Neder-L, no. 0301.a

Subject: Neder-L, no. 0301.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 17 Jan 2003 00:04:36 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Elfde-jaargang----------- Neder-L, no. 0301.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0301.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Lezing Elisabeth van der Linden, wo 22 januari 2003 |
|           (Amsterdam)                     |
|          - Boekenbeurs, za 25 en zo 26 januari 2003 (Arnhem)  |
|          - Interview van dichters Arjen Duiker en Yang Lian  |
|           door Marc Reugebrink, do 23 januari 2003 (Gent)   |
|          - Gedichtendag tijdschrift yang, do 30 januari 2003  |
|           (Gent)                       |
|          - Boekenbeurs, za 15 en zo 16 maart 2003 (Knokke)   |
|          - Gedichtendag, do 30 januari 2003 (Nederland en   |
|           Vlaanderen)                     |
| (2) Vac: 0301.02: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker bij het |
|          Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie te Gent   |
|          (deadline: wo 22 januari 2003)            |
| (3) Web: 0301.03: E-ANS, de elektronische ANS, beschikbaar       |
| (4) Web: 0301.04: Problemen met Netscape 7.01              |
| (5) Med: 0301.05: Overleden: Lode Bisschop (1921-2003)         |
| (6) Med: 0301.06: Enquete DBNL - 18de/19de eeuwse literatuurbeschouwing |
| (7) Med: 0301.07: Nieuwe digitale bibliotheek UB Amsterdam voor     |
|          UBA-gebruikers                    |
| (8) Med: 0301.08: Nieuwe telefonische gedichtenlijn '0909GEDICHT'    |
| (9) Med: 0301.09: Samenvatting dissertatie J.A.M. Vermaas 'Veranderingen|
|          in de Nederlandse aanspreekvormen' (LOT, 2002)    |
|(10) Med: 0301.10: Literair feest op zo 23 februari 2003 te Groningen  |
|(11) Lit: 0301.11: Pas verschenen: Uitgebreide heruitgave van L. ten   |
|          Kate, Gemeenschap (1710), bezorgd en ingeleid door I. |
|          van Bilt en J. Noordegraaf              |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ----------16-januari-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 10 Jan 2003 13:32:33 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0301.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Studio Taalwetenschap, Wibautstraat 3

Lezing Elisabeth van der Linden, woensdag 22 januari 2003, 15.00 uur.

 • In de zevende workshop van de Wibautworkshops 2002-2003 over taalontwikkeling, taalstoornissen, taalverandering en tweetaligheid spreekt dr. Elisabeth van der Linden (UvA). Inlichtingen: +31 (0)20-5961130; e-mail: info@studiotaalwetenschap.nl.

ARNHEM, Grote Kerk/Eusebiuskerk, Marktplein 1

Twaalfde ‘Grootste niet-commerciele boekenbeurs van het oosten’, zaterdag 25 januari van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 26 januari van 12.00 tot 17.00 uur.

 • De beurs wordt georganiseerd voor een project in Lodwar te Kenia. Entree: EUR 2,30 (kinderen tot en met 12 jaar hebben onder begeleiding gratis toegang).

GENT, Lunchcafe Walry, Zwijnaardesteenweg 6

De dichters Arhen Duiker en Yang Lian geinterviewd Marc Reugebrink, donderdag 23 januari 2003, 20.00 uur.

 • Een in Bern geboren Chinese dichter en een Nederlandse dichter uit Delft ontmoeten elkaar in 1998 op een poeziefestival in Genua, waar ze in het Engels aan de praat raken. Een dichtregel, een schaterlach leggen de basis voor een vriendschap-op-afstand, die na jaren van brieven, faxen en e-mails uitmondt in het plan om samen te gaan schrijven – een plan dat mede door Het trage vuur gestalte heeft gekregen. In het nieuwe nummer van dit tijdschrift voor Chinese literatuur vindt u de neerslag daarvan: twee reeksen gedichten en twee essays die de twee dichters in de zomer van 2002 in reactie op elkaar hebben geschreven. In het verlengde van dit bijzondere experiment organiseert Het trage vuur en Boekhandel Walry, onder de titel “Ghost Meeting” een optreden in Lunchcafe Walry. Arjen Duinker en Yang Lian zullen uit hun werk voorlezen en een gesprek hebben over poezie. Nadere informatie: http://www.tragevuur.com/.

