Neder-L, no. 0512.a

Subject: Neder-L, no. 0512.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 28 Dec 2005 05:58:11 +0100
Content-Type:text/plain

Eindelijk, daar is het eerste Neder-L-nummer van deze maand! Het tweede nummer volgt binnen enkele dagen, als de kabel me tenminste niet opnieuw in de steek laat. ;-( Ben Salemans.

                           *********************
*-Veertiende-jaargang------ Neder-L, no. 0512.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0512.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Lezing Wim Hazeu over Vestdijk,     |
|           zo 5 februari 2006                 |
| (2) Med: 0512.02: Overleden: Henk van Woerden (1947-2005) en S.B.J.   |
|          Zilverberg (1922-2005)                |
| (3) Rub: 0512.03: Hora est!: promotie A.P. Salverda op ma 19 december  |
|          2005 en M.E. Broersma op di 20 december 2005, beide  |
|          te Nijmegen                      |
| (4) Web: 0512.04: Ruim 400 nieuwe woorden uit 2005 op Van Dale Taalweb |
| (5) Web: 0512.05: Website 'Bijbel en cultuur' eervol vermeld      |
| (6) Web: 0512.06: Virginie Loveling on line               |
| (7) Web: 0512.07: Taalschrift december 2005 verschenen         |
| (8) Med: 0512.08: Wijziging redactiesecretariaat tijdschrift      |
|          Nederlandse Taalkunde                 |
| (9) Med: 0512.09: Nieuwe Literatuur van De Groene Amsterdammer     |
|(10) Med: 0512.10: Lezing William Labov op wo 18 januari 2006 aan het  |
|          Meertens Instituut te Amsterdam            |
|(11) Med: 0512.11: Paarse Zetel-lezingen te Gent, met Ted van Lieshout op|
|          do 16 maart 2006 en Nilgun Yerli op do 30 maart 2006 |
|(12) Med: 0512.12: Dr. Jos Joosten benoemd tot hoogleraar Nederlandse  |
|          Letterkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen  |
|(13) Med: 0512.13: Maartje Janssen (Radboud Universiteit) wint Taalunie |
|          Scriptieprijs 2005                  |
|(14) Sym: 0512.14: Atelier 'Drama Theater Event' voor o.a. promovendi en |
|          masterstudenten, Amsterdam, vr 20 januari 2006    |
|(15) Sym: 0512.15: Conference on Historical Lexicography and Lexicology, |
|          Call For Papers, Leiden, wo 21 - vr 23 juni 2006   |
|(16) Sym: 0512.16: Lezingenmiddag rhetorica, Amsterdam, vr 13 jan. 2006 |
|(17) Sym: 0512.17: Symposium 'Spiegels van staatsbelang. Kunst en    |
|          literatuur in de Republiek als deugdenspiegel voor  |
|          stadsregenten (1600-1750)', Utrecht, vr 13 jan. 2006 |
|(18) Sym: 0512.18: Symposium 'Netwerk Eerste Taalverwerving', Amsterdam, |
|          vr 24 februari 2006                  |
|(19) Sym: 0512.19: Symposium 'Jeugliteratuur en andere media', Tilburg, |
|          wo 25 januari 2006                  |
|(20) Art: 0512.20: Grafische Collectie Nederland (Gerard Post van der  |
|          Molen)                        |
|(21) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------wo-28-december-2005-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051201.html
Subject: Rub: 0512.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, De Burcht-Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9

Lezing Wim Hazeu over Vestdijk, zondag 5 februari 2006, 14.00 uur.

 • Biograaf en publicist Wim Hazeu spreekt over zijn recent verschenen boek ‘Vestdijk. Een biografie’. Hazeu schetst een uitvoerig biografisch portret van Vestdijk, waarbij o.a. zijn gepassioneerde relatie met schrijfster Henriette van Eyck aan de orde komt alsook zijn passie voor de muziek. Prijs EUR 5,00. Reserveren gewenst: http://www.deburcht-vakbondsmuseum.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 4 december 2005
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051202.html
Subject: Med: 0512.02: Overleden: Henk van Woerden (1947-2005) en S.B.J. Zilverberg (1922-2005)

=========
Overleden
=========

Op 16 november 2005 overleed te Ann Arbor (USA) de romanschrijver, schilder en fotograaf Henk van Woerden (* Leiden 6 december 1947). Het gezin Van Woerden emigreerde in 1956 naar Zuid-Afrika waar Henk de kunstacademie in Kaapstad volgde. In 1968 keerde hij als ANC-aanhanger naar Nederland terug, maar hij woonde ook een paar jaar op Kreta. Hij overleed te Ann Arbor waar hij op dat moment als writer in residence verbleef. Van Woerden debuteerde in 1993 met ‘Moenie kyk nie’ waarvoor hij de Geertjan Lubberhuizenprijs ontving. ‘Tikoes’ (1996) en ‘Een mond vol glas’ (1998) zijn de twee volgende romans over Zuid-Afrika. Voor het laatste werk kreeg hij de Sunday Times Alan Paton Award. Zijn laatste roman ‘Ultramarijn’ die gesitueerd is in het Middellandse Zeegebied verscheen onlangs (2005). In 2003 kreeg hij de Frans Kellendonkprijs voor zijn gehele oeuvre. Zie voor uitgebreide bio- en bibliografische informatie: http://www.henkvanwoerden.nl/index.html.

Op 1 december 2005 overleed te Amstelveen de historicus en neerlandicus Dr. Siegfried Boudewijn Johan Zilverberg (* 25 mei 1922). Siegfried Zilverberg promoveerde in 1951 te Utrecht op een proefschrift over ‘David van Bourgondie, bisschop van Terwaan en van Utrecht’. De vele publicaties die daarna volgden, liggen vooral op het terrein van de kerkgeschiedenis, o.a. zijn bekende en herdrukte boeken in de Fibula-reeks ‘Ketters in de Middeleeuwen’ (1968) en ‘Geloof en geweten in de zeventiende eeuw’ (1971), bij de herdruk in 1985 omgedoopt tot ‘Dissidenten in de Gouden Eeuw’. Even talrijk als gedegen zijn zijn bijdragen aan het ‘Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme’. Aan Geeraert Brandt als historicus en biograaf wijdde Zilverberg meermalen artikelen. Ter gelegenheid van zijn afscheid in 1987 van het Instituut voor Neerlandiek van de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij vele jaren verbonden was, ontving hij de bundel opstellen van vrienden en vakgenoten ‘Geschiedenis godsdienst letterkunde’ (1989).

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 25 november 2005
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051203.html
Subject: Rub: 0512.03: Hora est!: promotie A.P. Salverda op ma 19 december 2005 en M.E. Broersma op di 20 december 2005, beide te Nijmegen

=========
Hora est!
=========

Maandag 19 december 2005, 13.30 uur, Radboud Universiteit Nijmegen.
A.P. Salverda: Prosodically-conditioned detail in the recognition of spoken words.
Promotor: prof. dr. A. Cutler; copromotores: dr. D. Dahan (University of Pennsylvania), dr. J. McQueen.

Luisteraars maken gebruik van zeer subtiele variatie in de uitspraak van klanken om woordgrenzen te herkennen. Gesproken taal bestaat uit een vrijwel continue stroom van spraakklanken. Het is aan de luisteraar om in dit spraaksignaal razendsnel woorden te vinden en te herkennen. Dit is voor de gemiddelde luisteraar geen enkel probleem; het proces gaat als vanzelf. Maar wanneer je naar een taal luistert die je niet kent, kun je je voorstellen dat het herkennen van gesproken woorden helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Anne Pier Salverda bestudeerde het woordherkenningsproces door middel van het registreren van oogbewegingen die proefpersonen maken bij het uitvoeren van gesproken instructies, terwijl op een computerscherm een aantal plaatjes staan. Wanneer een proefpersoon een instructie met daarin het woord ‘hamster’ hoort, kijkt zij niet alleen razendsnel naar het plaatje van de ‘hamster’, maar vaak ook heel even naar het plaatje van de ‘ham’. Door bestudering van deze oogbewegingen is het mogelijk heel precies te onderzoeken welke woorden (op welk moment) tijdens het woordherkenningsproces geactiveerd zijn in het geheugen van de luisteraar.

