Neder-L, no. 0404.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0404.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Apr 2004 16:00:59 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0404.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0404.44: Moer, jrg. 36, no. 1, 2004              |
| (2) Tyd: 0404.45: Tiecelijn, jrg. 17, no. 1, maart 2004         |
| (3) Tyd: 0404.46: Vonk, jrg. 33, no. 3, jan.-feb. 2004         |
| (4) Tyd: 0404.47: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 15, no. 56, 2001   |
| (5) Tyd: 0404.48: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 16, no. 57, 2002   |
| (6) Tyd: 0404.49: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 16, no. 58, 2002   |
| (7) Tyd: 0404.50: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 16, no. 59, 2002   |
| (8) Tyd: 0404.51: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 17, no. 60, 2003   |
| (9) Tyd: 0404.52: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 17, no. 61, 2003   |
|(10) Tyd: 0404.53: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 17, no. 62, 2003   |
|(11) Tyd: 0404.54: Literatuur zonder leeftijd, jrg. 18, no. 63, 2004   |
|(12) Tyd: 0404.55: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(13) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------vr-30-april-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.44=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 36, nummer 1, 2004.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 1 april 2004.

 • Ria van Onna & Ton Vallen.
  De kunst van het inschatten. Inschatting taalvaardigheid leerling vergroot effectiviteit NT2-onderwijs. Blz. 2-10.
  (In de dagelijkse onderwijspraktijk dienen leerkrachten voortdurend een inschatting te maken van de taalvaardigheid van hun leerlingen, met name in meertalige klassen. Dit is noodzakelijk, wil het taalaanbod aansluiten bij de aanwezige kennis. Leerkrachten lijken dit niet altijd voldoende te beseffen of hebben onvoldoende vaardigheden om een juiste inschatting te maken. Uit een kleinschalig diepte-onderzoek in het basisonderwijs, uitgevoerd door Van Onna en Vallen, blijkt dat de taalvaardigheid van de leerlingen structureel wordt overschat door hun leerkrachten.)
 • Jeff Bezemer.
  Omgaan met meertaligheid op de basisschool. Drie typen reacties op meertaligheid in de klas van meneer Ed. Blz. 11-20.
  (In het kader van een case study wordt geobserveerd hoe meneer Ed, leerkracht op een basisschool, omgaat met meertalige leerlingen. Er worden drie typen reacties gesignaleerd, die begrepen kunnen worden tegen de achtergrond van de onderwijservaring van meneer Ed. De vanzelfsprekendheid van de eentalige klassituatie begint langzaam af te nemen.)
 • Hans Wegman.
  Fictie en organisatie. Verhalen schrijven met een leidraad. Blz. 21-26.
  (Tijdens een workshop op de conferentie Het Schoolvak Nederlands (2003) kreeg Hans Wegman een idee: het tienpuntenlijstje voor het schrijven van fictie. Hij probeerde zijn idee uit op de lerarenopleiding Nederlands in Nijmegen en laat de verrassende resultaten zien.)
 • Joyce Vermeeren.
  De 17e conferentie Het Schoolvak Nederlands. Taal is van iedereen. Blz. 27-30.
  (Joyce Vermeeren geeft een impressie van deze druk bezochte conferentie. Er werden vele interessante workshops aangeboden.)
 • Recensie, blz. 31-32:
  <Door: Piet Mooren:> Robert Rozett & Samuel Spector, Encyclopedie van de Holocaust. Kok, Kampen, 2003.
 • Column, blz. 33:
  Joris Denoo noteert dichterlijke uitspraken in Kindermond.
 • Leesvoer, blz. 36-38:
  . Vonk, 33/2 2003 en 33/3 2004.
  . Christine van Baalen, Ludo Beheydt & Alice van Kalsbeek, Cultuur in taal. Interculturele vaardigheden voor docenten Nederlands aan anderstaligen. NCB, Utrecht, 2003.
  . B. Edens, R. Edens & R. Storm, Citaten & aforismen. Het Spectrum, Utrecht, 2003.
  . Bart Ramakers (red.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650). Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004.
  . W. van Anrooij, D. Hogenelst & G. Warnar, Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.45=-=
TIECELIJN, jaargang 17, nummer 1, maart 2004 (http://www.welcome.to/tiecelijn).
ISSN 07759770.
Door: Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>.
Antwerpen, 28 januari 2004.

