Neder-L, no. 0506.a

Subject: Neder-L, no. 0506.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 16 Jun 2005 04:20:59 +0200
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Veertiende-jaargang------ Neder-L, no. 0506.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0506.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Third International Conference on    |
|           Language Variation in Europe (ICLaVE 3), do 23 -  |
|           za 25 juni 2005                   |
|          - Leiden: Afscheidscollege Ton Anbeek, di 27     |
|           september 2005                   |
|          - Luik: Afscheidszitting Siegfried Theissen, vr 14  |
|           oktober 2005                    |
|          - Utrecht: 'Het Hoge Woord' met Simone van der Vlugt |
|           en Anna Enquist, ma 20 juni 2005          |
|          - Utrecht: Tentoonstelling 'Sidrac - de vraagbaak van |
|           de Middeleeuwen!', za 9 juli - zo 30 oktober 2005  |
|          - Vlissingen: Presentatie Slibdeeltje 113, do 16 juni |
|           2005                        |
| (2) Med: 0506.02: Overleden: Wim J. Simons (1926-2005) en Willem van  |
|          Malsen (1940-2005)                  |
| (3) Vac: 0506.03: Vacature voor een lector Nederlands aan de Karels-  |
|          universiteit te Praag (deadline: ma 20 juni 2005)   |
| (4) Vac: 0506.04: Vacature voor een docent Taalvaardigheid Nederlands  |
|          aan de Universiteit van Johannesburg         |
| (5) Vac: 0506.05: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker bij de |
|          afdeling Nederlands van de Universiteit van Leipzig  |
|          (deadline: zo 10 juli 2005)              |
| (6) Vac: 0506.06: Vacature medewerker KANTL te Gent (deadline: do 16  |
|          juni 2005)                      |
| (7) Med: 0506.07: Samenwerking tussen Fontys en Schrijversvakschool   |
| (8) Lit: 0506.08: Pas verschenen: `Daer omme lachen die liede'.     |
|          Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred |
|          de Bree. Onder redactie van T. van Strien en R.    |
|          Zemel. (Amsterdam/Muenster, 2005)           |
| (9) Lit: 0506.09: Pas verschenen: Jodocus van Lodenstein,        |
|          'Uyt-spanningen, Behelsende eenige Stigtelyke Liederen|
|          en andere Gedigten'. Uitg. naar de editie 1676 met  |
|          inl. en toel. L. Strengholt e.a. 2005. (Utrecht, 2005)|
|(10) Lit: 0506.10: Pas verschenen: 'Germaanse. Herinneringen aan een   |
|          opleiding (1894-2004)'. Onder red. van Freek Van de  |
|          Velde en Geert Brone. (Leuven, 2004)         |
|(11) Lit: 0506.11: Pas verschenen: 'Van onze taalkundige medewerker.   |
|          Kronieken 1954-1962 (van H. Schultink).' Bez. d. C.A. |
|          Portielje en J. Noordegraaf. (Amsterdam/Muenster,   |
|          2005)                         |
|(12) Lit: 0506.12: Te verschijnen in 2005 of 2006: 'Logische Grundlage  |
|          der Verstaendigung'. (Over Fr. van Eeden en L.    |
|          Wittgenstein.) Bezorgd door W. Vieregge, H. Schmitz  |
|          en J. Noordegraaf                   |
|(13) Lit: 0506.13: Te verschijnen: Woord voor woord, zin voor zin. Liber |
|          Amicorum voor Siegfried Theissen. (Luik, 2005)    |
|(14) Sym: 0506.14: Conference on Argumentation, Amsterdam, di 27 - vr 30 |
|          juni 2006                       |
|(15) Sym: 0506.15: Studiedagen 'Van Hugo Claus tot hoelahoep',      |
|          Antwerpen, vr 17 - za 18 februari 2006        |
|(16) Sym: 0506.16: Studiemiddag Stijn Streuvels, Gent, wo 22 juni 2005  |
|(17) Sym: 0506.17: Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw 'De Zeventiende  |
|          Eeuw in digitale sferen', Den Haag, vr 26 aug. 2005  |
|(18) Sym: 0506.18: Themadag 'Digitalisering Collecties Wetenschappelijke |
|          Bibliotheken', Den Haag, vr 24 juni 2005       |
|(19) Sym: 0506.19: Studiemiddag 'Nieuw licht op de Oranjezaal in Huis  |
|          ten Bosch', Amsterdam, vr 24 juni 2005        |
|(20) Sym: 0506.20: Symposium 'Stadhuis van Oranje' over het Paleis op de |
|          Dam, Amsterdam, ma 27 juni 2005            |
|(21) Ten: 0506.21: Tentoonstelling 'Adelaar in de wolken. Josephus    |
|          Justus Scaliger (1540-1609)', Leiden, do 30 juni - zo |
|          31 juli 2005                     |
|(22) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -----------wo-15-juni-2005-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 juni 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050601.html
Subject: Rub: 0506.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


Amsterdam, Meertens Instituut

Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), do 23 – za 25 juni 2005.

 • Internationale conferentie over taalvariatie. Keynote speakers: Johan Taeldeman (U. of Ghent, Belgium), Miklos Kontra (U. of Szeged & Research Institute for Linguistics / Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary) en Shana Poplack (U. of Ottawa, Canada). Algemene informatie over de conferentie is te vinden op http://www.iclave.org. Het programma met abstracts van alle lezingen staat op http://www.iclave.org/programme.html. Belangstellenden kunnen zich nog inschrijven voor deelname – zij het niet meer als spreker. Zie ook: http://www.meertens.knaw.nl/.

LEIDEN, Universiteit Leiden

Afscheidscollege Ton Anbeek, dinsdag 27 september 2005.

 • Afscheidscollege van de hoogleraar moderne letterkunde, prof. dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden.

LUIK, Universiteit

Afscheidszitting Siegfried Theissen, vrijdag 14 oktober 2005.

 • Feestelijke afscheidszitting ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Siegfried Theissen en aanbieding van een Liber Amicorum.
  Zie voor nadere bijzonderheden http://www.didaclic.net/forms/LA-STh.htm. Zie ook Neder-L 0506.13 (in dit Neder-L-bulletin) over het Liber amicorum dat voor Theissen wordt samengesteld.

UTRECHT, Winkel van Sinkel, Oudegracht 158

‘Het Hoge Woord’ met Simone van der Vlugt en Anna Enquist, maandag 20 juni 2005, 20.30 uur.

 • Voor de laatste editie van Het Hoge Woord voor de zomervakantie heeft de SLAU twee bijzondere vrouwen uitgenodigd. Simone van der Vlugt heeft met ‘De reunie’ een succesvolle nederthriller geschreven. Anna Enquist is al jaren een van de meest geliefde auteurs in Nederland. In mei verscheen haar nieuwste roman ‘De thuiskomst’. De Gesproken Column wordt deze editie verzorgd door Wethouder Walther Lenting. Toegang gratis. Nadere informatie: http://www.slau.nl.

UTRECHT, Universiteitsmuseum, Lange Nieuwstraat 106

Tentoonstelling ‘Sidrac – de vraagbaak van de Middeleeuwen!’, zaterdag 9 juli – zondag 30 oktober 2005.