Anne Pier Salverda (Wageningen, 1975) studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte als onderzoeksassistent aan het Max Planck Instituut (MPI) voor Psycholinguistiek in Nijmegen. In november 1999 werd hem een stipendium toegekend door het Max Planck Gesellschaft om promotieonderzoek te doen binnen de Comprehension Group van het MPI. Sinds april 2005 werkt hij als postdoctoral fellow in het Department of Brain and Cognitive Sciences aan de University of Rochester. E-mail: asalverda@bcs.rochester.edu.


Dinsdag 20 december 2005, 10.30 uur, Radboud Universiteit Nijmegen.
M.E. Broersma: Phonetic and lexical processing in a second language.
Promotor: prof. dr. A. Culter.

Het verstaan van spraak is veel moeilijker in een tweede taal dan in de moedertaal. Het herkennen van woorden is hierbij een van de struikelblokken. Mirjam Broersma onderzocht hoe Nederlandse luisteraars Engelse woorden met een moeilijk herkenbare klank verstonden. Zij hadden moeite met het verstaan van woorden zoals ‘flash’ en ‘flesh’ (die in een moeilijke klank verschillen), en ‘DAFFOdil’ en ‘DEFIcit’ (een moeilijke beginklank). Ook meenden Nederlanders woorden te herkennen waar deze er niet waren. Het horen van ‘DAFfodil’ riep voor hen het woord ‘deaf’ op, en ‘eviL EMPire’ riep ‘lamp’ op, terwijl dit voor Engelse luisteraars niet gebeurde. Dezelfde problemen ontstonden voor woorden die gemakkelijk te herkennen klanken (zoals b en p) bevatten, maar wel aan het eind van het woord waar deze in het Nederlands niet voorkomen: ‘robe’ en ‘rope’ bleken moeilijk te herkennen, en het horen van ‘biG LIGHT’ riep het woord ‘glide’ op. Deze inefficientie bij het herkennen van woorden is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak waarom het verstaan van spraak in een tweede taal zo moeilijk is.

Mirjam Broersma (Groningen, 1976) was au pair in Parijs, begon met Arabisch in Nijmegen, studeerde verder in de toegepaste taalwetenschap, trok naar Columbia (VS) en studeerde cum laude af met een prijswinnende scriptie. Tijdens haar promotieonderzoek werkte ze enige maanden in Brighton (UK) om nu voorlopig neer te strijken als postdoc aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek te Nijmegen. E-mail: mirjam.broersma@mpi.nl.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Dec 2005 12:45:09 +0100
From: PR-afdeling Van Dale Lexicografie <PR@vandale.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051204.html
Subject: Web: 0512.04: Ruim 400 nieuwe woorden uit 2005 op Van Dale Taalweb

========================================================
‘Watskeburt in 2005?’
Van Dale signaleert ruim 400 nieuwe woorden in 2005
========================================================

2005 gaat taalkundig gezien de boeken in als het jaar van het ‘bananenincident’, de ‘ratzingerworst’, het ‘peutermobieltje’ en de ‘plaknachten’. Het jaar begon slecht voor de vele ‘tsunamislachtoffers’; mede door het uitblijven van een ‘tsunamiwaarschuwing’ zijn er nu veel ‘tsunamiwezen’. In eigen land zorgt een viaductgooier voor een tragische ‘viaductmoord’ en is het uitkijken geblazen bij ‘risicoviaducten’. De angst zit er goed in door deze ‘stenengooiers’ en wordt mede door de rondlopende ‘doe-het-zelfterrorist’ en ‘bommenislamiet’ vergroot. Ook de ‘supergriepgolf’ en de ‘Talpa-terreur’ houden ons bezig. Het antwoord op de laatste is dat we die massaal negeren en collectief gaan ‘sudokuen’. Op de Veluwe zit een ‘blonde poema’ een ‘miskleurzwijn’ op de hielen. De ‘paarse krokodillen’ proberen ook nog een hapje mee te eten, maar de ‘vuilnisbakbeer’ en de ‘snackvos’ zijn hen voor. Kortom, ‘watskeburt’ in 2005? Woordenwatcher Ton den Boon heeft het vastgelegd in ‘Taal van het jaar vijf’: http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/taalvijf.pdf.

Misdaad is in 2005 aan de orde van de dag. Betrekkelijk onschuldig zijn daarbij de ‘huurpiraten’, de Amsterdamse ‘seriezoener’ en de ‘hortensiadiefstal’. Het ‘mobiel banditisme’ zorgt voor meer overlast. De regering overweegt daarom de aanleg van een ‘digitale slotgracht’ om deze ‘mobiele bandieten’ uit de Randstad te houden. Een ‘digitaal rechercheur’ moet de toename van ongewenst gedachtegoed op internet aanpakken, zonder overigens aan ‘haatimams’ een beperking van meningsuiting op te leggen door bijvoorbeeld een ‘apologieverbod’ uit te vaardigen. Een nieuwe vorm van ‘eergerelateerd geweld’ doet zijn intrede met de ‘trotsmoord’.

2005 is ook een onstuimig jaar met een ‘superstorm’ die in de ‘orkaanschaal’ gewogen wordt en na veel stormschade eindigt in de ‘Katrinagate’. De zomer van 2005 kent enkele ‘plaknachten’, maar die zijn altijd nog beter dan het ‘vallendebladerengevoel’ dat in de herfst weer de kop opsteekt.

De toptien van dit jaar wordt aangevoerd door een Vlaams woord. Om de kloof tussen swingers op een ‘reggaetonfeest’ en gebruikers van een ‘seniorenmobieltje’ te overbruggen, bedenkt de Vlaamse politiek het ‘generatiepact’. Als de wetenschap een beetje voortmaakt, is dat pact misschien snel overbodig doordat het ‘antiouderdomsgen’ (het ‘klothogen’) geisoleerd kan worden. De ‘rollatordokter’ zal werkloos raken en het einde is in zicht voor het ‘rollatorspreekuur’, het ‘ouderencafe’ en de ‘ouderengevangenis’. Het eeuwige leven ligt binnen handbereik met het ‘plethoragen’. Een ‘kloonkat’ is in een handomdraai gemaakt. En het probleem van ‘slijtende beroepen’ is opgelost want een ‘heftrucknek’ is snel verholpen. Al die kennis over de natuur maakt wel dat onze voorjaarsverliefdheid opeens veroorzaakt schijnt te worden door ‘lentehormonen’ en dat ‘regelcellen’ een belangrijkere rol spelen dan vlinders in je buik. Wat het betekent voor onze ‘lustbalans’, is afwachten.

Toptien van nieuwe Nederlandse woorden in 2005

 1. generatiepact
 2. sudoku
 3. tsunamislachtoffer
 4. reggaeton
 5. knorrepos
 6. tsunamiwaarschuwing
 7. toeslagpartner
 8. Cederrevolutie
 9. lonsdaler
 10. knelpuntenheffing’

‘Taal van het jaar vijf’ is geschreven door Ton den Boon, hoofdredacteur van de Grote Van Dale, en is vanaf 20 december 2005 te downloaden van het Van Dale Taalweb (indirect via http://www.vandale.nl of direct via: http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/taalvijf.pdf).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 november 2005
From: bib-uba <m.c.j.kooijmans@UVA.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051205.html
Subject: Web: 0512.05: Website 'Bijbel en cultuur' eervol vermeld

==========================================
Website ‘Bijbel en cultuur’ eervol vermeld
==========================================

Tijdens het evenement ‘XML Holland 2005: Standaard voor topprestaties’, dat eind november 2005 in Arnhem werd gehouden, heeft de SGML/XML Users Group Holland (http://www.XMLHolland.nl) een eervolle vermelding toegekend aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam voor de website http://www.bijbelencultuur.nl. De site is de vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over de bijbel en de invloed daarvan op onze cultuur.

Volgens de onafhankelijke jury is deze website over de bijbel zeer innovatief. Daarom kent ze “een eervolle vermelding” toe voor de site, die ontwikkeld is door het Digitaal Productiecentrum van de Universiteitsbibliotheek. Volgens de jury is het een “uitstekend voorbeeld van het gebruik van XML als standaard voor innovatie”.