GENT, RUG – Blandijnberg 2

Gedichtendag tijdschrift yang, donderdag 30 januari 2003, 19.30 uur.

 • De dichters Roland Jooris, Kees Ouwens, Erik Spinoy en F. van Dixhoorn lezen voor uit eigen werk. De critici Sascha Bru, Hans Groenewegen, Marc Reugebrink en Yves t’Sjoen debatteren over poezie. Zie: http://www.yangtijdschrift.be.

KNOKKE, Cultureel Centrum de Scharpoord

Boekenbeurs, zaterdag 15 en zondag 16 maart 2003.

 • Beurs van het Antiquarische en Zeldzame Boek. Nadere informatie: http://www.antiqbook.com/knokke/.

NEDERLAND EN VLAANDEREN

Gedichtendag, donderdag 30 januari 2003.

 • Voor de derde keer vindt de jaarlijkse Gedichtendag plaats in tal van steden en dorpen in Nederland en Vlaanderen. Een ‘must’ voor elke poezieliefhebber in onze Lage Landen! Het zeer uitgebreide programma staat op de website www.gedichtendag.nl. (Klik linksboven op ‘Navigatie’ en vervolgens op ‘Gedichtendagactiviteiten’.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 08 Jan 2003 17:37:27 +0100
From: Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>
Subject: Vac: 0301.02: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie te Gent (deadline: wo 22 januari 2003)

==========================================================
Vacature bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie
==========================================================

Oproep tot kandidaatstelling

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde werft t.b.v. het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie een contractueel wetenschappelijk medewerker aan in de rang van wetenschappelijk attache, voor de periode van 1 jaar, in een voltijdse betrekking, voor het project ‘Het archief van de ‘Gentse’ Academie als bron van cultuur- en literatuurhistorisch onderzoek’.

Taak:

 • Klasseren, inventariseren en ontsluiten van het archief van de Koninklijke Vlaamsche Academie / Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Profiel van de kandidaat:

 • licentiaat in de humane wetenschappen of gelijkgesteld diploma
 • bijkomende universitaire opleiding in de archivistiek
 • vertrouwd zijn met de Vlaamse literatuur- en cultuurgeschiedenis en de geschiedenis van de taalproblematiek van de late 19de en 20ste eeuw.

Aanvangsdatum:

 • 1 februari 2003

De onderzoeker wordt tewerkgesteld in het gebouw van de Academie, Koningstraat 18 Gent, maar kan, naargelang van de behoeften ook op andere locaties onderzoek verrichten.

De betaling gebeurt volgens salarisschaal A 165 (wetenschappelijk attache bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Houders van een doctoraatsdiploma komen niet in aanmerking.

Kandidaatstellingen moeten per aangetekende brief en per e-mail gericht worden aan:
Prof. dr. G. De Schutter,
Vast Secretaris van de KANTL
Koningstraat 18
9000 Gent
info@kantl.be

en dienen ten laatste op woensdag 22 januari voor 12 u. in het gebouw van de Academie aan te komen per aangetekende zending. Er wordt ook met fax- of e-mailberichten die op deze dag binnenkomen nog rekening gehouden, in zoverre die per aangetekende brief bevestigd worden.

Mochten verschillende kandidaten door de selectiecommissie ex aequo gerangschikt worden, dan zullen deze kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek.

