Faculteit der Geesteswetenschappen
http://www.hum.uva.nl/

Bachelors Faculteit der Geesteswetenschappen
http://www.studeren.uva.nl/taal-cultuur-bachelors/opleidingen.cfm

Masters Faculteit der Geesteswetenschappen
http://www.studeren.uva.nl/fgw-masters/opleidingen.cfm

Bachelor Nederlandse taal en cultuur
http://www.studeren.uva.nl/nederlands/

Master Nederlandse taal cultuur
http://www.studeren.uva.nl/ma-nederlands/

Master Internationale Neerlandistiek
http://www.studeren.uva.nl/ma-internationale-neerlandistiek/

Research Master Linguistics
http://www.studeren.uva.nl/ma-linguistics/

ACLC
http://www.hum.uva.nl/aclc/

Variation in Inflection
http://home.hum.uva.nl/variflex/

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 6 Mar 2006 20:36:06 +0100
From: Salemans, met dank aan Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060303.html
Subject: Med: 0603.03: Rapversie Van den vos Reynaerde verschijnt in juni 2006

=============================================
Van den vos Reynaerde in juni 2006 in rapvorm
=============================================

De tweede E-nieuwsbrief Reynaertgenootschap van 2006 (zie: http://www.welcome.to/tiecelijn) meldt dat Charlie May (24) in 2006 komt met een versie van ‘Van den vos Reynaerde’ in rapvorm.

Omdat de thema’s van het verhaal nog altijd hoogst actueel zijn, heeft Charlie ervoor gekozen het verhaal te bewerken en om te zetten in rapvorm. Hierdoor krijgt het werk een eigentijds karakter en wordt het toegankelijk voor mensen die anders aan het werk voorbij zouden gaan.

Charlie May woont in Middelburg. Hij begon in 1998 met schrijven en rappen. Charlie rapt niet, zoals het cliche wil, over hoe geweldig of stoer hij is; zijn raplyrics hebben diepgang en prikkelen. Sinds 2000 verzorgt Charlie optredens. Zo trad hij op tijdens de opening van het H.A.B.O.G.-gebouw in Borsele in aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix. Speciaal voor deze gelegenheid schreef de rapper een sociaal geengageerde tekst.

Naar verwachting is de Reynaertrapversie in juni 2006 klaar.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 19 Mar 2006 11:31:52 +0100
From: "Maatsch. der Nederl. Letterkunde" <maatsch@xs4all.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060304.html
Subject: Med: 0603.04: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kent prijzen toe aan A. Valens, A. Baggerman, R. Dekker en W. Huesken

=================================================================
Van der Hoogt-prijs voor Anton Valens
Wijnaendts Francken-prijs voor Arianne Baggerman en Rudolf Dekker
Kruyskamp-prijs voor Wim Huesken
=================================================================

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de volgende drie prijzen toegekend:

