Neder-L, no. 0405.a

Subject: Neder-L, no. 0405.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 13 May 2004 19:06:56 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0405.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0405.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Delft: Lezing prof. Joop Doorman over        |
|           drogredeneringen in politiek, ma 17 mei 2004    |
|          - Haarlem: Boeken- en prentenveiling Bubb Kuyper, wo |
|           26 - vr 28 mei 2004                 |
|          - Leiden: Vijfde Annie M.G. Schmidtlezing 'Dromen,  |
|           sprookjes en verhalen' door Peter van Gestel, wo  |
|           26 mei 2004                     |
|          - Utrecht: Literair cafe 'Het hoge woord' met Stephan |
|           Enter en Willem Jan Otten, ma 17 mei 2004      |
| (2) Med: 0405.02: Overleden: Thea Beckmann (Theodora Beckmann-Petie)  |
|          (1923-2004)                      |
| (3) Vac: 0405.03: Vacature voor een universitair (hoofd)docent     |
|          Nederlandse taalkunde op de Universiteit Gent     |
|          (deadline: za 5 juni 2004)              |
| (4) Vac: 0405.04: Vacature voor een computerlinguist op het Instituut  |
|          voor Nederlandse Lexicologie te Leiden (deadline: wo |
|          19 mei 2004)                     |
| (5) Rub: 0405.05: Hora est! Promotie M. Hogenbirk op vr 14 mei 2004 te |
|          Utrecht; dubbelpromotie J. de Jong en B. Andeweg op  |
|          ma 17 mei 2004 te Nijmegen; promotie H. Taelman op vr |
|          28 mei 2004 te Antwerpen               |
| (6) Web: 0405.06: Taalschriftnummer april 2004 verschenen        |
| (7) Web: 0405.07: Nieuws van de dbnl - 1 mei 2004            |
| (8) Med: 0405.08: Poeziefestival 'Dichters in de Prinsentuin' op do 29 |
|          en vr 30 juli 2004 te Groningen            |
| (9) Lit: 0405.09: Pas verschenen: D.F. McKenzie. Bibliografie en de   |
|          sociologie van teksten. Vertaald door B.P.M.     |
|          Dongelmans en A.H. van der Weel. (Leiden, 2004)    |
|(10) Lit: 0405.10: Pas verschenen: Karel Wauters. Ademloos moment.    |
|          Opstellen van prof. dr. Karel Wauters over literatuur |
|          en muziek. (Leuven, 2004)               |
|(11) Lit: 0405.11: Pas verschenen: E. Cockx-Indestege (e.a.), (red.).  |
|          'Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot |
|          2000. Afl. 26'. In: Archief- en Bibliotheekwezen in  |
|          Belgie 71                       |
|(12) Lit: 0405.12: Pas verschenen: Markus. De mug, het meer en de    |
|          olifant. (Middelburg, 2004)              |
|(13) Lit: 0405.13: Pas verschenen: The Low Countries. Arts and Society  |
|          in Flanders and the Netherlands 12. (Rekkem, 2004)  |
|(14) Lit: 0405.14: Te verschijnen: Hugo Claus en Pierre Alechinsky.   |
|          Flagrant. (Gent, 2004)                |
|(15) Lit: 0405.15: Te verschijnen: Bas Andeweg en Jaap de Jong. De    |
|          eerste minuten. 'Attentum', 'benevolum' en 'docilem  |
|          'parare' in de inleiding van toespraken. (Den Haag,  |
|          2004)                         |
|(16) Sym: 0405.16: Zomerworkshop 'Lezen, praten en schrijven' van ma   |
|          12 t/m vr 16 juli 2004 bij het ISVW te Leusden    |
|(17) Ten: 0405.17: Tentoonstelling 'Hugo Claus - Wat een boek al niet  |
|          mag zijn' van za 15 mei - za 19 juni 2004 in     |
|          Antiquariaat De Slegte in Antwerpen          |
|(18) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ------------do-13-mei-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, May 2004 16:49:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040501.html
Subject: Rub: 0405.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


DELFT, Speakers, Burgwal 45-49.

Lezing Studium Generale Delft, maandag 17 mei 2004, 20.15 uur.

 • Lezing door prof. Joop Doorman over drogredeneringen in het politieke debat. Nadere inlichtingen: http://www.speakers.nl.

HAARLEM, Bubb Kuyper, Jansweg 39

Auctie van boeken en prenten, woensdag 26 mei 2004, 10.00 en 19.00 uur, donderdag 27 mei 2004, 10.00 en 19.00 uur, vrijdag 28 mei 2004, 10.00 uur.

 • Veiling van 4386 nommers op het gebied van o.a. bibliografie en typografie (woensdagmiddag), kinderboeken, moderne geillustreerde boeken, Nederlandse literatuur, inclusief autografen (woensdagavond), Nederlandse geschiedenis en topografie en prenten, kaarten en oude grafiek (donderdagmiddag), handschriften en antiquarische boeken (donderdagavond) en moderne grafiek (vrijdag). Kijkdagen: 20-23 mei, 10.00-16.00 uur. Catalogus 2 dln. EUR 15,00. Inlichtingen: +31 (0)23-5323986, fax 5323893, e-mail: info@bubbkuyper.com, http://www.bubbkuyper.com.

LEIDEN, Academiegebouw, Rapenburg 73

Vijfde Annie M.G. Schmidtlezing, woensdag 26 mei 2004, 20.00 uur.

 • Deze lezing over ‘Dromen, sprookjes en verhalen’ wordt georganiseerd door de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden en de Stichting Kinder- en Jeugdliteratuur en uitgesproken door Peter van Gestel.

UTRECHT, Winkel van Sinkel, Oudegracht 158

Literair cafe ‘Het hoge woord’ met Stephan Enter en Willem Jan Otten, maandag 17 mei 2004, 20.30 uur. Gratis toegang.