Contactpersoon: Marijke de Wit, tel: +32 (0)9/265.93.43, e-mail: mdewit@kantl.be

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Jan 2003 11:56:42 +0100
From: Walter Haeseryn <W.Haeseryn@let.kun.nl>
Subject: Web: 0301.03: E-ANS, de elektronische ANS, beschikbaar

=================
E-ANS beschikbaar
=================

Sinds kort is de ‘Algemene Nederlandse Spraakkunst’ (‘ANS’) ook in elektronische vorm beschikbaar. De ‘Elektronische ANS’, kortweg de ‘E-ANS’ genaamd, bestaat uit tekstonderdelen die overeenkomen met de hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen uit de tweede, herziene editie van het boek uit 1997. Inhoudelijk is er aan de tekst dus niets veranderd, op een aantal formuleringen na, die aangepast zijn in verband met de publicatie in hypertextformaat.

Het belangrijkste doel van de elektronisering is de toegankelijkheid van de informatie voor de gebruiker te verhogen.
De gebruiker krijgt onder meer toegang tot de teksten via een geautomatiseerde uitvoerige inhoudsopgave, via twee geautomatiseerde registers (een met ‘Behandelde onderwerpen’ en een met ‘Behandelde woorden’) en via het eveneens geautomatiseerde literatuuroverzicht. Voorts zijn de verschillende tekstonderdelen met elkaar verbonden door een uitgebreid systeem van links waardoor de gebruiker zich gemakkelijk door het hele elektronische document heen kan bewegen en de benodigde informatie bij elkaar kan zoeken.
Er zijn drie zoekdomeinen gedefinieerd. De gebruiker kan via een zoekmachine zoeken in de hele lopende tekst van de ‘ANS’, in de voorbeeldzinnen of in de voorbeeldwoorden.

De ‘E-ANS’ is gratis on line raadpleegbaar op het adres http://oase.uci.kun.nl/~ans/ of via de eigen website van de ‘ANS’ (http://www.kun.nl/e-ans/), waar tevens actuele informatie over de gedrukte en de elektronische versie te vinden is.”

Dr. Walter Haeseryn
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Letteren
Afdeling Nederlandse taal en cultuur/
Redactie ‘Algemene Nederlandse Spraakkunst’ (ANS)
http://www.kun.nl/e-ans/

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 13 Jan 2003 11:56:42 +0100
From: Ben Salemans <salemans@neder-l.nl>
Subject: Web: 0301.04: Problemen met Netscape 7.01

===========================
Problemen met Netscape 7.01
===========================

De Neder-L-redactie werd erop geattendeerd dat Neder-L niet leesbaar is met de nieuwste versie van internetbrowser Netscape, release 7.01. Gebruikers daarvan krijgen slechts een lege pagina te zien als ze naar de Neder-L-site gaan. Vervelend, natuurlijk.

Wellicht ligt de oorzaak van dit probleem in het script in de website dat de browserherkenning uitvoert en nog niet op de hoogte is van het bestaan van de nieuwste Netscape-versie. Een andere verklaring is dat het probleem wordt veroorzaakt door een script dat ervoor zorgt dat het bovenste navigatieframe van Neder-L permanent zichtbaar is.

Uiteraard zoeken we naar een oplossing. Maar zolang we de preciese oorzaak van het probleem niet kennen, kunnen we niet garanderen dat we de oplossing zullen vinden. Ongetwijfeld zullen ook andere websites met dit probleem kampen. We staan er dus niet alleen voor.
Overigens is uit de gebruiksstatistieken van Neder-L af te leiden dat ruim 90 procent van de huidige Neder-L-gebruikers werkt met Internet Explorer van Microsoft; nog slechts een paar procent gebruikt Netscape.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 12 Jan 2003 15:23:24 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0301.05: Overleden: Lode Bisschop (1921-2003)