 • Hebben vrouwen testikels? Hoe ontstaat liefde op het eerste gezicht? Waarom zijn mensen uit het westen slimmer dan mensen uit het oosten? Kun je om de wereld reizen? Deze en nog vele andere vragen werden door middeleeuwers gesteld. Zij vonden een antwoord in ‘Het boek van Sidrac’, een veertiende-eeuwse encyclopedie over de wereld, de kosmos, liefde, lust en gedrag. Het Universiteitsmuseum in Utrecht brengt van 9 juli tot en met 30 oktober 2005 de unieke encyclopedie onder de aandacht in de tentoonstelling ‘Sidrac – de vraagbaak van de Middeleeuwen!’ De expositie, waar de encyclopedie als een rode draad doorheen loopt, is opgezet rond vier thema’s: de kosmos, de aarde, het lichaam en het menselijk gedrag. Aan de hand van een selectie vragen uit ‘Het boek van Sidrac’ wordt de bezoeker rondgeleid in de middeleeuwse wereld: Hoeveel hemelen zijn er? Mag je genot beleven aan een vrouw? Is het geoorloofd om mensen ter dood te veroordelen? Sidrac ruimt meteen een hardnekkige misvatting uit de weg. Was de aarde echt zo plat als een pannenkoek? Nee! Volgens Sidrac was zij zo rond als een appel. In de tentoonstelling bekijkt de bezoeker de Middeleeuwen met andere ogen. De middeleeuwse wetenschap en het wereldbeeld komen op verrassende manier tot leven.
  ‘Sidrac – de vraagbaak van de Middeleeuwen!’ is een samenwerkingsproject van het Universiteitsmuseum en de Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht. De tentoonstelling wordt voorbereid door studenten Nederlands en Middeleeuwse Studies, onder leiding van de Utrechtse hoogleraar, mw. prof. dr. Orlanda S. H. Lie.
  Zie ook http://www.let.uu.nl/sidrac (binnenkort beschikbaar).

VLISSINGEN, Willem3, Oranjestraat 4

Presentatie Slibdeeltje 113, donderdag 16 juni 2005, 21.00 uur.

 • Presentatie van Slibdeeltje 113 van Eric Bindervoet en Robbert-Jan Henkes: ‘Meneer Joyce in Vlissingen’. De auteurs zullen in de vorm van een performance hun tekst aan het publiek voorstellen op deze dag, Bloomsday, die in Vlissingen geheel in het teken staat van James Joyce.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 juni 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050602.html
Subject: Med: 0506.02: Overleden: Wim J. Simons (1926-2005) en Willem van Malsen (1940-2005)

=========
Overleden
=========

Op 29 mei 2005 overleed te Amsterdam de auteur en uitgever Willem Jacob Simons (*1926). Wim J. Simons is vooral bekend als oprichter van uitgeverij De Beuk (1953), een uitgeverij die vooral beginnende dichters kans bood om hun poezie uit te geven. In 1988 verscheen van zijn hand ‘De Beuk: 35 jaar in poezie’. Simons heeft tientallen publicaties op zijn naam, waaronder een aantal boeken over boeken en lezers zoals ‘Omgang met Boeken; over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en bibliomanen, boekenliefhebbers en boekenheidenen en al het andere dat het noodlot uitmaakt van wat tussen franse titel en colophon te lezen is’ (1965) en ‘Van schrijver tot lezer’ (1977). Simons was ook een fervent fietser, getuige o.a. zijn vertaling van ‘De geschiedenis van de fiets’ van Hunter (1976), zijn ’75 jaar Tour de France’ en zijn ‘De fiets: een bloemlezing’ (1980). In de Ontmoetingen-reeks verschenen biografieen van hem over Louis Couperus, Henriette Roland Holst en Frederik van Eeden.

Op 1 juni 2005 overleed te Amsterdam de illustrator en beeldend kunstenaar Willem van Malsen (*Utrecht 1940). Van Malsen leverde illustraties voor dag- en weekbladen zoals Vrij Nederland, NRC/Handelsblad (het ‘Analfabetisch woordenboek’), de Haagse Post (gebundeld als ‘Nooit meer lijden’) en het VARA Magazine, voor kinderboeken zoals Kees van Kootens ‘Het Schaampaard’ (1999) en voor literair werk van o.a. Cees Nooteboom, Nicolaas Matsier, Remco Campert, Gerrit Komrij, Mensje van Keulen, Eelke de Jong en Hans Sleutelaar. In het VPRO-programma De Avonden werd Van Malsen nog in 2002 geinterviewd: http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/7319374/.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Jun 2005 17:36:42 +0200
From: ivnnl <bureau@ivnnl.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050603.html
Subject: Vac: 0506.03: Vacature voor een lector Nederlands op de Karelsuniversiteit te Praag (deadline: ma 20 juni 2005)

==============
Vacature Praag
==============

Karelsuniversiteit te Praag

Lector Nederlands

Bij het Instituut voor Germaanse Filologie van de Karelsuniversiteit te Praag is met ingang van 1 september 2005 een vacature voor een lector Nederlands m/v.

Taakomschrijving:

 • onderwijzen van Nederlandse taalvaardigheid en grammatica, op beginners- en gevorderdenniveau
 • geven van specialisatiecolleges historische Nederlandse taalkunde
 • studenten opleiden voor examen onder het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • organisatorische werkzaamheden

Sollicitanten hebben een doctoraalexamen Nederlands en zij hebben Nederlands als moedertaal. Verder hebben zij onderwijservaring. De lector Nederlands wordt geacht in Praag te komen wonen.

Aanstelling geschiedt in principe voor een jaar (zwangerschapsverlof), maar verlenging is niet uitgesloten.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot Ph.Dr. Zdenka Hrncirova, per e-mail aan Zdenka Hrncirova [hrncirov@praha1.ff.cuni.cz]

Sollicitaties in het Nederlands, vergezeld van curriculum vitae, kopieen van diploma’s en eventuele andere relevante documenten, zoals aanbevelingen en publicatielijst, voor 20 juni 2005 per e-mail te richten aan: Zdenka Hrncirova [hrncirov@praha1.ff.cuni.cz]

Karelsuniversiteit Praag
Ustav germanskych studii FF UK
Nam. J. Palacha 2
116 38 Praha 1

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Jun 2005 17:05:07 +0200
From: ivnnl <bureau@ivnnl.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050604.html
Subject: Vac: 0506.04: Vacature voor een docent Taalvaardigheid Nederlands aan de Universiteit van Johannesburg

=====================
Vacature Johannesburg
=====================

Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika

docent taalvaardigheid Nederlands

Er is weinig bekend over deze vacature, anders dan het een voltijdse aanstelling betreft.

Geinteresseerden kunnen het best rechtstreeks contact zoeken met prof. dr. Jac Conradie, cjco@lw.rau.ac.za

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Jun 2005 17:03:25 +0200
From: ivnnl <bureau@ivnnl.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050605.html
Subject: Vac: 0506.05: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Nederlands van de Universiteit van Leipzig (deadline: zo 10 juli 2005)

================
Vacature Leipzig
================

Universitaet Leipzig, Niederlandistik

Fuer ein von der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) bewilligtes Projekt zur Erstellung einer auch im Internet zugaenglichen Bibliografie der deutschen Uebersetzung(en) aelterer niederlaendischer Literatur (bis ca. 1550) wird eine Stelle als

wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (BAT-O IIa/halbe)

befristet auf zwei Jahre angeboten.

Erwartet werden eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und Begeisterung fuer Wissenschaft und philologisch genaues Arbeiten. Erwuenscht sind eine grundlegende Vertrautheit mit den gaengigen Bibliografien der Niederlandistik und Germanistik, Kenntnisse des Mittelniederlaendischen, Mittelhochdeutschen und Mittelniederdeutschen sowie eine aeusserst sorgfaeltige und zuegige Einarbeitung in das Thema.