 1. de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2006 aan Anton Valens op grond van zijn debuut, de verhalenbundel ‘Meester in de hygiene’ (Augustus, Amsterdam, 2004).
  De prijs is een aanmoedigingsprijs, wordt ieder jaar uitgereikt en bestaat uit een penning en 6.000 euro.
  De jury heeft grote bewondering voor het originele onderwerp, de compositietechniek, het hanteren van diverse registers en niet in de laatste plaats de humoristische aspecten van het boek, dat beschrijft hoe een student aan de Kunstacademie – in dienst van Thuiszorg – met groot enthousiasme bij negen hoogbejaarden schoonmaakwerk doet. ‘Meester in de hygiene is een verrassend en intrigerend boek.’
  De jury bestond uit Hugo Brems, Kester Freriks, Micha Hamel en Rudi van der Paardt (voorzitter).
  Eerdere prijwinnaars zijn onder meer: Anton Koolhaas, Cees Nooteboom, Wessel te Gussinklo, Arthur Japin, Erwin Mortier, Josse De Pauw en Rob van der Linden.
 2. de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2006 aan Arianne Baggerman en Rudolf Dekker voor hun boek ‘Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798)’, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2005.
  Dr. J.A. Baggerman en dr. R.M. Dekker werken bij de Erasmus-universiteit in Rotterdam.
  De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt afwisselend in de categorieen essays/literaire kritiek & cultuurgeschiedenis en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.
  Het boek biedt een fascinerend inzicht in leefgewoonten, denkwijzen en aspiraties uit de laatste decennia van de Republiek. Ook gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis komen in beeld, in het bijzonder ten tijde van de Bataafse woelingen. De auteurs schrijven met een aanstekelijk enthousiasme, als waren ze bezield door hetzelfde elan van personages die zij op de voet volgen.
  De jury bestond uit Paul Gerretsen (voorzitter), Marika Keblusek, Rene van Stipriaan, Jo Tollebeek en Ernestine van der Wall Eerdere prijswinnaars in de categorie cultuurgeschiedenis zijn onder meer A. Th. van Deursen, Frits van Oostrom, Willem Otterspeer en Remieg Aerts.
 3. de Kruyskamp-prijs 2006 aan Wim Huesken voor zijn editie van de ‘Spelen van Cornelis Everaert’, Hilversum, Verloren, 2005. Dr. W.N.M. Huesken doceerde in Nijmegen, Melbourne en Auckland en is thans conservator van de Stedelijke Musea te Mechelen. De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt in een van de categorieen Nederlandse lexicografie/lexicologie of editie en annotatie van oude Nederlandse teksten en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.
  Dit werk heeft vele jaren in beslag genomen. Met het resultaat beschikken literatuurwetenschap en geschiedenis nu over een uitstekende editie van Everaerts spelen. Het gaat in deze spelen over graanwoeker, armenzorg, huwelijks- en gezinsproblematiek, misstanden in de kerk, ketterse opvattingen, vroomheididealen, oorlog en vrede. Eindelijk kan het beeld van het literaire leven en het dagelijkse bestaan in Brugse en West-Vlaamse kringen uit de eerste helft van de zestiende eeuw met aanzienlijk meer kleur, detail en diepte geschetst worden.
  De jury bestond uit Frida Balk-Smit Duyzentkunst, Marita Mathijsen en Herman Pleij.

De complete juryrapporten zijn beschikbaar op http://maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/prijs.html

De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op zaterdag 10 juni 2006 om 15.30 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Voor nadere inlichtingen: Leo van Maris, secretaris MNL, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA LEIDEN, tel. 071-5144962, e-mail: maatschappij@xs4all.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Mar 2006 10:06:48 +0100
From: Simo Goddijn <goddijn@inl.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060305.html
Subject: Med: 0603.05: Corpusdag TST-centrale, Rotterdam, do 23 maart 2006

=================================================
Uitnodiging voor de Corpusdag van de TST-centrale
=================================================

Op 23 maart 2006 organiseert de TST-centrale een dag met lezingen en een interactieve sessie, gewijd aan corpora. De dag is bedoeld voor iedereen die professioneel wel eens met (taalkundige) corpora werkt. Ook studenten zijn van harte uitgenodigd. Tijdige inschrijving wordt op prijs gesteld.

Het thema van het ochtendprogramma is integratie en koppeling van corpora. We sluiten de ochtend af met een discussie over de wenselijkheid van geintegreerde corpora. Technisch zijn we in staat corpora te koppelen, zelfs als die zich op verschillende locaties in de wereld bevinden. Maar moeten we dat wel doen? Wie wil er tegelijkertijd kunnen zoeken in bijvoorbeeld geschreven en gesproken corpora? Is het risico niet te groot dat onderzoekers appels met peren gaan vergelijken?

’s Middags komen individuele corpora aan bod: de nieuwe versie van het Corpus Gesproken Nederlands, het pilotproject voor een corpus van geschreven Nederlands D-Coi, en meer!

Tijdstip: 23 maart 2006 van 9:00 tot 16:45
Informatie en inschrijven: http://ww2.tst.inl.nl/index.php?option=content&task=view&id=329
Kosten: deelname is gratis
Locatie: Engels, zalen 2000 1-2, Stationsplein 45, Rotterdam (http://www.engels.nl)

De TST-centrale is sinds 2004 een afdeling van het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie). De TST-centrale wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Taalunie (NTU) en heeft als taak verschillende digitale materialen voor het Nederlands te beheren, onderhouden en distribueren.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 11 Mar 2006 13:56:24 +0100
From: "hans groenewegen" <hansgroenewegen@xs4all.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060306.html
Subject: Med: 0603.06: Integrale voorlezing van Gertrude Starinks 'De weg naar Egypte', Perdu, Amsterdam, vr 31 maart 2006

===========================
Voorlezing Gertrude Starink
===========================

Dertig jaar lang schreef Gertrude Starink aan haar dichtwerk, ‘De Weg naar Egypte’, dat bestaat uit vijf collecties van in totaal 75 ‘passages’.