 • Nadere informatie: http://www.slau.nl/hhw/200405/hhw.html.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 May 2004 16:49:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040502.html
Subject: Med: 0405.02: Overleden: Thea Beckmann (Theodora Beckmann-Petie) (1923-2004)

=========
Overleden
=========

Op 5 mei 2004 overleed te Bunnik de schrijfster Theodora Beckmann-Petie (* 23 juli 1923 te Rotterdam), bekend onder haar schrijversnaam Thea Beckman. Door sociale omstandigheden gedwongen moest Thea Beckman na haar mulo-opleiding gaan werken. Pas veel later, op haar 58e, studeerde ze af in de sociale psychologie. Ze was toen al een gevierd schrijfster van historische jeugdromans, waarvan het tientallen malen in hoge oplagen herdrukte, in vele talen vertaalde en in 1974 met een Gouden Griffel bekroonde ‘Kruistocht in spijkerbroek’ (1973) de bekendste is. Dit boek werd ook in 1976 uitgeroepen tot het beste historische jeugdboek van Europa. Tot op hoge leeftijd bleef ze schrijven: haar laatste boek ‘Gekaapt!’ verscheen in 2003. De Nederlandse Kinderjury plaatste haar boeken altijd op de nominatie, maar slechts twee maal ging de bekroning naar Thea Beckman. Wel ontving ze vorig jaar nog de eerste Bontekoe-prijs. Jarenlang is ze voorzitter geweest van de Werkgroep Jeugdboekenschrijvers van de Vereniging van Letterkundigen. Thea Beckman was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zie voor meer bio- en bibliografische gegevens:
http://www.geocities.com/theabeckman/index.html,
http://www.schrijversnet.nl/beckman.htm,
http://www.lemniscaat.nl/Biografieen/biografieen/biobeckman.htm,
http://geocities.com/Athens/Ithaca/2249/beckmanthea.html,
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php3?id=beck017.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 12 May 2004 10:06:24 +0200
From: thierry.vancapelle@skynet.be
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040503.html
Subject: Vac: 0405.03: Vacature voor een universitair (hoofd)docent Nederlandse taalkunde op de Universiteit Gent (deadline: za 5 juni 2004)

=============
Vacature Gent
=============

http://aivwww.ugent.be/DPO/vacatures/ZAP/LW09.html

In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is – vanaf 1 oktober 2004 – een voltijds ambt van docent of hoofddocent te begeven binnen de vakgroep Nederlandse taalkunde, voor een opdracht omvattend academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in het vakgebied Nederlandse taalkunde.

Profiel:

 • op het ogenblik van de indiening van de kandidatuurstelling houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift in de taal- en letterkunde: Germaanse talen of van een gelijkwaardig erkend diploma;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht op het vlak van de Nederlandse taalbeheersing en/of de synchrone of diachrone Nederlandse taalkunde, gestaafd door publicaties die een ruime verspreiding kennen;
 • over de nodige didactische vaardigheden beschikken om academisch onderwijs te verstrekken.

Dit voltijds ambt geeft in principe aanleiding tot een benoeming in vast verband, onverminderd de mogelijkheid dat het universiteitsbestuur in het geval van eerste benoeming tot lid van het zelfstandig academisch personeel kan overgaan tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar met uitzicht op een vaste benoeming na die periode, indien het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt.

Afhankelijk van het specifieke profiel van de geselecteerde kandidaat wordt de graad hoofddocent dan wel docent toegekend.

De kandidaturen dienen in tweevoud per aangetekend schrijven gericht aan de rector van de Universiteit Gent, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, op de daartoe voorziene sollicitatieformulieren voor zelfstandig academisch personeel, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen (afschriften van de diploma’s), voor 6 juni 2004.

De sollicitatieformulieren voor zelfstandig academisch personeel kunnen bekomen worden op het adres van de Universiteit Gent, t.a.v. de directie personeel en organisatie, afdeling administratie statutair personeel, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent of telefonisch aangevraagd op nr. +32 (0)9-264.31.29 of +32 (0)9-264.31.30.

Zij worden eveneens op het internet ter beschikking gesteld, URL: http://www.UGent.be/nl/personeel/personeelsaangel/formulieren/ZAP.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 03 May 2004 10:08:08 +0200
From: Secretariaat INL <secretariaat@inl.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040504.html
Subject: Vac: 0405.04: Vacature voor een computerlinguist op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden (deadline: wo 19 mei 2004)

===================
Vacature INL Leiden
===================

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie zoekt per direct een ervaren

computerlinguist

voor het inhoudelijk beheer en onderhoud van taaltechnologische materialen en voor het vervullen van de helpdeskfunctie voor verschillende groepen van gebruikers.

De taaltechnologische materialen worden beschikbaar gesteld via de TST-centrale, een INL-project waar data worden ondergebracht uit taal- en spraaktechnologieprojecten die met overheidsgelden zijn gefinancierd. Het gaat om onder meer de producten van de Commissie Lexicografische VertaalVoorzieningen, NL-Translex, de Woordenlijst Nederlandse taal, en op termijn ook de resultaten van deelprojecten van het Algemeen Nederlands Woordenboek, e-ANS etc.

Kandidaten hebben een relevante universitaire opleiding, hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van taaltechnologie. Ze hebben ook ervaring met Unix/Linux/Windows, met XML en met een of meerdere moderne programmeertalen, en zijn bekend met scriptingtalen. Bekendheid met software-ontwikkeling in een klein team van specialisten is een pre; kandidaten moeten echter ook in staat zijn zelfstandig te werken.

Uw standplaats is Leiden. De aanstelling is voor een periode van 3 jaar; de richtschaal is schaal 11.

Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw sollicitatie voor 19 mei (dus niet 10 mei 2004 zoals elders wordt vermeld) naar het Instituut voor Nederlandse Lexicologie t.a.v. prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, directeur, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. Voor de functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven, waarbij eventuele interne kandidaten voorrang in de procedure zullen krijgen. Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij Peter van der Kamp, hoofd Automatisering INL, tel. +31 (0)71-527.22.76 – kamp@inl.nl, of bij Jeannine Beeken, projectleider TST-centrale, tel. +31 (0)71-527.24.95 – beeken@inl.nl.