Een XML-database vormt het hart van http://www.bijbelencultuur.nl, van waaruit wordt gepubliceerd naar het web, maar waar ook redacteuren toegang toe hebben via het web. Uiteraard alles gebaseerd op en gecontroleerd door XML. Dat betreft zowel de tekstuele content als de video’s, audio tracks en andere multimediale uitingen die zijn ontsloten. Ook het linken en de metadata zijn geheel op XML gebaseerd.
De jury vroeg zich eerst af hoe innovatief een website over de bijbel zou kunnen zijn. Het Digitaal Productiecentrum van de Universiteitsbibliotheek heeft voor de jury het bewijs geleverd dat die zeer innovatief kan zijn.

De XML Holland Award 2005 werd toegekend aan het European Urban Knowledge Network voor de site http://www.eukn.org, die volledig is gebaseerd op XML. De XML Holland Award wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het uitdragen dan wel vernieuwend toepassen van XML en gerelateerde standaarden.

De website http://www.bijbelencultuur.nl wordt ontwikkeld en uitgegeven door Amsterdam University Press (http://www.aup.nl/). Voor de bijbeltekst wordt gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/) van het Nederlands Bijbelgenootschap (http://www.bijbelgenootschap.nl/) en de Katholieke Bijbelstichting (http://www.willibrordbijbel.nl/kbs/). Het ontwerp is van Korpershoek Ontwerpen.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 17 november 2005
From: Cindy Holtyzer <ctb@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051206.html
Subject: Web: 0512.06: Virginie Loveling online

========================
Virginie Loveling online
========================

Graag vestigen we uw aandacht op de unieke online publicatie van Virginie Lovelings Oorlogsdagboek (1914-1918). Op de website van het Centrum voor Teksteditie vindt u het integrale dagboek in een originele vormgeving, die gebaseerd is op de weblog, het dagboek van de 21ste eeuw. De tekst wordt bezorgd door Bert Van Raemdonck en vormgegeven door Edward Vanhoutte en Ron Van den Branden: http://www.kantl.be/ctb/pub/loveling/html/index.htm.

Op de website van de Universiteitsbibliotheek Gent vindt u eveneens het volledige dagboek als makkelijk doorzoekbaar tekstdocument: http://hdl.handle.net/1854/3308.

Deze twee publicaties op het internet verschijnen samen met een bloemlezing uit het dagboek in boekvorm. ‘Oorlogsdagboeken 1914-1918. Een vrouw vertelt over haar Eerste Wereldoorlog’ werd samengesteld door Ludo Stynen en Sylvia Van Peteghem, is een uitgave van Meulenhoff / Manteau en is gebaseerd op de integrale editie, die online staat.

Bert Van Raemdonck, waarnemend Coordinator Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie – CTB (KANTL), Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, B-9000 Gent, +32 (0)9-265.93.51 / fax: +32 (0)9-265.93.49, ctb@kantl.be, http://www.kantl.be/ctb.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Dec 2005 16:18:39 +0100
From: Taalschrift <taalschrift@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051207.html
Subject: Web: 0512.07: Taalschrift december 2005 verschenen

====================================
Taalschrift december 2005 verschenen
====================================

DISCUSSIE
“Meertalig onderwijs is een verrijking!”

Elk jaar hopen Belgie en Nederland op een Nobelprijswinnaar literatuur. Maar kunnen het proza en de poezie van de Lage Landen zich wel meten met de grote wereldliteratuur? “Misschien spelen we te veel taalspelletjes”, stelt Hanneke Eggels. Maken daardoor Belgische auteurs iets meer kans op de erepalm dan Nederlandse?

 • Drs. Hanneke Eggels, dichter/essayist

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/000942.html

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onderaan de column.


REPORTAGE
“Lezen is elitair en daarom voor iedereen”

In 1975 las bijna de helft van de Nederlanders geregeld een boek. 25 jaar later is dat minder dan eenderde. Van alle Vlamingen leest anno 2005 slechts tweederde een boek. Bovendien loopt zowel boven als onder grens het bibliotheekbezoek terug. “Toch is het boek een heel sterk product”, zeggen Aad Meinderts, directeur de Stichting Lezen in Nederland, en Majo de Saedeleer, die de Vlaamse Stichting Lezen leidt. Een dubbelgesprek.

 • Interview: Alexandra De Laet, foto’s: Gert Swinnen

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/000943.html

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 november 2005
From: Marijke Mooijaart <mooijaart@inl.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051208.html
Subject: Med: 0512.08: Wijziging redactiesecretariaat tijdschrift Nederlandse Taalkunde

==============================
Wijziging redactiesecretariaat
==============================

Vanaf 1 december 2005 gaat het redactiesecretariaat van Nederlandse Taalkunde over van Marijke Mooijaart naar:

drs. Gijsbert Rutten
Afdeling Nederlands
Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
+31 (0)24-3612976
E-mail g.rutten@let.ru.nl.

U kunt dan bij hem terecht voor het leveren van kopij en voor de richtlijnen.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 19 november 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051209.html
Subject: Med: 0512.09: Nieuwe Literatuur van De Groene Amsterdammer

============================================
Nieuwe Literatuur van De Groene Amsterdammer
============================================

De Groene Amsterdammer presenteert een nieuwe kwartaaluitgave: Literatuur. Dit nieuwe blad verschijnt als een aparte editie naast het wekelijkse nummer van De Groene Amsterdammer. Het is op tweeduizend verkooppunten verkrijgbaar, merendeels in de betere kiosken en boekhandels. Het eerste nummer kost slechts EUR 1,95. Vaste abonnee’s van De Groene Amsterdammer krijgen de kwartaaluitgave gratis.

De Groene Amsterdammer heeft voor dit initiatief de volgende motieven. Toen enkele weken geleden ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink na het winnen van de Ako-prijs een bestseller werd, reageerde de boekhandel met enige verbazing: voor het eerst in drie jaar stond een Nederlandse roman op een? Want het is een feit dat de koek meestal verdeeld wordt over enkele mega-sellers – meestal van buitenlandse origine – en dat andere titels tot marginale verkoop en geringe aandacht gedoemd zijn.

Gaat het over de oudere letteren, dan is het meestal een artikel over de canon. De canon is immers verplichte kennis, die moet worden afgedwongen om een algemene culturele teloorgang aan het zicht te onttrekken. Dat je het ook over de oudere letteren kunt hebben omdat ze plezierig zijn om te lezen, omdat ze vermaken, ontroeren of iets laten zien van ons eigen verleden, ons een spiegel voorhouden, mag dus wel eens nadrukkelijker getoond worden.

Er zijn weliswaar tal van – slinkende – boekenbijlagen of versnipperde rubrieken, met recensies van pas verschenen romans en bestsellers en aandacht voor non-fictie. Wat ontbreekt, is een blad waarin de literatuur wordt opgevat als een historisch geheel. Waarin hedendaagse auteurs naast zeventiende-eeuwse en middeleeuwse schrijvers staan. Waarin de Nederlandse literatuur ook bekeken wordt als onderdeel van de Europese letteren. In het eerste nummer van De Groene Amsterdammer – Literatuur staat Slauerhoff daarom bijvoorbeeld naast P.C. Hooft en Marja Brouwers naast Belle van Zuylen. Wij hopen zo de geinteresseerde lezer een beeld te geven van de rijkdom van de Nederlandse literatuur.

De artikelen worden geschreven door kenners en vaklui. Nieuw onderzoek wordt gepresenteerd, verdedigd en bekritiseerd. Studies en romans worden, ook na de eerste recensies, nog eens uitgebreid gewogen. En mythevorming wordt onder de loep genomen. Aan bod komen boeken over letterkunde, poezie, nieuwe romans, heruitgaven en wetenschappelijk onderzoek, waarbij de moderne literatuur en de oudere letterkunde beide onze aandacht hebben.