Het kan opgevat worden als een lang gedicht, dat een dichtersleven bestrijkt. Niet alleen deze opzet is bijzonder. Het gedicht heeft een zeer eigen sfeer, archaiserend en droomachtig, ritueel en mystiek. Een hoofdpersoon reist door elementaire landschappen, geleid door de stem en de boodschappen van een mysterieuze ander, omgeven door dieren en objecten die net als de landschappen zelf permanent transformeren. Motieven worden herhaald en verschoven en resoneren in het geheugen van de lezer met elkaar en met de oude beelden die tot het erfdeel van iedere mens horen. De vorm zelf voltrekt een grote echo: de tweede helft van de cyclus spiegelt qua opbouw strikt de eerste helft.

Deze poezie voltrekt een spirituele reis als een avontuur dat de lezer meevoert op een bedwelmend ritme van woorden en beelden. Perdu wil dit avontuur opvoeren en presenteert, na de bijzondere Kees Ouwens-voorleesavond van het vorige jaar, een integrale voordracht van ‘De Weg naar Egypte’ door een pyramide van zeven collega-dichters en een geheimzinnige gast X.

M.m.v. Ilse Starkenburg, Marije Langelaar, Astrid Lampe, Liesbeth Lagemaat, Jan Kuijper, Rozalie Hirs, Hans Groenewegen, X.

Vrijdag 31 maart: Gertrude Starink: de Weg naar Egypte
LET OP: Aanvang: 20.00 uur Toegang: 6 / 5 euro
Perdu, Kloveniers Burgwal 86 in Amsterdam.
Informatie: http://www.perdu.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 1 Mar 2006 17:25:35 +0100
From: "Redactie weblog" <weblog@louiscouperus.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060307.html
Subject: Web: 0603.07: Nieuwe weblog op louiscouperus.nl over het fin de siecle / cultuur rond 1900

====================================
Nieuwe weblog over het fin de siecle
====================================

De redactie van ‘Arabesken’, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap, is onder het motto ‘All art is quite useless’ een weblog (http://www.louiscouperus.nl/weblog) begonnen met het fin de siecle als onderwerp.

Verschillende medewerkers laten in artikelen, overpeinzingen, recensies, enzovoort, hun licht schijnen op cultuur rond 1900, in de breedste zin des woords. Op het weblog schrijven wij over onder meer nieuwe boeken, vertalingen, films, tentoonstellingen, congressen en voorstellingen. Welke kanten de bijdragen ook zullen uitwaaieren, de actualiteit geeft steeds de aanzet. Inspiratie genoeg: heden ten dage is de interesse voor deze kleurrijke periode uit onze cultuurgeschiedenis nog springlevend.

De redactie is overigens nog op zoek naar enthousiaste medewerkers die voor het weblog willen schrijven. Beschikt u over een vlotte pen en bent u meer dan gemiddeld geinteresseerd in cultuur rond 1900? Bent u misschien gespecialiseerd op een bepaald gebied (architectuur, film, literatuur, muziek, geschiedenis, enzovoort) en bent u bereid om op regelmatige basis bijdragen te leveren voor dit weblog? Stuur dan een e-mail naar weblog@louiscouperus.nl.

Peter Hoffman,
redacteur ‘Arabesken’ en http://www.louiscouperus.nl

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 14 Mar 2006 14:26:30 +0100
From: "Peter de Bode" <Peter.deBode@KB.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060308.html
Subject: Web: 0603.08: Digitale BLTVN bestaat vijf jaar: literatuur op een digitaal presenteerblaadje

============================================
Digitale BLTVN bestaat vijf jaar:
literatuur op een digitaal presenteerblaadje
============================================

De digitale ‘Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland’ (BLTVN) bestaat vijf jaar. De bltvn, die wordt samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, biedt een uniek historisch overzicht van zo’n vijftig belangrijke literaire tijdschriften uit Vlaanderen en Nederland. Maandelijks bezoeken zo’n 3.000 belangstellenden de gratis site http://www.kb.nl/bltvn. Onlangs is de site uitgebreid met een rss-attenderingsservice.