Meer informatie over het INL de TST-centrale vindt u op http://www.inl.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 May 2004 16:49:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040505.html
Subject: Rub: 0405.05: Hora est! Promotie M. Hogenbirk op vr 14 mei 2004 te Utrecht; dubbelpromotie J. de Jong en B. Andeweg op ma 17 mei 2004 te Nijmegen; promotie H. Taelman op vr 28 mei 2004 te Antwerpen

=========
Hora est!
=========

Vrijdag 14 mei 2004, 16.15 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Marjolein Hogenbirk: Avontuur en anti-avontuur. Een onderzoek naar Walewein ende Keye, een Arturroman uit de Lancelotcompilatie (Den Haag, KB, 129 A 10).
Promotor: prof. dr. W.P. Gerritsen.
(Zie ook: Neder-L 0404.36.)


Maandag 17 mei 2004, 13.30 uur en 14.45 uur, Aula Katholieke Universiteit Nijmegen. Dubbelpromotie Jaap de Jong en Bas Andeweg: De eerste minuten. ‘Attentum’, ‘benevolum’ en ‘docilem parare’ in de inleiding van toespraken (handelseditie: Sdu-uitgeverij te Den Haag, ISBN 90-12-10088-7; Zie ook: Neder-L 0405.15, verderop in dit Neder-L-nummer). Het gehele werk is te raadplegen via Internet: http://www.deeersteminuten.nl/.
Promotores: prof. dr. H. Hoeken en prof. dr. C.J.M. Jansen.

Hoe moet ik mijn toespraak beginnen? Sinds Aristoteles en Cicero hebben door de wol geverfde sprekers diepgaand nagedacht over deze vraag. Hun belangrijkste advies was in de eerste minuten drie doelen na te streven: aandacht trekken (attentum), welwillend maken (benevolum) en het publiek in staat stellen de toespraak te begrijpen (docilem). Een literatuurstudie naar klassieke en twintigste-eeuwse retorica-adviezen beschrijft de talrijke mogelijkheden om die doelen te bereiken. Het tweede deel van deze studie betreft de ideeen die sprekende professionals (Nederlandse ingenieurs) en professionele sprekers (de speechschrijvers van de Nederlandse ministers en staatssecretarissen) erop nahouden over de inleiding. Ingenieurs negeren doorgaans het aandacht trekken en welwillend maken van hun publiek. Professionele sprekers daarentegen maken daar juist (vrij) veel werk van. Het derde deel onderzoekt het effect van enkele openingstechnieken. Het gebruik van aandachtstechnieken levert een meer geboeid publiek op en een spreker blijkt de eigen geloofwaardigheid te kunnen vergroten door de eigen deskundigheid te benadrukken. Al met al loont het de moeite te lonen om je als spreker druk te maken over de inleiding.


Vrijdag 28 mei 2004, 15.00 uur, promotiezaal, campus Wilrijk Universiteit Antwerpen.
Helena Taelman: ‘Syllable omissions and additions in Dutch child language. An inquiry into the function of rhythm and the link with innate grammar.’
Promotor: prof. dr. S. Gillis.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 22 Apr 2004 13:12:08 +0200
From: Taalschrift <taalschrift@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040506.html
Subject: Web: 0405.06: Taalschriftnummer april 2004 verschenen

=======================================
Taalschriftnummer april 2004 verschenen
=======================================

De nieuwe editie van Taalschrift is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
Wetenschappers moeten leren communiceren in mensentaal

Als wetenschappers op Mars wonen, dan woont het brede publiek op Venus. Als het over taal gaat tenminste. Beide partijen denken dat ze dezelfde taal spreken, maar ze geven dezelfde woorden vaak een volledig andere betekenis. Voor Ann Van der Auweraert is dat de voornaamste reden waarom de wetenschappelijke kennis zich zo moeilijk op een brede schaal laat verspreiden. Als docente wetenschapscommunicatie pleit zij voor communicatietrainingen in de opleiding van elke wetenschapper. Ook het ingewikkeldste onderzoeksrapport verdient mensentaal.

 • Drs. Ann Van der Auweraert, Universiteit Antwerpen

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/000512.html

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onderaan de column.


REPORTAGE
Taalgebruik leerkrachten Nederlands baart zorgen

Docenten Nederlands beheersen hun moedertaal niet meer. ‘We moeten steeds van nul beginnen’, klagen Vlaamse lerarenopleiders. In Nederland moeten eerstejaars studenten in de lerarenopleiding zelfs een taaltoets doorstaan om te kunnen starten. Moet het taalgebruik van een leraar Nederlands dan echt vlekkeloos zijn? Alexandra De Laet pluist uit wat er schort aan de taal van (kandidaat)leerkrachten.

 • Tekst: Alexandra De Laet; foto’s: Gert Swinnen

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/000513.html

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 1 May 2004 11:38:06 +0200
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040507.html
Subject: Web: 0405.07: Nieuws van de dbnl - 1 mei 2004

==================
Nieuws van de dbnl
==================

Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren http://www.dbnl.org/


Oplevering teksten mei 2004
http://www.dbnl.org/nieuws/opl052004.htm

 • [lopend project, 2003-….] G.J. van Bork (red.), Aanvullingen op Schrijvers en dichters (dbnl biografieenproject I): auteurs beginnend met een ‘E’
 • Rie Cramer, Prentjes bij versjes
 • Jan van den Dale, Gekende werken
 • Miep Diekmann, Padu is gek
 • Miep Diekmann & Dagmar Hilarova, Ik heb geen naam
 • Tonke Dragt, Het geheim van de klokkenmaker
 • Willem G. van Focquenbroch, Bloemlezing uit zijn lyriek
 • J.J.A. Goeverneur, Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen
 • Cornelis Meesz. van Hout, sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit
 • C. Joh. Kieviet, Uit het leven van Dik Trom
 • Het zal koud zijn in ’t water als ’t vriest
 • K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid
 • Middelnederlandsche geneeskundige recepten en tractaten, zegeningen en tooverformules
 • Prenteboekje voor kinderen
 • J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945
 • Hendrik Smeeks, Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes
 • Max Velthuijs, Kikker en het vogeltje
 • Dolf Verroen, Als oorlog echt is
 • Joost van den Vondel, De werken van Vondel. Zesde deel: Vondels Vergilius-vertalingen
 • [teksten in moderne vertaling:] Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen (samenstelling: F.P. van Oostrom)
 • Ida Vos, Wie niet weg is wordt gezien