De nieuwe uitgave wordt gemaakt in samenwerking met de redactie van het magazine Literatuur, dat begin dit jaar ophield te bestaan en daarna onderdak heeft gevonden bij weekblad De Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer – Literatuur zal eens in de drie maanden verschijnen als bijlage bij het reguliere weekblad, maar kan los worden gekocht. Het hoopt net als de vorige Literatuur ook nu weer te zijn: een blad voor liefhebbers.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Dec 2005 12:15:38 +0100
From: Frans Hinskens <frans.hinskens@meertens.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051210.html
Subject: Med: 0512.10: Lezing William Labov op wo 18 januari 2006 aan het Meertens Instituut te Amsterdam

====================
Lezing William Labov
====================

De Amerikaanse taalkundige William Labov houdt op woensdag 18 januari 2006 van 10.30 tot 12.00 uur (inclusief tijd voor vragen en discussie) een lezing in de Symposiumzaal van het Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam.

De titel van de lezing luidt: ‘Time lag in dialect geography: how many centuries?’

Abstract:
In this talk I will address the problem raised by Carl Haag concerning how long the linguistic effect of political boundaries can be expected to endure. He proposed 300 years. I’ll talk about several cases that suggest a much longer period – up to 800 years. One of these concerns the southern boundary of the Norman dialect; in this connection I will refer to work by Damien Hall at the University of Pennsylvania. Another is the proposal by Ron Kim and myself that the diphthongization of /i:/ and / u:/ to upgliding diphthongs is a West Germanic innovation within Indo European, which involves an overview of several dozen European languages and language contact on a large scale.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Het is raadzaam, zich vooraf aan te melden via de volgende e-mailadressen: astrid.verburg@meertens.knaw.nl wendy.wille@meertens.knaw.nl

Frans Hinskens

 • Meertens Instituut (KNAW) (http://www.meertens.knaw.nl)
 • Vrije Universiteit

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Dec 2005 15:30:42 +0100
From: Johan Eeckhout <Johan.Eeckhout@Gent.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051211.html
Subject: Med: 0512.11: Paarse Zetel-lezingen te Gent, met Ted van Lieshout op do 16 maart 2006 en Nilgun Yerli op do 30 maart 2006

========================================
Paarse Zetellezingen te Gent,
met Ted van Lieshout op 16 maart 2006 en Nilgun Yerli op 30 maart 2006
========================================

De Paarse Zetel-lezingen zijn gesprekken op het middaguur over cultuur, literatuur en geschiedenis. De gesprekken vinden plaats in de Achilles Musschezaal van de Bibliotheek aan het Zuid van 12.30 uur tot 13.15 uur. Griet Pauwels interviewt. De toegang is gratis. Er kan niet gereserveerd worden. De deuren sluiten om 12.30u. Website: http://www.gent.be/gent/cultuur/biblioth/fr_bibli.htm

De Paarse Zetel is een organisatie van de Stad Gent, het Departement Cultuur en de Stedelijke Openbare Bibliotheek in samenwerking met vzw Passe-Vite en met de steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en Sofitel Gent.


Donderdag 16 maart 2006, 12.30 – 13.15 uur
Ted van Lieshout, jeugdauteur en illustrator van o.a. ‘Mama, waar heb je het geluk gelaten?’

Ted van Lieshout (1955) behoort samen met Toon Tellegen en Guus Kuijer tot onze publiekslievelingen onder de Nederlandse jeugdauteurs. Na zijn opleiding aan de Rietveldacademie maakte Van Lieshout boekomslagen en tekeningen voor kranten en tijdschriften en schreef hij voor het tv-programma Sesamstraat. Hij debuteerde met de jeugdroman ‘Raafs reizend theater’ en de dichtbundel ‘Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen’.
Zijn werk wordt zowel door jongeren als volwassenen fel gesmaakt, omdat elk boek een verrassend veelzijdige ontdekkingstocht is in beeld en taal. Hij is bekroond met het Charlotte Kohler Stipendium voor beste Nederlandse jeugdschrijver en werd de allereerste dichter die een Gouden Griffel won. In 1999 werd ‘Gebr.’, een sensitieve roman over homoseksualiteit en dood, ook bekroond met de prestigieuze Deutsche Jugendliteratur Preis.
Zijn boeken gaan over mensen die er niet echt bijhoren, die een eigen plek zoeken, of over moeilijk te uiten gevoelens (‘Begin een torentje van niks’). Voor kinderen schreef hij indrukwekkende fantasieverhalen zoals ‘Klein groen koffertje’. In ‘Papieren museum’ maakte hij de lezer deelgenoot van zijn lievelingskunstwerken. Recent verschenen de fantastische verzamelbundel ‘Jij bent mijn mooiste landschap en 267 andere gedichten en tekeningen’ en zijn poezieprentenboek over de onvoorwaardelijke liefde van een kind voor zijn moeder, ‘Mama, waar heb je het geluk gelaten?’


Donderdag 30 maart 2006, 12.30 – 13.15 uur
Nilgun Yerli, Turks-Nederlandse auteur-performer
Nederlands-Turkse schrijfster en performer van Bangbang

Schrijfster en cabaretiere Nilguen Yerli (1969) blikte in haar debuutroman ‘De garnalenpelster’ (2001) nog terug op haar jeugd als Turkse migrante in Friesland en op de grenzeloze liefde voor haar moeder. Inmiddels stond ze met haar nieuwste programma in Nederlands grootste theatertempel Carre en werden haar veelbesproken krantencolumns verzameld in ‘Turkse troel’ en ‘Acht jaargetijden’. Stukjes over rampen op wereldschaal, de ondeugdzaamheid van de Nederlandse politiek en de complexiteit van de liefde: Yerli gaat geen onderwerp uit de weg, maar altijd verwoordt ze haar eigen ervaring gepassioneerd en eigenzinnig.
Na ‘Wat zeg ik?’, ‘Vreemde vreemdgangers’ en ‘Held op blote voeten’ creeerde ze in 2005 een speciale voorstelling over angst en onbegrip, over geweld en burengerucht. ‘Bangbang’ is een onontkoombare, harde confrontatie, maar ook humoristisch en troostend. ‘Bangbang’ gaat vooral over ieder van ons, verstrikt als we zitten in de verwarde, helse wereld om ons heen.
Nilgun Yerli bekijkt wat er in Nederland en in de wereld gebeurt van twee kanten, en ze signaleert scherp, maar altijd genuanceerd. Haar expressiviteit en de kracht van haar verbeelding zijn zowel hoogst persoonlijk als universeel. Over het afscheid van haar vader en over haar nieuwe levenspartner schreef ze in ‘Mezelf geworden’. Nu heeft ze het gevoel dat ze thuis gekomen is : ‘Ik heb Turkije gekregen bij mijn geboorte, maar ik heb voor Nederland gekozen.’

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Dec 2005 13:51:17 +0100
From: Bets Berntsen <B.Berntsen@communicatie.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051212.html
Subject: Med: 0512.12: Dr. Jos Joosten benoemd tot hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

==============================================================
Dr. Jos Joosten benoemd tot hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit
==============================================================

Dr. Jos Joosten (1964) is met ingang van 1 februari 2006 benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Nederlandse Letterkunde. De heer Joosten zal tevens leiding gaan geven aan de leerstoel Nederlandse Letterkunde, waartoe ook de oudere en de moderne letterkunde behoren. Het aan de leerstoel verbonden onderzoek maakt deel uit van het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies.

Jos Joosten (1964) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde daar in 1996 bij Kees Fens en Bert Vanheste op een proefschrift over de naoorlogse literaire avantgarde in Vlaanderen.

Na zijn promotie werkte hij bij het Institut fuer Niederlaendische Philologie van de Universiteit van Keulen en vanaf 1999 tot heden was hij als docent/onderzoeker verbonden aan het Instituut Nederlands van de Universiteit Utrecht. Joosten is redacteur van ‘Dietsche Warande en Belfort’, betrokken bij het ‘Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus’ van de Universiteit Antwerpen en jurylid van onder meer de Constantijn Huygensprijs.

