Neder-L, no. 0312.a

Subject: Neder-L, no. 0312.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 18 Dec 2003 18:26:26 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0312.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0312.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Oratie prof. dr. Marika Keblusek, do 18 |
|           december 2003                    |
|          - Belgie: Prijs voor de Nederlandstalige fantastische |
|           literatuur 2004                   |
|          - Groningen: Workshop 'Progress in Dialectometry',  |
|           vr 9 januari 2004                  |
|          - Nijmegen: Oratie prof. dr. F.P.J. Wester, do 18   |
|           december 2003                    |
|          - Nijmegen: Afscheidscollege prof. dr. G.R.W. Dibbets,|
|           vr 19 december 2003                 |
| (2) Vac: 0312.02: Vacature voor een coordinator bij het Mercator    |
|          Education Project op de Fryske Academie in Leeuwarden |
|          (deadline: za 20 december 2003)            |
| (3) Vac: 0312.03: Vacature voor een projectcoordinator bij Het Geheugen |
|          van Nederland op de Koninklijke Bibliotheek te Den  |
|          Haag (deadline: ma 12 januari 2004)          |
| (4) Rub: 0312.04: Hora est! Promotie J. Rosendaal op vr 19 december 2003|
|          te Nijmegen; promotie W.J. Heeringa op do 8 januari  |
|          2004 te Groningen                   |
| (5) Med: 0312.05: Suriname sinds 12 december 2003 lid van Nederlandse  |
|          Taalunie                       |
| (6) Med: 0312.06: De Nachten, editie 9, vr 30 en za 31 januari 2004,  |
|          Desingel Antwerpen                  |
| (7) Med: 0312.07: Gratis af te halen: Ntg 1965-1992           |
| (8) Med: 0312.08: SLAU-verteldagen op za 20 en zo 21 december 2003 te  |
|          Utrecht                        |
| (9) Web: 0312.09: Van Dale signaleert ruim 400 woorden van 2003 op Van |
|          Dale Taalweb                     |
|(10) Web: 0312.10: Decembernummer Taalschrift over Poldernederlands,   |
|          Verkavelingsvlaams en Nederlands op Vlaamse tv    |
|(11) Web: 0312.11: Nieuw forum voor archivarissen, journalisten,     |
|          historici en archiefonderzoekers           |
|(12) Sym: 0312.12: Afscheidssymposium prof. dr. G.R.W. Dibbets op vr 19 |
|          december 2003 te Nijmegen               |
|(13) Sym: 0312.13: Programma congres 'De (on)feilbare kritiek' op wo 7  |
|          en do 8 januari 2004 te Amsterdam           |
|(14) Sym: 0312.14: De Allegoriedag, vr 30 januari 2004 te Amsterdam   |
|(15) Sym: 0312.15: Bijbelcongres 'Lay Bibles in Europe 1450 - 1800', op |
|          do 22 en vr 23 april 2004 te Amsterdam        |
|(16) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ----------18-december-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Dec 2003 23:42:28 +0100
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031201.html
Subject: Rub: 0312.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Aula Lutherse Kerk, Singel 411

Oratie prof. dr. Marika Keblusek, donderdag 18 december 2003, 14.30 uur.

 • Oratie van mevrouw prof. dr. M. Keblusek, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel bij de leerstoelgroep Boekwetenschap en handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam, over ‘Tussenpersonen in het zeventiende-eeuwse boekbedrijf’.

BELGIE

Prijs voor de Nederlandstalige fantastische literatuur 2004.

 • Nadere informatie over deze schrijfwedstrijd: http://users.skynet.be/peter.motte/de.tijdlijn/reglement.htm

GRONINGEN, Harmoniegebouw RUG

Workshop ‘Progress in Dialectometry’, vrijdag 9 januari 2004.

 • De afgelopen jaren heeft W.J. Heeringa zich beziggehouden met een onderzoek naar methoden waarmee taalvariatie nader bestudeerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in een proefschrift met de titel: Measuring Dialect Pronunciation Differences using Levenshtein Distance. Wilbert Heeringa zal dit proefschrift op 8 januari 2004 te Groningen verdedigen. In het proefschrift wordt o.a. nader ingegaan op de indeling van de Nederlandse dialecten, en de afstanden van de Nederlandse dialecten t.o.v. het Standaard Nederlands. Nadere informatie: http://www.let.rug.nl/~heeringa/dialectology/workshop

NIJMEGEN, Aula KUN, Comeniuslaan 2

Oratie prof. dr. F.P.J. Wester, donderdag 18 december 2003, 15.45 uur.

 • Oratie ‘Lessen uit lezen’ van de heer prof. dr. F.P.J. Wester, hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit. Een krantenbericht is een gestructureerd en overzichtelijk soort onderzoeksmateriaal, zowel voor communicatiewetenschappers als voor maatschappijwetenschappers in het algemeen. Media-uitingen zeggen ook iets over sociaal-culturele veranderingen. Hoewel er voortdurend bezorgdheid is over de mogelijk kwalijke uitwerking van media en mediaproducten op de samenleving, wordt er nauwelijks onderzoek gedaan naar media inhoud. Prof. Wester presenteert uitkomsten van onderzoek naar de berichtgeving over Nederland in Duitse kranten en berichtgeving over Duitsland in Nederlandse kranten die verschijnen in de Euregio Rhein-Waal. Ook gaat hij in op onderzoek over de berichtgeving na de Tweede Wereldoorlog, waarbij het gaat om vaststelling van patronen en trends qua aantal, omvang, thematiek en journalistieke vorm van de grensoverschrijdende berichtgeving.
  Prof. dr. F.P.J. Wester is hoogleraar bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Algemene en empirische communicatiewetenschap, met inbegrip van de geschiedenis van de communicatiewetenschap.

NIJMEGEN, Aula KUN, Comeniuslaan 2

Afscheidscollege prof. dr. G.R.W. Dibbets, vrijdag 19 december 2003, 15.45 uur.