Abonnees van het tijdschrift kunnen zich voortaan ook gratis abonneren op een gratis maandelijkse e-brief.

 • Rik van Daele.
  Digitale Reynaert. Blz. 1.
 • Piet de Volder.
  Het sluwe vosje. Symboliek en poezie in Leo= Jana=eks opera. Blz. 2-5.
 • Jan de Putter.
  Op zoek naar Kriekeputte. Blz. 6-8.
 • Willy Feliers.
  Striptekenaar Hans Kresse op het Reynaertpad. Blz. 9-15.
 • Marcel Ryssen.
  Jean van Riet: Reynaert in Oost-Indische inkt. Blz. 16-22.
 • Paul van Keymeulen.
  ‘Reynaert en Lietard ‘(branche XII). Blz. 23-48.
 • Paul Wackers.
  Bespreking: R.A. Lodge en K. Varty, ‘The Earliest Branches of the Roman de Renart’. Blz. 49-51.
 • Reynaertkroniek. Blz. 52-53.
 • Agenda. Blz. 54-55.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.46=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 33 nummer 3, jan.-feb. 2004
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen.
Antwerpen, 6 april 2004.

 • Gert Rijlaarsdam & Martine Braaksma.
  Schrijven en leren schrijven. Blz. 3-16.
  (Voor de meeste leerlingen in het secundair onderwijs is leren schrijven een hele opgave. Volgens Gert Rijlaarsdam & Martine Braaksma komt dat omdat de leerlingen in feite twee taken tegelijkertijd moeten uitvoeren: een schrijftaak en een leertaak. Aan het Instituut voor de Lerarenopleiding (Amsterdam) hebben ze geprobeerd om alternatieve didactieken te ontwikkelen waarin het leren schrijven sterker wordt benadrukt. Zo kwamen ze onder meer tot de verrassende vaststelling dat leerlingen beter leren schrijven als ze de schrijfprocessen en schrijfproducten van andere leerlingen observeren dan wanneer ze zelf schrijfoefeningen maken. Hoe de didactiek leren-door-observeren praktisch in zijn werk gaat, wordt in deze bijdrage geillustreerd aan de hand van een lessenreeks die uitgevoerd is in het eerste jaar secundair onderwijs van een Amsterdamse multiculturele school: de Smikkelcasus.)
 • Boekbespreking (Rubriek ‘Werkhuis’. Blz. 17-18.):
  <Door: Rita Rymenans:> Tanja Janssen e.a.: ‘Vaardigheden voor zelfstandig leren. Een praktijkgericht overzicht van onderzoek.’ Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2002.
 • Jes Leysen & Ann De Schryver.
  Aan de slag met openleerpakketten. Blz. 19-34.
  (Om hun studenten ‘Didactiek Nederlands aan Anderstaligen’ aan den lijve te laten ervaren wat (begeleid) zelfstandig leren betekent, besloten Jes Leysen & Ann De Schryver bepaalde onderdelen van de leerstof om te werken naar openleerpakketten. Aan de hand van een concreet voorbeeld gaan ze in dit ervaringsverslag dieper in op het waarom en het hoe van de ontwikkelde materialen. Vervolgens staan ze uitgebreid stil bij wat zij zelf, met vallen en opstaan, leerden als ontwikkelaars. Mede op basis van de resultaten van een studentenbevraging formuleren ze aandachtspunten en adviezen voor toekomstige ontwerpers en gebruikers. Aan enthousiasme alvast geen gebrek en hopelijk werkt dat aanstekelijk voor andere leraren, ook uit het secundair onderwijs bijvoorbeeld.)
 • Boekbespreking (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 35-38.):
  <Door: Renilde Janssens:> ‘Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal.’ Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2003.
 • Ilse Humblet.
  Fahrenheit 451, de temperatuur waarop boeken branden en hormonen op hol slaan. Blz. 39-47.
  (Dat 15-jarigen uit het technisch en beroepsonderwijs niet meteen warm lopen voor een boek, is een bekend fenomeen. Leraren die lesgeven aan die doelgroep gaan vaak op zoek naar boeiende alternatieven om deze jongeren toch aan het lezen te krijgen. In het vorige nummer van Vonk stelden Paul D’Haeninck en zijn Blankenbergse collega’s het Aspeproject voor. Ilse Humblet heeft zich met haar leerlingen bso en tso tuinbouw in ‘Fahrenheit 451’ gestort, een leesbevorderingsproject van Stichting Lezen. ‘F451’ stelt zich tot doel om het imago van boeken en lezen op te poetsen door de leeservaring een plaats te geven in de leefwereld van de jongeren. Belangrijk is ook dat er ingespeeld wordt op verschillende types van leerlingen en op hun uiteenlopende smaken en voorkeuren. Succes gegarandeerd, en dat wordt overtuigend geillustreerd met ontwapenende uitspraken van ‘blitse coole gasten’.)
 • Jan T’Sas.
  Rubriek ‘Interkl@s’. Blz. 49-50.
 • Rita Rymenans & Veerle Geudens.
  Rubriek ‘Ingeblikt’. Blz. 51-61.
  (Rubriek ‘Ingeblikt’ met signalementen van: Moer 2003/3&4; Levende Talen Tijdschrift 4/4; Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht; Calendarium leesbevordering; Emotionele betrokkenheid bij jeugdliteraire teksten; Leesidee jeugdliteratuur 9/8&9; Klapper 11/4; Openbaar 33/4; Leesgoed 30/7&8; Keuzelijsten Leesweb; Nieuwsbrief taal; Taalschrift; Communicatief vaardig onderwijzen; Elektronische opgavenbanken; Kleur bekennen; IVO 93; Nova et Vetera LXXXI/1-2; Welwijs 14/4; Etymologisch woordenboek; Taal van het jaar drie; Creatief schrijven; Over taal 42/5; Ons Erfdeel XLVI/5.)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.47=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 15, nummer 56, najaar 2001.
ISSN 0929-8274.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 13 april 2004.

