Neder-L, no. 0407.a

Subject: Neder-L, no. 0407.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 14 Jul 2004 22:28:31 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Dertiende-jaargang------- Neder-L, no. 0407.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0407.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Den Haag: Publieksevenement NWO over bedreigde   |
|           talen, za 28 augustus 2004             |
| (2) Vac: 0407.02: Vacature voor taalkundigen bij Stichting       |
|          Informatiseringsprojecten voor Nederlandse Taal (INT) |
|          voor het bewerken van een medische databank;     |
|          werkplek: thuis (deadline: za 23 juli 2004)      |
| (3) Rub: 0407.03: Hora est! Promotie D.K.W. van Miert op ma 13     |
|          september 2004 te Amsterdam (UvA)           |
| (4) Web: 0407.04: 'Dichter op het scherm' (http://www.kb.nl/dichters): |
|          vijfentwintigste dichter on line; verkiezing Dichter |
|          des Vaderlands                    |
| (5) Web: 0407.05: Nieuws van de dbnl - 1 juli 2004           |
| (6) Web: 0407.06: Taalschrift juni 2004                 |
| (7) Lit: 0407.07: Pas verschenen: Mediahypes en moderne sagen. Sterke  |
|          verhalen in het nieuws. Red. P. Burger en W.     |
|          Koetsenruijter. (Leiden, 2004)            |
| (8) Med: 0407.08: Dertiende Bert van Selm-lezing 'Boethius en de tweede |
|          revolutie van het boek' door prof. dr. W.P. Gerritsen |
|          op wo 8 september 2004 te Leiden           |
| (9) Med: 0407.09: Oproep CTB voor indienen teksteditieprojecten 2005  |
|(10) Med: 0407.10: Oproep tot inzenden van werken voor de CTB Prijs voor |
|          Teksteditie 2005                   |
|(11) Med: 0407.11: Themanummer Trema: 'Recht en taal- en letterkunde';  |
|          suggesties/voorstellen voor bijdragen gevraagd    |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -----------wo-14-juli-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 11 Jul 2004 00:52:19 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040701.html
Subject: Rub: 0407.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


DEN HAAG, Museon, Stadhouderslaan 37

Publieksevenement over bedreigde talen, zaterdag 28 augustus 2004.

 • NWO Geesteswetenschappen organiseert een publieksevenement over bedreigde talen met workshops en een demonstratiemarkt. Het programma staat op http://www.nwo.nl/bedreigdetalen/publieksevenement. Meer informatie: bedreigdetalen@nwo.nl, +31 (0)70-3440738.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 01 Jul 2004 11:58:04 +0200
From: Secretariaat INL <secretariaat@inl.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040702.html
Subject: Vac: 0407.02: Vacature voor taalkundigen bij Stichting Informatiseringsprojecten voor Nederlandse Taal (INT) voor het bewerken van een medische databank; werkplek: thuis (deadline: za 23 juli 2004)

=============
Vacatures INT
=============

De Stichting Informatiseringsprojecten voor Nederlandse Taal (INT) zoekt per direct ervaren

taalkundigen

voor het bewerken van een medische databank ten behoeve van een project in opdracht van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Kandidaten zijn expert in het opstellen van en werken met semantische netwerken, ontologieen of taxonomieen. Voorts hebben ze een goede kennis van de Nederlandse spellingregels en beheersen ze het Engels zowel actief als passief. Bekendheid met medische terminologie is een pre. Ook hebben de kandidaten ervaring in het werken met internet, ftp, mail, MS-office (Word, Access). Kandidaten moeten zelfstandig kunnen werken, maar ze moeten ook constructief meedenken in een klein team.

De kandidaten werken bij voorkeur vanuit huis. Dat kan, indien men beschikt over minstens een Pentium II met 64 MB RAM, 5 GB harde schijf, Windows2000/XP en over Internetfaciliteiten. De uitvoerders van het project en de projectleider zullen op gezette tijden bij het INT in Leiden samenkomen om te rapporteren en de stand van zaken te bespreken; tussendoor zal de communicatie tussen de uitvoerders onderling en tussen de uitvoerders en de projectleider hoofdzakelijk via mail en telefoon verlopen.

De aanstelling is voor een periode van maximaal 1 jaar met een proeftijd van 1 maand. Het gaat om twee deeltijdse banen. Salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring.

Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw sollicitatie voor 23 juli a.s. naar de Stichting INT, t.a.v. dr. J. Beeken, projectleider, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij Jeannine Beeken, beeken@inl.nl of +31 (0)71-527.24.95.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 1 Jul 2004 18:17:51 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040703.html
Subject: Rub: 0407.03: Hora est! Promotie van D.K.W. van Miert op ma 13 september 2004 te Amsterdam (UvA)

=========
Hora est!
=========

Maandag 13 september 2004, 13.00 uur, aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411.
Dirk van Miert: Illuster Onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw, 1632-1704.
Promotor: prof. dr. Chris L. Heesakkers; copromotor: dr. Peje Knegtmans.

Samenvatting door Dirk van Miert (D.K.W.vanMiert@uva.nl):
———————————————————

‘Illuster onderwijs’ geeft een levendig beeld van de onderwijspraktijk aan het in 1632 gestichte Athenaeum Illustre. Wegens het onbreken van een archief van deze instelling in de zeventiende eeuw, is aan het Athenaeum niet eerder aandacht geschonken in de vorm van een monografie. Centrale vraag van het onderzoek is wat voor een soort instelling het Athenaeum was. Was het qua organisatie vergelijkbaar met andere hogeronderwijsinstellingen of had het juist een eigen karakter? In hoeverre kwamen de zeventiende-eeuwse twisten in de geschiedenis van het denken terug in het onderwijs, op welk niveau stond dat onderwijs en hoe verhield het zich tot overige hogeronderwijsinstellingen in den lande? Was het Athenaeum een specifiek stedelijke instelling of had het een uitstraling en aantrekkingskracht die verder reikte?

Na een algemene inleiding over het academische landschap in de zeventiende eeuw en de positie daarin van athenaea of illustre scholen, volgt een groepsportret van de hoogleraren, te beginnen met Vossius en eindigend met Francius. Het daaropvolgende tweede deel handelt over het thuisonderwijs, het openbare onderwijs en het semi-openbare onderwijs. Het derde deel geeft een inhoudelijke analyse van het onderwijs in de geschiedenis & welsprekendheid, de filosofie, de rechten, de geneeskunde en de godgeleerdheid. In een slotbeschouwing worden de conclusies eenduidig samengevat. Een bibliografie van primaire en secundaire bronnen, onder meer van alle Amsterdamse disputaties uit de zeventiende eeuw, sluit het boek af.

Het onderzoek is gebaseerd op overwegend Latijnse bronnen: correspondenties van hoogleraren (deels ongepubliceerd), disputaties – de in druk verschenen stellingen die door studenten in het openbaar werden verdedigd – en de redevoeringen van de hoogleraren zelf, aangevuld met passages uit reisverslagen en enkele gegevens uit de archieven van burgemeesters, van de vroedschap en van kerkelijke instellingen. De handelseditie van het proefschrift zal vanaf januari 2005 in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 13 Jul 2004 15:18:46 +0200
From: Paul van Capelleveen <Paul.vanCapelleveen@kb.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040704.html
Subject: Web: 0407.04: 'Dichter op het scherm' (http://www.kb.nl/dichters): vijfentwintigste dichter on line; verkiezing Dichter des Vaderlands

==================================================
Dichter op het scherm (http://www.kb.nl/dichters):
vijfentwintigste dichter on line
==================================================

Sinds 23 januari 2004 stelt de Koninklijke Bibliotheek wekelijks een Nederlandse dichter voor door middel van een geillustreerd dossier op de website Dichter op het scherm: http://www.kb.nl/dichters.

Deze week is het 25ste dichtersdossier geplaatst over de poezie van Astrid Lampe. Het dossier bevat standaard een chronologie, een bibliografie, uitgebreide citaten met commentaar, en pagina’s met kritiek, links en een wekelijkse quiz. In totaal zijn nu meer dan 300 webpagina’s online over poezie, waarvoor in totaal 178 dichtbundels werden doorgenomen. De website is geillustreerd met foto’s van 14 verschillende fotografen en in totaal 1000 afbeeldingen.