 • Prof. dr. G.R.W. Dibbets, bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van de Nederlandse grammatica in West-Europese context, vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds aan de Faculteit der Letteren, geeft vanwege zijn aftreden als hoogleraar in een academische zitting een openbaar afscheidscollege getiteld: ‘Christiaen van Heule: “ijsbreker, langs een allermoeijelijkst vaarwater”‘.
  Zie ook: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/11/031109.html

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 05 Dec 2003 12:01:55 +0100
From: D. Gorter <dgorter@fa.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031202.html
Subject: Vac: 0312.02: Vacature voor een coordinator bij het Mercator Education Project op de Fryske Academie in Leeuwarden (deadline: za 20 december 2003)

===================================================
Vacature coordinator Mercator Project in Leeuwarden
===================================================

De Fryske Akademy in Leeuwarden is het wetenschappelijk centrum van Fryslan.

Voor het MERCATOR-EDUCATION project, een Europees samenwerkingsverband voor informatie, documentatie en onderzoek naar minderheidstalen in het onderwijs, zoekt zij een

Coordinator

Taken:

Een bijdrage leveren aan het Mercator-project, coordinatie van het team, leiden van het deelproject digitale bibliotheek, doen van internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van het onderwijs van autochtone minderheidstalen in de Europese Unie.

Functie-eisen:

 • universitaire opleiding in de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen
 • belangstelling voor en kennis van autochtone minderheidstalen
 • meertalig zijn: redactionele vaardigheid in het Engels, beheersing van een Romaanse of een Slavische taal, actieve kennis van het Fries is een voordeel
 • beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • enige kennis van databanken.

Aanstelling:

Voor 36 uur per week bij het Fryske Akademy Funs, de werkgever voor tijdelijke projecten van de Fryske Akademy, in tijdelijke dienst voor de duur van het project. Beloning afhankelijk van opleiding en ervaring.

Contactpersonen:

Prof. dr. D. Gorter, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen (+31 (0)58-234.30.26) of drs. H. Biemans, zakelijk directeur, (+31 (0)58-234.30.50).
Brieven met referenties worden binnen 14 dagen (uiterlijk 20 december 2003) verwacht bij de directie van de Fryske Akademy, Postbus 54, 8900 AB Leeuwarden. (http://www.fryske-akademy.nl; http://www.mercator-education.org)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 Dec 2003 14:01:14 +0100
From: Rubrecht Zaat <Rubrecht.Zaat@kb.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031203.html
Subject: Vac: 0312.03: Vacature voor een projectcoordinator bij Het Geheugen van Nederland op de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (deadline: ma 12 januari 2004)

======================================================
Vacature projectcoordinator Het Geheugen van Nederland
======================================================

De Koninklijke Bibliotheek zoekt voor haar landelijke digitaliseringsprogramma Het Geheugen van Nederland een Projectcoordinator (v/m). Het Geheugen digitaliseert samen met een groot aantal instellingen voor cultureel erfgoed delen van hun collecties en stelt die beschikbaar op internet. In de afgelopen drie jaar zijn projecten gestart met ruim veertig instellingen, waarvan er inmiddels zo’n 25 nagenoeg zijn afgerond.

De projectcoordinator krijgt o.a. als taak om een aantal digitaliseringsprojecten bij instellingen te begeleiden, om het functioneel beheer over de Geheugenapplicatie te voeren, om mede het beleid voor de toekomst voor te bereiden en om de kennis over digitaliseren en digitaliseringsprocessen verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Wij zoeken iemand met ruime ervaring in het leiden van complexe projecten, het ontwikkelen van ict-applicaties op het gebied van cultuur en geschiedenis en kennis van het digitaliseren van beeld en tekst. Van kandidaten vragen wij een academisch werk- en denkniveau, resultaat- en publieksgericht gedrag en een flexibele instelling.

Indien u wilt reageren, dan kan dat tot 12 januari 2004.

Voor de volledige tekst van de vacature-advertentie, kijk op: http://www.kb.nl/kb/pz/vacatures/2003104.html

Het Geheugen van Nederland is te vinden op: http://www.geheugenvannederland.nl

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Dec 2003 23:42:28 +0100
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031204.html
Subject: Rub: 0312.04: Hora est! Promotie J. Rosendaal op vr 19 december 2003 te Nijmegen; promotie W.J. Heeringa op do 8 januari 2004 te Groningen

=========
Hora est!
=========

Vrijdag 19 december 2003, 13.30 uur, Aula KUN, Comeniuslaan 2.
Drs. J.G.M.M. Rosendaal: Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795.
Promotores: prof. dr. W.Th. M. Frijhoff (VUA), prof. dr. A.W.F.M. van de Sande.

Duizenden Nederlanders maakten de Franse Revolutie als politieke vluchtelingen mee. Een groot Pruisische leger had hen in september 1787 uit Nederland verdreven. Dit Pruisische leger was de prins van Oranje, stadhouder Willen V, te hulp geschoten bij het onderdrukken van de democratische hervormingsbewegingen van de patriotten. De krijgshandelingen gingen gepaard met veel geweld, duizenden vernielde huizen en massale vervolgingen. Het Frankrijk van koning Lodewijk XVI bood de patriotse vluchtelingen veiligheid, uitkeringen en onderdak. In Frans-Vlaanderen vormden zij een soort kolonie. Naar het voorbeeld van hun heldhaftige voorvaderen namen de patriotse vluchtelingen de naam aan van Bataven. Ze bezaten hun eigen uitgeverijen, kranten en genootschappen. Met succes voerden zij een lobby om democratie en mensenrechten alsnog met Franse militaire steun in Nederland ingevoerd te krijgen. Historicus Joost Rosendaal gaat op zoek naar deze Bataven en hun politieke cultuur.
Het proefschrift wordt uitgegeven door Vantilt uitgeverij Nijmegen (tel: +31 (0)24-360.22.94, e-mail: info@vantilt.nl. ISBN: 90.77.503.064). Joost Rosendaal is verbonden aan het Instituut voor Historische, Literaire en Culturele Studies van de Faculteit der Letteren. E-mail: j.rosendaal@let.kun.nl.