Nieuwe gedichten mei 2004 http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Peggy Verzett, ‘Het wereldt’

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 8 May 2004 12:09:22 +0200
From: Dichters in de Prinsentuin <tbruinja@hotmail.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040508.html
Subject: Med: 0405.08: Poeziefestival 'Dichters in de Prinsentuin' op do 29 en vr 30 juli 2004 te Groningen

======================================================
‘Dichters in de Prinsentuin’
Groningen, donderdag- en vrijdagmiddag 29 en 30 juli
Met o.a.: Wouter Godijn, Jane Leusink en Jana Beranova
======================================================

Op 29 en 30 juli 2004 wordt voor de zevende keer het festival ‘Dichters in de Prinsentuin’ georganiseerd. Meer dan 70 dichters zullen onder de loofgangen en tussen de rozenperken van de Groningse Prinsentuin hun werk voordragen. Het publiek mag ook dit jaar heerlijk in het gras zitten luisteren, of door de loofgangen dwalen op zoek naar poezie van onvermoede schoonheid. Een kleine greep uit het zeer gevarieerde programma levert de volgende namen op: Wouter Godijn, Jane Leusink, Tsead Bruinja, Marije Langelaar, Jana Beranova en onder voorbehoud Ilja Pfeijffer, Tjitske Mussche en Sieger M. Geertsema. Verder is er muziek van ondermeer Harry Zijlstra en Ronald Ohlsen, terwijl Willem van Ekeren de poezie van Bukowsky zal verweven met stukken uit ‘Das wohltemperierte Klavier van Bach. Poezie en Beeld worden gecombineerd door Mark Manders en het Usva Videocollectief. Dit jaar is de organisatie in handen van Roos Custers en Arjen Nolles.

Plaats: ’s middags in de tuin van de Prinsenhof (aan de Turfsingel); ’s avonds in cafe ‘de Souffleur’ (Kruitgracht 3)
Tijd: donderdag 29 juli, vanaf 14.00 tot 17.00 en vrijdag 30 juli, van 14.00 tot 17.00. Het avondprogramma zal plaatsvinden tussen 19:00 tot 22:00 uur
Toegang: gratis

Meer informatie:

Roos Custers +31 (0)6-13.75.73.93
Arjen Nolles +31 (0)6-41.24.05.26
Internet: http://www.dichtersindeprinsentuin.nl
E-mail: arjennolles@yahoo.com

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 May 2004 16:49:40 +0200
From: APL@let.leidenuniv.nl
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040509.html
Subject: Lit: 0405.09: Pas verschenen: D.F. McKenzie. Bibliografie en de sociologie van teksten. Vertaald door B.P.M. Dongelmans en A.H. van der Weel. (Leiden, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

D.F. McKenzie. Bibliografie en de sociologie van teksten. Vertaald door B.P.M. Dongelmans en A.H. van der Weel. Leiden: Academic Press, 2004. 184 blz.; EUR 15,95; ISBN 90-74372-25-2.

Op 19 mei verschijnt bij Academic Press Leiden de Nederlandse vertaling van de drie Panizzi-lezingen die McKenzie in 1986 gaf voor de British Library. Daaraan is toegevoegd de lezing ‘De sociologie van een tekst: orale cultuur, alfabetisme en druk in het vroege Nieuw-Zeeland’ die hij heeft gehouden voor de London Bibliographical Society.

D.F. McKenzie (1931-1999) was hoogleraar bibliografie en tekstanalyse aan de Universiteit van Oxford. Hij was president van de Bibliographical Society. In 1988 ontving McKenzie de Marc Fitch Gold Medal for Bibliography. McKenzie heeft grote invloed gehad op de bibliografie als wetenschap. Naast het baanbrekende ‘Bibliografie en de sociologie van teksten’ schreef hij invloedrijke werken waaronder ‘Making meaning: “Printers of the Mind” and other essays’.

McKenzie belicht in ‘Bibliografie en de sociologie van teksten’ vele invalshoeken voor boekwetenschappelijk onderzoek. Hij laat zien hoe de wisselwerking tussen vorm en inhoud bepalend is voor de betekenisvorming van teksten. Door bibliografie ook toe te passen op ‘teksten’ in de vorm van geluid, grafische media, film en landschappen verlegt McKenzie de traditionele grenzen van de bibliograaf. Met zijn fascinerende kijk op bibliografie, waarin ook de belevingswereld van de lezer een grote rol speelt, creeert McKenzie een nieuw en interdisciplinair wetenschapsveld.

In de eerste lezing’ Het boek als een expressieve vorm’ neemt McKenzie traditionele ideeen over bibliografie als uitgangspunt om de discipline een moderne, eigentijdse inhoud te geven. Vervolgens legt McKenzie uit aan de hand van verschillende versies van de proloog van William Congreve’s ‘The Way of the World’ dat de vorm van een tekst bepalend is voor de betekenis.

McKenzies tweede lezing ‘The broken phiall: teksten die geen boeken zijn’ behandelt de instabiliteit van teksten. McKenzie breidt de bibliografische principes uit tot tekstvormen die geen boeken zijn, zoals landschappen, kaarten en plattegronden, film en fotografie en computerbestanden.

De derde lezing ‘De dialectica van de hedendaagse bibliografie’ gaat door op verschillende verschijningsvormen van tekst. Volgens McKenzie is bibliografie de enige discipline die dit scala aan tekstuele verschijnselen bestrijkt. Hij licht dit onder andere toe aan de hand van de film ‘Citizen Kane’ van Orson Welles.