De BLTVN is een digitale voortzetting van een reeks die in boekvorm is verschenen van 1972 tot en met 2000. Van de opgenomen tijdschriften is de gehele inhoud beschreven. Verwijzingen naar ruim 23.000 gedichten, prozateksten, essays, recensies, interviews, illustraties en toneelteksten zijn te vinden met behulp van eenvoudige of uitgebreide zoekacties.

Via de RSS-attenderingsservice ontvangen geinteresseerden automatisch een berichtje wanneer er nieuwe afleveringen van tijdschriften aan de website zijn toegevoegd. Zo is het mogelijk voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur.

De BLTVN is een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Vlaamse Roemansgenootschap. De Nederlandse Taalunie ondersteunt de bibliografie met een financiele bijdrage.

Momenteel bevat de database van de BLTVN gegevens over afleveringen van:

Vlaamse tijdschriften:

Atlantis
Brutaal
De Brakke Hond
De Groote Beer
De Houten Gong
Deus ex Machina
Dietsche Warande & Belfort
Digther
Eigen-Zinnig
En er is
Freespace Nieuwzuid
Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift
Het Liegend Konijn
Kreatief
Kruispunt
Met Andere Zinnen
Oostland
Poeziekrant
Revolver
Schoon Schip
Tempus Fugit
Van Nu & Straks III
Weirdo’s
Wel
Yang

Nederlandse tijdschriften:

Awater
Ballustrada
Bunker Hill
Concept
De Gids
De Revisor
De Tweede Ronde
De Zingende Zaag
Hollands Maandblad
KOrt Literair
Krakatau
Lava
Liter
OpSpraak
Optima
Parmentier
Passionate
Poezietijdschrift Zanzibar
Raster
Ruim
Tirade
Tortuca
Tzum
Vorm

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 17 Mar 2006 12:03:24 +0100
From: Anneke Neijt <A.Neijt@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060309.html
Subject: Sym: 0603.09: Vijfde international workshop Writing Systems, 'Constraints on Spelling Changes' (mede n.a.v. recente spellinghervormingen Nederlands en Duits), Nijmegen, do 5 en vr 6 oktober 2006

==================================
Workshop over spellinghervormingen
==================================

De vijfde internationale workshop Writing Systems vindt plaats in Nijmegen, op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2006. Deze workshop draagt de titel ‘Constraints on Spelling Changes’, ingegeven door de recente spellinghervormingen van het Nederlands en het Duits.

Met ‘Constraints on Spelling Changes’ wordt gedoeld op de (beperkte) mogelijkheden om een schriftsysteem te verbeteren. Er worden bijdragen verwacht waarin wordt ingegaan op taalkundige, onderwijskundige, psycholinguistische, sociolinguistische en historische aspecten van het spellingsysteem. Daarnaast is er ruimte voor bijdragen op het meer algemene onderzoeksterrein van lezen en schrijven, en alles wat daarmee samenhangt, zoals modellering.

Genodigd spreker is prof. Sieb Nooteboom die een lezing zal houden onder de titel Alphabetics: ‘From phonemes to letters or from letters to phonemes?’.

Nadere informatie is te vinden op de website in aanbouw van de Association for Written Language and Literacy: http://www.ru.nl/WrittenLanguage.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 10 maart 2006
From: R. Dekker <r.dekker@fhk.eur.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060310.html
Subject: Sym: 0603.10: International conference 'Controlling time and shaping the self', Rotterdam, do 15 - za 17 juni 2006

=====================================
Controlling Time and Shaping the Self
=====================================

International Conference: Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750. Rotterdam 15-17 June 2006.

An international conference will be held in Rotterdam on the development of autobiographical writing in relation to changes in the perception and control of time, historical reflection, and the influence of publishing and commercialization. The conference is organized at the Faculty of History and Arts of the Erasmus University Rotterdam, all sessions will be held in the Pelgrimfathers Church Aelbrechtskolk 30, see http://www.pelgrimvaderskerk.nl). The conference fee is 95 Euro, including drinks and lunches. Registration by transfer of 95 Euro to ABN-AMRO bank account 44.66.07.460 of the Faculteit der Geesteswetenschappen UvA, Amsterdam, with mention of ‘Controlling time; WBS C.2023.0þ011’. Participants from abroad can register by email: r.dekker@fhk.eur.nl.