Donderdag 8 januari 2003, 14.15 uur, Rijksuniversiteit Groningen, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5.
W.J. Heeringa: Measuring dialect pronuncation differences using Levenshtein distance.
Promotor: prof. dr. ir. J. Nerbonne.

Dialect speakers are aware that there exist borders in the dialect landscape, as appears from the Dutch dialect map of Daan. On the other hand the dialect landscape can be considered as a continuum. Many dialectometric methods exist for finding borders and exploring the dialect continuum. We used the Levenshtein distance which was first used by Kessler (1995) for dialect comparison. We developed this method further and validated it. Validation results show that the Levenshtein distance outperforms the corpus frequency method and the frequency per word method. We applied Levenshtein distance to Dutch dialects and found the method to be useful for exploring the dialect landscape. We close with a novel application in which Levenshtein distance is used for the recognition of dialect groups as (minority) languages.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 3 Dec 2003 14:20:46 +0100
From: Nannette Groenendal <ngroenendal@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031205.html
Subject: Med: 0312.05: Suriname sinds 12 december 2003 lid van Nederlandse Taalunie

=====================================
Suriname lid van Nederlandse Taalunie
=====================================

Op 12 december 2003 ondertekenden de Nederlandse Taalunie en de Republiek Suriname in Brussel een associatieovereenkomst waarmee Suriname officieel deel gaat uitmaken van de Nederlandse Taalunie. Suriname is het derde land in de wereld waar het Nederlands een belangrijke plaats inneemt. De overeenkomst werd ondertekend door mevrouw Van der Laan, voorzitter van het Comite van Ministers van de Taalunie en de heer Sandriman, minister van Onderwijs en Volksontwikkeling van de Republiek Suriname. Namens het Comite van Ministers waren verder aanwezig: mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, en de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.

Het Nederlands in Suriname

Nederland en Belgie zijn niet de enige twee landen ter wereld waar het Nederlands een zeer belangrijke plaats inneemt. Ook in Suriname is dat het geval. Het Nederlands is daar de taal van het onderwijs, van het bestuur, en van een groot deel van het openbare leven. Naast het Nederlands kent Suriname nog een twintigtal andere talen. Het gebruik van de meeste van die talen is echter beperkt tot een specifieke bevolkingsgroep. Het Nederlands daarentegen heeft een positie als lingua franca verworven, als taal die gebruikt wordt voor groepsoverstijgende communicatie.

Eerdere samenwerking

Voor Nederland en Vlaanderen, die via de Taalunie de gebruiker van het Nederlands waar ook ter wereld ondersteuning willen bieden, is Suriname een natuurlijke partner in taalbeleidskwesties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Taalunie al geruime tijd samenwerkt met organisaties in Suriname. Zo werden projecten opgezet met het Instituut voor de Opleiding van Leraren en met de Surinaamse Vereniging van Neerlandici. Eerdere pogingen om de samenwerking een formeel kader te bieden lukten echter niet. Het Taalunieverdrag biedt hiervoor wel de mogelijkheid: via een associatieovereenkomst kan een derde land formeel deel gaan uitmaken van de Taalunie. Steeds als associatie tussen de Taalunie en Suriname op de agenda werd gezet, zorgden allerlei gebeurtenissen weer voor verwijdering tussen beide partijen. Tijdens het bezoek eind 2001 van de toenmalige Nederlandse staatssecretaris voor cultuur aan Suriname, werd de kwestie weer opgepakt. In 2002 werd overeenstemming bereikt over de wijze waarop de associatieovereenkomst vormgegeven zou worden. Ook bij de uitwerking van die principeovereenkomst bleek niets de toetreding van Suriname tot de Taalunie nog in de weg te staan.

Toekomstige samenwerking: de inhoud van de plannen

Na de ondertekening zal Suriname aansluiten bij een aantal lopende activiteiten van de Taalunie. Zo wordt in Suriname de officiele spelling van het Nederlands van kracht en er wordt gekeken hoe en waar rekening kan worden gehouden met het Nederlands in en van Suriname bij de ontwikkeling van woordenboeken, certificaten, digitale bestanden, enzovoort die met steun van de Taalunie worden ontwikkeld. Daarenboven wordt Suriname in de mate van het mogelijke betrokken bij allerhande Taalunie-evenementen, bijvoorbeeld de Taalunie Onderwijsprijs en de Inktaap. Voor Nederland en Vlaanderen betekent de samenwerking met een land waar het Nederlands in een heel andere maatschappelijke context wordt gesproken, een verrijking.

Aandachtspunt: onderwijs van en in het Nederlands

De Taalunie geeft veel aandacht aan die terreinen waar het Nederlands voor de taalgebruiker het verschil maakt. Vandaar dat ze veel belang hecht aan het onderwijs in en van het Nederlands. Onderwijs is voor een maatschappij in volle ontwikkeling zoals de Surinaamse natuurlijk van cruciaal belang. Voor de emancipatie van grote delen van de bevolking is het bijzonder belangrijk dat het onderwijs hen kansen biedt. In een land met een grote diversiteit aan talen, kan het onderwijs die rol alleen maar vervullen als men oordeelkundig gebruik maakt van een lingua franca als onderwijstaal, en als men de leerlingen goed voorbereidt op het gebruik van die taal. Voor Suriname betekent dit dat het onderwijs in en van het Nederlands een maatschappelijke kwestie van de eerste orde is. Dank zij haar betrokkenheid bij het onderwijs Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen, heeft de Taalunie veel ervaring opgedaan met vergelijkbare onderwijssituaties. Intensieve samenwerking rondom dit onderwerp biedt dan ook een grote meerwaarde.