=========
Overleden
=========

Op 8 januari 2003 overleed te Amersfoort de dichter, schrijver en neerlandicus Lode Bisschop (* 17 augustus 1921 te Groningen). Bisschop publiceerde religieuze poezie in de literaire tijdschriften Ontmoeting, Woordwerk en Chroom en in de bundels ‘Op zwart naar wit’ (1967), ‘In en om’ (1970), ‘Inbreng’ (1973), ‘Uitersten binnenste buitersten’ (1977), ‘Naslaagwerk’ (1992) en ‘Split’ (bloemlezing samengesteld door Hans Werkman 1991), en verhalen zoals gebundeld in ‘Kolder om eigen dood en andere verhalen’ (1995). Zie voor meer bio- enbibliografische bijzonderheden: http://www.chroom.net/bisschop/.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 6 Jan 2003 16:12:20 +0100
From: Ben Peperkamp <Ben.Peperkamp@let.uu.nl>
Subject: Med: 0301.06: Enquete DBNL - 18de/19de eeuwse literatuurbeschouwing

=====================================================
Enquete DBNL – 18de/19de eeuwse literatuurbeschouwing
=====================================================

De komende maanden zullen nationale en internationale vakspecialisten- onderzoekers (in opleiding), docenten en gevorderde studenten – worden aangemoedigd een lijstje in te dienen met titels van wat naar hun mening belangrijke, baanbrekende, ‘klassieke’ dan wel geruchtmakende wetenschappelijke artikelen zijn over de Nederlandse literatuur van de 18de eeuw en de 19de eeuw.

De redactie van de DBNL zal uit deze opgave twee maal 100 titels selecteren, waarbij artikelen die meermalen worden genoemd prioriteit genieten. Dit corpus zal vervolgens door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL, www.dbnl.org) integraal worden gedigitaliseerd en aan de groeiende collectie worden toegevoegd, vooropgesteld dat de gekozen auteurs (en hun eventuele uitgevers) medewerking willen verlenen.

Wie zich een voorstelling wil maken van een dergelijke digitaal tekstcorpus, en meer wil weten over de gevolgde procedures, raadplege De Gouden Eeuw in 100 artikelen, een project dat inmiddels is afgerond. Men kan dat vinden op http://www.dbnl.org/letterkunde/goudeneeuw/artikelen/.

Lijstjes – per eeuw opgesteld – moeten langs elektronische weg worden ingediend. Men kan een e-mail zenden aan:

b.peperkamp@let.uu.nl; ellenvanzuylen@wanadoo.nl

Vermeld s.v.p. uw volledige naam, e-mailadres en onder subject/ onderwerp: de eeuw in kwestie.

Men kan desgewenst ook gebruik maken van een elektronisch formulier of invulscherm. Dit is te vinden op

www2.let.uu.nl/solis/nederlands/mod-ltk/dbnl-18/dbnl-enquete-18de-eeuw.html
of
www2.let.uu.nl/solis/nederlands/mod-ltk/dbnl-19/dbnl-enquete-19de-eeuw.html

Titelbeschrijvingen behoeven niet volledig te zijn, maar wel dusdanig compleet dat men er bibliografisch mee uit de voeten kan. Het is handig – waar mogelijk – gebruik te maken van de informatie uit de BNTL die men onder andere via de site van de KB kan raadplegen.

Over de voortgang van het project zal op bovengenoemde webpagina worden gerapporteerd. Wij stellen het op prijs wanneer u collegae die niet in onze verzendlijst staan, attendeert op de webadressen en aanmoedigt deel te nemen.

De sluitingsdatum is gesteld op 1 mei 2003. Voor vragen kan men altijd terecht bij ondergetekende.

Met dank voor uw eventuele bijdrage,
een voorspoedig 2003,
mede namens de werkgroep 18de/18de eeuw van de DBNL, Elisabeth Leijnse (Universiteit Namen), Mary Kemperink (Universiteit Groningen), Andre Hanou (Universiteit Nijmegen) en Joost Kloek (Universiteit Utrecht) en de redactie van de DBNL, Rene van Stipriaan en Cees Klapwijk (Leiden).