Die Arbeiten werden an der Universitaet Leipzig durchgefuehrt. Bewerbungen mit den ueblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisse) und einer kurzen Darstellung zu den eigenen Vorstellungen der Durchfuehrung der Arbeiten bitte bis zum 10. Juli 2005 (Datum des Poststempels) an: HD Dr. Rita Schlusemann, Universitaet Leipzig, Institut fuer Germanistik, Niederlandistik, Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig, fuer Informationen: schlusem@rz.uni-leipzig.de oder Tel.: 0341-9737381. Bewerbungen von Frauen sind besonders erwuenscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt beruecksichtigt.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 2 juni 2005
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050606.html
From: Edward Vanhoutte <edward.vanhoutte@kantl.be>
Subject: Vac: 0506.06: Vacature medewerker KANTL te Gent (deadline: do 16 juni 2005)

=========================
Vacature medewerker KANTL
=========================

Vacature voor een voltijds wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL). URL van deze vacature: http://www.kantl.be/ctb/vacature/index.htm

Oproep tot kandidaatstelling: Kritische leeseditie van het volledig dichtwerk van Paul Snoek

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde werft t.b.v. het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie een contractueel wetenschappelijk medewerker aan in de rang van wetenschappelijk attache, voor een periode van 12 maanden, in een voltijdse betrekking, voor het project ‘Kritische leeseditie van het volledig dichtwerk van Paul Snoek.’

Profiel van de kandidaat:

 • Licentiaat Germaanse Talen, optie: Nederlandse literatuur of gelijkgesteld diploma met aantoonbare specialisatie/opleiding in de moderne Nederlandse literatuur.
 • Maximum twee jaar ancienniteit.
 • Kennis van editietechniek en moderne editietheorie, vertrouwd met archiefonderzoek en annotatiepraktijk.
 • Kennis van het werk van Paul Snoek.
 • Vlot kunnen typen.
 • Stressbestendig, kunnen omgaan met strikte deadlines, helder kunnen rapporteren.
 • Kunnen samenwerken in een team.

Beschrijving van het project: http://www.kantl.be/ctb/project/2005/snoek.htm.
Functieomschrijving:

 • Studie van het bronnenmateriaal.
 • Lokalisatie en inventarisatie van het primair en secundair bronnenmateriaal.
 • Transcriptie van de primaire bronnen.
 • Tekstgenetisch en tekstkritisch onderzoek.
 • Opstellen van het kritisch apparaat.
 • Opstellen van de tekstverantwoording (conform de vastgelegde principes).
 • Voorbereiden van de uitgave.

Aanvangsdatum: 1 juli 2005. Duur van het contract: 12 maanden.

De onderzoek(st)er wordt tewerkgesteld in het gebouw van de Academie, Koningstraat 18 Gent, maar kan, naargelang van de behoeften ook op andere locaties onderzoek verrichten.

De betaling gebeurt volgens salarisschaal A 165 (wetenschappelijk attache bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Houders van een doctoraatsdiploma komen niet in aanmerking. Kandidaatstellingen moeten per e-mail toekomen en bevestigd worden per aangetekende brief. Kandidaatstellingen richten aan: Prof. dr. G. De Schutter, Vast Secretaris van de KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent, info@kantl.be, en dienen ten laatste op donderdag 16 juni 2005 toe te komen. De positief gerangschikte kandidaten worden mogelijk uitgenodigd voor een gesprek uiterlijk op dinsdag 21 juni 2005.

Contactpersoon: Bert Van Raemdonck, +32 (0)9/265.93.51, fax: +32
(0)9/265.93.49, e-mail: ctb@kantl.be.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 14 Jun 2005 15:37:43 +0200
From: <Persbureau@fontys.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050607.html
Subject: Med: 0506.07: Samenwerking tussen Fontys en Schrijversvakschool

=================================================
Samenwerking tussen Fontys en Schrijversvakschool
=================================================

Fontys Hogescholen en Schrijversvakschool Amsterdam gaan de mogelijkheid van een inhoudelijke samenwerking onderzoeken. Daartoe zullen de Raad van Bestuur van Fontys en het bestuur en de dagelijkse leiding van de Schrijversvakschool op 18 juni een intentieverklaring ondertekenen.

De Schrijversvakschool en Fontys zullen gebruik maken van elkaars expertise, waarbij de kennis van hoger onderwijs van Fontys gekoppeld wordt aan de unieke opleidingen van de Schrijversvakschool. Onderzocht zal worden of de Schrijversvakschool samen met Fontys een aantrekkelijk opleidingspakket kan samenstellen, zowel voor studenten van Fontys en de Schrijversvakschool als voor de externe markt. Onderdeel van dit gezamenlijke onderzoek is de mogelijkheid van een opleiding tot Bachelor of Fine Arts in Creative Writing.
De Schrijversvakschool en Fontys zullen in eerste instantie gedurende twee jaar de samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken. Per juli 2007 wordt het resultaat van de gezamenlijke peiling vastgesteld.

Schrijversvakschool Amsterdam zal zich per 1 september 2005 vestigen in het Fontysgebouw ‘De Bruynvis’ aan de Keizersgracht te Amsterdam.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 09 Jun 2005 13:07:34 +0200
From: Ton van Strien <a.van.strien@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050608.html
Subject: Lit: 0506.08: Pas verschenen: 'Daer omme lachen die liede'. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree. Onder redactie van T. van Strien en R. Zemel. (Amsterdam/Muenster, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

‘Daer omme lachen die liede’. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree. Onder redactie van Ton van Strien en Roel Zemel. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Muenster. 208 blz.; ISBN 90-72365-00-3; ISBN 3-89323-748-8.

Wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar heeft Fred de Bree onlangs afscheid genomen van de Opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij heeft daar een kleine dertig jaar gewerkt, eerst als docent voor de letterkunde van de Middeleeuwen en later voor die van de Romantiek. Als huldeblijk en ook ter herinnering aan Freds onverwoestbare en aanstekelijk goede humeur hebben dertig collega’s, van binnen en buiten de VU en zowel van letterkunde als van taalkunde en taalbeheersing, bijgedragen aan een bundel opstellen. Ze hebben (bijna) allemaal humor en lachen als onderwerp: van de lach van Brandaan tot de (afwezige) glimlach van Van Bastelaere, en van een vrolijke spraakkunst tot een humoristische gebruiksaanwijzing. De titel, ‘Daer omme lachen die lieden’, is ontleend aan Boendales bekende ‘Hoe dichters dichten zullen’: grappen zijn in orde, want daar lachen de mensen om en dat bevrijdt ze van allerlei kwalen.

Het boek is te bestellen bij de Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam, t.a.v. dr. J. Noordegraaf; De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. De prijs is EUR 20,- (exclusief verzendkosten).