Structuur van de associatie

De toetreding van Suriname tot de Taalunie zorgt natuurlijk ook voor de nodige logistieke uitdagingen. Het is sowieso al niet gemakkelijk om het ingewikkelde raderwerk van vier organen (de Raad voor de Nederlandse Letteren, het Comite van Ministers, de Interparlementaire Commissie en het Algemeen Secretariaat), twee gebieden en verschillende werkterreinen op een efficiente manier op elkaar af te stemmen. Een goede afstemming wordt, met een derde land erbij, des te belangrijker, maar uiteraard niet eenvoudiger. Daarom is er in de associatieovereenkomst voor gekozen om voor Suriname eigen regelingen uit te werken. Zo wordt Suriname in het Comite van Ministers vertegenwoordigd door de Surinaamse ambassadeur in Nederland, en wordt in Suriname een werkgroep van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren opgericht. Een medewerker van het Algemeen Secretariaat zal in Suriname als het aanspreekpunt van de Taalunie fungeren. Verder is afgesproken dat Suriname ook in financieel opzicht aan de Taalunie bijdraagt.

Nederlandse Taalunie in het kort

In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse en de Nederlandse overheden, en vanaf 2004 ook de Surinaamse overheid, gezamenlijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Nederlandse Taalunie en haar werkterreinen is te vinden op http://www.taalunieversum.org/taalunie.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 Dec 2003 15:18:20 +0100
From: Johan Eeckhout <Johan.Eeckhout@Gent.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031206.html
Subject: Med: 0312.06: De Nachten, editie 9, vr 30 en za 31 januari 2004, Desingel Antwerpen

===========================
De Nachten, editie 9:
Vr 30 & za 31 januari 2004,
Desingel Antwerpen
===========================

“poets who read their work in public may have other bad habits”
Mark Twain

Het programma van De Nachten:

Vrijdag 30 januari 2004

Flip Kowlier, Alex Chilton + Pawlowski + Deweze + De Backer, Abdelkader Benali, Sandy Dillon, South San Gabriel, Bart Moeyaert, Tom Lanoye (virtueel), dj Vadim, Kaizers Orchestra, Ramsey Nasr, Designersbattle, …

Zaterdag 31 januari 2004

Twinemen (ex-Morphine), Lars Horntveth (Jaga Jazzist) + Strijksextet, Compost vs. Morricone, Mauro and the Grooms, Pascale Platel, Mintzkov Luna + guests, Bach Bukowski, Styrofoam, Designersjam, Poni, …

Nieuwe namen

 • Twinemen (ex-Morphine leden Dana Colley en Billy Conway)
 • Mintzkov Luna XL (met de Lenski broertjes (DAAU) en producer Frank Duchene)
 • Explosions in the Sky (instrumentale muziekact uit Austin, Texas a la Mogwai en Godspeed You ! Black Emperor)
 • Laika (GB, nieuwe cd op Too Pure)
 • Whip (VS, solo exploot door de zanger van Timesbold)
 • Compost dj’s Raw Deal en Florian Keller (die elk een Morricone film zullen begeleiden)
 • Designersjam op zaterdag met Daan Stuyven, Tom Hautekiet, Tom Tosseyn, Mark Meuleman, Hendrik Everaerts (Design is Dead)
 • Belgische exploten: Maxon Blewitt (project van Bjorn Eriksson van Zita Swoon), Triggerfinger (cd-voorstelling), Traktor (met Flip Kowlier als special guest), Grazzhoppa vs Lamont (turntablism van Vlaamse makelij), Absynthe Minded (cd-voorstelling), Grim (Satie bewerkingen), the O’Haras + Alex Agnew (Stand up Surf), A Brand, Maskesmachien, …

Actie

 • De Nachten en Studio Brussel nodigen eenieder uit om poetische sms’en te sturen naar 3123 van 24 december 2003 tot 24 januari 2004. Een selectie van de sms’en wordt eigenzinnig in beeld gebracht in de darkroom van de Letterleggers. Bovendien wordt de mooiste sms beloond met een affiche vormgegeven door de designerjammers. (Praktisch: begin het bericht met DN. Maximaal aantal tekens=158 / 0,5 euro per bericht)
 • Eenieder die wenst deel te nemen aan de designersbattle1 op vrijdag stuurt voor 16 januari zijn/haar eigenste De Nachten-logo naar info@denachten.be.

Nadere info

http://www.denachten.be/flashcontent/indexf.html

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Dec 2003 21:29:29 +0100
From: Rob Vousten <rvousten@xs4all.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031207.html
Subject: Med: 0312.07: Gratis af te halen: Ntg 1965-1992

=================================
Gratis af te halen: Ntg 1965-1992
==================================

Jaren geleden kreeg ik van een collega-taalgeleerde een doos met oude Nieuwe Taalgidsen. Na mijn laatste verhuizing staan deze (in een andere doos) aanzienlijk in de weg. Daarnaast bieden mijn huidige werkzaamheden geen enkele reden tot langer bewaren. Daarom, gratis af te halen voor de liefhebber, de volgende jaargangen van de Nieuwe Taalgids:

1965: nr 5-6
1966: compleet
1967: compleet
1968: compleet
1969: compleet
1970: compleet
1971: compleet
1972: nr 1-2-3-6
1973: compleet
1974: compleet
1975: compleet
1976: compleet
1977: compleet
1978: compleet
1979: compleet
1980: compleet
1981: compleet
1982: compleet
1983: compleet
1984: compleet
1985: compleet
1986: compleet
1987: compleet
1988: compleet
1989: compleet
1990: 1-2-3-4-5
1991: compleet
1992: 1-2-3-5-6

Stuur een mail met je telefoonnummer, dan bel ik om een afspraak te maken.

groet,
Rob Vousten
Nijmegen

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 16 Dec 2003 16:02:33 +0100
From: Stichting Literaire Activiteiten Utrecht <slau@frodo.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031208.html
Subject: Med: 0312.08: SLAU-verteldagen op za 20 en zo 21 december 2003 te Utrecht

=====================================
Verteldagen op 20 en 21 december 2003
=====================================

Op de verteltheaterdagen in het weekend van 20 en 21 december a.s. zijn enkele interessante vertelvoorstellingen te zien.