Eind 2004 kan iedereen in Nederland een stem uitbrengen om te bepalen wie de nieuwe Dichter des Vaderlands wordt. Die positie komt in januari 2005 vrij als de officiele termijn van Gerrit Komrij er op zit. De organisatie is in handen van NRC Handelsblad, in samenwerking met Poetry International en de Poezieclub. Om de Nederlandse poezieliefhebber vast in de stemming te brengen en om te laten zien uit welke veelheid van dichters gekozen kan worden, presenteert de poeziesite van de Koninklijke Bibliotheek – in samenwerking met NRC Handelsblad – een serie van 40 dichtersportretten. NRC Handelsblad publiceert wekelijks in het Cultureel Supplement een gedicht. Daarbij wordt verwezen naar de poeziesite van de KB: http://www.kb.nl/dichters, waar de lezers meer informatie vinden dan in de krant geboden kan worden.

De laatste vijf dichters waren: K. Michel, Frans Kuipers, Marjoleine de Vos, Ivo de Wijs en Willem Jan Otten. Er zijn ook dossiers over uiteenlopende dichters als Ilja Leonard Pfeijffer, Hagar Peeters, Jean-Pierre Rawie, Tonnus Oosterhoff, Simon Vinkenoog en anderen. Nog enkele cijfers: de gemiddelde leeftijd van debuten ligt nu op 31 jaar; de oudste dichter is Vinkenoog (76), de jongste tot nu toe is Mustafa Stitou (30); de dichter met de meeste dichtbundels op zijn naam is Bernlef.

De KB presenteert bovendien een reeks uitgebreide ‘profielen’ van dichters die in voorbije eeuwen als Dichter des Vaderlands konden worden gezien. Onlangs is het dossier over Constantijn Huygens toegevoegd en in de loop van het jaar zal dit gezelschap verder groeien.

Meer informatie over http://www.kb.nl/dichters bij Paul van Capelleveen (paul.vancapelleveen@kb.nl) of Reinder Storm (reinder.storm@kb.nl)

Koninklijke Bibliotheek, de Nationale Bibliotheek van Nederland
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
http://www.kb.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 1 Jul 2004 09:19:41 +0200
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040705.html
Subject: Web: 0407.05: Nieuws van de dbnl - 1 juli 2004

===============================================================
Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/
===============================================================

Oplevering teksten juli 2004 http://www.dbnl.org/nieuws/opl072004.htm

 • J.H. Campe, Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoe, geschikt ten dienste der jeugd
 • Cornelius van Engelen, ‘Eene wysgeerige verhandeling over den schouwburg in ’t algemeen’
 • Herman Gorter, Pan
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1840-1852
 • Guus Kuijer, Met de poppen gooien
 • Medische en technische Middelnederlandse recepten
 • Frans Netscher, Studie’s naar het naakt model
 • Albert Verwey, Het lachende raadsel
 • Albert Verwey, Het zichtbaar geheim
 • Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Achtste deel 1656-1660

Nieuwe gedichten juli/augustus 2004 http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Joost Zwagerman, ‘Die achternacht kwam ik mij tegen op een plek’

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 1 Jul 2004 16:45:19 +0200
From: Taalschrift <taalschrift@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040706.html
Subject: Web: 0407.06: Taalschrift juni 2004

=====================
Taalschrift juni 2004
=====================

De nieuwe editie van Taalschrift is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
“Vlamingen en Nederlanders moeten hun verschillen leren aanvaarden”

Vlaanderen en Nederland moeten elkaar beter leren kennen. Maar om dat doel te bereiken moeten we de mythe van een ‘gedeelde cultuur’ durven relativeren. “We moeten afstappen van eeuwige cliches en meer aandacht krijgen voor de boeiende verschillen tussen beide culturen.”

 • Harold Polis, uitgeefredacteur bij Meulenhoff/Manteau

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/000564.html

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onderaan de column.


REPORTAGE
De Nederlander praat, de Vlaming luistert

Dat Nederlanders een grote mond hebben, weten ze in Vlaanderen maar al te goed. De terughoudendheid van de Vlaming om openlijk in debat te treden en hardop voor zijn mening uit te komen, is al even legendarisch. Een snelcursus “Omgaan met Belgen” en “Succesvol onderhandelen met Nederlanders” door Marinel Gerritsen en Marie-Therese Claes.

 • Ludo Permentier

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/000565.html


OPROEP
Heeft u een leuke taalfoto?