Ben Peperkamp (Universiteit Utrecht),
secretaris
Ben.Peperkamp@let.uu.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 10 Jan 2003 13:32:33 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0301.07: Nieuwe digitale bibliotheek UB Amsterdam voor UBA-gebruikers

========================================
Nieuwe digitale bibliotheek UB Amsterdam
========================================

Op 15 januari lanceerde de Bibliotheek van de UvA (UBA) de vernieuwde Digitale Bibliotheek: opnieuw een grote stap in de richting van een meer geintegreerd aanbod van de heterogene informatiebronnen en diensten waaruit de Digitale Bibliotheek bestaat. Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat hiermee een belangrijke wens in vervulling gaat. Eerder al is UvA-linker geintroduceerd voor dynamische linking.

In de Digitale Bibliotheek nieuwe stijl kunt u zelf een selectie maken uit alle (meer dan 200) databases en ruim 11.000 tijdschriften of gebruik maken van de voorselecties op vakgebied. In een aantal geselecteerde databases is direct een gecombineerde zoekactie te plegen, waarna de resultaten van verschillende databases in een gecombineerde presentatie zichtbaar zijn. De zoekresultaten geven tevens direct toegang tot UvA-linker en zo mogelijk tot full-text. Alle bronnen blijven natuurlijk ook apart doorzoekbaar vanuit hun eigen interface.

Door het invoeren van het UvAnetID kunnen medewerkers en studenten van de UvA vanaf 15 januari ook op de Digitale Bibliotheek inloggen. Zij kunnen gebruik maken van enkele personalisatiefuncties, zoals een eigen portal, het bijhouden van een lijst met relevante verwijzingen of het opzetten van een attendering. Al deze functies zijn toegankelijk vanuit een interface die zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is.

De Digitale Bibliotheek biedt een directere toegang tot wetenschappelijke informatie en de kans is kleiner om een bepaald bestand of een publicatie te missen. Medewerkers en studenten van de UvA kunnen het aanbod personaliseren, zodat ze snel kunnen beschikken over die bronnen die voor hem of haar relevant zijn. Ook kan de geintegreerde dienst makkelijker op maat gemaakt worden voor specifieke doelen zoals interdisciplinair onderzoek of een onderwijsmodule. Bovendien kunnen zoekacties herhaald worden in verschillende bestanden zonder dat de gebruiker meer interfaces moet gebruiken en zoekvragen opnieuw hoeft in te voeren. Tenslotte kunnen zoekvragen ook geautomatiseerd worden, waardoor de gebruiker geattendeerd wordt op nieuwe publicaties.

De vernieuwde Digitale Bibliotheek is gebouwd met de nieuwste versie van recent aangeschaft applicaties. De UvA is de eerste universiteit in Nederland die deze software inzet voor de Digitale Bibliotheek. In combinatie met de uitgebreide collectie die een van de grootste in Nederland is, krijgen de medewerkers en studenten van de UvA een unieke dienstverlening voor het gebruik van de bibliotheek bij onderzoek en onderwijs.

De vernieuwde Digitale Bibliotheek en de huidige Digitale Bibliotheek blijven nog enige tijd naast elkaar bestaan. Vanaf 7 januari 2003 is ook de nieuwe versie van de OPC (OPC4) beschikbaar. Er is tamelijk veel gewijzigd. De Helpfunctie geeft uitleg. Vooral het hoofdstuk ‘Hulp bij geavanceerd zoeken’ is het bestuderen waard.

Project Integratie Heterogene Bestanden Elektronische Diensten en Digitale Bibliotheek UBA

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 15 Jan 2003 09:12:38 +0100
From: Ellen Fernhout <efernhout@zonnet.nl>
Subject: Med: 0301.08: Nieuwe telefonische gedichtenlijn '0909GEDICHT'

========================================================
0909GEDICHT, poezie per telefoon
‘dichter dan in je eigen oor kan een gedicht niet komen’
========================================================

Op 30 januari 2003 wordt, aansluitend op de opening van de Nationale Gedichtendag in Diergaarde Blijdorp, de telefoonlijn ‘0909GEDICHT’ in gebruik genomen. Wie vanaf die dag 0909GEDICHT of 0909-4334-248 intoetst, kan via keuzetoetsen kiezen uit een rubriek “poezie algemeen” en “gedichten over liefde en afscheid”. Een derde keuzetoets biedt de beller de mogelijkheid om op de gedichten te reageren.