Thema: Wetenschap & jeugdboek

 • Helma van Lierop-Debrauwer & Gerard de Vriend.
  De jeugdliteratuurstudie zit in de lift. Blz. 290-297.
  (Overzicht van verschillende soorten onderzoek naar jeugdliteratuur.)
 • Joke Linders.
  Het verhaal van een mensenleven. Over het schrijven van een auteursbiografie. Blz. 298-304.
 • Karen Ghonem-Woets.
  Het succes van een katholieke held. De avonturen van Arendsoog in de geschiedenis van Malmberg. Blz. 305-324.
 • Piet Mooren.
  Onder het topje van de ijsberg. Literaire levenskansen en de grenzen van de polysysteemtheorie. Blz. 325-342.
 • Sylvia Warnecke
  The GDR: a paradise for children’s literature? Between idealism and control of Marxist-Leninist cultural policy. Blz. 343-353.
  (Trefwoord: Oostduitse jeugdliteratuur.)
 • Peter Hunt.
  Children’s Literature Research in the United Kingdom. Blz. 354-360.

Buiten het themagedeelte

Discussie

 • Peter van den Hoven.
  Potters paradox. Over de kinderboeken van J.K. Rowling. Blz. 361-371.
 • Pjotr van Lenteren.
  Met een schietpistool in het sprookjesbos. Zou het nog wel leuk zijn in kinderboekenland? Blz. 372-376.
  (Reactie op klaagzangen dat het met jeugdliteratuur in Nederland bergafwaarts zou gaan.)