De vierde lezing ‘De sociologie van een tekst: orale cultuur, alfabetisme en druk in het vroege Nieuw-Zeeland’ behandelt de totstandkoming van de alfabetisering van de Maori’s, een bevolkingsgroep met een geheel orale cultuur, en de problemen die dit met zich meebracht. De Britse kolonisator verkreeg de soevereiniteit over Maori-gebied door op slinkse wijze de analfabetische Maori’s Het Verdrag van Waitangi te laten ondertekenen. Dit betekende dat de Maori’s onbewust hun land hadden weggegeven aan de Britten.

‘Bibliografie en de sociologie van teksten’ werd oorspronkelijk uitgegeven door de British Library en later door Cambridge University Press. Het bracht een revolutie teweeg in het denken over boekwetenschap en is door het grote succes meerdere malen herdrukt en bovendien in een Franse vertaling uitgebracht.

Academic Press Leiden brengt nu de eerste Nederlandse vertaling van dit unieke werk uit. De vertalers B.P.M. Dongelmans en A.H. van der Weel zijn verbonden aan de opleiding boekwetenschap van de Universiteit Leiden. De vertaling maakt de tekst veel toegankelijker. In hun voorwoord gaan de vertalers in op het grote belang van deze tekst voor het vakgebied van de boekwetenschap. De Nederlandse uitvoering is een onmisbaar werk dat van belang is voor studenten en boekwetenschappers, maar ook voor iedereen die geinteresseerd is in de wereld van het boek in de breedste zin van het woord.

U kunt in het bezit komen van Bibliografie en de sociologie van teksten door uw bestelling te mailen naar: apl@let.leidenuniv.nl. Snelle beslissers ontvangen tot 19 mei een korting van 10 procent: de prijs bedraagt dan EUR 14,35.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 May 2004 16:49:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040510.html
Subject: Lit: 0405.10: Pas verschenen: Karel Wauters. Ademloos moment. Opstellen van prof. dr. Karel Wauters over literatuur en muziek. (Leuven, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

Karel Wauters. Ademloos moment. Opstellen van Prof. Dr. Karel Wauters over literatuur en muziek, t.g.v. zijn emeritaat verzameld door P. Couttenier, J. Gerits en H. Meeus. Leuven: Peeters, 2004.

Zeventien opstellen over enerzijds literaire analyse en geschiedschrijving van de 19e en 20e eeuw en anderzijds muziekleven en literatuur van de scheidende hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen Karel Wauters zijn gebundeld en voorzien van een inleiding door P. Couttenier, een biografie door J. Gerits en een bibliografie door H. Meeus. Nieuw is een prepublicatie van een hoofdstuk uit de biografie van Hendrik Conscience die Karel Wauters voorbereidt.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 May 2004 16:49:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040511.html
Subject: Lit: 0405.11: Pas verschenen: E. Cockx-Indestege (e.a.), (red.). 'Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 2000. Afl. 26'. In: Archief- en Bibliotheekwezen in Belgie 71

==============
Pas verschenen
==============

Elly Cockx-Indestege, Pierre Delsaert, Johan Hanselaer, Hubert Meeus, Marcus de Schepper en Werner Waterschoot (red.). ‘Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 2000. Afl. 26’. In: Archief- en Bibliotheekwezen in Belgie 71 (2000[=2003]), nr. 1-4, p. 320-375.

Het uitermate degelijke en kritische overzicht van publicaties op het terrein van het gedrukte boek in de Nederlanden is – met de nodige vertraging: het betreft kopij die afgesloten is op 31 december 2000 – voortgezet met aflevering 26. In deze jongste aflevering is de grens voor het behandelen van boekhistorische publicaties verlegd van 1940 naar 2000. In de standaardrubrieken Algemeenheden, Meer dan een eeuw, en vervolgens vanaf de 15e eeuw chronologisch, worden de nummers 3095-3212 besproken door de zeskoppige redactie.

Dat dit de laatste aflevering is met Elly Cockx-Indestege als redactiesecretaris stemt weemoedig. Jarenlang heeft zij in deze functie zeer veel uitmuntende bijdragen geleverd aan deze rubriek. Zij wordt opgevolgd door dr. Jan Pauwels, neerlandicus en bibliograaf, verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Het redactieadres waar men overdrukken of publicaties kan inzenden, blijft Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, B-1000 Brussel, +32 (0)2-5195435 of 4665187.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 May 2004 16:49:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040512.html
Subject: Lit: 0405.12: Pas verschenen: Markus. De mug, het meer en de olifant. (Middelburg, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

Markus. De mug, het meer en de olifant. Middelburg: Stichting Kunstuitleen Zeeland, 2004 (SlibreeksGroot, 108). 56 blz.; ills.; EUR 9,00; ISBN 90-6354-112-0.

‘De mug, het meer en de olifant’ is het debuut van de in Zeeland wonende en werkende tekenaar-schrijver Markus, bekend van zijn illustraties en cartoons in o.a. de VPRO-gids. Hoewel de titel dat niet doet vermoeden, gaat het boekje over schaken, of eigenlijk toch ook weer niet. In zijn uitvoerige inleiding over het schaken etaleert Markus zijn kennis van filosofie, psychiatrie, psychologie, literatuur en godsdienst. Schaken wordt in zijn optiek een metafoor voor het leven zelf. Immers de schaker tracht adequate antwoorden te geven op de onverwachte zetten waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

Als de beroemde Amerikaanse schaker Paul Morphy ten tonele wordt gevoerd, wordt de betekenis van het schaken nog ingewikkelder. Morphy hoorde tijdens het schaken de schaakstukken spreken. Met dit gegeven nu tekent Markus een partij van Morphy zet voor zet na en geeft de schaakstukken teksten.