Op zondagmiddag 21 december in het Utrechts Centrum voor de Kunsten aan het Domplein om 16.00 uur: ‘Taal zonder mij’ door Tania van der Sanden. De voorstelling is gebaseerd op het boek van Kristien Hemmerechs. In 1997 overleed dichter Herman de Coninck. In haar boek herleest Hemmerechts (zijn weduwe) de poezie van De Coninck, waardoor zij hem pas echt gaat begrijpen. De entree is EUR 13,– Kaarten kunnen worden gereserveerd bij RASA: +31 (0)30-231.60.40.

Eveneens op zondag 21 december:

 • Ronald Dahl verteld door Marc Reynaerts. In het Hoogt om 13.30 uur. Entree EUR 8 p/p.
 • Van de vos Reynaerde verteld door Henk de Reus. In Theater Kikker om 13.00 uur. Entree: EUR 6.
 • Alle hens aan dek van de kinderboekenschrijfster Bette Westera. In het UCK/Domplein om 12.00 uur. Entree EUR 7 p/p.

Verder het bekende Carmiggelt-programma van Fred Delfgauw (op 17 en 18 december ’s avonds in de Stadsschouwburg) en de nieuwste monoloog Slapschuld van Peer Wittebols op zaterdag 20 december om 19.00 uur in Theater Kikker. Het is poezie op toneel. Wittebols geeft een inleiding. De monoloog wordt gespeeld door Marcel Hensema. De entree is EUR 10 p/p.

Tenslotte aandacht voor de Utrechtse vertellers Geert van de Berg (hij speelt op zaterdag 20 december om 15.00 uur in Kikker de voorstelling Broer Wanja) en Eric Borrias (hij speelt het klassieke jongensboek De Scheepsjongen van Bontekoe op zondag 20 december om 12.30 uur in het UCK). Kaarten aan de zaal en bij RASA: +31 (0)30-231.60.40.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 17 Dec 2003 22:48:32 +0100
From: Marc van Oostendorp <Marc@vanOostendorp.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031209.html
Subject: Web: 0312.09: Van Dale signaleert ruim 400 woorden van 2003 op Van Dale Taalweb

=============================================
Van Dale signaleert ruim 400 woorden van 2003
=============================================

Deflatiedraak, strafgat, ophokgebod, moberator, moerasvorkje en smurfenspray … een greep uit de bonte woordentocht die het afgelopen jaar voorbij trok. Want eigenlijk is de nieuwe woordenschat van 2003 van alles wat. Een snufje Gelderse griep die bijna alle landbouw- en plezierkippen de kop kostte. Een mespuntje hofrellen rond Mabel Wisse Smit, de aanstaande maffiabruid van Johan Friso. En om het af te maken een vleugje Balkenende-blues. SARS liet diepe sporen na in de Nederlandse taal en nestelde zich daarmee op de eerste plaats in de toptien. Om nog maar te zwijgen over de onthoofdingsaanval op Irak met zoveel overwhelming force dat de wereld een Bagdadograd bespaard bleef. Van Dale signaleerde het afgelopen jaar op de kop af 433 nieuwe woorden en tekende ze op in ‘Taal van het jaar drie’.

Top-tien van nieuwe Nederlandse woorden anno 2003:
1. SARS
2. SARS-virus, SARS-epidemie, SARS-geval (e.d.)
3. vogelpestcrisis
4. coronavirus
5. allochtonenstop
6. verklikkip/verklikkerkip
7. werkbonus
8. flashmob
9. Mabelgate
10. bekschurft

‘Taal van het jaar drie’ is geschreven door Ton den Boon, hoofdredacteur van de Grote Van Dale, en is vanaf 19 december 2003 te downloaden van het Van Dale Taalweb (http://www.vandale.nl/).

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 16 Dec 2003 20:18:15 +0100
From: Ben Salemans <salemans@neder-l.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031210.html
Subject: Web: 0312.10: Decembernummer Taalschrift over Poldernederlands, Verkavelingsvlaams en Nederlands op Vlaamse tv

==========================
Decembernummer Taalschrift
==========================

De nieuwe editie van Taalschrift is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
Onze leerkrachten spreken Poldernederlands en Verkavelingsvlaams

Het blazoen van ons aller ABN moet dringend opgeblonken worden. (Of moeten we het oppoetsen?) Het onderwijs en meer bepaald de lerarenopleiding heeft hierin een belangrijke taak. Ongewenste taalverschijnselen moeten we tegenhouden door ze te schande te maken.

 • Jan Stroop

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/000457.html

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onderaan de column.


REPORTAGE
Televisienederlands en Schoon Vlaams

VRT-Nederlands. Die term gebruikt men vaak voor het Algemeen Nederlands in Vlaanderen. Taaladviseur Ruud Hendrickx is er ronduit trots op. Hij bewaakt de norm bij de openbare omroep VRT en Vlaamse taalgebruikers kennen hem een groot gezag toe. Zijn collega bij de commerciele omroep VTM, Jan Schoukens, heeft een minder benijdenswaardig imago. Naar de VTM wordt wel eens met de vinger gewezen als de grote schuldige voor de verspreiding van het ‘Verkavelingsvlaams’ ofwel het ‘Schoon Vlaams’. Ook in Nederland voert de televisie taalslordigheden in. Staan de ondertitels klaar?

 • Ludo Permentier

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/000458.html


(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 09 Dec 2003 18:32:51 +0100
From: Eric Hennekam <E.Hennekam@planet.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031211.html
Subject: Web: 0312.11: Nieuw forum voor archivarissen, journalisten, historici en archiefonderzoekers

===================================================================
Archieven Nederland & Vlaanderen
Forum archivarissen, journalisten, historici en archiefonderzoekers
===================================================================

Veel schrijvers laten zich inspireren door archieven of baseren hun boeken op archiefonderzoek. Bij de laatste AKO-Literatuurprijsnominaties ging het bijvoorbeeld om 3 van de 6 boeken. En wat dacht u van Hella Haase, Geert Mak, of Arthur Japin.