Mail die dan naar Taalschrift (redactie@taalschrift.org). De ingezonden foto’s worden t.z.t. geplaatst in een nieuwe rubriek: Het Taalschrift Fotoalbum. De beste vijf inzendingen worden beloond met een boekenbon.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 6 Jul 2004 11:13:41 +0200
From: B.P.M. Dongelmans <B.P.M.Dongelmans@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040707.html
Subject: Lit: 0407.07: Pas verschenen: Mediahypes en moderne sagen. Sterke verhalen in het nieuws. Red. P. Burger en W. Koetsenruijter. (Leiden, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

‘Mediahypes en moderne sagen. Sterke verhalen in het nieuws’. Onder redactie van Peter Burger en Willem Koetsenruijter. SNL-reeks 12. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. ISBN 90-807276-5-2. Omvang 156 pagina’s. Het boek is te bestellen door EUR 20,- (inclusief verzendkosten) over te maken op postgiro 3881447 t.n.v. Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, o.v.v. Mediahypes.

Op 1 juni 2004 is verschenen: ‘Mediahypes en moderne sagen. Sterke verhalen in het nieuws’. Onder redactie van Peter Burger en Willem Koetsenruijter.

De nieuwsmedia serveren ons regelmatig broodjes aap in plaats van betrouwbaar nieuws, vooral als zij in de greep zijn van een mediahype. In ‘Mediahypes en moderne sagen’ analyseren vijf onderzoekers en een onderzoeksjournalist hoe de nieuwsmedia zich staande houden in perioden van hype en hysterie en hoe succesvol ze zijn bij het scheiden van feit en fictie.

Een greep uit de inhoud: politieke mediahypes; Nederland als dramademocratie, overgeleverd aan de waan van de dag; journalisten en onderzoekers die met onderzoeksgegevens op de loop gaan (‘Meer borstkanker bij gebruik van alcohol. Elk glas verhoogt risico met 7 procent’); gelogen leed; hoe mediahypes en moderne sagen in 2002 een cruciale rol speelden in verzonnen verhalen over groepsverkrachtingen; een terugblik op de kidnappers in clownskostuum in Oude Pekela en op de geruchtmakende NOVA-uitzendingen over ritueel misbruik.

De bundel ‘Mediahypes en moderne sagen. Sterke verhalen in het nieuws’ komt voort uit een symposium over dit onderwerp, dat op 23 oktober 2003 werd georganiseerd door de Leidse Praktijkstudie Journalistiek & Nieuwe Media. De lezingen van die dag verschijnen nu aangevuld met een uitvoerige inleiding over mediahypes, moderne sagen en massahysterie, en een uitgebreide, geannoteerde bibliografie.

Aan de bundel werkten mee: mr. Tjalling Beetstra (criminoloog), drs. Peter Burger (docent journalistiek en volksverhalenonderzoeker), dr. Willem Koetsenruijter (docent journalistiek), Oscar van der Kroon (onderzoeksjournalist en oud-NOVA-redacteur), dr. Theo Meder (volksverhalenonderzoeker) en dr. Peter Vasterman (mediasocioloog).

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 11 Jul 2004 00:52:19 +0200
From: Dongelmans, B.P.M. <B.P.M.Dongelmans@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040708.html
Subject: Med: 0407.08: Dertiende Bert van Selm-lezing 'Boethius en de tweede revolutie van het boek' door prof. dr. W.P. Gerritsen op wo 8 september 2004 te Leiden

==============================
Dertiende Bert van Selm-lezing
==============================

Op woensdag 8 september 2004 zal de dertiende Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht die prof. dr. W.P. Gerritsen zal houden onder de titel ‘Boethius en de tweede revolutie van het boek’.

De spreker zal in deze lezing een synthese beproeven van literair-historische en boekwetenschappelijke gegevens. Aan de hand van handschriften en incunabelen uit onder meer de Leidse collecties zal hij laten zien hoe de laat-antieke Consolatio-tekst van Boethius tijdens de Middeleeuwen is overgeleverd en bestudeerd. Door zich met name op de afwerking van diverse overgeleverde exemplaren te richten zal duidelijk worden dat opdrachtgevers en kopers nog een heel eigen
stempel op het eindproduct wisten te zetten.

W.P. Gerritsen is sinds 2001 Scaliger-hoogleraar aan de Leidse Universiteit. Hij zet zich in voor het beter zichtbaar maken in onderwijs en onderzoek van de bijzondere collecties uit de Leidse Universiteitsbibliotheek. Voordien was hij ruim dertig jaar als gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1963 op Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel. Hij is onder meer pleitbezorger van de eenheid van de neerlandistiek en bevorderde de internationalisering van de medioneerlandistiek. Jarenlang was hij redacteur van De nieuwe taalgids. Binnen Gerritsens brede onderzoeksinteresse vormen Arturromans, lyriek en De reis van Sint Brandaan belangrijke speerpunten. Onlangs verscheen van zijn hand een kleine cultuurgeschiedenis van zout en zoutvat.