Delen uit de Slibreeks zijn verkrijgbaar in de betere boekhandel of via de uitgever: Stichting Kunstuitleen Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg, +31 (0)118-611443, slib@kunstuitleenzeeland.nl.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 May 2004 16:49:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040513.html
Subject: Lit: 0405.13: Pas verschenen: The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands 12. (Rekkem, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands 12. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel vzw, 2004. 320 blz.; ills.; EUR 37,00 (Belgie), EUR 39,00 (Nederland), EUR 50,00 (andere landen); issn 0779-5815; ISBN 90-75862-68-7.

Sinds 1993 presenteert de Stichting met dit jaarboek de cultuur en de samenleving van het Nederlandse taalgebied aan de Engelstalige wereld. In 2004 verschijnt het voor het eerst in een nieuwe opmaak.

In dit jaarboek is rond het thema “Stuck in Motion” (“Geklemd in beweging”) een aantal artikelen samengebracht. London’s Transport Museum probeerde onlangs de mensen te lokken met de slogan “Be moved”: “motion” en “emotion”, beweging en emotie. Maar kan mobiliteit ons nog ontroeren? We zien in deze verzameling essays hoe de mens hunkert naar mobiliteit – de verkenningszucht van het kruipende kind – en hoe tegelijkertijd die drang naar mobiliteit een absurd en weerbarstig karakter krijgt – de terreinwagen in de file op een snelweg. Autorijden, ooit het ultieme gevoel van vrijheid, is een sleur geworden: een opeenvolging van routinehandelingen, waarbij alle andere weggebruikers gereduceerd worden tot obstakels. En dat alles liefst in een nieuwe auto die lijkt op alle andere nieuwe auto’s: “een kleffe, sponsachtige materie”, zoals Rudy Kousbroek ooit schreef.

Ook in de lucht is de euforie van de grote dagen van Lindbergh en Bleriot een beetje zoek. De vervlogen jaren van vliegtuigbouwer Fokker worden opgeroepen en we zien en passant hoe KLM wordt opgeslokt door Air France: Nederland vliegt nog, maar niet meer op eigen vleugels.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Mensen op de schilderijen van Eugeen van Mieghem stappen op de boot; ze zien er sjofel uit, hun mobiliteit is een bittere en niet zelden ongewenste noodzaak, maar er is hoop want de Nieuwe Wereld lonkt. In een ander artikel verzamelt iemand stations in Vlaanderen… en dat ondanks het feit dat de Orient-Express van zijn dromen een voorstadtrein is geworden vol verslagen forenzen. We lezen ook over fietsen en hoe er zonder fietsen geen gedachten zijn, of in elk geval minder gedachten. En zonder gedachten geen gedichten. Waarna we prompt fietsgedichten van Nederlandse ‘broekbewapperde’ dichters voorgeschoteld krijgen. Daarnaast maken we ook kennis met het syndroom van de vliegden, of hoe je van wandelen in Nederland steeds iets moet hebben opgestoken. Maar dat nationale schoolmeestergevoel kan de pret niet drukken: een wandeling door Nederland is een aaneenschakeling van kleine stille verrukkinkjes. Dat is niet min voor een van de dichtstbevolkte gebieden van de wereld. Tussen Londen, Parijs en Keulen gekneld liggen ze daar, de Lage Landen, genietend van en zuchtend onder hun strategische ligging, terwijl ze tussen de Scylla van economische belangen en de Charybdis van cultuur en ecologie proberen te laveren.

Die cultuur in brede zin zit ook in de overige bijdragen in dit boek. Je vindt er artikelen over beeldenmakers, architecten, cineasten, musici, een Amerikaanse die een Nederlandse schrijfster is geworden, tuinen, het verlies van Nederlands onschuld, en het behoud van zijn koppige identiteit, dierentuinen en Vlaamse begijnhoven, Den Haag als de stad van het internationaal recht, de melancholie van Mechelen, en nog wel wat.

Het jaarboek The Low Countries 2004 telt 320 pagina’s in vierkleurendruk. Het kan worden besteld bij “Stichting Ons Erfdeel”, Murissonstraat 260, 8930 Rekkem, Belgie. +32 (0)56 411201, fax +32 (0)56 414707; tlc@onserfdeel.be, http://www.onserfdeel.be of http://www.onserfdeel.nl.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 8 May 2004 12:06:36 +0200
From: Ergo Pers <ergo.pers@pandora.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040514.html
Subject: Lit: 0405.14: Te verschijnen: Hugo Claus en Pierre Alechinsky. Flagrant. (Gent, 2004)

==============
Te verschijnen
==============

In mei 2004 verschijnt bij Ergo Pers ‘Flagrant’, een tweetalige uitgave van gedichten van Hugo Claus en drie etsen van Pierre Alechinsky. Deze editie werd gerealiseerd in samenwerking met Kris Landuyt, Antiquariaat De Slegte te Antwerpen.

Het gaat om een beperkte bibliofiele uitgave: het boek verschijnt in een oplage van 75 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op Hahnemuhle 230 g. Bij elk exemplaar hoort een suite met drie door Alechinsky gesigneerde en genummerde etsen. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door Hugo Claus en Pierre Alechinsky. De gedichten werden vertaald door Marnix Vincent. De tekst werd gezet uit Bembo corps 18 en gedrukt door Rein Ergo, de etsen door Atelier Dutrou te Parijs.

Het boek telt 52 pagina’s, de afmetingen zijn 28 cm x 35 cm, blauw foedraal met opdruk. Kostprijs EUR 1000. Meer info en afbeeldingen op Ergo Pers (onder kopje ‘Flagrant’): http://www.ergopers.be

Reeds in 1950 werkte Claus samen met de schilder, tekenaar en boekenmaker Pierre Alechinsky. Zo ontstond ‘Zonder vorm van proces’, een pantomimegedicht met litho’s van Alechinsky. Deze geest van samenwerking die van fundamentele betekenis was voor de Cobrabeweging bracht beide kunstenaars ook na de jaren zestig tot intensieve gezamenlijke arbeid.