Maar waar liggen die mooie archieven? Hoe moet ik zoeken? Etc., etc. Speciaal daarvoor is sinds kort een Internetforum opgezet: http://hennekam.opweb.nl/phpbb

Eric Hennekam
http://www.hennekam.org

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Dec 2003 23:42:28 +0100
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031212.html
Subject: Sym: 0312.12: Afscheidssymposium prof. dr. G.R.W. Dibbets op vr 19 december 2003 te Nijmegen

===========================================
Afscheidssymposium prof. dr. G.R.W. Dibbets
===========================================

Ter gelegenheid van het afscheid van professor Dibbets vindt op vrijdag 19 december 2003 van 11.00 tot 15.00 uur, in de zijzaal van de Refter, het symposium “Dialogen met filologen” plaats. Dit symposium bestaat uit vier lezingen van taalkundigen-filologen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Inschrijving bij: G.Rutten@let.kun.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur: ontvangst met koffie en thee
11.00-11.15 uur: welkomstwoord door dr. M.J. van der Wal (Universiteit Leiden), dagvoorzitter
11.15-11.45 uur: prof. dr. M.C. van den Toorn (Katholieke Universiteit Nijmegen): “Taalverandering, oud en nieuw”
11.45-12.15 uur: prof. dr. P. Swiggers (Katholieke Universiteit Leuven): “Dubben, bibberen, kletsen: taalonderricht (in het verleden)”
12.15-13.15 uur: lunch
13.15-13.45 uur: lezing door dr. J. Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam): “In gesprek met Ten Kate”
13.45-14.15 uur: lezing door prof. dr. L. van Gemert (Universiteit Utrecht): “Dialogen van de straat”
14.15-15.00 uur: koffie en thee

Zie ook: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/11/031109.html

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Dec 2003 23:42:28 +0100
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031213.html
Subject: Sym: 0312.13: Programma congres 'De (on)feilbare kritiek' op wo 7 en do 8 januari 2004 te Amsterdam

==================================================================
Congres ‘De (on)feilbare kritiek’, 7 en 8 januari 2004, Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134 / Doopsgezinde kerk, Singel 452
==================================================================


Programma 7 januari

Het programma van 7 januari bestaat uit twee plenaire lezingen van respectievelijk Uli Jessurun d’Oliveira en Dick van Halsema. Daarna volgen parallelsessies in vier verschillende zalen.

Algemeen gedeelte:
10.00 Opening (zaal 104)
10.10 Plenaire lezing Uli Jessurun d’Oliveira (zaal 104) – De oude dichter en de jonge criticus.
10.35 Plenaire lezing Dick van Halsema (zaal 104) – Denken met de pen: Kees Fens als kritikus
11.00 Pauze

Zaal 104: Sessie Jeugdliteratuur & sessie Kunstkritiek:
Sessie Jeugdliteratuur
11.30 Harry Bekkering – Hoe volgzaam is de (jeugd)literaire kritiek?
12.00 Korrie Korevaart – De achterkant van de canon: het kinderboek in de dagbladkritiek, 1814-1848.
12.30 Lunch
14.00 Gerard de Vriend – De beslissende recensie: kinderboekenkritiek als consumentenvoorlichting.
14.30 Astrid Surmatz – Te veel fantasie of juist te weinig: Zweedse literaire kritiek rond Astrid Lindgren.
15.00 Theepauze
Sessie Kunstkritiek
15.30 Annemiek Ouwerkerk – Vernietigende kritiek.
16.00 Marijke Jonker – Jansenisten en Parlementen: het ontstaan van de onafhankelijke kunstkritiek in Frankrijk.
16.30 Borrel

Zaal 105, Sessie Objectivisme
11.30 Piet Calis – Verboden toegang voor de kritiek: botsing der meningen na 1945.
12.00 Tom van Deel – Ethiek en literatuurkritiek.
12.30 Lunch
14.00 Sean de Koekkoek – Wie heeft de criticus nodig? de Literatuur, Wetenschap, en Parasieten
14.30 Diederik Oostdijk – The New Critics voorbij: Randall Jarrell en de poeziekritiek in Amerika.
15.00 Theepauze
15.30 Thomas Vaessens – Merlyn en de poeziekritiek: ijkpunt of incident?
16.00 Jos Joosten – Coherentie als norm.
16.30 Borrel

Zaal 560, Sessie Negentiende eeuw & sessie Herziene kritiek
Sessie Negentiende eeuw:
11.30 Suzan van Dijk – De rol van ‘gender’ (18e en 19e eeuw).
12.00 Willem van den Berg – Jacob Geel, een criticus met ‘de handtjens in de zak!’
12.30 Lunch
14.00 Jacqueline Bel – Lodewijk van Deyssel: Scheldkanon met een boodschap.
14.30 Saskia Pieterse – Multatuli als criticus: polemiseren over een verloren bibliotheek.
15.00 Theepauze
Sessie Herziene kritiek
15.30 Sabine Wesemael – Proust volgens Van Duinkerken en Vestdijk.
16.00 Koen Rymenants – Elsschots “Villa des Roses” via de kritiek. Een literair-historische route naar een nieuwe lectuur.
16.30 Borrel

Zaal 404, Sessie Grensverkeer, sessie Kritiek als institutie
Sessie Grensverkeer
11.30 Elke Brems – ‘Ik en mijn navel’. Ideologische aspecten van de literaire kritiek in Vlaanderen.
12.00 Erica van Boven – Het raadsel van Pallieter. De ontvangst van Felix Timmermans’ eerste roman in de literaire kritiek.
12.30 Lunch
14.00 Yves T’Sjoen – De nivellering van de kritiek.
14.30 Ena Jansen – Het spiegelschrift van Elisabeth Eybers ontcijferd in de Nederlandse kritiek.
15.00 Theepauze
Sessie Kritiek als institutie
15.30 Klaus Beekman – Literatuurkritiek in de wetenschap.
16.00 Gerard Raat – De orkestratie in de literatuurwetenschap.
16.30 Borrel