Organisation dr. Arianne Baggerman and dr. Rudolf Dekker, Faculty of History and Arts, Erasmus University Rotterdam, POB 1738 NL 3000 DR Rotterdam, Netherlands. Information r.dekker@fhk.eur.nl.

Provisional program (February 2005)

15 June 2006

9.00 Registration
9.45 Welcome by professor Dick Douwes, Dean of the Faculty of History and Arts of the Erasmus University Rotterdam & Introduction to the theme of the conference by Arianne Baggerman
10.00 Lecture by Peter Burke (Cambridge): Historicizing the Self.
11.00 Workshops.
(Workshop 1:)
– Marilyn Himmesoete (University of Paris 7 Denis Diderot): Writing and Measuring Time. Nineteenth-century French Teenagers Diaries.
– Ellen Grabowsky (Erasmus University): The Introduction of Printed Diaries in the Netherlands in the Nineteenth Century.
– Ofer Nur (UCLA): Can there be a Collective Egodocument? A Case from 1922.
(Workshop 2:)
– Lucia Bergamasco (University of Orleans): Letter Writing and Autobiography, from the Late Seventeenth Century to the Early Nineteenth Century.
– Jeroen Blaak (Erasmus University): Autobiographies of Self Made Men and Women in the Netherlands in the Nineteenth Century.
(Workshop 3:)
– Celeste Brusati (University of Michigan, Ann Arbor): Time and Presence in Dutch Still Life Painting.
– Wim Denslagen (University of Utrecht): The Dual Meaning of Authenticity.
– Eveline Koolhaas (University of Amsterdam): Physiognomy and Unmasking in the Eighteenth and Early Nineteenth Century.
12.30 Lunch
14.00 Time consciousness
– Richard Freadman (La Trobe University, Victoria, Australia): Time in Literary Autobiography.
– Ann Adams (University of California, Santa Barbara): Time in and of the Dutch Seventeenth-Century Portrait.
16.00 Lecture by Marina Warner (University of Essex).
17.00 Drinks

16 June 2006

9.30 Lecture by Philippe Lejeune (University of Paris-Nord): M.A. Jullien Jr et le controle du temps.
11.00 Controlling Time
– Gadi Algazi (Tel Aviv University): Invisible Labor and Self-Imposed Time-Economies: Early Modern Scholars at Work.
– Alfred Messerli (University of Zuerich): Swiss Popular Almanacs 1700-1900. Construction of Time by Numbers, Text and Pictures.
– Molly MacCarthy (Wellesley): The Diary versus the Pocket-Watch. Understanding Time in Nineteenth-Century America.
– Avriel Bar-Levav (Open University Israel): Time in Nineteenth-Century Hebrew Autobiographies.
12.30 Lunch
14.00 Ruptures
– Thomas Max Safley (University of Pennsylvania): Bankruptcy and Autobiography.
– James Amelang (Madrid): Tracing Lives. The Spanish Inquisition and the Act of Autobiography.
– Petra Buchholz (Freie Universitaet Berlin): The Second World War and Autobiography in Japan.
16.00 Lecture by Peter Fritzsche (University of Illinois at Urbana-Champaign): Writing in Difference. Drastic History and the Production of Autobiography.

17 June 2006

9.30 Lecture by Dror Wahrman (Indiana University, Bloomington): The Making of the Modern Self. Identity and Culture in Eighteenth-Century England.
11.00 Identities
– Lotte van de Pol (Freie Universitaet Berlin/University of Utrecht): Diary Writing at European Courts in the Eighteenth Century.
– Hugo Roeling (University of Amsterdam): The Development of the Self in Memories of Childhood in the Netherlands and Flanders, 1770-1950.
– Donna Loftus (Open University, London): Middle Class Men and the Civic. Histories of Self and Place in the Late Nineteenth Century.
12.30 Lunch
14.00 Autobiography and Commerce
– Marijke Huisman (Erasmus University): Publishing Autobiographies in the Second Half of the Nineteenth and Early Twentieth Century in the Netherlands.
– Michael Mascuch (University of California, Berkeley): The Early Periodical and the Publicity of Privacy. Letters to the Editor as Proto-Autobiography, 1690-1750.
16.00 Lecture by Roger Ekirch (Virginia Tech, Blacksburg,
Virginia): The Self and Segmented Sleep.