Alumni van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegangskaarten voor de lezing

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsius-gebouw, het vroegere Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175), van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint klokke 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. Toegangskaarten voor de lezing kunnen vanaf heden tot eind augustus worden aangevraagd bij de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse taal en cultuur, Commissie Bert van Selm-lezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden of via b.p.m.dongelmans@let.leidenuniv.nl. Men kan ook gelijktijdig met de bestelling van de uitgave van de lezing op de bankoverschrijving een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten worden kort na medio augustus toegestuurd. Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, tel. +31 (0)71-527.26.04.

Uitgave van de lezing

De dertiende Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 8 september 2004. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door EUR 11,00 (of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Dertiende Bert van Selm-lezing’. Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs EUR 10,25. De bestelling is op 8 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement

U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt, kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart of uw aanvraag voor een toegangskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst, tegen voordeelprijs. Dit ligt op de dag van de lezing voor u klaar of het wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening).

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 11 Jul 2004 00:52:19 +0200
From: Edward Vanhoutte <edward.vanhoutte@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040709.html
Subject: Med: 0407.09: Oproep CTB voor indienen teksteditieprojecten 2005

=============================
CTB teksteditieprojecten 2005
=============================

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) roept op tot het indienen van projecten voor het werkjaar 2005.

De volledige tekst van deze oproep: http://www.kantl.be/ctb/call/index.htm

Deze oproep voor het indienen van projecten voor het projectjaar 2005 heeft uitsluitend betrekking op de onderzoeksgebieden van de teksteditie, de ontsluiting van het literair en intellectueel erfgoed in Vlaanderen en de literaire en intellectuele bronnenstudie. Hiertoe behoren de volgende concrete thema’s:

 • Uitgave van briefwisseling.
 • Uitgave van cultureel belangrijke creatieve teksten: poezie, drama, proza.
 • Uitgave van cultureel belangrijke niet-creatieve teksten.

Projecten dienen ten minste te voldoen aan een van de drie volgende doelstellingen:

 1. De creatie van een wetenschappelijk verantwoorde leeseditie.
 2. De creatie van een wetenschappelijk verantwoorde elektronische editie.
 3. Het gebruik van geavanceerde ICT in het onderzoek.

Het betreft hier een oproep zonder beperking tot een bepaald genre of een bepaalde periode van de literaire en intellectuele geschiedenis. De ingediende projecten moeten een aantoonbare tot het Vlaamse literaire en intellectuele erfgoed.

Bij honorering wordt het project door een wetenschappelijk medewerker van het CTB uitgevoerd onder supervisie van de promotor-aanvrager en de coordinator van het CTB.

Projecten met een duur van 3-24 maanden en met aanvang in 2005 kunnen aangevraagd worden via de daarvoor bestemde formulieren:

 • Aanvraagformulier in Word (133kb): http://www.kantl.be/ctb/call/ctbcall05.doc
 • Aanvraagformulier in PDF (252kb): http://www.kantl.be/ctb/call/ctbcall05.pdf

Gedrukte formulieren zijn aan te vragen op het secretariaat van het CTB: Koningstraat 18, 9000 Gent, e-mail: ctb@kantl.be, +32 (0)9-265.93.50, fax: +32 (0)9-265.93.49.

Lees aandachtig het document Toelichting bij de aanvraag en volg de beschreven richtlijnen nauwgezet op. Enkel correct ingevulde formulieren worden in aanmerking genomen.

http://www.kantl.be/ctb/call/toelichting05.htm

De formulieren moeten uiterlijk op 15 september 2004 om 12.00 uur aangetekend toekomen op het secretariaat van het CTB. Verdere richtlijnen zijn te vinden op het document Toelichting bij de aanvraag.

Info: Edward Vanhoutte, coordinator CTB, tel: +32 (0)9-365.93.51, e-mail: edward.vanhoutte@kantl.be.