Inhoudsopgave:

 • W.P. Gerritsen: Doe louch zeere sente Brandaen. Lachen en ironie in De reis van Sint Brandaan
 • Roel Zemel: Wanneer Walewein in het voetspoor treedt van Tristan
 • Simon Smith: Eenzame Egletine. Over een slapeloze vrouw in De Ridder met de Mouw
 • Marjolein Hogenbirk: Wat een held! Humor in Walewein ende Keye
 • Fred Lodder: Fabelachtige of boertige weduwe?
 • Hans van Dijk: Wisen raet van vrouwen
 • Fons van Buuren: Een koprologische boerde
 • Bart van den Haak: Trouwe es in mi ende stedicheit. Lied 28 van het Gruuthuse-handschrift
 • Nelleke Moser: Hach ach hay. Lachen (en huilen) op het rederijkerstoneel
 • Edwin Lucas: Een waardig lid van de order of fools
 • Tieme van Dijk: De senna van Loki
 • Jan Stroop: De pijp aan Maarten geven
 • Jan Noordegraaf: Lachende derden. Ernst en humor in negentiende-eeuwse grammatica’s
 • Wilbert Spooren: Humor en reclame
 • Margreet Onrust: ‘Kun je dat geloven? Een programma dat je werkelijk begrijpt.’ Humor voor Dummies
 • Henk Duits: Lachen met Hendrik de Vierde. Humor en spot in Hoofts Henrik de Grote
 • Marijke Spies: ‘Ik moet ook eens levren’: een ‘levertje’ voor Fred
 • Ton van Strien: Het beeld van een stad. Amsterdam in Antonides’ Ystroom, eerste boek
 • Johan Koppenol: Humor van de straat. De Koddige en ernstige opschriften van Hieronymus Sweerts
 • Anne de Vries: In den beginne was het Woord. Een kleine bijdrage tot de kennis van het literaire leven in de negentiende eeuw
 • Olf Praamstra: Bajonetten op het toneel
 • Guido Leerdam: Nogmaals humor, ironie en sarcasme bij Multatuli
 • Dick van Halsema: Ferme snorren en oogen van pis. Een kleine divagatie over de humor van Lodewijk van Deyssel
 • Jacqueline Bel: Vroeger kon je lachen. De lach in de literatuur van Tachtig
 • Theo van Loon: Wespen om een ijscoupe. Over de plaats van Couperus
 • Wim Klooster: Voor een liefhebber
 • Ad Zuiderent: Monotone lichtheid. Martin Reints, ‘Gedicht voor Rudi’
 • Johan Sonnenschein: Afwezig glimlachen. Hoe op poezie te reageren
 • Ena Jansen: ‘Wat kinderen vinden is ook niet altijd zaligmakend.’ De vermaledijde vraag ‘Wat is (goede) jeugdliteratuur?’ revisited
 • Maria van Daalen: De landaanwinner

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 03 Jun 2005 12:40:51 +0200
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050609.html
Subject: Lit: 0506.09: Pas verschenen: Jodocus van Lodenstein, 'Uyt-spanningen, Behelsende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten'. Uitg. naar de editie 1676 met inl. en toel. door L. Strengholt e.a. 2005. (Utrecht, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Jodocus van Lodenstein, ‘Uyt-spanningen, Behelsende eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten’. Uitgegeven naar de editie 1676 met inleiding en toelichting door L. Strengholt e.a. 2005. Utrecht: De Banier, 2005. ISBN 90-336-0584-8; 664 blz. EUR 49,50.

In 1987 vatte L. Strengholt, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, het plan op om een wetenschappelijke editie te vervaardigen van de omvangrijke bundel ‘UYT-SPANNINGEN’ (1676) van de Utrechtse predikant J. van Lodenstein (1620-1677). Na Strengholts plotselinge overlijden in 1989 besloot de werkgroep ‘Nadere Reformatie en literatuur’ het project voort te zetten. Uiteindelijk kon op 2 april 2005 de uitgave gepresenteerd worden. De officiele titel ervan luidt: Jodocus van Lodenstein, UYT-SPANNINGEN, Behelsende eenige STIGTELYKE LIEDEREN en andere GEDIGTEN. Uitgegeven naar de editie 1676 met inleiding en toelichting door L. Strengholt e.a. 2005. Het is een mooi boek geworden, waarin de teksten, de annotaties, de inleidingen en de melodieen op een overzichtelijke wijze bij elkaar geplaatst zijn.

Dit verzorgd uitgevoerde werk is uitgegeven door De Banier te Utrecht (ISBN 90-336-0584-8), in samenwerking met de Stichting Studie der Nadere Reformatie en de Stichting Neerlandistiek VU, telt 664 pagina’s en kost 49,50 euro.
Het boek kan ook worden besteld via de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 02 Jun 2005 15:56:21 +0200
From: Freek Van de Velde <Freek.VanDeVelde@arts.kuleuven.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050610.html
Subject: Lit: 0506.10: Pas verschenen: 'Germaanse. Herinneringen aan een opleiding (1894-2004)'. Onder red. van Freek Van de Velde en Geert Brone. (Leuven, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

‘Germaanse. Herinneringen aan een opleiding (1894-2004’. Onder redactie van Freek Van de Velde en Geert Brone. Leuven: De Cavalerie, 2004.23 x 17 cm, 232 blz., EUR 16.50.

Vanaf academiejaar 2004-2005 kunnen Leuvense bachelorstudenten taal- & letterkunde vrij twee talen kiezen uit een pakket van acht Romaanse, Klassieke en Germaanse talen. De oude allianties tussen de talen van hetzelfde phylum zijn dus opgegeven. Op een academische zitting in mei 2004 hebben de Leuvense ‘germanisten’ (studenten en alumni Nederlands/Duits/Engels) hun opleiding plechtig ten grave gedragen.

Het afscheid is verder gevierd met de uitgave van een boek met als titel ‘Germaanse. Herinneringen aan een opleiding (1894-2004’). Dat boek (232 blz., uitgeverij De Cavalerie) bevat bijdragen van prominente Leuvense germanisten over hun studie- of docententijd. Tussen de teksten door zijn illustraties opgenomen van germanisten die hun professoren tijdens de lessen met de tekenpen in de marge van hun collegedictaten vereeuwigd hebben. Verder bevat het boek een fotogalerij van de overleden docenten, met telkens een kort tekstje van hen en een tekstje over hen.

Geinteresseerden kunnen het boek rechtstreeks bestellen via de website van de uitgeverij: http://www.cavalerie.be/projecten.htm.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 02 Jun 2005 10:03:56 +0200
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050611.html
Subject: Lit: 0506.11: Pas verschenen: 'Van onze taalkundige medewerker. Kronieken 1954-1962 (van H. Schultink).' Bezorgd door C.A. Portielje en J. Noordegraaf. (Amsterdam/Muenster, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

‘Van onze taalkundige medewerker. Kronieken 1954-1962 (van H. Schultink).’ Bezorgd door Cecile A. Portielje en Jan Noordegraaf. Cahiers voor Taalkunde, no. 22. Amsterdam/Muenster, 2005. 224 blz, EUR 15,00.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de latere Utrechtse hoogleraar Algemene Taalwetenschap, H. Schultink (geb. 1924), taalkundig medewerker van de toenmalige NRC. Van huis uit neerlandicus schreef Schultink onder meer over spelling, purisme, Nederlands aan buitenlanders, de positie van het Vlaams, de nieuwe Van Dale en wijdde hij verscheidene bijdragen aan vereerde leermeesters als G.G. Kloeke en C.B. van Haeringen en hun beider werk. Daarnaast kwamen in zijn stukken ook algemeen-taalkundige onderwerpen breed aan de orde: in een tijd dat historisch-dialectologisch onderzoek nog domineerde, brak Schultink een lans voor een synchrone structurele aanpak. Wie anno 2004 zijn besprekingen van structuralistische studies uit de jaren vijftig leest, ziet als het ware de opkomst van het structuralisme in Nederland. Ook was Schultink degene die – vele maanden voor Robert Lees’ recensie in het Amerikaanse tijdschrift ‘Language’ verscheen – in de NRC een bespreking publiceerde van Chomsky’s ‘Syntactic structures’ (1957).