Nieuws

 • Ed Leeflang.
  De kerfstok van Annie M.G. Een feestrede. Blz. 410-414.
  (Feestrede bij de opening van de Annie M.G. Schmidt-website op 4 september 2001.)
 • Peter van den Hoven.
  Een levenslange liefde voor het literaire jeugdtijdschrift. In Memoriam Ilona Maria Fennema-von Zboray (1914-2001). Blz. 415-420.
 • Harry Bekkering.
  ‘Literatuur naar de ogen brengen.’ Een gesprek met Aad Meinderts en Muriel Steegstra. Blz. 421-437.
  (Interview met samenstellers van tentoonstelling over Imme Dros en Harrie Geelen in het Letterkundig Museum van 22 september 2001 tot en met 17 februari 2002.)
 • Kritieken:
  . <Door: Harm de Jonge:> David Almond. Het zwarte slik. Querido, Amsterdam, 2000.
  . <Door: Annemarie Terhell:> Dutch Oranges. Fifty illustrators from Holland. Waanders, Zwolle, 2001 en Dutch Illustrators. Lemniscaat, Rotterdam, 2001.
  . <Door: Martijn de Bont:> Berry Dongelmans e.a., Tot volle waschdom. Biblion, Den Haag, 2000.
  . <Door: Bea Ros:> P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets, Lust en leering. De geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw. Waanders, Zwolle, 2001.
  . <Door: Harry Bekkering:> J. Laverman, Feraoring yn byld en ban. Fryske bernepoezy yn de tweijntichste ieu. Fryske Akademy, Leeuwarden, 2000.
  . <Door: Wilma van der Pennen:> Vakliteratuur (diversen).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.48=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 16, nummer 57, voorjaar 2002.
ISSN 0929-8274.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 13 april 2004.

Thema 1: Bewerkingen

 • Quirin van Os & Gerard de Vriend.
  Oude verhalen voor nieuwe lezers. Blz. 7-18.
  (Inleiding over pedagogische en literaire overwegingen bij het maken van bewerkingen van klassiekers voor kinderen.)
 • Vincent Hunink.
  Een moderne psyche. Apuleius’ ‘Amor en Psyche’ bewerkt door Imme Dros. Blz. 19-31.
 • Be Breij.
  Lang gewacht, maar niet gezwegen. Een bijzondere bewerking van Ovidius’ ‘Metamorfosen’. Blz. 32-44.
 • Wilma van der Pennen.
  ‘De compositie is al gemaakt; je hoeft de noten alleen nog maar goed neer te zetten.’ Hans Hagen over zijn bewerking van het ‘Gilgamesj’-epos en van het Sumerische scheppingsverhaal ‘Enuma Elisj’. Blz. 45-49.
  (Trewfoord: interview.)
 • Ludo Jongen & Karel Maartense.
  Koning Arthur weer. Blz. 50-58.
  (Beschouwing over Arthur-trilogie van Kevin Crossley-Holland.)
 • Isabelle Desmidt.
  Verhaal van een kinderboek. Nils Holgersson in Nederland en Vlaanderen. Blz. 59-76.
 • Joukje Akveld & Martijn de Bont.
  Tibbes laptop ratelt als een typemachine. Een interview met twee scenarioschrijvers. Blz. 77-85.
  (Interview met Tamara Bos en Esme Lammers over hun scenario’s voor respectievelijk de kinderfilms ‘Minoes’ en ‘Tom en Thomas’.)
 • Jos Blom.
  Shakespeares King Lear. Shakespeare-bewerkingen en ‘Ongelikt’ van Bart Moeyaert. Blz. 86-90.

Thema 2: Twee jubilarissen: Winnie the Pooh en Peter Rabbit

 • Edward van de Vendel.
  Winnie de Poeh vijfenzeventig jaar. Blz. 91-92.
 • Edward van de Vendel.
  Cottleston Pie. Blz. 93-94.
 • Sieb Posthuma.
  Winnie I presume. Blz. 95.
  (Illustratie.)
 • Charlotte Dematons.
  The best bear in all the world. Blz. 96-97.
  (Illustratie.)
 • Peter van Gestel.
  Iejoor. Blz. 98-99.
 • August Hans den Boef.
  Peter Rabbit honderd jaar. Blz. 100-113.

Nieuws

 • Toon Tellegen.
  De geschiedenis van de zangeres en de smid. Bij de opening van de tentoonstelling ‘Zo zijn we niet getrouwd’, Imme Dros en Harrie Geelen. Blz. 130-135.
  (Openingsrede.)
 • Ted van Lieshout.
  Dankwoord bij de toekenning van de Nienke van Hichtumprijs. Blz. 136-137.
 • Majo de Saedeleer.
  Over Lieve Baeten en de vele lichtjes die in haar werk branden. In Memoriam Lieve Baeten (1954-2001). Blz. 138-141.
 • Rita Verschuur.
  Sa mycket kramkraft (Zoveel omhelskracht). Herinneringen aan Astrid Lindgren: een voorproefje. Blz. 142-145.