Sinds 1997 is Joosten actief als poeziecriticus voor de ‘Standaard der Letteren’. Hij leverde bijdragen op het gebied van literaire kritiek, literatuur en levensbeschouwing en literatuurgeschiedenis aan uiteenlopende tijdschriften als ‘De Gids’, ‘Nederlandse Letterkunde’ en ‘Trouw’. Zijn meest recente boekpublicaties zijn: ‘Alleenspraak: opstellen, Onttachtiging: essays over eigentijdse poezie en poeziekritiek’ en het veelbesproken ‘Postmoderne poezie in Nederland en Vlaanderen’, dat hij samen met Thomas Vaessens schreef.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 9 Dec 2005 16:31:08 +0100
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051213.html
From: Kim van Helmond - Nederl. Taalunie <kvanhelmond@taalunie.org>
Subject: Med: 0512.13: Maartje Janssen (Radboud Universiteit) wint Taalunie Scriptieprijs 2005

===================================
Winnaar Taalunie Scriptieprijs 2005
===================================

Elk jaar reikt de Nederlandse Taalunie de Taalunie Scriptieprijs uit, afwisselend voor een scriptie over een letterkundig onderwerp en voor een scriptie op het gebied van taalkunde/taalbeheersing.

Op 9 december 2005 werd in Nijmegen de Taalunie Scriptieprijs uitgereikt voor een scriptie over taalkunde/taalbeheersing.

Uit de acht genomineerden besloot de jury unaniem de Taalunie Scriptieprijs 2005 toe te kennen aan Maartje Janssen (Radboud Universiteit) voor haar scriptie ‘Het gebruik van hun als subject. Een sociolinguistische studie’. Zij ontvangt een prijs van EUR 2.250.

De jury had waardering voor de doordachte manier waarop in de scriptie een actueel verschijnsel wordt behandeld. Vanuit relevante onderzoeksvragen komen diverse hypotheses op systematische wijze aan de orde en deze worden op een valide manier getoetst. Boven alles was de jury bijzonder te spreken van de originele methode die in de scriptie gebruikt wordt: het samenbrengen van corpusonderzoek en evaluatieonderzoek vond de jury erg lovenswaardig.

Het volledige juryrapport is te vinden op http://www.taalunieversum.org/onderwijs/scriptieprijs/

De zeven overige genomineerden ontvangen een aanmoedigingprijs. In alfabetische volgorde zijn dit:

 1. Linsey Bertels (Katholieke Universiteit Leuven)
  De verwerving van het Nederlandse werkwoordsysteem door volwassen studenten Nederlands voor anderstaligen. Een corpusgebaseerde studie.
 2. Kim Heylen (Universiteit Antwerpen)
  De 10 jarigen van vandaag, de geletterde sprekers en schrijvers van morgen: een analyse van 3 lexicale quanta in spreker en schrijven van kinderen.
 3. MaartenJan Hoekstra (Universiteit van Amsterdam)
  Van alkoof tot zolder. De etymologie van ruimtebenamingen.
 4. Janet Lassche (Vrije Universiteit Amsterdam)
  De [hoeven maar te + infinitief] en-constructie en de [hoeven maar te + infinitief] of-constructie. Een onderzoek naar de verschillen tussen deze constructies.
 5. Karin Pijper (Universiteit Leiden)
  Als ik dat zeg. Analyse en beoordeling van argumentatie in de speeches van het ministerie BKZ.
 6. Katrien De Valck (Universiteit Gent)
  De taalattitudes van tweetalige jongeren in de rand rond Brussel.
 7. Janneke Wilting (Universiteit van Tilburg)
  Visuele expressies van emoties in congruente en incongruente condities. Een onderzoek naar de productie en perceptie van emotionele gezichtsuitdrukkingen via de Velten Mood Induction Procedure.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 december 2005
From: A.C.M. van Herk <A.C.M.vanHerk@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051214.html
Subject: Sym: 0512.14: Atelier 'Drama Theater Event' voor o.a. promovendi en masterstudenten, Amsterdam, vr 20 januari 2006

===========================
Atelier Drama Theater Event
===========================

Atelier 2. Atelier ‘Drama Theater Event’
Coordinatie: drs. Anke van Herk, drs. Katell Laveant, drs. Sven Birkemeier, drs. Philip Westbroek, drs. Klaartje Groot

Bestemd voor: promovendi, masterstudenten, senioronderzoekers
Urenbelasting: 1 ECTS
Datum: 20 januari 2006, van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Herengracht 182, zaal 007 in Amsterdam
Kosten Huizinga promovendi: geen
Kosten anderen (niet-Logos): EUR 100,00

Er is nog slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden voor 2 januari 2006 via huizinga-fgw@uva.nl

Programma:

10.00-10.30 Ontvangst met koffie
10.30-12.00 Cultural contexts
– Katell Laveant: Case-study van een ‘theatrical event’: de Jeu extraordinaire de Jehan Destrees (1473)
– Kornee van der Haven: “Dat de Aanschouwende Leezer niet zie, het geen men hem niet wil laaten hooren”: Discrepanties tussen tekst- en toneelcensuur in de Amsterdamse Schouwburg
– Klaartje Groot: Geef acht! Duitse soldatencultuur op het Nederlandse toneel rond 1800
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Theatrical playing
– Sven Birkemeier: Franse zeventiende-eeuwse beschouwingen over toneel
– Helmer Helmers: De onweerstaanbare shows van strolling players
– Anke van Herk: Ter lering ende vermaak? De receptie van mythologisch-amoureuze spelen in de 16e eeuw
14.30-15.00 Thee
15.00-16.10 Playing culture
– Marlieke Wilders: Het theatergebouw in de Theatrical Event: de invloed van de architectuur van het gebouw op de theaterervaring
– Philip Westbroek: Theater als religieus event: de Russische symbolistische dichter Ivanov
16.10-17.00 Evaluatie door Peter Eversmann

Toelichting op het programma:

De sessies bestaan steeds uit een aantal aaneengesloten presentaties van elk 20 minuten, waarna 30 minuten plenaire discussie.

Thema:

Elke voorstelling, of die nu plaatsvindt in het theater of in een stadion, op straat of op school, ieder religieus ritueel en iedere politieke bijeenkomst kan beschouwd worden als een ontmoeting tussen performers en hun publiek. Tijdens zo’n ontmoeting vindt een uitwisseling plaats tussen speler en toeschouwer, die via bepaalde ‘spelregels’ verloopt en door allerlei omstandigheden geconditioneerd is, en waardoor de voorstelling zijn betekenis krijgt. Die betekenis ligt dus niet van tevoren vast, en is ook niet voor iedereen op elk moment hetzelfde. Dit is, grofweg, het concept dat Willmar Sauter aanduidt als theatrical event.

Door het proces van de theatrale communicatie tot richtpunt te nemen, biedt Sauter een theoretisch model dat verschillende tradities in de theaterwetenschappen met elkaar verbindt: de auteur- en werkgeorienteerde voorstellingsanalyse op basis van semiotische en hermeneutische methoden, en het meer empirisch, sociologisch-psychologisch georienteerde publieks- en receptieonderzoek.

Cremona c.s. biedt een staalkaart van recent, meest theoretisch en contemporain, theaterwetenschappelijk onderzoek dat werkt met dit concept van de theatrical event. Exemplaren van deze bundel zijn bij het Huizinga Instituut verkrijgbaar a EUR 29,00 (zo lang de voorraad strekt).

In dit atelier willen we het theatrical event beproeven op zijn bruikbaarheid in onze onderzoeken naar dramatische teksten, toneelpoetica en theatergeschiedenis. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het concept in historisch onderzoek, en wat voegt het toe aan ons begrip van theater in het verleden?

Docenten:

Jelle Koopmans (UvA, Franse taal- en letterkunde, Onderzoeksschool Medievistiek)
Peter Eversmann (UvA, Theaterwetenschappen, Huizinga Instituut)

Literatuur:

 • Willmar Sauter, The Theatrical Event. Dynamics of Performance and Perception, Iowa 2000 [Studies in Theatre History & Culture Series]
 • Vicky Ann Cremona, Peter Eversmann, Hans van Maanen, Willmar Sauter en John Tulloch (red.), Theatrical Events. Borders Dynamics Frames, Amsterdam/New York 2004.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 december 2005
From: Marijke Mooijaart <mooijaart@inl.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051215.html
Subject: Sym: 0512.15: Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Call For Papers, Leiden, wo 21 - vr 23 juni 2006

====================================================
Conference on Historical Lexicography and Lexicology
====================================================

Leiden 2006 – Third International Conference on Historical Lexicography and Lexicology

Call for papers

Van 21 tot en met 23 juni 2006 organiseren het Leidse Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)en het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) de Third International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL).