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) verricht als onderzoekscentrum van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de teksteditie, de ontsluiting van het literair en intellectueel erfgoed in Vlaanderen en de literaire, talige en intellectuele bronnenstudie. Tot dit werkveld behoren de disciplines van de editiewetenschap, de teksteditie, de dialectologie en het onderzoek van historische corpora. Speciale aandacht gaat naar het gebruik van geavanceerde ICT in het onderzoek. URL: http://www.kantl.be/ctb/

Edward Vanhoutte, Co-ordinator Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie – CTB (KANTL)

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 11 Jul 2004 00:52:19 +0200
From: Edward Vanhoutte <edward.vanhoutte@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040710.html
Subject: Med: 0407.10: Oproep tot inzenden van werken voor de CTB Prijs voor Teksteditie 2005

===============================
CTB Prijs voor Teksteditie 2005
===============================

De CTB Prijs voor Teksteditie bekroont een jonge onderzoek(st)er in de discipline van de editiewetenschap en de teksteditie op het gebied van de Nederlandstalige literatuur.

De CTB Prijs voor Teksteditie 2003 werd op 22 april 2004 uitgereikt aan Liesbeth Van Melle voor haar eindverhandeling ‘Die onvinbare heb ik bij u gezocht, Maurice… Wetenschappelijke editie van de brieven tussen Maurice Gilliams en Maurice Roelants’.

Juryverslag: http://www.kantl.be/ctb/prijs/jv03.htm

De Prijs wordt voor de derde maal uitgereikt in 2004.

http://www.kantl.be/ctb/prijs/

Het CTB roept op tot het insturen van werken voor de CTB Prijs voor Teksteditie 2004. De prijs bestaat uit een certificaat en een bedrag van 500 EUR. Komen in aanmerking voor deze prijs:

 • De auteurs van eindwerken met succes voorgelegd aan een Belgische Universiteit ter beeindiging van een opleiding als licentiaat, BA of MA.
 • De auteurs van werken, tot stand gekomen buiten deze opleidingsverbanden, op voorwaarde dat deze auteurs nog geen dertig jaar zijn op het ogenblik van de hierna vermelde inzenddatum.

Naast werken van individuele auteurs komen ook werken met collectief auteurschap in aanmerking, op voorwaarde dat ze inhoudelijk, in uitwerking en in presentatie een harmonisch geheel vormen.

De CTB-prijs zal voor het jaar 2004 voor de derde maal worden toegekend aan een werk dat een essentiele bijdrage levert tot de editiewetenschap of de teksteditie op het gebied van de Nederlandstalige literatuur, en in de jaren 2003-2004 tot stand kwam.

Inzendingen worden voor 1 oktober in drievoud verwacht op het secretariaat van het CTB: Prijs voor teksteditie, Koningstraat 18, 9000 Gent. De onkosten van de inzendingen worden integraal vergoed door het CTB.

Het volledige reglement is na te lezen op http://www.kantl.be/ctb/prijs/reglement.htm

Edward Vanhoutte, Co-ordinator Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie – CTB (KANTL)

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 11 Jul 2004 00:52:19 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/07/040711.html
Subject: Med: 0407.11: Themanummer Trema: 'Recht en taal- en letterkunde'; suggesties/voorstellen voor bijdragen gevraagd

==================================================
Themanummer Trema: ‘Recht en taal- en letterkunde’
==================================================

Het juridische tijdschrift Trema heeft voor kerst 2005 een themanummer gepland over ‘Recht en taal- en letterkunde’. Voor dit themanummer is de redactie op zoek naar bijdragen uit de hoek van de geesteswetenschappen. Wat betreft de onderwerpen valt te denken aan het taalgebruik, het idioom, de specifieke eigenschappen van juridische taal, aan recht en rechtspraak in de (wereld)literatuur, de reflectie van maatschappelijke opvattingen over recht en rechtssystemen in de literatuur enzovoorts. Heel graag zou ik suggesties en/of concrete voorstellen voor bijdragen aan dit themanummer ontvangen.

Mede namens de redactie van Trema: Ronald de Rooij, Leerstoelgroep Italiaanse Letterkunde, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam, +31 (0)20-525.27.88, fax 525.37.32, e-mail R.M.deRooij@uva.nl.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0407.a --------------------------*--
Dit bericht is gescanned op virussen en andere gevaarlijke
inhoud door de DutchNet MailScanner en lijkt schoon te zijn.

--
DutchNet MailScanner
Email Virus Scanner
www.dutch-net.nl/mailscanner/
DutchNet Internet bedankt MailScanner voor hun ondersteuning