Kritieken

. <Door: Joke Linders:> Peter van Gestel, Winterijs. Querido, Amsterdam, 2001.
. <Door: Joukje Akveld:> De Polleke-boeken van Guus Kuijer. Querido, Amsterdam, 1999, 2001.
. <Door: Wilma van der Pennen:> Vakliteratuur (diversen).

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.49=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 16, nummer 58, zomer 2002.
ISSN 0929-8274.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 13 april 2004.

Thema: Negentiende-eeuwse kinderboeken

 • Rob van de Schoor.
  Van ‘De Gids’ tot De Genestet. Blz. 163-187.
  (Over het kinderboek ‘De nachtegaal en het lijstertje’ (1854) van S.J. van den Bergh, J.J.L. ten Kate en J. van Lennep.)
 • Arianne Baggerman.
  ‘Looplezen’ rond 1800. Kinderen en het Boek der natuur. Blz. 188-209.
  (Over J.F. Martinet en de receptie van diens ‘Katechismus der Natuur’.)
 • Olf Praamstra.
  ‘Kinderboeken’: een recensie uit 1863. Blz. 210-216.
 • P.J. Buijnsters.
  Mijn favoriete negentiende-eeuwse kinderboeken. Blz. 217-220.
 • Leontine Buijnsters-Smets.
  Bekoringen van negentiende-eeuwse kinderboekprentjes. Blz. 221-224.
 • Anne de Vries.
  Aardappels, koffie en een spinnewiel. Mijn lievelingsgedicht uit de negentiende eeuw. Blz. 225-230.
 • John Landwehr.
  Verzonken cultuurwaarde in oude jeugdliteratuur. Blz. 231-240.
 • Jan Stroop.
  De nieuwe koers van dr. Heije. Blz. 241-253.
  (Over het succes van de kindergedichten van J.P. Heije.)
 • Jan Fontijn.
  Is ‘De kleine Johannes’ klinkklare imitatie? Blz. 254-262.
 • Gerard de Vriend.
  Literair beleren: het vertellen in een negentiende-eeuwse klassieker. Blz. 263-270.
 • Peter Rietbergen.
  Voor een kwartje de wereld rond. Reisavonturen voor de jeugd: opvoedend, escapistisch, imperialistisch? Blz. 271-283.
 • Rob van de Schoor.
  Kappipo, of Eerste proeve van een kinderboekenschrijver. Blz. 284-304.
  (Over het negentiende-eeuwse kinderboek Kappipo dat zou zijn geschreven door een kind.)
 • Carolien van Welij.
  Van serienaam tot merknaam. Over de Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. Blz. 305-317.
 • Willem van der Meiden.
  ‘We moeten vroom en rein worden.’ Kinderbijbels in de negentiende eeuw. Blz. 318-338.

Buiten het themagedeelte

Nieuws

 • Lieke van Duin e.a.
  Juryrapport Woutertje Pieterse Prijs 2002. Blz. 339-342.
 • Peter van Gestel.
  Dankwoord Woutertje Pieterse Prijs 2002. Blz. 342-343.
 • Wilma van der Pennen.
  Vakliteratuur en meer. Blz. 344-348.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.50=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 16, nummer 59, najaar 2002.
ISSN 0929-8274.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 13 april 2004.