Bijdragen voor dit congres zijn welkom over een onderwerp op het gebied van van de historiografie van de lexicografie, lexicografie van historische taalfasen en historische lexicologie. Tijdens de derde ICHLL zal speciaal aandacht besteed worden aan electronische toepassingen in deze onderzoeksgebieden.

Zie verder onze websites:
INL: http://www.inl.nl
LUCL: http://www.ulcl.leidenuniv.nl/
ISHLL: http://www.le.ac.uk/english/jmc21/ishll.html

Marijke Mooijaart
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Postbus 9515
2300 RA Leiden – Nederland
Tel. +31 (0)71-5272268
e-mail: mooijaart@inl.nl

Marijke J. van der Wal
Universiteit Leiden
Opleiding Nederlands/LUCL
Postbus 9515
2300 RA Leiden – Nederland
Tel.: +31 (0)71-5272134
e-mail: m.j.van.der.wal@let.leidenuniv.nl

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 29 november 2005
From: Jeroen Jansen <J.Jansen@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051216.html
Subject: Sym: 0512.16: Lezingenmiddag rhetorica, Amsterdam, vr 13 januari 2006

========================
Lezingenmiddag rhetorica
========================

De jaarlijkse bijeenkomst van de International Society for the History of Rhetoric (ISHR – afd. Benelux) zal op vrijdagmiddag 13 januari 2006 worden gehouden. De locatie is: P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, zaal 411. Aanvang 14.00 uur precies.

Programma:

14.00 Prof. dr. Jeroen Bons – Opening.
14.15-15.00 Drs. Jean Wagemans – ‘Redelijkheid en retorica. De incorporatie van retorische inzichten in de pragma-dialectiek’.
15.15-16.00 Dr. Jeroen Jansen – ‘P.C. Hoofts “Reden vande waerdicheit der Poesie” als redevoering’.
16.00-16.45 Dr. Vincent Hunink (Radboud Universiteit Nijmegen) – ‘Tertullianus’ De Pallio, een vroegchristelijke pronkrede’.

Na afloop borrel. Iedereen is van harte welkom. Informatie bij Jeroen Jansen: j.jansen@uva.nl.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 november 2005
From: Kornee van der Haven <kornee.vanderhaven@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051217.html
Subject: Sym: 0512.17: Symposium 'Spiegels van staatsbelang. Kunst en literatuur in de Republiek als deugdenspiegel voor stadsregenten (1600-1750)', Utrecht, vr 13 januari 2006

=========================
Spiegels van staatsbelang
=========================

Spiegels van staatsbelang: Kunst en literatuur in de Republiek als deugdenspiegel voor stadsregenten (1600-1750)

XVe Utrecht Renaissance Colloquium
Organisatie: OGC, Huizinga Instituut, Renaissance Studies (UU)

13 januari 2006, 10.30-17.00 uur, Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht

Op wat voor wijze konden vroegmoderne kunst en literatuur het publiek laten zien hoe gestreden diende te worden tegen politiek eigenbelang en ‘staatszucht’? Lieten stedelijke regenten zich regels voorschrijven over ‘goed bestuur’ door toneelschrijvers, schilders en komedianten of dienden kunst en literatuur als regentenspiegel enkel ter zelfbevestiging van de eigen opvattingen? Deze vragen zullen aan de orde komen tijdens het Utrecht Renaissance Colloquium “Spiegels van Staatsbelang” op 13 januari 2006.

De thematiek van deze studiedag sluit aan bij de toenemende belangstelling voor de stedelijke omgeving die in de vroegmoderne tijd in hoge mate bepalend was voor de ontwikkeling van kunst en literatuur in de Republiek. In de Republiek speelde het stedelijke regentendom een belangrijke rol bij de stedelijke culturele ontwikkeling en het wordt daarom hoog tijd na te gaan in hoeverre deze regenten het veronderstelde morele ‘nut’ van kunst en literatuur ook van toepassing lieten zijn op de eigen handel en wandel.

Tijdens het colloquium zal geput worden uit een grote verscheidenheid aan bronnen: politieke traktaten, emblemata, theatervoorstellingen, decoraties en schilderijen. Specialisten uit verschillende vakgebieden zullen proberen een antwoord te geven op de vraag in hoeverre kunst en literatuur maar ook politieke handboeken in de vroegmoderne tijd functioneerden als ‘deugdenspiegel’ voor de (stedelijke) magistraat.

PROGRAMMA

Vz.: Prof. Dr. Harald Hendrix (Utrecht)

10.30 u. Ontvangst en koffie
11.00 u. Matthias Weiss MA (Frankfurt): “Reason or Revelation? German Mirrors of Princes in the Wake of the Reformation”
11.30 u. Drs. Freya Sierhuis (Florence): “Onrecht, wraak en politieke instabiliteit – De Nederlandse wraaktragedie als een berijmde Mirror for Magistrates?”
12.00 u. Discussie
12.20 u. Lunchpauze
13.30 u. Dr. Bettina Noak (Berlijn): “Het briesen van de olifant – Regentendeugd in Romeins gewaad”
14.00 u. Drs. Kornee van der Haven (Utrecht): “Staatsdomheid of Vrijheidsstrijd? – De rebellie van Brutus op het Amsterdamse en Hamburgse toneel”
14.30 u. Discussie
15.00 u. Thee
15.20 u. Dr. Arnoud Visser (St Andrews): “Het humanisme regeert – Politieke emblemata als beeldvormers en opinieleiders in de Republiek”
15.50 u. Dr. Jan Baptist Bedaux (Amsterdam): “Spiegels van goed bestuur – De stadhuisdecoratie als deugdenspiegel voor de magistraat”
16.20 u. Discussie
16.40 u. Afsluiting door Dr. Paul Kevel (Amsterdam)
Aansluitend: borrel

Locatie: Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht. Opgeven liefst voor 1 januari 2006 via: Kornee.vanderHaven@let.uu.nl, +31 (0)30-2536468. Kosten voor deelname bedragen EUR 15,00, inclusief koffie, thee en lunch.
Medewerkers en studenten verbonden aan het OGC, het Huizinga Instituut of de Master Renaissance Studies hebben vrij toegang. De deelnemers ontvangen een syllabus met aanbevolen literatuur ter voorbereiding.
Het colloquium wordt mogelijk gemaakt mede dankzij financiele ondersteuning door NWO.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 16 Dec 2005 15:00:55 +0100
From: Antje Orgassa <A.Orgassa@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051218.html
Subject: Sym: 0512.18: Symposium 'Netwerk Eerste Taalverwerving', Amsterdam, vr 24 februari 2006

===============================================
Tweede aankondiging
Symposium – Netwerk Eerste Taalverwerving (NET)
===============================================

Het is bijna weer zover! Op vrijdag 24 februari 2006 (de hele dag) heet de Universiteit van Amsterdam geinteresseerde studenten (BA & MA), promovendi, post-docs en senior onderzoekers van harte welkom om het NET-symposium bij te wonen. Deelname is kosteloos.

Inmiddels is het programma bekend, dat hieronder is toegevoegd. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers, verzoeken we u uiterlijk 1 februari aan te geven of u van plan bent het symposium te bezoeken door een e-mail te sturen aan a.orgassa@uva.nl.
Verdere informatie over het symposium (plaats, abstracts enz.) vindt u op de website van het NET: http://pcger33.cde.ua.ac.be/joris/NET/index.php en bovendien via de gebruikelijke mailinglijsten. Voor meer informatie: a.orgassa@uva.nl.