Ten behoeve van de leden van het Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde zijn Schultinks taalkundige NRC-bijdragen nu gebundeld tot een boek dat de titel draagt ‘Van onze taalkundige medewerker. Kronieken 1954-1962′ en dat 224 pagina’s telt. Het boek is bezorgd door Cecile A. Portielje en Jan Noordegraaf en verscheen onlangs als nummer 22 in de reeks ‘Cahiers voor Taalkunde’ van de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam (ISBN 90-72365-86-0) en Nodus Publikationen Muenster (ISBN 3-89323-528-0).

Het besteladres is: Stichting Neerlandistiek VU, Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam. De prijs bedraagt EUR 15,00 (excl. verzendkosten). Uiteraard kan men ook een exemplaar bestellen via Nodus Publikationen.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Jun 2005 22:28:13 +0200
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050612.html
Subject: Lit: 0506.12: Te verschijnen in 2005 of 2006: 'Logische Grundlage der Verstaendigung'. (Over Fr. van Eeden en L. Wittgenstein.) Bezorgd door W. Vieregge, H. Schmitz en J. Noordegraaf.

==============
Te verschijnen
==============

Frederik van Eeden en de tante van Wittgenstein De ‘Redekunstige Grondslag’ (1897) in het Duits

Dat Ludwig Wittgensteins ‘Tractatus logico-philosophicus’ en Frederik van Eedens ‘Redekunstige grondslag van verstandhouding’ (1897) iets met elkaar te maken hebben, is al eens door Bastiaan Willink betoogd in zijn inleiding bij de herdruk van de ‘Redekunstige grondslag’ als reeds lang uitverkochte Aulapocket uit 1975. Dat Wittgenstein ook wel eens schatplichtig zou kunnen zijn aan Van Eedens taalkritische verhandeling, is een gedachte die nog niet zo lang geleden in de literatuur naar voren is gebracht. Wittgensteins tante Clara schijnt Van Eeden persoonlijk gekend te hebben. Heeft zij als trait d’union gediend?

In dit verband is het interessant om te weten dat wellicht nog dit jaar een Duitse vertaling van de ‘Redekunstige Grondslag’ zal verschijnen onder de titel ‘Logische Grundlage der Verstaendigung’. Deze uitgave is een gecombineerd Nederlands-Duitse editie; de Nederlandse tekst, die steunt op de uitgaven van 1897 en 1975, loopt parallel aan de Duitse vertaling van de hand van de Nijmeegse emeritus Wilhelm H. Vieregge. De inleiding van Willink uit 1975, zowel in het Nederlands als in Duitse vertaling opgenomen, gaat hieraan vooraf. Als derde onderdeel volgt een uitvoerig hoofdstuk commentaar en interpretatie. Een zakenregister en een register van namen ronden het geheel af. De uitgave wordt bezorgd door Wilhelm H. Vieregge, H. Walter Schmitz en Jan Noordegraaf en verschijnt bij Steiner Verlag in Stuttgart als Beiheft 127 in de ZDL-serie. Het ISBN is 3-515-08400-2.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 8 juni 2005
From: Joseph Vromans <jvromans@ulb.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050613.html
Subject: Lit: 0506.13: Te verschijnen: Woord voor woord, zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. (Luik, 2005)

==============
Te verschijnen
==============

Per 1 oktober 2005 gaat prof.dr. Siegfried Theissen van de Universiteit Luik met emeritaat (zie hierboven, Neder-L 0506.01). Ter gelegenheid daarvan hebben Philippe Hiligsmann (UCL), Guy Janssens (ULg) en Jef Vromans (ULB) het initiatief genomen een vriendenboek samen te stellen onder de titel: ‘Woord voor woord, zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen’ waarvoor meer dan dertig vrienden en vakgenoten een bijdrage geschreven hebben en dat zal worden uitgegeven met steun van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Op vrijdag 14 oktober 2005 zal dit boek tijdens een feestelijke afscheidszitting aan Siegfried Theissen worden aangeboden. U wordt in de gelegenheid gesteld op dit Liber Amicorum in te tekenen via deze link http://www.didaclic.net/forms/LA-STh.htm; tevens kunt u aangeven of u te zijner tijd bericht wilt ontvangen i.v.m. de afscheidsviering.

Inhoudsopgave

 • Woord vooraf
 • Curriculum vitae van Siegfried Theissen
 • L. Beheydt: Linguistische aspecten van taalhumor
 • T. Colleman: Jan gooit Piet de bal. Een regionale constructie?
 • J.-P. Colson: Computationele corpuslinguistiek voor germanisten en vertalers: toekomstmuziek?
 • F. Debrabandere: Ei zo na of IJ zo na?
 • P. Debrabandere: Werken rond voorzetsels
 • Chr. Delcourt & J. Delcourt-Angelique: Les lexies belges de Georges Simenon dans quelques traductions allemandes et neerlandaises
 • G. De Schutter: De tweedelige werkwoordelijke eindgroep: object van taalzorg?
 • T. Fontenelle: Identifying tokens: Is word-breaking so easy?
 • D. Geeraerts: Vereenvoudiging in de krantentaal
 • L. Gillet: ‘La grande mascarade’. Une image de l’homme a travers l’oeuvre de Willem F. Hermans
 • P. Godin: Achteropplaatsing van het substantivisch onderwerp in het Nederlands (met bijzondere aandacht voor rouwberichten)
 • J. Goossens: Namen exotiseren in de VRT
 • Ph. Hiligsmann: Heeft u vragen?/Vous avez des questions? Vraagzinnen in het Nederlands en in het Frans
 • G. Janssens: Een lelijk professor in een hatelijk nest. Johannes Kinker aan de universiteit te Luik (1817-1830)
 • R. Lousberg & G. Janssens: Taalverdediging en taalpropaganda in de Elemens de la langue hollandaise van U.G. Lauts, leraar aan het Atheneum te Brussel
 • W. Mattens: Het belang van grammaticaonderwijs
 • G. Meesters: Corpora en toegepaste taalnormen
 • M. Miceli & Ph. Hiligsmann: Positie- en bewegingswerkwoorden in het Nederlands en in het Frans: een verkennende contrastieve analyse
 • J. Perrez: Het gebruik van contrastieve connectieven door Franstalige leerders van het Nederlands
 • S. Predota: Over de eerste Nederlands-Duitse warenţnomenclator
 • L. Rasier: Uitspraakvaardigheid en de Franstalige NVT-leerder. Welke leermiddelen voor welke leerdoelen?
 • S. Sereni: Van Rachels rokje naar Rachels Roeckchen. Over een creatieve vertaling van een roman over fantasie
 • E. Spinoy: Van ‘Klotensoep’ naar ‘Kloetensuppe’. Een fragment uit De Kapellekensbaan in Duitse vertaling
 • K. Steyaert: ‘De hoeren der welluidendheid’: Spelevaren met Coetzee, Claus en Shelley
 • J. Taeldeman: Variatie (o.a. NOORD vs. ZUID) in vijf grammaticale variabelen
 • E. Tops & H. Van de Velde: De ‘Franse r’ verovert Vlaanderen
 • P. Van de Craen & E. Ceuleers: Meertalig onderwijs: wanneer? voor welke doelgroepen? welke methodes? Ideeen voor een meertalig taalbeleid in Belgie
 • M. Van Overbeke: Extrapositie en syntactische interferentie: een tussentalige verkenning
 • J. Vromans: Tussen Nederlands en violen. Violen in het Nederlands
 • A. Wethlij: Discongruentie tussen onderwerp en perţsoonsvorm
 • R. Willemyns: ‘Mieux vaut instruire que traduire’ Taalcontact in Frans-Vlaanderen in de 19de eeuw
 • Tabula gratulatoria