Programma 8 januari 2004

Locatie: Doopsgezinde kerk te Amsterdam (Singel 452)
10.00 Opening
10.05 Lezing Arnold Heumakers – Sainte-Beuve: literaire kritiek tussen biografie en industrie’
10.30 Lezing Odin Dekkers – Ernst en oordeel: de poeziekritiek van Matthew Arnold
10.55 Lezing Marita Mathijsen – De leeuw van Holland: Conrad Busken Huet.
11.20 Presentatie van het boek Dat oude Europa.
11.30 Koffiepauze
12.00 Forum. Kees Fens formuleert vier stellingen over literaire kritiek. Hierover discussieren onder leiding van Frits van Oostrom: Maarten Doorman, Elsbeth Etty, Bas Heijne en Arnold Heumakers

In de middag vindt de uitreiking van het eredoctoraat aan Kees Fens plaats.
Aanmelden bij: Francien Petiet, Huizinga Instituut, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, f.petiet@uva.nl, +31 (0)20-525.4433.

Zie ook: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/11/031125.html en http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/03/030321.html

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Dec 2003 23:42:28 +0100
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031214.html
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
Subject: Sym: 0312.14: De Allegoriedag, vr 30 januari 2004 te Amsterdam

=========================================================
De Allegoriedag
Amsterdam vrijdag 30 januari 2004
Oudemanhuispoort zaal F 001
Organisatie: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (UvA)
=============================================================

Allegorie

Het belang van de allegorie voor middeleeuwse en vroegmoderne kunst en literatuur is al vaak geillustreerd. De wortels in de Grieks-Romeinse traditie zijn uitvoerig gedocumenteerd. Men kan zich echter afvragen stellen of al die vormen of uitingen van allegorie echt iets met elkaar te maken hebben, of ze onderdeel zijn van een traditie, of dat ze beschouwd moeten worden als verschijningsvormen binnen een bepaalde dynamiek, binnen een soort ‘allegorisch continuum’ zonder noodzakelijk deel uit te maken van een definieerbare ‘eenheid’, de ‘echte’ allegorie.

Al in de Middeleeuwen wordt de allegorie op verschillende wijzen gedefinieerd. De moderne wetenschap heeft daar vele nieuwe definities aan toegevoegd, maar of daarmee nu een werkbare, duidelijke omschrijving van de allegorie naar voren gekomen is, blijft de vraag. Of allegorie als een eenheid definieerbaar is, en aan een unieke definitie voldoen moet, is ook twijfelachtig.

Wat is allegorie nu precies, en hoe gaat de wetenschap ermee om? In de diverse vakgebieden, in de diverse kunsten en nationale literaturen lijkt de term in verschillende betekenissen te worden gebruikt; in diverse perioden wordt er anders tegen aangekeken, zozeer dat de vraag gerechtigd is of men het daarbij altijd over hetzelfde heeft.

Is er nu een allegorie, die ontstaat en zich ontwikkelt en daarna zijn verwording en decadentie kent, of moeten we de dynamiek van de allegorische traditie (als er al van een traditie gesproken kan worden) anders zien?

Dit symposium beoogt een status questionis te formuleren, maar tegelijkertijd een bijeenkomst te zijn waar wetenschappers uit diverse vakgebieden aan de hand van recent onderzoek en concrete gevallen proberen duidelijk te maken hoe de discussie rond de allegorie zich de afgelopen tijd ontwikkeld heeft. Daarbij staat niet centraal wat allegorie is, maar veeleer de dynamiek van het allegorisch procede.

De sprekers zijn werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.

Programma

10.00-10.30 Ontvangst met koffie en thee
10.30-11.00 Burcht Pranger: Gregorius de Grote. Allegorie en verhaal.
11.00-11.30 Harm den Boer: De allegorie als sleutelverhaal in de Spaanse Renaissance.
11.30-12.00 Els Jongeneel: De allegorie in Dantes ‘Divina Commedia’.
12.00-12.30 Bart Ramakers: Van uiterlijk zien naar innerlijk horen. Allegorie en allegorese in Jan van den Berghes ‘Wellustighe Mensch’.
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Claudine Chavannes-Mazel: De maagdelijkheid van Maria in beeld.
14.00-14.30 Jan de Jong: Gloria et allegoria. Vasari’s schilderingen van de Slag bij Lepanto.
14.30-15.00 Ruurd Nauta: Van allegorese naar allegorie. Vergilius-interpretatie en de ontwikkeling van de pastorale.
15.00-15.30 Thee
15.30-16.00 Jelle Koopmans: Het verschil tussen Kastanje en Apostolische Provisie. Allegorisch toneel in zestiende-eeuws Frankrijk.
16.00-16.30 Helen Wilcox: ‘Speaking in sense translative’. The appeal of allegory in Spenser’s ‘Faerie Queene’.

Organisatie

Jelle Koopmans, UvA, Frans, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, +31 (0)20-5253384, j.koopmans@uva.nl
Bart Ramakers, RuG, Nederlands, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen, +31 (0)50-3635861, b.a.m.ramakers@let.rug.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk 25 januari 2004:
Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Francien Petiet, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, icg-fgw@uva.nl, http://www.hum.uva.nl/ich.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Dec 2003 00:36:54 +0100
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/12/031215.html
From: Gwendolyn Verbraak, via P. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@planet.nl>
Subject: Sym: 0312.15: Bijbelcongres 'Lay Bibles in Europe 1450 - 1800', op do 22 en vr 23 april 2004 te Amsterdam

================================
Lay Bibles in Europe 1450 – 1800
Conference 22-23 April 2004
================================

On 22-23 April 2004, the participants of the joint Dutch-Flemish research project on bibles printed in the Low Countries between 1477 and 1553 organize an international conference entitled ‘Lay Bibles in Europe 1450-1800’. This conference is supported by NOSTER (The Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion). The following considerations have been taken into account.