The conference is part of the NWO-Vernieuwingsimpuls project Controlling Time and Shaping the Self. Education, Introspection and Practices of Writing in the Netherlands 1750-1914, in cooperation with the NWO-internationaliseringproject Egodocuments, zelfreflectie en culturele verandering: Nederland, Zwitserland en de Europese context, 1600-1900 (Huizinga Instituut Amsterdam with the Freie Universitaet Berlin (prof. dr. Claudia Ulbrich) and the University of Basel (prof. dr. Kaspar von Greyerz).

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Mar 2006 22:53:01 +0100
From: Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/03/060311.html
Subject: Col: 0603.11: Linguistisch Miniatuurtje CXI: Voetbal is grammatica

==============================
Linguistisch Miniatuurtje CXI:
Voetbal is grammatica
==============================

Wat is voetbal? Ja, een sport of een spelletje, maar wat ‘is’ het? Ik bedoel, kun je het aanwijzen, is het tastbaar, of is het iets ongrijpbaars waarover we alleen maar in vage termen kunnen praten?

Je kunt een wedstrijd op de televisie aanwijzen en zeggen: “Dat is voetbal”, maar dat is dan eigenlijk geen voetbal, daar wordt voetbal ‘gespeeld’. Een voetbalwedstrijd is een soort instantie, een verschijningsvorm van de hele sport. Je kunt ook tegen een bal trappen en zeggen dat dat voetbal is, maar eigenlijk is dat alleen maar een onderdeel van het voetbal. Tegen een bal trappen is een van de dingen die je doet als je voetbalt, dat is ook niet het voetbal zelf. En de spelregels van de FIFA dan? Hebben die niets te maken met wat voetbal precies ‘is’? Maar de regels geven wel de grenzen aan waarbinnen het voetbal zich moet afspelen, maar om nou te zeggen dat die het hele voetbal zijn, dat lijkt toch ook niet helemaal juist.

Wie bereid is om hier een beetje over te filosoferen, komt al gauw tot de conclusie dat er drie dingen essentieel zijn voor de vraag wat voetbal nu eigenlijk is. Ten eerste moet er iets zijn dat zich in het hoofd en de spieren van iedere voetbalspeler bevindt. Wie kan voetballen, heeft iets aangeleerd waardoor zijn hersenen weten welke bewegingen er moeten worden aangestuurd in welke situaties. Er bevindt zich een bal op die en die afstand, er loopt een aanvaller op het randje van buitenspel, en er staat een harde wind die van linksvoor komt. Dan moet je met je rechterbeen ongeveer zo hard op die en die plaats de bal raken, en dan zal die bal daar en daar terecht komen. Het is natuurlijk allemaal oneindig veel ingewikkelder (je moet ook weten waar je moet staan, en “de wedstrijd kunnen lezen”, kortom, iedere voetballer is een genie in zijn soort), maar het principe is eenvoudig: de voetballer heeft een bepaald “voetballend vermogen” dat hard ingebakken is in zijn geest en lichaam. Zonder dat individuele vermogen is er geen voetbal mogelijk.

Bij de uitvoering van dat vermogen kan er wel eens wat mis gaan: je kunt een bal verkeerd raken, of iets over het hoofd gezien hebben, maar toch weet iedere voetballer in principe wat hij in welke situatie zou moeten doen. Voetbal is een individuele vaardigheid.

In principe zou je dat individuele voetbalvermogen in een hersenscan kunnen aanwijzen. Ongetwijfeld zullen er bij de uitvoering van sommige spelmomenten bepaalde patronen van hersencellen actief worden. Dat individuele voetbalvermogen is daarmee aanwijsbaar, tastbaar, het “bestaat echt”.

Een tweede ding dat je voetbal zou kunnen noemen is het feit dat een team als geheel in staat is om een wedstrijd te spelen. Het geheel is hier anders dan de som van de delen: het team is niet zomaar een verzameling individuen, het heeft ook als collectief een voetballend vermogen. Een team dat alleen maar uit sterren bestaat (bijvoorbeeld Real Madrid) kan best verliezen van een sterk collectief. Het voetbal, zo zou je kunnen zeggen, is dan het totale vermogen van een team om een wedstrijd te spelen.