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 1 juni 2005
From: J. Jansen <j.jansen@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050614.html
Subject: Sym: 0506.14: Conference on Argumentation, Amsterdam, di 27 - vr 30 juni 2006

===========================
Conference on Argumentation
===========================

CALL FOR PAPERS

Van 27 tot 30 juni 2006 wordt aan de Universiteit van Amsterdam de 6th International Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA) gehouden. Het doel van de conferentie is wetenschappers uit allerlei disciplines samen te brengen die werkzaam zijn op het gebied van de argumentatietheorie. Op 28, 29 en 30 juni zijn er keynote addresses van Thomas Goodnight (Annenberg School for Communication, University of Southern California), Trudy Govier (Calgary) en Marcelo Dascal (University of Tel Aviv). Daarnaast zijn er steeds ca. 10 parallelle sessies, waarvan ongeveer de helft zal zijn gewijd aan specifieke thema’s.

De congrescommissie, bestaande uit J. Anthony Blair (University of Windsor, Canada), Frans H. van Eemeren (Universiteit van Amsterdam) en Charles A. Willard (University of Louisville, USA), nodigt iedereen die op het gebied van de argumentatietheorie werkzaam is, vanuit welke invalshoek of benadering ook (normatief, analytisch, dialectisch, retorisch, kwantitatief, kwalitatief, cognitief, descriptief), van harte uit om op de conferentie origineel, niet eerder gepubliceerde werk te presenteren.

Geinteresseerden dienen daartoe voor 1 oktober 2005 als bijvoegsel in een e-mail een Engelstalige samenvatting te sturen aan de congrescommissie op het e-mailadres issa-fgw@uva.nl. Op de ISSA-website http://www.hum.uva.nl/issa zijn de richtlijnen te vinden voor het insturen van zo’n samenvatting, alsmede uitgebreidere informatie over het congres. Het postadres van de congrescommissie is (Frans H. van Eemeren,) Universiteit van Amsterdam, leerstoelgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 2 juni 2005
From: Kevin Absillis <kevin.absillis@PANDORA.BE>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050615.html
Subject: Sym: 0506.15: Studiedagen 'Van Hugo Claus tot hoelahoep', Antwerpen, vr 17 - za 18 februari 2006

========================================
Studiedagen Van Hugo Claus tot hoelahoep
========================================

CALL FOR PAPERS

Van Hugo Claus tot hoelahoep: Vlaanderen in beweging (1950-1960) (deadline: 1 september 2005 / congres 17-18 februari 2006)

Nederlandse historici hebben afscheid genomen van het beeld van de jaren vijftig als een tijdvak van volstrekte verzuiling, even kleinburgerlijk als gezagsgetrouw en saai. Recente overzichtswerken als ‘Welvaart in zwart-wit’ [Taverne & Schuyt 2000] tonen aan dat de periode 1950-1960 integendeel een boeiend decennium was, met name door de opgedreven spanning tussen traditie en vernieuwing.

Met uitzondering van de catalogus bij de tentoonstelling ‘De fifties in Belgie’ (1989) zijn er weinig pogingen ondernomen om op systematische wijze het veranderende culturele klimaat in Vlaanderen in de jaren vijftig in kaart te brengen. Daarom organiseert het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (Universiteit Antwerpen) op 17 en 18 februari 2006 het congres ‘Van Hugo Claus tot hoelahoep: Vlaanderen in beweging (1950-1960)’.

Enkele mogelijke onderwerpen:

 • de zogenaamde ‘veramerikanisering’ (invloed van popmuziek, film, mode, lifestyle…)
 • de opkomst en impact van nieuwe media (de oprichting van de openbare televisieomroep, transistorradio, jukebox, platenspeler, boeken in pocketformaat,…)
 • vernieuwingsbewegingen in de literatuur, de plastische kunsten en de architectuur
 • het ontstaan van jongerensubculturen

Ook kijken we uit naar bijdragen waarin culturele veranderingen in Vlaanderen worden vergeleken met evoluties in andere landen of regio’s.

De studiedagen hebben plaats op 17 en 18 februari 2006 in het Hof van Liere (Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen). Bijdragen kunnen niet langer duren dan 25 minuten. Abstracts (150-300 woorden) voor 1 september 2005 sturen naar een van onderstaande adressen:
Kevin Absillis (L.P. Boon-documentatiecentrum), Katrien Jacobs (Clauscentrum), Departement Letterkunde, UA – Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, B-2610 WILRIJK, kevin.absillis@ua.ac.be, katrien.jacobs@ua.ac.be, +32 (0)3-8202772.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 2 juni 2005
From: Edward Vanhoutte <edward.vanhoutte@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050616.html
Subject: Sym: 0506.16: Studiemiddag Stijn Streuvels, Gent, wo 22 juni 2005

============================
Studiemiddag Stijn Streuvels
============================

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) nodigt u van harte uit op een studienamiddag over de briefwisseling en het werk van Stijn Streuvels en de voorstelling van ‘”Een aardig bundeltje brieven”. Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom’ van Kathryn Smits en ‘”Wie schaft er op de woorden?” Vijf keer Streuvels lezen’ van Tom Sintobin.

1 Streuvels in de Academie: de briefwisseling en het werk van Stijn Streuvels op woensdag 22 juni 2005 om 15.30 uur in de Koninklijke Academie, Koningstraat 18, Gent.

Programma:
Inleiding – Marcel De Smedt “Triomferende Stijn” – “Luna Gloriasa” – Kathryn Smits Mijn e-post met Nieuw-Zeeland – Paul Thiers “Wie schaft er op de woorden?” Notities van een (Streuvels)lezer – Tom Sintobin

Graag antwoord a.u.b. met vermelding van naam en voornaam, adres en
e-mailadres. e-mail: secretariaat@kantl.be, +32 (0)9/2659340, fax: 09/265.93.49

De studienammiddag wordt georganiseerd i.s.m. het Stijn Streuvelsgenootschap.

2 Boekpresentaties van – Kathryn Smits (ed.) “Een aardig bundeltje brieven.” Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom. (Pelckmans, 2005) – Tom Sintobin ‘Wie schaft er op de woorden?’ Vijf keer Streuvels lezen. (KANTL, 2005) op woensdag 22 juni 2005 om 17.30 uur in de Koninklijke Academie, Koningstraat 18, Gent.