Programma van het NET-Symposium op 24.02.06

9.00 Ontvangst
9.30 Invited speaker: Paul Fletcher / Cork
Early language development in Chinese: evidence from parent report.
10.30 Koffie / Thee
11.00 Daniela Poliţenska / UvA
Acquisition of the Dutch adjectival paradigm.
11.30 Sergey Avrutin / UU
Morphosyntactic vs. Discourse-based Encoding of Information as an Explanation of Children’s Optional Omission of Articles.
12.00 Liesbeth van Beijsterveldt & Janet van Hell / RU
Temporal organization of narratives written by Dutch deaf children: a bimodal bilingual perspective.
12.30 Lunch
13.30 Evelien Krikhaar / RUG
“Syntactic bootstrapping revisited”: experimenten naar de verwerving van syntactische categorieen in het Nederlands.
14.00 Valesca Kooijman / F.C. Donders
Woordsegmentatie uit continue spraak: een ERP studie.
14.30 Elma Nap-Kolhoff / UvT
Verwerving van discourse markers in het Turks: een meervoudige case-study van Turkse peuters in Nederland.
15.00 Koffie / Thee
15.30 Ellen Vandewalle / Leuven
Sterke en zwakke lezers uit groep 4: is er een verschil in woordenschat, woordvloeiendheid en benoemsnelheid?
16.00 Mieke Beers / LUMC
Vroege fonologische contrast ontwikkeling na cochleaire implantatie: een vergelijking van dove kinderen met een CI met normaal-horende en SLI kinderen.
16.30 Business Meeting & Borrel

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 12 Dec 2005 11:13:35 +0100
From: Femke Wieme <f.g.wieme@uvt.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051219.html
Subject: Sym: 0512.19: Symposium 'Jeugliteratuur en andere media', Tilburg, wo 25 januari 2006

==========================================
Symposium ‘Jeugdliteratuur en andere media’
==========================================

Dit 20ste symposium staat in het teken van Cultuureducatie in woord en beeld, georganiseerd door de Universiteit van Tilburg, Faculteit Communicatie en Cultuur op woensdag 25 januari 2005

Lezen is tegenwoordig heel vaak ‘digitaal lezen’. Leesbevordering moet dan ook niet meer alleen gericht zijn op het lezen van boeken, maar ook op het lezen van andere informatiedragers. De discussie over de rol die de verschillende media (moeten) spelen in de culturele socialisatie is nog in volle gang. De vraag of ze vooral hun eigenheid moeten bewaren of moeten samengaan, wordt niet eensluidend beantwoord.

De tegengestelde geluiden over de verhouding tussen (jeugd)literatuur en andere media en de plaats van de diverse media in cultuureducatie komen ook in het symposiumprogramma aan bod. Het programma bestaat uit een plenaire lezing en vijftien lezingen ondergebracht in vijf thema’s. Die thema’s zijn geent op de verschillende leeftijdsfasen in de culturele socialisatie en cultuureducatie. Vanuit verschillende perspectieven wordt aandacht geschonken aan de grote verscheidenheid aan mediaervaringen die kinderen en jongeren vandaag de dag opdoen.

Dit symposium is vooral interessant voor iedereen die zich in zijn werk of studie met jeugdliteratuur bezighoudt.

Entree: EUR 40,- voor fulltime studenten (HBO en universiteit) en EUR 115,- voor anderen
Datum: woensdag 25 januari 2006
Plaats: aula, Universiteit van Tilburg
Meer informatie: http://www.uvt.nl/faculteiten/fcc/jeugdliteratuur/
E-mail: acw@uvt.nl
Telefoon: +31 (0)13-466.30.60

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 6 december 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/12/051220.html
Subject: Art: 0512.20: Grafische Collectie Nederland (Gerard Post van der Molen)

=============================
Grafische Collectie Nederland
=============================

Op 16 november 2005 was in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een bijeenkomst ter gelegenheid van de presentatie van een website rond de grafische musea. Het was tevens een kennismakingsbijeenkomst voor de grafische musea, waarbij zij, op neutraal terrein, voor het eerst bij elkaar gebracht zijn. Technisch wordt die website momenteel bewerkt (vormgeving, hyperlinks etc.), maar binnen afzienbare tijd zal hij in Bibliopolis (http://www.bibliopolis.nl) worden opgenomen. De bijeenkomst heeft geresulteerd in de samenstelling van een werkgroep uit de kring der musea die zich gaat buigen over onderlinge samenwerking en over verdere stappen (in de werkgroep o.a. de Grafische Cultuurstichting, Drukwerk in de Marge, Museum Enschede, Museum De Beyerd, Museum Meermanno en ook wordt gestreefd naar deelname vanuit de kleinere musea).

Bij die gelegenheid sprak de bekende Leidse margedrukker van De Ammoniet, Gerard Post van der Molen, over de toekomst van de grafische musea. Hij wil dat de term Grafische Collectie Nederland c.a. ingang gaat vinden en streeft daarom naar brede verspreiding van dit ‘gedachtegoed’. Zijn voordracht volgt hieronder.


Gezamenlijk bouwen aan de toekomst van ons grafisch verleden

Toen in de jaren tachtig de pogingen om te komen tot een landelijk grafisch museum mislukten, ging ieder zijns weegs. We weten nu dat er, in plaats van een landelijk museum, tenminste 28 grafische musea, 61 grafische werkplaatsen en 175 margedrukkers zijn.(1)

Dankzij die initiatieven is veel bewaard gebleven. Vooral de grafische musea moeten we eren voor het vele dat zij op eigen kracht behouden hebben. De zojuist gepresenteerde website van de Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek kunnen de musea daarom ook als erkenning zien. Maar volgens mij is die website pas een eerste stap op de weg die moet leiden tot duurzaam behoud van grafisch erfgoed in Nederland.

Grafisch erfgoed

Wat is grafisch erfgoed? Horen daar de daarmee verbonden vaardigheden en vakliteratuur bij en bijvoorbeeld letterproeven? Of zal uiteindelijk blijken dat grafisch erfgoed alleen datgene is wat musea, werkplaatsen en margedrukkers met elkaar behouden hebben, maar is dat wel representatief voor wat er ooit was? Een discussie over wat we onder ‘grafisch erfgoed’ kunnen verstaan, is nog niet gevoerd. Dat kon ook niet, want we weten niet eens wat er behouden is. Een uitzondering daargelaten: we weten van de margedrukkers hoeveel persen (340) en verschillende lettertypen (433) zij behouden hebben.(2)

De afgelopen decennia was het aanbod oude materialen zo groot, dat er sprake was van overvloed, maar het ontbreekt ons nog steeds aan inzicht in wat behouden is. Momenteel vindt binnen de grafische sector een laatste golf van bedrijfssluitingen en fusies plaats.(3) In het perspectief van behoud van grafisch erfgoed is dat reden voor ongerustheid, want waar blijven de resterende historische materialen en archieven die zich bij de betrokken bedrijven nog op zolders en in vergeten ruimten bevinden? Het zijn zaken die geen economische waarde vertegenwoordigen en in de hectiek van sluiting of reorganisatie eerder een ballast vormen dan een punt van zorg.

Kijkend naar de resultaten van de enquete lijkt het erop alsof het accent bij behoud op hoogdruk ligt, maar grafisch erfgoed omvat zoveel meer. Een bedreigd voorbeeld is offset. Slechts een van de 175 margedrukkers beschikt over een offsetpers.(4) Uit de enquete bij de musea(5) blijkt dat offset ook daar geen aandachtspunt is en dat geldt tevens de met die techniek samenhangende fotozetapparatuur. De modernere digitale technieken worden inmiddels ook bedreigd. Zo verschijnen sinds kort verontrustende berichten over de beperkte levensduur en toegankelijkheid van informatiedragers, soft- en hardware.(6) Ook daarvoor is het hoog tijd dat we vaststellen wat wel en wat niet tot ons grafisch erfgoed behoort, zodat we met kennis van zaken kunnen beoordelen en besluiten wat we willen en zouden moeten behouden.