Ook daarbij gaat er wel eens wat mis. Een team kan wel het vermogen hebben om een goede wedstrijd te spelen (“neer te zetten”), maar toch af te toe een “off-day” hebben, of gedurende een korte periode de wedstrijd uit handen geven. Ook hier is het ideale vermogen van het collectief niet altijd (of misschien wel bijna nooit) gelijk aan de praktijk.

Dat collectief is trouwens wel wat moeilijker aan te wijzen dan het individuele vermogen. Je kunt het niet met een of andere scan zichtbaar maken, het blijft een beetje een kwestie van interpretatie. Je moet een deskundige zijn om het te kunnen zien. En je kunt je afvragen of het wel “echt bestaat”.

Ten derde heb je verschillende theorieen over hoe je voetbal moet spelen. Je hebt het reglementenboek van de FIFA, de UEFA en de diverse nationale bonden, maar je hebt ook trainershandleidingen en allerlei goedbedoelende deskundigen, die haarfijn het verschil tussen het 3-3-4-systeem en het 4-2-4-systeem kunnen uitleggen. Afhankelijk van de trainer zal iedere ploeg, binnen de grenzen van de reglementen, een keuze maken uit de gangbare theorieen en strategieen, en zich zo goed mogelijk daaraan proberen te houden. Dat zal vaak niet lukken, maar iedereen heeft wel de overtuiging dat dat het beste zou zijn.

Dat zijn dus drie dingen die je voetbal zou kunnen noemen: het individuele vermogen, het collectieve vermogen, en de regels en normen. Wie voetbalt, moet het individuele vermogen hebben om dat te doen, moet dat in een team kunnen doen, hij zal zich aan de regels moeten houden, en aan de normen proberen te voldoen. Dit ligt allemaal erg voor de hand, en het is niet echt moeilijk te begrijpen.

Het verbazende is, dat voor het begrip “grammatica” vrijwel hetzelfde geldt als voor voetbal. Ook voor grammatica zijn er drie dingen die je als wezenlijk zou kunnen beschouwen. Iedere taalgebruiker heeft in zijn hoofd en spraakorganen het vermogen opgeslagen om taal te gebruiken. Daarbij zal er best wel eens iets misgaan, maar in principe kan iedereen alles zeggen en begrijpen. En zoals sommige voetballers meer bewegingen in huis hebben, of handiger zijn in de uitvoering, zo hebben sommige taalgebruikers ook een groter arsenaal aan woorden en uitdrukkingen tot hun beschikking. De beroemde taalkundige Noam Chomsky noemde dit individuele taalvermogen ‘competence’, en de individuele praktijk de ‘performance’.

Taal gebruik je echter ook altijd in een taalgemeenschap, en de taalgemeenschap als collectief heeft ook een bepaald vermogen ontwikkeld, dat in ieder geval anders is dan de som der delen. Een taalgemeenschap is niet zomaar een verzameling taalgebruikers, het is ook een collectief. Dat is de tweede betekenis van het woord grammatica. Die andere beroemde taalkundige, Ferdinand de Saussure, noemde dat collectieve systeem de ‘langue’ en de collectieve praktijk de ‘parole’ (dit is misschien niet precies zoals De Saussure het zag, maar het komt er dicht bij).

Ook bij grammatica kun je de individuele variant in hersenscans zichtbaar maken, en de collectieve grammatica is een stuk moeilijker aan te wijzen. Je zou je, net als bij voetbal, zelfs kunnen afvragen of zo’n collectieve grammatica wel “echt bestaat”.

En dan ten derde: er zijn allerlei taalbeschrijvingen en goedbedoelde taaladviezen op schrift gesteld, waar veel mensen zich zo goed mogelijk aan proberen te houden. Voor een deel noodgedwongen, omdat ze dwingend voorgeschreven zijn (bijvoorbeeld op scholen, of in officiele publicaties), maar ook omdat iedereen het idee heeft dat het zo hoort. Ook dat onsamenhangende geheel van regels en normen noemen we gewoonlijk “de grammatica”.

Voetbal en grammatica lijken dus wel heel erg op elkaar. Zijn er dan geen verschillen? Jazeker wel: voetballen kan niet iedereen.

Peter-Arno Coppen

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.ru.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0603.a --------------------------*