Thema: Symposium Kinderliteratuur – volkscultuur

 • Redactie.
  Symposium Tilburg 2003: programma en sprekers. Blz. 359-371.
 • Piet Mooren.
  Kinderen van het volk. Tien raakvlakken tussen jeugdliteratuur
  en volkscultuur. Blz. 372-397.
 • Anne de Vries.
  Iene miene mutte. Blz. 398-402.
  (Over raadselachtige oude kinderrijmen.)
 • Anne de Vries
  Einde of nieuw begin? Blz. 403-410.
  (Over de bron van het kindergedicht ”s Avonds als ik slapen
  ga’.)
 • Marloes Antens en Piet Mooren.
  De speelplaats als vrijplaats. Interculturele uitwisseling van kringspel-, klapspel- en touwspringliedjes. Blz. 411-423.
 • Peter van den Hoven.
  WiZiWiK. Over teksten van, voor en door kinderen. Blz. 424-441.
 • Jeanne Kurvers.
  Waarom de olifant de straat overstak. Over de dubbele tong in raadsels. Blz. 442-458.
 • Inge Verouden.
  Het leven als een toneelstuk. De volkscultuur in ‘Kleine Sofie en Lange Wapper’. Blz. 459-467.
 • Alinda van Neerven en Piet Mooren.
  De surrealistische volkscultuur van Margriet Heymans. Blz. 468-477.
 • Danielle Stals.
  Het Spiegelpaleis van koning Biegel. Veelvormig vertellen in de kring. Blz. 478-481.
 • Margreet Dijkhof
  De revitalisering van het sprookje. Over het kwaad en andere volkse motieven in het werk van Wim Hofman. Blz. 482-489.
 • Nienke de Vries.
  Juffrouw Minoes: heks of fee? De kat in de volkscultuur en bij Annie M.G. Schmidt. Blz. 490-495.
 • Karen Ghonem-Woets.
  Van heiligenlegenden tot griezelverhalen. Volkscultuur in het lees- en literatuuraanbod van uitgeverij Zwijsen. Blz. 496-516.
 • Arjan van Baest.
  De geschiedenis herschreven. Amsterdam 2001: ‘Een muziekgeschiedenis der Nederlanden’ verschijnt. Blz. 517-522.
 • Bea Ros.
  Op de bres voor smartlap en kinderlied. Een interview met Louis Grijp. Blz. 523-527.
 • Antonie Bors.
  ‘Ik wil onderzoeken waarom mensen met illusies leven.’ Gerard Rooijakkers, voorvechter van een nieuwe generatie volkskundigen. Blz. 528-533.

Buiten het themagedeelte

Nieuws

 • Bea Ros.
  De lezer zij gewaarschuwd. De terugkeer van de auctoriele verteller. Blz. 534-542.
  (Beschouwing naar aanleiding van de serie ‘Ellendige avonturen’ van Lemony Snicket en ‘Artemis Fowl’ van Eoin Colfer.)
 • Josien Lalleman.
  De gedichten, gedachten en gebeden van een twaalfjarige. Over de kritiek van Joukje Akveld op Guus Kuijers Polleke. Blz. 543-558.
 • Joke van Leeuwen.
  De eerste dingen. Annie M.G. Schmidtlezing 2002. Blz. 558-559.
 • Wilma van der Pennen & Gerard de Vriend.
  Vakliteratuur en meer. Blz. 559-569.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.51=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 17, nummer 60, voorjaar 2003.
ISBN 90-5483-464-1.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 16 april 2004.

Thema: Jubileumnummer: Van ‘Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur ‘tot ‘Literatuur zonder leeftijd’.

 • Hugo Verdaasdonk.
  De verklaring van veranderingen in de kinder- en jeugdliteratuur. Blz. 11-19.
 • Joukje Akveld
  Tamar en Assaf zijn om te Zoenen. Over ‘De stem van Tamar’ van David Grossman. Blz. 20-31.
 • Helma van Lierop
  De hokjegeest voorbij? Naar aanleiding van ‘Vrije vormen’ van Joke van Leeuwen. Blz. 32-39.
 • Lieke van Duin.
  ‘Wolfsroedel’ van Floortje Zwigtman. Magistrale jeugdliteratuur over het ontstaan van geweld. Blz. 40-48.
 • Bea Ros.
  Een bekroning uit 1928. Een reis naar Rome. Blz. 49-58.
  (Over ‘Wij met ons vijven’ in Rome van Tine Cool dat in 1928 de prijs van Van Holkema & Warendorf won.)
 • Anne de Vries.
  Op nieuwjaarsavond. Blz. 59-69.
  (Over nieuwjaarsrijmen en variaties hierin.)
 • Harry Bekkering.
  Gullivers Reizen voor kinderen: vooral over dwergen en reuzen. Blz. 70-86.
 • Gerard de Vriend.
  Nog steeds een standaardwerk? Over ‘Het verschijnsel jeugdliteratuur’. Blz. 87-98.