The plea for bibles in the vernacular flourished within lay renewal movements of the late fourteenth century, such as the Waldensians, the Hussites, the Lollards, and the Brethren of the Common Life. In the early sixteenth century humanists like Erasmus and Lefevre d’Etaples stimulated vernacular bible reading. With the rise of the Protestant movement, lay bibles were produced on a large scale. As a reaction, Catholic theologians issued bible translations based on the Vulgate. Hence, during the course of the sixteenth and seventeenth centuries, editions from various confessional or ideological backgrounds appeared in Western Europe.

The invention of the printing press enabled a wide distribution of bibles. In order to map the enormous bible production and to estimate its meaning for religion, language and art, various bible bibliographies have been published: the catalogues of the bible collection in the Wuerttembergische Landesbibliothek in Stuttgart, the French Bible Bibliographies by Chambers and the English Historical Bible catalogue by Darlow and Moule. At the end of 2001 the project Bibliography of Bibles printed in the Netherlands and Belgium (BBNB) was started at the Universiteit van Amsterdam and the Katholieke Universiteit Leuven. The BBNB is a digital bibliography which provides descriptions and images of bibles in all languages printed in the Netherlands and Belgium since 1477, both on the level of editions and on the level of the individual copies. The bibliographical-analytical work on the BBNB is flanked by several research projects in the field of theology and in the field of art history.

Information on the conference will also be available on the website: http://www.bibliasacra.nl or http://www.bibliasacra.be

Programme

The objective of this conference is twofold: to stimulate the cooperation between bibliographical bible projects and to present current historical research on bibles. The theme of the conference ‘Lay Bibles in Europe 1450-1800’ will be approached from the angles of book history, art history and church history.

Place

Library of the ‘Universiteit van Amsterdam’, Singel 425, Amsterdam

Number of lectures

16

Number of participants

max. 90

Programme:


22 April 2004 (Doelenzaal)

9.15 Welcome and coffee
9.30 Opening remarks

Chair: prof. dr. August den Hollander (Universiteit van Amsterdam)

Book history and Art history:
9.45-10.15 Dr. Peter van der Coelen (Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam): Pictures for the people? Bible Illustrations and Their Audience
10.15-10.45 Drs. Hinke Bakker (Universiteit van Amsterdam): The influence of woodcut illustrations of the life of Christ on painted miniatures in a ‘Passio Christi’ manuscript at the end of the fifteenth century
10.45-11.00 Discussion
11.00-11.15 Coffee
11.15-11.45 Prof. dr. Chris Coppens (K.U. Leuven) and prof. dr. Angela Nuovo (Universita degli Studi di Udine): The Illustrations of the Unpublished Giolito Bible
11.45-12.15 Dr. Vanessa Selbach (Enssib, Villeurbanne cedex – France): The album of Jean Mes: the visual biblical culture of a merchant in Lille ca. 1590
12.15-12.30 Discussion

12.30-13.45 Lunch

Book history and Bible bibliographies:

13.45-14.15 Dr. Francois Dupuigrenet Desroussilles (Enssib, Villeurbanne cedex – France): Modalites de publication de la Bible de Sacy et lecture des laics (1674-1778)
14.15-14.45 Dr. Bettye Chambers (London): Reflections on bibliography of French Bibles
14.45-15.00 Discussion
15.00-15.15 Coffee
15.15-15.45 Dr. Eberhard Zwink (Wuerttembergische Landesbibliothek Stuttgart): Collecting and Cataloguing Bibles: the case of Stuttgart
15.45-16.15 Drs. Mark Aalderink and drs. Gwendolyn Verbraak (Universiteit van Amsterdam): Bibliography of Bibles printed in the Netherlands and Belgium
16.15-16.30 Discussion


23 April 2004 (Doelenzaal)

9.30 Coffee

Chair: prof. dr. Mathijs Lamberigts (K.U. Leuven)

Laymen and the Reading of the Bible in the Vernacular:

9.45-10.15 Prof. dr. Nikolaus Staubach (Universitaet Muenster): Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Laienbibel
10.15-10.45 Prof. dr. Guy Bedouelle (Universite de Fribourg): Erasme et la lecture de la Bible en langue populaire
10.45-11.00 Discussion
11.00-11.15 Coffee
11.15-11.45 Drs. Wim Francois (K.U. Leuven): Vernacular Bible Reading and Censorship in Early Sixteenth Century. The Position of the Louvain Theologians
11.45-12.15 Prof. dr. Piet Visser (Vrije Universiteit Amsterdam): Under the sign of Tau. Scripture and the Dutch Radical Reformation
12.15-12.30 Discussion

12.30-13.45 Lunch

13.45-14.15 Dr. Frits Broeyer (Universiteit Utrecht): Bible for the living room. The Dutch Bible in the seventeenth century
14.15-14.45 Dr. Fred van Lieburg (Vrije Universiteit Amsterdam): Bible Reading and Pietism
14.45-15.00 Discussion
15.00-15.15 Coffee
15.15-15.45 Drs. Rady Roldan (Claflin University, Orangeburg – South Carolina): Reina’s Vision of the Reformed Ministry: A Reconstruction from the Fringes of the 1569 Spanish Translation of the Bible
15.45-16.15 Prof. dr. August den Hollander (Universiteit van Amsterdam): Paratext in Lay Bibles printed in Antwerp before 1550
16.15-16.30 Discussion
16.30-16.45 Conclusion


Registration

Name:

Address:

Email address:

will attend the conference ‘Lay Bibles in Europe 1450-1800’ in Amsterdam

o on 22 April 2004
o on 23 April 2004
o would like to be informed about the proceedings of the conference

Signature:


Please send in the entry-form, or a copy, to the following address before 15 January 2004: Universiteit van Amsterdam, t.a.v. mw. Gwendolyn Verbraak, Antwoordnummer 3521/code 1185, NL 1000 RA Amsterdam, or send the requested information by e-mail to bbnb-fgw@uva.nl – Information on the conference will also be available on the website: http://www.bibliasacra.nl or http://www.bibliasacra.be

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@planet.nl (voor de     |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0312.a --------------------------*