Elke dag zijn er nieuwe gedichten te beluisteren die worden gevolgd door de gedichten van de voorafgaande dagen. Een deskundige redactie selecteert de gedichten uit de wereldliteratuur en professionele acteurs dragen ze voor.

De lijn is bedoeld voor iedereen die een moment van ontspanning, schoonheid of troost zoekt. Met deze lijn introduceren de initiatiefnemers een nieuwe manier om gedichten te beleven onder het motto “dichter dan in je eigen oor kan een gedicht niet komen”.

0909GEDICHT is een idee van neerlandicus Marjon van Es, cultuurambtenaar Ellen Fernhout, theatermaker Mieke Lelyveld en juriste Barbara Richel. In het comite van aanbeveling zitten: Hella Haasse, Marietje d’Hane-Scheltema, Rob Houwer, Rudi van der Paardt en Paul Verhoeven. Stichting LIRA regelt namens de dichters de auteursrechten.

De beller betaalt 50 cent per minuut. Daarvan worden de kosten betaald. Eventuele winst op de telefoonlijn wordt gebruikt om literaire projecten te sponsoren.

De opening van de gedichtenlijn vindt plaats tijdens de opening van de Nationale Gedichtendag (zie: http://www.gedichtendag.nl/) op 30 januari 2003 om 9.30 in Blijdorp te Rotterdam.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 30 Dec 2002 14:55:47 +0100
From: Hanny Vermaas <jamvermaas@hetnet.nl>
Subject: Med: 0301.09: Samenvatting dissertatie J.A.M. Vermaas 'Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen' (LOT, 2002)

===============================================
Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen
===============================================

Zoals vermeld in Neder-L 0210.16 (http://www.neder-l.nl/bulletin/2002/10/021016.html17) vindt van 6 t/m 8 maart 2003 een congres plaats over aanspreekvormen. Ik zal op dat congres een lezing verzorgen over mijn dissertatie uit 2002: ‘Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen’.

In Neder-L worden regelmatig samenvattingen van proefschriften opgenomen. Mijn samenvatting van de dissertatie staat hieronder.

Dr. Hanny, J.A.M. Vermaas


Samenvatting: “Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen” (dissertatie van J.A.M. Vermaas, LOT, 2002)

Deze dissertatie gaat over de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van 1200 t/m 2000 en over de factoren die bij het gebruik van aanspreekvormen en de veranderingen daarin een rol spelen. Na een uiteenzetting van de opzet, verantwoording en theorieen beschrijf ik de geschiedenis van de Nederlandse aanspreekvormen. Daarin komen aan de orde: verbanden tussen de Latijnse ‘tu – vos’ en de Nederlandse ‘jij – u’, in het kader van het internationale T/V systeem; de verdwijning van de oorspronkelijke vormen ‘du’ en ‘ghi’; het ontstaan van ‘u’ en ‘jij’; regionale aanspreekvormen, waaronder de Vlaamse. Voor de moderne tijd heb ik naast primaire en secundaire literatuur gebruik gemaakt van interviews en reclameteksten. De belangrijkste onderzoeksmethode was echter de landelijke enquete (1993) onder drie generaties (oud, midden, jong) die ik globaal en in specifieke groepen met elkaar heb vergeleken qua religie, opleiding en geslacht. Hiermee is aangetoond hoe, kwantitatief en kwalitatief, het gebruik van u en ‘jij/je’ is veranderd in voor iedereen herkenbare relaties en situaties. Verklaringen voor die veranderingen zijn mede gebaseerd op sociologische en geschiedkundige studies. Een algemene conclusie is dat over het algemeen het gebruik van ‘u’ is teruggedrongen ten gunste van ‘jij/je’, maar dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen relaties, situaties en algemeen relationele factoren. Dat is logisch, maar nu is dat op een wetenschappelijke wijze aangetoond en ook statistisch vastgelegd. Een andere algemene conclusie is dat het systeem dat nu over het algemeen in Nederland wordt gehanteerd niet meer op basis van regels voor het gebruik van aanspreekvormen is gebaseerd maar hoofdzakelijk op basis van de sociolinguistische begrippen status en solidariteit. Gevoelens van status of solidariteit spelen tegenwoordig dus de belangrijkste rol bij de keuze van ‘u’ of ‘jij/je’. Bevestigingen hiervan zien we in interviews, reclameteksten en literatuur uit de laatste decennia.
Met dezelfde onderzoeksmethoden kan ook in andere landen het gebruik van de aanspreekvormen en de verandering daarin onderzocht worden. In februari 2002 ben ik met het vervolgonderzoek begonnen.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 15 Jan 2003 13:57:54 +0100
From: Tsead Bruinja <t.bruinja@home.nl>
Subject: Med: 0301.09: Literair feest op zo 23 februari 2003 te Groningen