Nieuws

 • Aidan Chambers.
  My heartfelt thanks to you all. A Speech in Acceptance of The Hans Christian Andersen Award 2002. Blz. 99-102.
 • Wilma van der Pennen, Helma van Lierop en Gerard de Vriend.
  Vakliteratuur en meer. Blz. 103-108.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.52=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 17, nummer 61, zomer 2003.
ISBN 90-5483-465-x.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 16 april 2004.

Thema: Schrijven over schrijvers

 • Gerard de Vriend.
  Schrijven over schrijvers. Blz. 9-19.
  (Inleiding op het thema, waarin wordt nagegaan welke informatie Nederlandstalige studies over jeugdliteratuur bevatten over de schrijvers ervan.)
 • Dave Buttner.
  De jeugdliteratuur doet aan expansie: de geboorte van het jeugdliteraire essay. Blz. 20-35.
 • Nicole Wenneker.
  Nachtverhalen en dagdromen. Blz. 36-43.
  (Over de Koerdisch-Vlaamse auteur Jamil Shakely.)
 • Judith van den Berg.
  Vertalers in Wonderland. Over de Nederlandse vertalingen van ‘Alice’. Blz. 44-55.
 • Maaike van Riel.
  Over genres en intertekstualiteit in Harry Potter. Blz. 56-67.
 • Martine Letterie.
  Het etiket ‘waar gebeurd’ doet mijn hart sneller kloppen. Blz. 68-75.
  (Schrijfster Martine Letterie vertelt over de ontstaansgeschiedenis van haar historische jeugdboeken.)
 • Herma de Vries.
  Grip op het ongrijpbare. Stijlonderzoek in de praktijk. Blz. 76-88.
 • Joukje Akveld.
  ‘Het zijn de schrijvers die tellen, niet de genres’. Een interview met Peter van Gestel over het autobiografische gehalte van ‘Winterijs’. Blz. 89-94.
 • Ina Gaal.
  De prijs voor een leven in dienst van het schrijven. Over ‘De Schaduw’ van Hans Christian Andersen. Blz. 95-102.

Buiten het themagedeelte

 • Herman de Groot.
  De Zoon van den Zeerover. Feit en fictie in een historisch jeugdboek van P.L. Andriessen. Blz. 103-111.
 • Marijke Stapert-Eggen.
  ‘Hoe ben ik zelf?’. Johanna Madeleine Selleger-Elout: kinderauteur met Zeeuwse trekken. Blz. 112-123.

Nieuws

 • Besprekingen:
  . <Door: G.F.H. Raat:> Annejet van der Zijl, Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2002.
  . <Door Bea Ros:> Vivian Treurniet (samenst.), Het kinderboek. Waanders, Zwolle, 2002 en Marieke van Delft, Reinder Storm & Theo Vermeulen (red.), Wonderland. De wereld van het kinderboek. Waanders, Zwolle, 2002.
 • Juryrapport Woutertje Pieterse Prijs & dankwoord Guus Kuijer. Blz. 134-137.
 • Charlotte Mutsaers.
  Kinderliteratuur: een contradictio in terminis? Woutertje Pieterse Lezing. Blz. 138-143.
 • Wilma van der Pennen & Bea Ros
  Vakliteratuur en meer. Blz. 144-148.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.53=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 17, nummer 62, najaar 2003.
ISBN 90-5483-466-8.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 16 april 2004.

Thema: Symposium Dat moet je gelezen hebben! Literaire en educatieve canonvorming