En nu Claus’ vijfenzeventigste verjaardag uitvoerig gevierd wordt werkten Claus en Alechinsky nogmaals samen aan een boek: met een persoonlijke en speelse lezing van de etsen van Alechinsky creeerde Claus enkele nieuwe gedichten.

(‘Flagrant’ verschijnt op 15 mei 2004 in een boekproject naar een concept van Kris Landuyt. Drie boekenmakers maakten in samenwerking met een kunstenaar een geillustreerde bibliofiele editie: Danny Dobbelaere, Rein Ergo en Jan Vanriet. Daarnaast verschijnt nog een ongenummerde en niet geillustreerde uitgave met facsimile’s van de oorspronkelijke handgeschreven gedichten.

Samen illustreren deze boeken het motto van de tentoonstelling Hugo Claus – Wat een boek niet al mag zijn in Antiquariaat de Slegte te Antwerpen. Zie elders in dit nummer: Neder-L 0405.17.)

Informatie of intekening:

Rein Ergo, Ergo Pers
Muinkaai 30, 9000 Gent
Tel. +32 (0)9-225.60.40
ergo.pers@pandora.be
http://www.ergopers.be – http://www.artistsbooks.be

Kris Landuyt, Antiquariaat De Slegte
Wapper 5, 2000 Antwerpen
Tel: +32 (0)3/231.66.27
deslegte.wapper@pandora.be

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 22 Apr 2004 15:06:23 +0200
From: Yvonne Tindemans, Yvonne <Y.Tindemans@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040515.html
Subject: Lit: 0405.15: Te verschijnen: Bas Andeweg en Jaap de Jong.
De eerste minuten. 'Attentum', 'benevolum' en 'docilem parare' in de inleiding van toespraken. (Den Haag, 2004)

==============
Te verschijnen
==============

Bas Andeweg en Jaap de Jong De eerste minuten. Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004. Paperback; 565 pagina’s; EUR 35,-; ISBN 90-12-10088-7.

Hoe moet ik mijn toespraak beginnen? Sinds Aristoteles en Cicero hebben door de wol geverfde sprekers diepgaand nagedacht over deze vraag. Hun belangrijkste advies was in de eerste minuten drie doelen na te streven: aandacht trekken (‘attentum parare’), welwillend maken (‘benevolum parare’) en het publiek in staat stellen de toespraak te begrijpen (‘docilem parare’). Een literatuurstudie (deel een) beschrijft de talrijke mogelijkheden om dat te bereiken.

Het tweede deel van deze studie betreft de ideeen die sprekende professionals (Nederlandse ingenieurs) en professionele sprekers (de speechschrijvers van de Nederlandse ministers en staatssecretarissen) er tegenwoordig op nahouden over de inleiding.

In het derde deel wordt het effect van enkele openingstechnieken onderzocht. Hoe effectief is het bijvoorbeeld om een anekdoteopening te kiezen? Helpt het om je geloofwaardigheid als spreker te vergroten door je eigen deskundigheid te benadrukken in de inleiding? Maar snoeven is toch schadelijk?

Het boek bevat een cd-rom met onder andere statistieken, de enquete, filmmateriaal over toespraken en het boek zelf.

Deze studie is van belang voor iedereen die geinteresseerd is in klassieke retorica en moderne toespraken.

Bas Andeweg (1952) werkt als universitair docent Taalbeheersing aan de Technische Universiteit Delft. Jaap de Jong (1961) werkt als universitair docent Taalbeheersing aan de Universiteit Leiden.

Vanaf 17 mei 2004 is dit boek verkrijgbaar in de boekhandel.

Wilt u dit boek rechtstreeks bij Sdu Uitgevers bestellen, ga dan naar: http://www.sdu.nl/catalogus%2FOpenbaar%5Fbestuur%2F9012100887%2Ejsp

Yvonne Tindemans
Sdu Uitgevers
http://www.sdu.nl
+31 (0)70-378.97.61
y.tindemans@sdu.nl

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 12 May 2004 09:08:22 +0200
From: Maartje Tijhuis <maartje.tijhuis@isvw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040516.html
Subject: Sym: 0405.16: Zomerworkshop 'Lezen, praten en schrijven' van ma 12 t/m vr 16 juli 2004 bij het ISVW te Leusden

==============================================
Zomerworkshop ‘Lezen, praten en schrijven’
van ma 12 t/m vr 16 juli 2004
bij het ISVW te Leusden
Begeleiding: Cees Heuvelman, Ruben van Doorn, David de Jager en Daniel de Jong
==============================================

‘The ART of philosophy: Argumenteren, Redeneren, Toepassen.’

Zelf denken, praten en schrijven, maar wel op de schouders van reuzen, daar gaat het deze week om. Volgens een beproefd stramien (ontleend aan het Franse Lycee) bent u vijf dagen lang bezig met:

 • het definieren van filosofische vraagstukken
 • het analyseren van teksten
 • het kritisch doordenken van gepresenteerde theorieen
 • creatief ideeen te ontwikkelen
 • het uitschrijven van uw eigen ideeen.

Het actuele thema ‘Moraal, recht en politiek’ is hierbij het vertrekpunt. Over dit thema bestudeert u teksten van een zestiental – vaak conflicterende – denkers, die u invoeren in de materie. Volgens de genoemde werkwijze zoekt u uw eigen weg in de problematiek, die uiteindelijk resulteert in een schriftelijk product.