Programma:
Streuvels lezen, Streuvels uitgeven – Georges De Schutter, Vast Secretaris KANTL
Een aardig bundeltje brieven – Leentje Vandemeulebroecke
Wie schaft er op de woorden? – Dirk De Geest, K.U.Leuven
Receptie in de salons van de Academie aangeboden door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Graag reactie met vermelding van naam en voornaam, adres en e-mailadres. E-mail: secretariaat@kantl.be, +32 (0)9/2659340, fax: 09/265.93.49

Zo bereikt u de Academie: http://www.kantl.be/main.php?page=voorstelling&sub=infrastructuur_bereiken

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 9 juni 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050617.html
Subject: Sym: 0506.17: Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw 'De Zeventiende Eeuw in digitale sferen', Den Haag, vr 26 augustus 2005

==================================
Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw
==================================

Uitnodiging congres ‘De Zeventiende Eeuw in digitale sferen’ van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, vrijdag 26 augustus 2005, Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
De Werkgroep Zeventiende Eeuw nodigt u graag uit voor een congres over de problemen en mogelijkheden van digitalisering van zeventiende-eeuws materiaal uit verschillende letterendisciplines, op vrijdag 26 augustus in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. De toegangsprijs zal EUR 15,00 per persoon bedragen, over te maken op postgironummer 4739223 t.n.v. Werkgroep Zeventiende Eeuw te Hilversum. U kunt zich opgeven door te mailen naar: Monique.Baardman@kb.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 ontvangst met koffie, inschrijving
10.30 opening M. Prak, voorzitter van de Werkgroep Zeventiende Eeuw
10.45 lezing E. Ferwerda (AUP), Het ‘Digital Rembrandt Archive ‘ – Verkenning van mogelijkheden van digitale media in kunsthistorisch onderzoek
11.45 lezing S. Strating en C. Trompetter (Fryske Akademy) – De database voorbij: nieuwe mogelijkheden voor digitaal onderzoek in de zeventiende eeuw
12.45 lunch, met presentaties van de sites van bijvoorbeeld: De Bello Belgico (A. van der Lem, Leiden), DBNL (R. van Stipriaan, Leiden), De Nederlandse Liederenbank (M. De Wilde, Antwerpen), Emblem Project Utrecht (E. Stronks, Utrecht), N. De Poorter (Rubens Museum)
14.00 workshops:
sessie 1: Welke onderzoeksvragen komen door digitalisering binnen bereik?; 1A. F. Wiering (UU): Zoeken in digitale melodieen; 1B: P. Boot (CHI): De digitale editie als vehikel voor onderzoek en publicatie; lC. G. Schwartz (Maarssen): The Rembrandt checklist.
sessie 2: Leidt digitalisering tot meer bronnenonderzoek en betere samenwerking tussen : onderzoekers?; 2A. M. De Wilde (Universiteit Antwerpen): Inhoudelijke ontsluiting van 17de-eeuwse liederen in de Nederlandse Liederenbank; 2B. J. Bos en S. Van Impe (STCN/STCV): Het handgedrukte boek uit de Nederlanden online: onderzoeksperspectieven; 2C. D. Van Camp (Plantijn Museum): Musea en de digitale (on)mogelijkheden. sessie 3: Aan welke technische eisen moet digitalisering voldoen om gebruikersvriendelijk te zijn? 3A. I. Nijenhuis (ING): Elektronische uitgave van de Resolutien der Staten-Generaal 1626-1651; 3B. P. Dijstelberge (UvA): Het nut van facsimile-edities; 3C. H. Brandhorst (Mnemosyne): Iconclass-ontsluiting
15.30 theepauze
16.00 P. Alkhoven (KB), Beleidsmatige en technische mogelijkheden: toekomstperspectieven
17.00 uitreiking scriptieprijs aan H. Helmers (UU), ‘”Nae ’s landts gheleghentheidt”; drie zeventiende-eeuwse Nederlandse bewerkingen van Shakespeares The Taming of the Shrew’
17.15 Jaarvergadering Werkgroep/borrel

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 9 juni 2005
From: Paul Doorenbosch en Marieke vanDelft <Marieke.vanDelft@KB.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050618.html
Subject: Sym: 0506.18: Themadag 'Digitalisering Collecties Wetenschappelijke Bibliotheken', Den Haag, 24 juni 2005

=================================================================
Themadag Digitalisering Collecties Wetenschappelijke Bibliotheken
=================================================================

Digitalisering van Collecties in Wetenschappelijke Bibliotheken

De themadag Digitalisering Collecties Wetenschappelijke Bibliotheken vindt plaats op 24 juni in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en wordt georganiseerd door de afdeling Wetenschappelijke Bibliotheken van de NVB.

Wordt informatie die niet digitaal is binnenkort nog wel gebruikt? Daar wordt wisselend over gedacht, maar het is wel een feit dat bibliotheken en andere informatie-instellingen zich bezig houden met deze vraag. Waarom digitaliseren en waarvoor of voor wie? De een wacht nog wat af, de ander zet grootschalige digitaliseringsactiviteiten op om hun informatie op Internet te krijgen.

Het programma Digitalisering Collecties Wetenschappelijke Bibliotheken richt zich op diverse aspecten van het digitaliseren: beleid, organisatie, selectie, toegankelijkheid en uiteraard de praktijk in bibliotheken. De focus ligt op het digitaliseren van tekst, maar ook andere materiaaltypen zullen aan de orde zullen komen. De zeven sprekers en de dagvoorzitter hebben vanuit verschillende invalshoeken te maken met digitalisering: management, uitvoering en gebruik. Vooral dit laatste zal in alle presentaties een plaats krijgen. Digitalisering is geen doel op zich. In het programma is na iedere lezing voldoende ruimte ingebouwd voor vragen en discussies.

U kunt zich (liefst voor 21 juni – en dat is al snel!!!) aanmelden voor deze themadag op de website van de NVB: http://www.nvbonline.nl/content.php?id=1492. De kosten voor deelname bedragen EUR 25,00 [inclusief lunch en borrel] (voor NVB-leden EUR 15,00).

Programma:

10.00-10.20 Ontvangst met koffie
10.20-10.30 Welkomstwoord door dagvoorzitter Marjet Douze
10.30-11.10 Het digitaliseringslandschap in Nederland (overheidsbeleid, organisaties, subsidies etc.), door Jos Taekema 11.10-11.50 Informatica en digitalisering, door Paul Doorenbosch 11.50-12.30 DANS en digitale collecties, door Peter Doorn
12.30-13.30 Lunch
13.00-13.30 Algemene ledenvergadering
13.30-14.10 Digitalisering in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (historisch materiaal), door Hans Mulder
14.10-14.50 Tekstdigitalisering in de Koninklijke Bibliotheek (moderne teksten, zoals kranten en Handelingen Staten Generaal), door Astrid Verheusen
14.50-15.10 Thee
15.10-15.50 Samenwerking op digitaliseringsgebied tussen Uitgevers en Wetenschappelijke Bibliotheken, door Eelco Ferwerda
15.50-16.30 Nut, noodzaak en (on)zin van digitalisering in Wetenschappelijke Bibliotheken, afsluiting door Jaap Kloosterman
16.30-17.30 Borrel

Vooraf en na afloop kunt u de nieuwe tentoonstelling van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief bezoeken: De Verdieping van Nederland. Hoogtepunten uit de collecties van beide instellingen.