==============
Literair feest
==============

Op 23 februari wordt er in het Prinsentheater vanaf 20.15 uur een literair feestje georganiseerd. De nadruk zal deze avond liggen op de cross-over tussen muziek, multi-media en poezie. De toegang is gratis en het feest is voor iedereen toegankelijk. Op deze avond wordt Gegrommel fan Satyn de derde Friestalige bundel van Tsead Bruinja gepresenteerd en zijn er optredens van o.a.: Mowaffk Al-Sawad, Daniel Dee en de M.d.kl.nk.rs, De Dichters uit Epibreren, Anne Feddema, Gewassen, Wouter Godijn, De Zoete Haanen, Tjitske Mussche, Abe de Vries, Matty de Vries en Cornelis van der Wal. De presentatie is in handen van Frank Tazelaar, directeur van het prachtige festival De Wintertuin (http://www.wintertuin.nl) te Nijmegen en Arnhem. Tevens zal boekhandel Athena’s aanwezig zijn met een boekenstand waarin werk te koop is van de optredende dichters.

Plaats: Het Prinsentheater, Noorderbuitensingel 11, Groningen
Datum: zondag 23 februari 2003
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: gratis

Voor meer informatie:

Tsead Bruinja
Lodewijkstraat 3a
9724 BC Groningen
The Netherlands
t. +31 (0)50-589.00.71
m. +31 (0)6-11.407.190
e. t.bruinja@home.nl
i. http://www.gewassen.com/
i. http://www.tseadbruinja.nl/

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 15 Jan 2003 16:16:36 +0000
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
Subject: Lit: 0301.11: Pas verschenen: Uitgebreide heruitgave van L. ten Kate, Gemeenschap (1710), bezorgd en ingeleid door I. van Bilt en J. Noordegraaf

==========================================================
Pas verschenen:
Uitgebreide heruitgave van L. ten Kate, Gemeenschap (1710)
==========================================================

Bij de Stichting Neerlandistiek VU is onlangs de tweede, herziene en uitgebreide uitgave verschenen van Lambert ten Kate, Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche. Fotomechanische herdruk van de editie-1710. Bezorgd en ingeleid door Igor van de Bilt & Jan Noordegraaf.

Ten behoeve van deze nieuwe uitgave is de inleiding uitgebreid met verdere gegevens inzake de achttiende-eeuwse receptie van Ten Kates boek. Als bijlage was al opgenomen Jean Le Clerc, ‘Convenance des Langues Gothique & Flamande’ (1710), een contemporaine recensie. Toegevoegd is een korte, vrij obscuur gebleven en in het Engels gestelde biografische schets van Ten Kate uit het jaar 1732, van de hand van zijn vriend J.C. le Blon.

Het boek (prijs: EUR 15,00 excl. verzendkosten) kan besteld worden bij de Stichting Neerlandistiek VU, Faculteit der Letteren,Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam (ISBN 90-72365-69-0) of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Munster (http://go.to/nodus). Het Duitse ISBN is 3-89323-525-6.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0301.a --------------------------*