 • Redactie.
  Symposium: programma en sprekers. Blz. 11-24.
 • Helma van Lierop-Debrauwer
  De jeugdliteratuurkritiek als graadmeter. Blz. 25-33. (Over de rol van de jeugdliteraire kritiek in canonvorming.)
 • Piet Mooren.
  Toverstafjes en Zwavelstokken. Over literair-educatieve canonvorming. Blz. 34-52.
 • Margriet Chorus-Reintjens
  Dat wordt er gelezen in de kinderopvang. Blz. 53-68.
 • Rita Ghesquiere.
  Hoe lang duurt klassiek?
  (Over de verhouding tussen de grote canon en de jeugdliteratuur, de eigen jeugdliteraire canon en de zogenaamde tweede canon.)
 • Dick Schram.
  Zoenen en gezoend worden. Over canon, Zoenen en jeugdliteratuur. Blz. 86-92.
 • Kritieken van klassieken:
  . <Door: Piet Mooren:> Anne Frank, Het Achterhuis.
  . <Door: Bea Ros:> Cissy van Marxveldt, ’n Zomerzotheid.
  . <Door: Martijn de Bont:> Erich Kastner, Emiel en zijn detectives
  . <Door: Harry Bekkering:> J.B. Schuil, De AFC-ers.

Nieuws

 • Quirin van Os.
  Discussie voor alle leeftijden? Blz. 125-131.
  (Weergave van de discussie tussen Anton Korteweg en Ted van Lieshout over de vraag of jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen al dan niet gelijkwaardig zijn.)
 • Sjoerd Kuyper.
  Dichters dansen niet. A. Roland Holstlezing 2003. Blz. 132-137.
 • Anne Provoost.
  En dan nu het slechte nieuws. Het kind als antagonist. Annie M.G. Schmidtlezing 2003. Blz. 138-153.
 • Kees Fens.
  Schaduw van ’n eens levende. In Memoriam Willem Wilmink. Blz. 154-155.
 • Wilma van der Pennen & Bea Ros.
  Vakliteratuur en meer. Blz. 156-160.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.54=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 18, nummer 63, voorjaar 2004.
ISBN 90-5483-534-6.
Door: Bea Ros.
Nijmegen, 16 april 2004.

Thema: Bestaat het probleemboek nog?

 • Katrien Vloeberghs en Vanessa Joosen.
  Met de wereld oneens. Ontstaan en verderleven van een belangrijk en problematisch genre. Blz. 10-26.
 • Bea Ros.
  Het vooroorlogse ‘probleemboek’. De groeipijnen van de Bikkel en haar vrienden. Blz. 27-35.
  (Over ‘De Bikkel’ van Diet Kramer als voorbeeld van een vooroorlogs probleemboek.)
 • Jet Marchau.
  De evolutie van het probleemboek in Vlaanderen. Drie Vlaamse auteurs als voorbeeld. Blz. 36-45.
 • Helma van Lierop-Debrauwer
  Een literaire waarschuwing tegen de verleiding van het ‘bruine denken’. Over ‘Vallen’ van Anne Provoost. Blz. 46-53.
 • Joke Linders.
  Het juiste evenwicht. Vermaan en vermaak in Aidan Chambers’ ‘De tolbrug’. Blz. 54-61.
 • Jinke Obbema.
  ‘Die dag aan zee’ van Peter van Gestel. Moeilijk mannenboek in kinderkleren. Blz. 62-66.
 • Joukje Akveld.
  Problemen in perspectief. Over ’17’ van Per Nilsson. Blz. 67-77.

Buiten het themagedeelte

 • Annemiek Hoitink.
  Is er een ‘Vlaamse school’? Blz. 78-90.
  (Over Vlaamse illustratoren.)

Nieuws

 • Nienke van Hichtum-prijs 2003.
  Juryrapport en dankwoord. Blz. 91-96.
 • Dick van Halsema.
  Welkomstwoord bij de uitreiking van de Theo Thijssenprijs 2003. Blz. 97-99.
 • Aad Meinderts.
  Imme Dros is helemaal pet. Feestrede Theo Thijssenprijs 2003. Blz. 100-106.
 • Joke van Leeuwen.
  Juryrapport Theo Thijssenprijs 2003. Blz. 107-109.
 • Imme Dros.
  Van de schoonheid en de ironie. Dankwoord Theo Thijssenprijs 2003. Blz. 110-113.
 • Wilma van der Pennen & Bea Ros.
  Vakliteratuur en meer. Blz. 114-119.
(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0404.55=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| De Achttiende Eeuw    Inger Leemans <inger.leemans@let.uu.nl>    |
| De Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Indische Letteren:    Adrienne Zuiderweg <A.M.Zuiderweg@uva.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>        |
| Tiecelijn:        Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>  |
| De Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| De Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0404.c --------------------------*