De sprekers:
Marjet Douze is adjunct directeur van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging; Jos Taekema is directeur van de Stichting Digitaal Erfgoed Nederland; Paul Doorenbosch is projectmanager R&D bij de Koninklijke Bibliotheek en vice-voorzitter van de programmacommissie CATCH bij NWO; Peter Doorn is directeur van Data Archiving & Networked Services (DANS/NWO-KNAW) en afdelingshoofd geschiedenis bij het NIWI (KNAW); Hans Mulder is conservator oude drukken bij de UB-Utrecht; Astrid Verheusen is projectleider R&D bij de Koninklijke Bibliotheek; Eelco Ferwerda is adjunct directeur en uitgever digitale producten bij Amsterdam University Press; Jaap Kloosterman is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Paul Doorenbosch, vice-voorzitter NVB-WB

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 juni 2005
From: goudeneeuw-fgw <goudeneeuw-fgw@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050619.html
Subject: Sym: 0506.19: Studiemiddag 'Nieuw licht op de Oranjezaal in Huis ten Bosch', Amsterdam, wo 24 juni 2005

===========================================================
Studiemiddag Nieuw licht op de Oranjezaal in Huis ten Bosch
===========================================================

Op 24 juni a.s. wordt een studiemiddag georganiseerd over “Nieuw licht op de Oranjezaal in Huis ten Bosch”. Aanleiding voor dit extra colloquium is het eerste lustrum van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. Het Centrum werd feestelijk geopend op 4 juli 2000 in de tentoonstelling “Glorie van de Gouden Eeuw” in het Rijksmuseum.

Het extra colloquium van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw vindt, anders dan gebruikelijk, plaats op: rijdag 24 juni 2005, 14.00 tot 17.30 uur, Doelenzaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam.

Programma

14.00-14.15 Henk van Nierop: Vijf jaar Amsterdams Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw
14.15-14.45 Anne van Grevenstein: Het Oranjezaalproject, de oogst van de interdisciplinariteit.
14.45-15.15 Koen A. Ottenheym: Bouwgeschiedenis en architectuur van Huis ten Bosch
15.15-15.30 Vragen/Discussie
15.30-16.00 Pauze
16.00-16.45 Lidwien Speleers en Margriet Eikema Hommes: Het bijzondere lichtconcept in de Oranjezaal
16.45-17.15 Elmer Kolfin: ‘Surprisingly noble’: de receptie van Huis ten Bosch (c. 1650 -c. 1750)
17.15-17.30 Vragen/Discussie
17.30-18.30 Borrel

Contactpersoon: Elmer Kolfin, +31 (0)20-5253049, e.e.p.kolfin@uva.nl.

Prof. Dr. H.F.K. van Nierop

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Jun 2005 15:32:33 +0200
From: Bram Kempers via <p.j.verkruijsse@planet.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050620.html
Subject: Sym: 0506.20: Symposium 'Stadhuis van Oranje' over het Paleis op de Dam, Amsterdam, ma 27 juni 2005

=============================
Stadhuis van Oranje.
Een levend monument op de Dam
=============================

De Universiteit van Amsterdam nodigt u van harte uit voor een symposium ter gelegenheid van 350 jaar Stadhuis op de Dam. De lezingen bieden een wetenschappelijke introductie op de tentoonstelling ‘Stadhuis van Oranje’ in het Koninklijk Paleis, waarin de roemrijke geschiedenis van het gebouw, onder andere als Oranjepaleis, centraal staat. De tentoonstelling wordt op vrijdag 30 juni a.s. geopend en zal tot eind augustus te zien zal zijn. Tevens verschijnt er een boek met bijdragen van de sprekers en andere auteurs.

Programma

Sijbolt Noorda: ‘De droom van de Gouden Eeuw’
Koen Ottenheym: ‘De geboorte, architectuur en decoratie’
Charlie Smid: ‘Medium, Message en Museumstudies’
Pauze
Henk van Nierop: ‘Monument van burgertrots 1655-1795’
Frans Grijzenhout: ‘Van Stadhuis naar Paleis 1795-1813’
Bram Kempers: ‘Metamorfosen van een monument 1898, 1966, 2008’
Receptie

Tijd
maandag 27 juni 2005, 19.30 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Plaats
Aula Universiteit van Amsterdam, Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam

Toegang
Gratis.

Gaarne uw komst bevestigen voor 22 juni op secr.cge-fgw@uva.nl. Ook voor meer informatie kunt u terecht op dit e-mailadres.


Bereikbaarheid Aula
De Aula van de Universiteit van Amsterdam is vanaf het Centraal Station goed te bereiken met tram 1, 2 en 5 (halte Spui). Bij de Aula is weinig parkeergelegenheid. De dichtstbijzijnde parkeergarages bevinden zich onder het Muziektheater (Waterloopplein) en bij de Bijenkorf (ingang Damrak), beide op ongeveer 10 minuten loopafstand van de Aula.

De organisatie van het symposium is in handen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, het onderwijsinstituut Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen, het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis in samenwerking met de Educatieve Dienst van Het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Universiteit van Amsterdam, juni 2005

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 6 Jun 2005 09:05:58 +0200
From: K. van Ommen <K_van_Ommen@library.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/06/050621.html
Subject: Ten: 0506.21: Tentoonstelling 'Adelaar in de wolken. Josephus Justus Scaliger (1540-1609)', Leiden, do 30 juni - zo 31 juli 2005

====================================================
Tentoonstelling ‘Adelaar in de Wolken’ over Scaliger
====================================================

Van donderdag 30 juni tot en met zondag 31 juli 2005 is in de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden, de tentoonstelling

Adelaar in de wolken
Josephus Justus Scaliger (1540-1609)

te bezichtigen. Met deze tentoonstelling wordt het eerste lustrum van het Scaliger Instituut gevierd. Het Scaliger Instituut is opgericht in 2000 met als doel het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in onderzoek en onderwijs te stimuleren en faciliteren. Dit geschiedt onder andere door het initieren van onderzoeksprojecten, het organiseren van lezingen en symposia en het verlenen van beurzen aan (gast)onderzoekers.

In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan het leven en werk van de beroemde humanist Josephus Justus Scaliger, met een nadruk op zijn Leidse periode. Scaliger accepteerde in 1591 een uitnodiging om naar Leiden te komen, waar hij tot zijn dood in 1609 is gebleven. In deze periode schreef hij zijn belangrijkste werken en leidde hij tal van leerlingen op. Op de tentoonstelling zijn bekende boeken van Scaliger te zien, zoals het ‘Opus de emendatione temporum’ (1598) en zijn editie van het ‘Astronomicon’ van Marcus Manilius (1599-1600), afgewisseld met brieven van en aan Scaliger. Verder worden portretten getoond van Scaliger en zijn leerlingen (Heinsius, Grotius, Erpenius) getoond. Bij de tentoonstelling verschijnt in de reeks Kleine Publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden een rijk geillustreerde catalogus met bijdragen van prof. dr. W.P. Gerritsen (Scaliger hoogleraar), prof. dr. H.J. de Jonge (Faculteit Theologie, Leiden), dr. R. Breugelmans (oud-conservator westerse gedrukte werken), prof. dr. C.L. Heesakkers (emeritus hoogleraar Neolatijn), dr. D. van Miert (Warburg Institute, Londen), drs. K. van Ommen (Scaliger Instituut) en dr. J. De Landtsheer (Katholieke Universiteit, Leuven).

De tentoonstelling is te bezichtigen in de Tielehal tijdens de openingsuren van de bibliotheek. In de zomerperiode is er een beperkte openstelling: ma-vr: 8.30 – 17.00 uur en za. van 9.30 – 12.30 uur.

De catalogus ‘Adelaar in de wolken. De Leidse jaren van Josephus Justus Scaliger 1593-1609’ [Kleine Publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden, nr. 69] is te koop voor EUR 15 bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, telefoon +31 (0)71-5272800 of te bestellen via e-mail: ommen@library.leidenuniv.nl

K. De Belder, MA, MLIS
Bibliothecaris van de Universiteit Leiden

(22)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0506.a --------------------------*