Is behoud van grafisch erfgoed belangrijk? Ja, al meer dan vijf eeuwen heeft de grafische techniek onze communicatie bepaald, maar in onze tijd worden volstrekt nieuwe en andere wegen ingeslagen. Inzicht in de oude en meer recente technieken is een voorwaarde voor begrip, zowel naar inhoud als vorm, van wat onze voorouders in druk nalieten. Het drukwerk van onze voorouders is het enige middel waarmee wij nog direct kunnen communiceren met hen, al is dat dan een eenzijdige vorm van communicatie. Behoud van grafisch erfgoed en de daarmee samenhangende vaardigheden en vakliteratuur verzekert ons ook in de toekomst van toegang tot hetgeen onze voorouders ons nalieten.

‘Grafische Collectie Nederland’

De huidige situatie is bovendien verontrustend omdat de strijd voor overleving voor elk museum en elke werkplaats, zowel financieel als personeel, een dagelijkse strijd is. Samen staat u sterker, zeker als u uw collecties en activiteiten een zodanig karakter geeft dat ze elkaar aanvullen en versterken, in plaats van beconcurreren. Dat is ook helder naar het publiek en naar potentiele sponsors toe. Het lijkt me van belang dat musea, grafische werkplaatsen en margedrukkers hun verzamelde machines en materialen gaan zien als onderdeel van het in ons land behouden grafisch erfgoed, met andere woorden: van de Grafische Collectie Nederland. Het besef daar deel van uit te maken, geeft niet alleen een andere kijk op uw taak en dagelijkse werk, maar geeft ook perspectief voor de toekomst. Deze benadering overstijgt het individuele belang, vraagt meer en andere zaken dan tot nu toe, maar maakt ook meer mogelijk.

Voorstellen

Over behoud van grafisch erfgoed kunnen we langdurig met elkaar van gedachten wisselen, net zoals dat decennialang gebeurde over de noodzaak en mogelijkheden van een landelijk grafisch museum. De wens van een, landelijk museum lijkt me voor onze tijd een gepasseerd station en laten we die discussie beeindigen. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen in de grafische industrie hebben we geen tijd meer om met elkaar te filosoferen. Recente prognoses gaan ervan uit dat binnen zeven jaar nog slechts tien procent van de huidige grafische ondernemingen actief zal zijn(7) en dat de offset binnen 15 a 20 jaar verdrongen zal zijn door full colour digitaal.(8) De tijd zal leren wat ervan waar is, maar laten we zolang het nog kan, redden wat er te redden valt. Ik wil u daartoe vijf praktische voorstellen in overweging geven:

1 website
De website op gelijke wijze als de musea uitbreiden met de grafische werkplaatsen.
De website is in feite een geactualiseerde en uitgebreide brochure van de toenmalige ‘Werkgroep Coordinatie Grafische Musea’ uit de jaren tachtig.(9) Het verschil tussen musea en grafische werkplaatsen is in de praktijk niet groot en voor een deel overlappen zij elkaars activiteiten.(10)

2 discussie ‘grafisch erfgoed’
Een discussie organiseren over wat ‘grafisch erfgoed’ is en wat in ieder geval in de toekomst behouden zou moeten worden.
Een inventarisatie naar behouden grafische machines en materialen bij musea en werkplaatsen, in samenhang met de materiele informatie van de margedrukkers, geeft een praktische basis voor zo’n discussie. Bij de Stichting Drukwerk in de Marge is de afgelopen jaren met inventariseren ervaring opgedaan en is een praktisch instrument daarvoor ontwikkeld. Deze methode staat ter beschikking.(11)

3 ‘Meldpunt Grafisch Erfgoed’
Instellen van een landelijk ‘meldpunt grafisch erfgoed’ waar bedrijven en derden erfgoed kunnen aanmelden, zowel materieel als documentair.
De vernietiging van grafisch erfgoed vindt dagelijks plaats en is onomkeerbaar. Toetsing aan de gegevens uit beschikbare en te houden inventarisaties maakt het mogelijk te beoordelen of unieke materialen behouden zijn, aangeboden of gezocht worden en zo ja, door wie.

4 periodieke informatie
Het periodiek informeren van alle betrokkenen en geinteresseerden over de voortgang bij het behoud van de ‘Grafische Collectie Nederland’ door middel van een nieuwsbrief (tijdschrift) en door het beleggen van periodieke bijeenkomsten.
Het besef gezamenlijk de Grafische Collectie Nederland voor de toekomst veilig te stellen, geeft een gemeenschappelijke basis voor alle betrokkenen. Het verzorgen van een periodiek, gevuld met bijdragen voor en door alle betrokkenen die zich bezighouden met behoud van grafisch erfgoed, zal het gevoel van gezamenlijkheid bevorderen. Verder biedt zo’n periodiek mogelijkheden voor uitwisseling van kennis en ervaring en voor het informeren over actuele ontwikkelingen op grafisch erfgoedbehoud.

5 samenwerking
Het behoud van de Grafische Collectie Nederland gezamenlijk oppakken vanuit een nieuw organisatorisch verband.
Het behoud van grafisch erfgoed wordt niet gewaarborgd door bestaande organisaties en instellingen. Continuiteit kunnen de musea, werkplaatsen en margedrukkers ook niet individueel waarborgen. Duurzaam behoud van grafisch erfgoed is alleen mogelijk wanneer musea, werkplaatsen en marge- drukkers zich voor dat doel verenigen en gaan samenwerken.
Op het gebied van onderlinge samenwerking is binnen de Stichting Drukwerk in de Marge in de loop der tijd veel ervaring opgedaan, zowel op technisch gebied (revisie van machines, vervaardiging van gereedschappen en onderdelen, speuren naar en experimenteren met vervangende verbruiksmiddelen etc.), als bij overdracht van vaardigheden (cursussen, vervaardigen van handleidingen) en de opzet van gemeenschappelijke drukprojecten (al dan niet met het doel van fondsenwerving). Het boek De Toekomst van ons grafisch verleden geeft praktische voorbeelden daarvan.(12)

Tot slot

We zijn op een punt aangekomen waarop we moeten concluderen dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is. Het lijkt me onjuist om ervan uit te gaan dat ‘de overheid’, ‘de grafische industrie’ of andere subsidiegevers op voorhand met geld en middelen klaar staan, dat is de afgelopen decennia wel duidelijk geworden. De grafische musea, werkplaatsen en margedrukkers zullen zelf het resterende grafisch erfgoed duurzaam moeten behouden voor de toekomst en het belang daarvan moeten uitdragen. Samenwerking is daarvoor een essentiele voorwaarde.

Gerard Post van der Molen, margedrukker (Leiden/Den Haag, 16-11-2005) g.postvandermolen@hccnet.nl

Noten

1 Gerard Post van der Molen, De Toekomst van ons grafisch verleden. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge 2004, p. 121 en p. 156-161.
2 Id. p. 121.
3 Ronald Holdijk, ‘Specialisatie als overlevingsstrategie. De grafische sector op jacht naar niches’, in: Papier spreekt (winter 2004), nr. 52, p. 9-10.
4 Post van der Molen, De Toekomst, p. 120-123.
5 Id. p. 128-137.
6 Tanja van der Lelie, ‘De digitale middeleeuwen: de beperkte levensduur van digitale informatie’, in: HCC!Magazine, (16-11-2005), http://www.hccmagazine.nl.
7 zie noot 3.
8 Catherine Cresswell, ‘Het gevecht tussen full colour digitaal en offset’, in: Papier spreekt (najaar 2004), nr. 51, p. 5.
9 Grafische Musea in Nederland. Amstelveen, Werkgroep Coordinatie Grafische Musea, 1989.
10 Dat bleek me niet alleen tijdens de contacten met de musea en werkplaatsen, maar recent ook bijvoorbeeld uit een citaat in het huisorgaan van het Grafisch Werkcentrum Amsterdam: Grafische Bode 1, (2005), nr. 1, p. 4: ‘Het liefst zouden ze de machines onderbrengen in een ‘werkend museum’ (…) een plek waar kunstenaars terechtkunnen (…) buurtverenigingen hun drukwerk laten maken en dichters hun bundels laten drukken.’
11 Gerard Post van der Molen, Inventarisatie 2002. Leiden, Stichting Drukwerk in de Marge, Werkgroep Techniek & Informatie, 2002. Als bijlage bij: Nieuwsbrief nr. 101 (2002).
12 Post van der Molen, De Toekomst, p. 132-134.

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0512.a --------------------------*