Programma:

Maandag 12 juli
10.30 Kennismaking en introductie
15.00 ‘Lezen met de pen in de hand’: identificeren en analyseren van argumenten
20.00 Vervolg

Dinsdag 13 juli
09.30 Gerichte tekststudie m.b.v. ‘aandachtsrichters’
15.00 Conclusies uit de teksten trekken en delen
20.00 Hoorspel (gezamenlijke lezing): Antigone van Sophocles

Woensdag 14 juli
09.30 Een plan voor de opbouw van een filosofisch opstel
15.00 ‘Lezen met de pen in de hand’: identificeren en analyseren van argumenten (vervolg)
20.00 Introductie probleemstelling, en uitwerking in de vorm van these-antithese-synthese

Donderdag 15 juli
10.30 Opdeling van de groep in tweetallen. Per tweetal een these en een antithese, die verdedigd worden in de vorm van een brief
15.00 Vervolg
20.00 Bonte avond

Vrijdag 16 juli
10.30 Deelnemers reageren schriftelijk op elkaars brieven
14.00 Plenaire discussie, zoeken naar een synthese
16.00 Einde

Personalia

Drs. Cees S. Heuvelman studeerde sociale psychologie aan de Psychology School van London University. Actief als adviseur en interim-manager is hij getraind in het doorzien van situaties en het vinden van oplossingen. Hij studeert filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Ruben van Doorn is ICT-er en studeert filosofie aan de Universiteit Utrecht, David de Jager en Daniel de Jong voltooiden hun studie filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij volgen de lerarenopleiding filosofie aan de Universiteit Utrecht.

Kosten:

Cursus: EUR 375,- (Vrienden ISVW EUR 361,50)
Verblijf: EUR 313,90 (zonder logies/ontbijt EUR 188,50).
Deelnamekosten:
Cursus EUR 375.00 (Vrienden ISVW EUR 361.50)
Verblijf EUR 313.90 (zonder logies/ontbijt EUR 188.50)

ISVW
Dodeweg 8
3832 RD Leusden
Telefoon: +31 (0)33-433.72.00
E-mail: info@isvw.nl
http://www.isvw.nl

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 8 May 2004 12:06:36 +0200
From: Ergo Pers <ergo.pers@pandora.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040517.html
Subject: Ten: 0405.17: Tentoonstelling 'Hugo Claus - Wat een boek al niet mag zijn' van za 15 mei - zaterdag 19 juni 2004 in Antiquariaat De Slegte in Antwerpen

============================================================
Tentoonstelling ‘Hugo Claus – Wat een boek al niet mag zijn’
Een ontdekkingsreis door Claus’ gedrukte oeuvre
============================================================

Deze tweede tentoonstelling in het Antwerps Antiquariaat De Slegte gewijd aan Hugo Claus, focust op de boekproductie van de uiterst productieve auteur. Dit als opmaat voor de in het najaar te verschijnen bibliografie ‘Hugo Claus – Voor twaalf lezers en een snurkende recensent’.

Net zoals inhoudelijk in het werk van Claus de verscheidenheid troef is, is zij dat ook in de vormgeving van Claus’ boeken. Van reguliere uitgaven bij gevestigde uitgeverijen tot marginaal gepolycopieerde ‘boekjes’. Van klassiek vormgegeven bibliofilia tot het experimenteel aftasten van de grenzen van het boek. Dit alles veelal als resultaat van een samenwerking met bevriende kunstenaars zoals Pierre Alechinsky, Karel Appel, Roger Raveel, Jan Vanriet en vele anderen.

Meer dan 250 boekuitgaven, ook beschreven in de kleurrijk geillustreerde catalogus, geven een beeld van het gedrukte oeuvre van de meester. Zij geven bovendien een kijk op de evolutie van de boekvormgeving de afgelopen halve eeuw met de opkomst van de paperback, van de pocket, maar ook van de bibliofiele drukpersen in Vlaanderen en Nederland.

Ook nu weer slaagde organisator Kris Landuyt erin om een aantal verrassende highlights voor het eerst aan het publiek te presenteren.We vermelden slechts:

 • De eerste twee gedrukte boekjes met bijdrage van Hugo Claus – geen literatuur, maar tekenwerk voor bundels van andere auteurs, verschenen in diverse uitvoeringen bij vader Claus’ eigen drukkerij/uitgeverij (1946).
 • Een exemplaar van de als ‘onbestaand’ gecatalogiseerde luxe-uitvoering van Claus’ debuutbundel “Een kleine reeks” (1947).
 • Een aantal manuscripten en typoscripten beginnend met “Over het werk van Corneille” (1951) over “Onder het melkwoud” (1957) naar “Made in Belgium” (2000).
 • Originele tekeningen van Sylvia Kristel voor de gedichtencyclus ‘Halloween’ (1985).
 • Het handschrift van “Sneeuwwitje en de leeuwerik van Vlaanderen”. Een thriller geschreven onder het pseudoniem Conny Couperus, maar in werkelijkheid het product van een samenwerking tussen Hugo Claus en Freddy De Vree. Wie juist welk stuk geschreven heeft? Op de tentoonstelling kan eenieder het geheim ontraadselen.

Dit alles wordt bovendien, voor zover dat nog nodig is, visueel opgesmukt d.m.v. foto’s, briefwisseling, advertenties, promomateriaal enz. Aandacht is er ook voor wat uiteindelijk niet mocht verschijnen. Afgekeurde of nooit gebruikte omslagontwerpen en proefdrukken werpen op een indirecte manier licht op Claus’ houding tegenover de fysieke verschijningsvorm van zijn oeuvre.

Ten slotte worden de resultaten getoond van het boekproject ‘Flagrant’ waarin nieuwe gedichten van Claus met illustraties van Pierre Alechinsky, Pat de Vylder of Jan Vanriet door enkele boekvormgevers onder handen worden genomen.

Er verschijnt bij deze gelegenheid ook een democratisch geprijsde editie van ‘Flagrant’, exclusief bij Boekhandel De Slegte. Om maar te illustreren ‘Wat een boek al niet mag zijn’. (Zie elders in dit Neder-L-nummer: Neder-L 0405.14.)

Praktisch:

De tentoonstelling loopt van zaterdag 15 mei tot en met zaterdag 19 juni 2004, van maandag tot zaterdag, van 9u30 tot 18u00.
Toegang gratis – catalogus beschikbaar
Antiquariaat De Slegte – Wapper 5 – 2000 Antwerpen
Meer info (en/of illustratiemateriaal): Kris Landuyt, tel: +32 (0)3-231.66.27 – deslegte.wapper@pandora.be

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0405.a --------------------------*